Město PÍSEK

 

Dotazy a odpovedi

 

Zde je vytvořen prostor pro Vaše dotazy adresované městu Písek a Městskému úřadu Písek.

 
 Napsat dotaz 
 
       
       
 
 
 
  


Michal Dlouhý 30.03.2015
 

 Dobrý den, kdy přijde do schránky složenka na platbu za popelnice? Děkuji

 Vážený pane, složenky k úhradě místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (místního poplatku za komunální odpad) budou dány do expedice koncem dubna 2015; splatnost poplatku je poté do 31.05.2015. Složenky jsou dodávány prostřednictvím Česká pošty s.p. a dle zkušeností z minulých let je roznos realizován max. do týdne po expedici. S pozdravem

(Bc. Romana Houzarová - odbor finanční )

Karel Musil 25.03.2015
 

 Dobrý den, chci se zeptat, v jakém stádiu je právě teď AKTUÁLNĚ příprava realizace IV. etapy cyklostezky v úseku sídliště Jih - nákupní zóna - Hřebčinec ? Už jsou vypořádány všechny majetkové otázky ? Děkuji.

 Vážený pane, tato akce je zařazena i v letošním roce v rozpočtu města Písku. Bohužel jeden z dotčených pozemků se nám stále nedaří majetkoprávně vypořádat. Jelikož bychom i přesto rádi tuto stezku v letošním roce zrealizovali, zahájili jsme v těchto dnech jednání s odborem dopravy o možnosti vybudování stezky na všech ostatních pozemcích, mimo tohoto jednoho. To je od sídliště Jih až k Hřebčinci s tím, že by stezka byla na nedořešeném pozemku v délce cca 30 metrů pouze provizorně zpevněna a dokončena následně po dokončení majetkoprávního vypořádání. Dá se tedy předpokládat, že bychom v průběhu dubna požádali o zahájení stavebního řízení a následně vypsali výběrové řízení na dodavatele. Samotnou dobu realizace díla nepředpokládáme delší než dva měsíce. S pozdravem

(Ing. Petr Matoušek - odbor rozvoje, investic a majetku města)

Hanka 25.03.2015
 

 Vážení, chtěla jsem se zeptat jak je to s krmením holubů v centru Písku (Palackého sady) kdy \"hodné babičky\" (minulý týden před 7.00 hod ranní)vysypávají plné igelitové tašky různé potravy a hejno (cca 40 ks) holubů s potěšením konzumuje Myslím že majitelé přilehlých domů by \"poděkovali\" ! Děkuji za odpověď Hanka

 Vážená paní, jednání, které zmiňujete, lze postihnout jako přestupek dle § 47, odst. 1 , písm. d) zák.č. 200/1990 Sb. o přestupcích. Pokud budete příště svědkem popisovaného jednání, využijte, na místo rubriky „Dotazy a odpovědiˇ“ na webových stránkách města Písku, tel. kontakt na městskou policii (tel. č. 382 213 225), aby pachatel přestupku mohl být okamžitě zjištěn a následně potrestán. S pozdravem

(Bc. Martin Opava - zástupce velitele)

Libuše Drdáková 23.03.2015
 

 Prosím,zda je možné se dozvědět, kdo kontroluje městské služby při jarním úklidu ulic.V týdeníku Písecké postřehy, byl článek, že budou chodit policisté a upozorňovat na neukázněné řidiče a spolupracovat s odtahovou službou. Přesně 5 automobilů stálo v ulici Na Spravedlnosti a nikdo je neodtáhl ani neupozornil, dívám se na to teď z okna a přesně celý pruh je neuklizený. Takže zbytečně vyteklá voda a práce. Proč tedy neprošla ulicí kontrola, nebo alespoň policie neuděluje pokuty. Tak opět budeme mít před domem prachoviště. Děkuji.

 Vážená paní, Městské služby provádí úklid městských komunikací včetně osazování dopravního značení, které informuje řidiče na termíny zákazu stání v konkrétních ulicích a době úklidu. O pomoc při tomto úklidu žádají Městskou policii, která by měla dle požadavků Městských služeb zasahovat v případě, kdy dojde k porušení dopravního značení ze strany řidičů. Městská policie jeden den před úklidem konkrétní ulice informuje obyvatele rozhlasem. S pozdravem

(Lenka Gareisová - tisková mluvčí, Městské služby Písek s.r.o.)

Martin Novák 23.03.2015
 

 Dobrý den, rád bych se zeptal, budou-li po uzavření soutěže občanům k nahlédnutí architektonické návrhy na objekt nového plaveckého bazénu, který je dle mého názoru cenově nadhodnocen!

 Vážený pane, podle Soutěžního řádu České komory architektů, který je pro vyhlašovatele soutěže závazný, budou všechny porotované soutěžní návrhy architektonické soutěže veřejně vystaveny nejpozději do tří měsíců od oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu. Termín vystavení bude včas inzerován na webových stránkách města Písek. S pozdravem

(Ing. arch. Josef Zábranský - odbor výstavby a územního plánování)

Miloš Poživil, Smrkovice 22.03.2015
 

 Dobrý den, zajímalo by mě, podle jaké vyhlášky se řídí pohyb psů v prostoru vlakového nádraží,zda podle městské či se na vlakové nádraží vztahují nějaká jiná pravidla, případně kdo je vydal a jak zní. Děkuji za odpověď.

 Vážený pane, obecně závazná vyhláška města č. 2/2007 se vztahuje na celé katastrální území města Písku a upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství tzn. i v prostorách, které jsou přístupné každému bez omezení a slouží obecnému užívání. V souladu s vyhl. č. 175/2000 Sb. může dopravce v rámci přepravních podmínek stanovit podrobnosti, které se této problematiky týkají (např. povinnost mít psa na vodítku, s náhubkem apod.). Bližší informace naleznete na webových stránkách společnosti České dráhy, a.s. popř. na informační lince 840 112 113. S pozdravem

(Bc. Martin Opava - zástupce velitele)

Josev Nos 19.03.2015
 

 Zkusím to ještě jednou. Průjezd v Nádražní ul. do VaKu má z každé strany šrafování cca 4m. Stejný typ průjezdu u Svazarmu má šrafování široké cca 9-10m. Do obou vjezdů jezdí stejný typ vozidel. Chcete mi tedy říci, že u vjezdu do VaKu stačí dle normy šrafování široké 4m a u Svazarmu je dle stejné normy nutné šrafování více než 2x delší? Zkuste se tam zajít podívat a pak prosím u vaše stanovisko. Je jasné, že to bylo schváleno, ale všichni víme, kolik hloupostí se schválí bez přemýšlení a pak je jakákoliv náprava téměř nemožná, protože lidé kteří by to mohli změnit, stále opakují, takto to bylo schváleno...

 Vážený pane, i když se možná na první pohled zdá, že oba zmiňované "průjezdy" jsou stejného typu, tak podle normy (ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací) se v případě Svazarmu jedná o tzv. "sjezd" a v případě Čevaku se jedná o tzv. "samostatný sjezd", přičemž pro každý typ připojení stanoví norma rozdílné rozhledové parametry. Pro úplnost dodávám, že v případě "sjezdu" do Svazarmu vychází podle normy rozhledové pole v délce cca 20m, takže již dnes je rozhledové pole u Svazarmu oproti normě zkráceno přibližně na polovinu. S pozdravem

(Ing. Michal Kovařík - vedoucí odboru dopravy )

Veronika 19.03.2015
 

 Dobry den. Prosím vás, kde na internetu zjistím, že mám na uřade řidičský průkaz? Děkuju za odpověď.

 Vážený pane, informace naleznete zde: http://www.mesto-pisek.cz/odbory-mestskeho-uradu/DIR-odbor-dopravy/DIR-informace-z-odboru/CL-ridicske-prukazy-pripravene-k-vyzvednuti/80. S pozdravem

(Bc. Kristýna Barchini - tisková mluvčí )

Josev Nos 18.03.2015
 

 Dobrý den, po rekonstrukci Nádražní ulice (mezi Oberbank a ZUŠ) došlo díky \"geniálním\" ostrůvkům na lampy k úbytku parkovacích míst, navíc vznikl před bývalým svazarmem cca 10m dlouhý šrafovaný pás zákazu stání. Opravdu bylo nutné vyznačit takto dlouhý pás? Opravdu by nešlo, vytvořit tam jedno parkovací místo navíc?

 Vážený pane, původní veřejné osvětlení v Nádražní ulici bylo na převěsech upevněných na fasádách soukromých domů, bylo dožilé a neosvětlovalo komunikace dle příslušných norem. V rámci povrchové opravy komunikace byly navrženy nové stožáry veřejného osvětlení do ostrůvků z důvodu existence stávajících inženýrských sítí v chodnících a normovou průchozí šířku chodníku. Ostrůvky byly jediným možným technickým řešením. Počet a umístění ostrůvků bylo provedeno s ohledem na zajištění osvětlení komunikace dle příslušných norem. Šrafy v parkovacích stání jsou navrženy opět z důvodu požadovaných normových parametrů zejména ohledně rozhledů nutných pro bezpečný výjezd vozidel s ohledem na zachování maximálního počtu parkovacích stání. PD byla projednávána a schválena DI PČR a odborem dopravy MěÚ. S pozdravem

(Marek Václavík - Městské služby Písek)

Franta 13.03.2015
 

 Dobrý den,pejskaři mají nějaká privilegia že nemusí uklízet po svých psech?Proč to nikdo nekontroluje? Je otřesné když jdete po chodníku tak se nestačíte uhýbat,začne město Písek s tímto velkým problémem něco už konečně dělat?Nebo snad mohou i lidé vyhazovat svůj odpad na chodníky?hlavně se to týká Kolárova ul.Děkuji za zveřejnění a odpověď.

 Vážený pane, městská policie řeší pravidelně v průběhu celého roku události, které se týkají dodržování obecně závazné vyhlášky města Písku č. 2/2007 a neuklízení psích exkrementů na veřejném prostranství. Chovatel, který znečistí veřejné prostranství tím, že neuklidí po svém psovi exkrement, se dopouští přestupku dle § 47, odst. 1, písm. d) zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích. Za uvedený přestupek lze uložit v blokovém řízení pokutu až do výše 1.000,- Kč. Zmiňované problematice se strážníci budou i nadále věnovat v rámci výkonu služby. S pozdravem

(Bc. Martin Opava - zástupce velitele MP Písek)

Ivana 13.03.2015
 

 Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o vyřešení situace s parkujícími osobními auty před budovou Policie ČR čp. 541, Zeyerova ulice, Písek. Jedná se zřejmě o parkující rodiče, kteří vyzvedávají děti ze Základní umělecké školy Otakara Ševčíka. Při výjezdu prolukou pod budovou Policie ČR od domu čp. 2653 (pozemek p.č. 948/70) je výhled směrem k Nádražní ulici velmi omezen, výjezd je nebezpečný. Děkuji

 Vážená paní, situací s parkováním na chodníku v Zeyerově ulici se už zabývala i rada města a přijala k němu usnesení č.129/15: K požadavku rodičů na řešení nebezpečné dopravní situace u vchodu do ZUŠ považuje rada města za vhodné řešení: prověřit možnost vstupu a výstupu do budovy hlavním vchodem, dopravní opatření řešit až po zhotovení možných variant k dopravní studii zhotovené odbornou osobou pořízené na náklady zřizovatele ( pozn. myšleno zřizovatele Základní umělecké školy ). S pozdravem

(Ing. Michal Kovařík - vedoucí odboru dopravy)

Zídka P. 13.03.2015
 

 Dobrý den, v týdnu jsem si všiml, že nějaká soukromá firma stříhá větvě na nedávno vysazených stromech podél staré cesty z Písku na Semice. Chtěl bych se zeptat, proč tyto úpravy stromů neprovádějí Městské služby stejně jako ostatní stromy v ulicích Písku, když mají zeleň v Písku i okolí na starosti a mají na to s městem smlouvu. A zajímalo by mě na kolik peněz vyjde ostříhání jednoho takového stromu soukromou firmou. Myslím, že déle než 5 minut ten střih nemůže trvat. Děkuji za úplnou odpověď. S pozdravem Zídka Pavel

 Vážený pane, předmětné ošetření nedávno vysazených stromů podél staré cesty z Písku do Semic není zatím smluvně zabezpečeno v obstaravatelské smlouvě s Městskými službami Písek. Přestože se jedná o pozemky města, existuje celá řada pozemků, ať s výsadbou stromů či bez ní, které prozatím v obstaravatelské smlouvě s Městskými službami nejsou. Na předmětných stromech se provádí tvarovací řezy, odstranění kořenových výmlatů a odstranění tlakových větví. Zároveň se provádí zásobní hnojení a následně i zákonná likvidace odřezaných větví. Cena na ošetření jednoho stromu je závislá od potřeb a rozsahu takovéto údržby. Neprovádí se každoročně a vychází cca do 100 korun. S pozdravem

(Ing. Šatra Miloslav - vedoucí odboru životního prostředí)

Anna Kočí 11.03.2015
 

 Ráda bych upozornila na neustálý nepořádek v Nádražní ulici, v místě, kde se prováděla revitalizace sídliště Jih - po odstranění staré zastávky autobusu (kde byly prosklené výlohy pro výlep plakátů a ty neprosklené byly chráněny před větrem okolními stěnami zastávky) jste zřídili novou výlepová plochu (jakousi nástěnku na dvou nožkách) orientovanou na sever, takže kdykoli zafouká vítr, vše co bylo rádoby nalepeno se odlepí a lítá po celé ulici tak dlouho, dokud neodletí kdoví kam. Když do toho navíc zaprší, plakáty se přilepí tu na chodník, tu na silnici, tu se obtočí kolem nejbližšího stromu nebo se samovylepí na samoobsluhu, a tak podobně... Párkrát jsem to vyfotila, bohužel sem se fotky vložit nedají. Před několika dny se poblíž objevila další plakátová plocha, válcový stojan, který stojí dost nakřivo a vůbec nepůsobí vzhledně. Vše co popisuji se děje přímo před mými okny, takže už toho nepořádku mám dost. Můžete to prosím zkontrolovat a něco s tím udělat? Navrhuji \"nástěnku\" odstranit, stejně jsem nikdy neviděla někoho, kdo by se u ní zastavil a četl a nebo jí zaklete, ať tam ty plakáty vždy vyddrží alespoň do dalšího výlepu. Děkuji za odpověď. Kočí

 Vážená paní, výlepovou plochu na sídlišti Jih jsme po revitalizaci autobusové zastávky dostali od Městského úřadu Písek do správy. Kdykoliv tam pánové, kteří vylepují plakáty přijeli, plocha byla prázdná. Řešili jsme to a mysleli, že plakáty neustále strhávají výtržníci. Velmi děkujeme za objasnění situace, že za prázdnou plochu nemůžou lidé, ale živel vítr. Vypadá to, že povrch výlepové plochy nebyl šťastně řešen a plakáty na něm nedrží. Vaši stížnost akceptujeme a v blízké době vyřešíme. Též se omlouváme. Co se týká válcového stojanu, tak ten není náš a pravděpodobně bude soukromé firmy WIP reklama. S pozdravem

(Ingrid Čapková - Centrum kultury Písek, o.p.s.)

Jarošová 11.03.2015
 

 Dobrý den, mám dotaz ohledně odpadů v Písku.Přeplněné popelnice na tříděný odpad,nepořádek ,opakované vyhazování prázdných lahví od alkoholu z baru smart,ulice Čechova přetéká odpadem od vietnamských obchodníků, prosím platím dost vysoké poplatky , které určilo město a proto žádám o nápravu. Kdy se uklidí Nábřeží 1.máje, prostor kolem řeky, je to plné nepořádku.Děkuji za odpověď

 Vážený paní, Městské služby jsou pouze organizace, která zajišťuje svoz odpadů ve městě dle daného harmonogramu, který je nastaven na základě smluvního vztahu s městem Písek. Pokud by v některé lokalitě mělo dojít k častějšímu vyvážení odpadů, event. k navýšení počtu nádob, je potřeba tyto případy řešit s odborem ŽP města Písku. Prostory kolem řeky jsou ve správě organizace Povodí Vltavy, tudíž zde není ze strany Městských služeb nastaven žádný systém týkající se úklidu. Nicméně Městské služby v případě, kdy už je situace s odpadem neúnosná, vysílají byť nepravidelně své zaměstnance a tím zajistí úklid i těchto prostranství. S pozdravem

(Lenka Gareisová - tisková mluvčí, Městské služby Písek s.r.o.)

Kateřina Sušická 03.03.2015
 

 Vážení, proč se ankety o spokojenosti občanů Písku mohou zúčastnit pouze lidé s počítačem a internetem? Je to proto, že o názory těch ostatních nemáte zájem?

 Dobrý den, paní Sušická, město Písek samozřejmě o názor všech občanů, v rámci dotazníkového šetření, zájem má. Předpokladem pro včasné zpracování všech vyplněných dotazníků je jejich obdržení v maximálně možném počtu v elektronické verzi, tedy prostřednictvím internetu. Průzkum spokojenosti obyvatel probíhá od 23. 2. 2015 do konce měsíce března. Z časového hlediska je ponechán dostatečný prostor k jeho vyplnění. Druhým důvodem, pro zvolení elektronické formy komunikace s respondenty, je také maximální zjednodušení v přístupu k veřejnosti, zejména s ohledem na skutečnost vysoké míry vybavenosti domácností PC s připojením k internetu. Je příjemné konstatovat, že v tomto ohledu jsou technické vymoženosti 21. století prospěšné pro všechny skupiny veřejnosti. Třetím důvodem je šetrný přístup k přírodě: žádné stohy papírů, úspora toneru na tisk a jiné související náklady. Přes vše výše uvedená zdůvodnění, podporující elektronickou formu dotazníkového šetření, je nyní na vyžádání k dispozici formulář dotazníku i v papírové podobě, a to na obou podatelnách MěÚ (Budovcova ulice a na náměstí). S pozdravem

(Ing. Bc. Jan Venclík - odbor investic a rozvoje)

Ladislav Rozhon 23.02.2015
 

 Rokycanova ulice nové čp. 222 na budově i číslo pp 14.Cikánsé centrum za podpory voliču neprošlo..tak tohle v tichosti prošlu...budova na rohu 6ižkovy a Rokycanovy ulice..(byvalá Harmonika).....kam větnamský majitel stěhuje nepřizpusobivý cikány za 5000 na hlavu od uřadu....před nabytkem Hanus co sou kontejnery ..tak to je paráda..chodím se psem k třem rybníkum okolo a co tam cikáni tamhází bez třídění koberce a všechno možný...zrovna včera sem šel okolo a vožralí cikáni se prali na ulici a řvali tam jak hovada..bylo 14.00 ..lidi se v polovině Žižkovky otáčely a šli zpět...takže další ghetto založeno....další problémová čtvrt....děkujeme...

 Váženy pane Rozhoni, podstatou Vašeho dotazu jsou výhrady k činnosti majitele soukromého domu, kde vliv města na skladbu nájemníků a jejich chování je minimální. Narušování veřejného pořádku monitoruje městská policie. Děkuji Vám za vším všímavost a zájem o věci veřejné.

(Mgr. Ing. Jiří Hořánek - 2. místostarosta)

Jiří Kuchař 18.02.2015
 

 Dobrý den, již je to nějakou dobu, co jsem pokládal dotaz ohledně světelné křižovatky, dnes jsem byl opět svědkem toho,že došlo téměř k dopravní nehodě aut kvůli nemožnosti odbočení a téměř ke sražení chodce. Proč se v ranních hodinách, kdy je tato křižovatka extrémně vytížena nemůže zapojit odbočovací šipka? To všichni čekáte/me, až zde dojde k smrtelné nehodě, protože chodci mají celou dobu zelenou a auta nemají šanci odbočit vlevo? Doufám, že můj dotaz nebude opět odbyt tím, že se řídí něco přísnými pravidly (pravděpodobně nejsou moc přísná, když každý den jsou tu kolizní situace) firmy co to nastavuje atd. Buďte prosím důrazní, světla křižovatky se nechají jistě upravit, aby běželi bezpečně v ranních hodinách jinak, tak jak to vyžaduje bezpečnost provozu. Nebuďme lhostejní! Děkuji Vám. Předešlá konverzace: Dobrý den, jak již tady bylo zmíněno níže, v ulici Kollárova a Tyršova došlo k srážce chodce, osobně se ani nedivím, ono totiž jestli někdy jezdíte ráno do práce a snažíte se odbočit z Kollárovi doleva do Tyršovi ulice i když jdou semafory, tak zjistíte, že každý den se nacházíte v kolizní situaci. Najedete do křižovatky a ouha, nesvítí zelená šipka pro bezpečné opuštění křižovatky. Auto proti jezdí do poslední chvíle a vy když chcete rychle křižovatku opustit, tak křižujete přechod, kde maji chodci zelenou. Pokud by byla zelená šipka pro opuštění zprovozněna, bylo by místo o dost bezpečnější, každý den se děsím, že se mě tady něco přihodí, nebo já někoho srazím. Prosím plánujete zprovoznění tohoto semaforu(šipky) pro opuštění křižovatky? Děkuji. Vážený pane Kuchaři, tzv. \"signální plány\" světelně řízených křižovatek, jejichž tvorba se mimochodem řídí podle velmi přísných předpisů a norem, nesestavuje město Písek, které k takové činnosti nemá ani oprávnění. Signální plány světelných křižovatek městu dodává odborná firma CROSS Zlín, které uvedený podnět předáváme k posouzení. S pozdravem (Ing. Michal Kovařík - vedoucí odboru dopravy)

 Vážený pane, tzv. vyklizovací šipky byly na křižovatkách ve městě umístěny před cca 12 - 15 lety, kdy byla hustota dopravy daleko nižší, než je tomu v současné době. Proto z kapacitních důvodů tyto šipky dnes již nejsou v provozu. Fyzicky budou odstraněny při rekonstrukci SSZ po skončení životnosti stávajících žárovkových návěstidel a jejich výměně za diodová. S pozdravem

(Ing. Michal Kovařík - vedoucí odboru dopravy )

Ivana 17.02.2015
 

 Dobrý den, je možné nahlédnout do plánů (projektu) plánované výstavby obchodní zóny v ulici Hradišťská (bývalá prodejna Billa)? Proběhla již nějaká řízení s touto výstavbou? Děkuji za odpověď.

 Vážená paní Ivano, plánovaná výstavba obchodní zóny v ulici Hradišťská (bývalý supermarket BILLA) je záležitostí soukromého investora a město Písek nemá k dispozici projektovou dokumentaci. Co se týče případných povolení, odboru výstavby doposud nebyla doručená žádná žádost o územní řízení ani stavební povolení. S pozdravem

(Bc. Václav Filip - vedoucí odboru investic a rozvoje )

Jan 15.02.2015
 

 Dobrý den, chci se zeptat, jestli je dokončena revitalizace Jihu konkrétně zastávka u Šipky a okolí, protože zeď, která je jako opěrná k bezbarijerovému přístupu nahoru k např. Atom Kola, není dokončena, co se týká vzhledu od zastávky MHD Nádražní, jsou tam nějaké kabely a i ta zeď je nevzhledná!!!!! To hyzdí celý projekt, který vypadá velmi dobře po dokončení. Snad ta zeď nezůstane taková, jaká je teď!!!!! S pozdravem Jan.

 Dobrý den, pane Jane, k Vašemu dotazu uvádíme, že projekt Regenerace panelového sídliště Jih v Písku - 2.etapa není zcela ukončen, neboť z důvodu z nepříznivých klimatických podmínek nebylo možné některé činnosti konat, s některými činnostmi bylo naopak vhodné počkat na jarní období. Proto za zhotovitelem Casta dopravní stavby s.r.o. evidujeme, v rámci soupisu vad a nedodělků, i Vámi uvedenou povrchovou úpravu zdi rampy, nátěr zábradlí, dozdění pilíře E.ON. Zhotovitel dále provede povrchovou úpravu soklu a osazení zátek na zábradlí schodiště v Nádražní ulici; osetí, vyrovnání trávníkových ploch, posečení a odplevelení; přespárování dlažeb; spárování betonové hlavy a nátěr zdí na objektu SO125; nátěr soklu a výsadbu popínavých keřů u plastiky s delfíny; doplnění koše UV u rampy v Nádražní ulici. Veškeré výše uvedené nedodělky budou odstraněny nejdéle do 15.05.2015. Taktéž věříme, že celé zhotovené dílo bude všem uživatelům dobře sloužit a co nejdéle si uchová svůj vzhled novosti. S pozdravem

(Ing. Bc. Jan Venclík - odbor investic a rozvoje )

Lucie 11.02.2015
 

 Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s množstvím parkovacích míst na sídlištích, je nějak určeno kolik parkovacích míst musí být na počet baráků, nebo tak něco? Nikde ta situace není příznivá a do budoucna se určitě nezlepší, pokud parkovací místa razantně nepřibudou. I v případě revitalizací sídlišť se mi nezdá, že by se nějak výrazně počet parkovacích míst navýšil. V mém případě bych se konkrétně chtěla zeptat na Otavskou ulici za ,,třináctipatrákama\" když se večer vracím z práce, nikdy se mi nestane, že by bylo volno na vyhrazených místech, nezbývá nic jiného, než se dopustit přestupku a risknout pokutu. A nejsem sama, když už někdo zavolá na městskou policii, běžně se tam rozdá 5-10 botiček. Sami strážníci říkají, že jezdí pouze na udání. Z toho důvodu, tam asi zas až tak auta nepřekáží. V jednosměrné ulici musí být volný pouze jeden směr, tudíž nejméně 3 metry a to v ulici zůstává. Proč se tam tedy nemůže stát a je tam zbytečně tolik volného nevyužitého místa? Proč je tam například ta cedule se zónou zákazu stání, sundala bych jí a opravdu by to ulehčilo zbytečné a velmi časté výjezdy strážníků a i neúnosnou situaci z nedostatku míst. Máte nějaké řešení? Těch parkovacích míst je tam opravdu velmi málo, když vezmete v potaz tři třinácti patrové paneláky + další celou řadu panelových domů. Děkuji za odpověď

 Vážená paní, zóna zákazu zastavení (nikoliv stání) není v Otavské ulici z důvodů dopravních, ale z důvodů požárních, aby zde byl zachován dostatečný prostor pro zásah těžké požární techniky v případě požáru v některém z "věžáků". Proto jí nelze odstranit. S pozdravem

(Ing. Michal Kovařík - vedoucí odboru )

František 19.01.2015
 

 Dobrý den,chtěl bych se zeptal,jak to tedy vypadá s těmi výherni automaty?Kdy ty automaty budou na území města Písku konečně zakázány? Dle níže uvedených odpovědí,by už neměl být v Pásku žádný automat?Dekuji za odpoved,František

 Vážený pane Františku, problematika je složitější. Město svým právním předpisem - obecně závaznou vyhláškou č. 8/2011 - zakázalo provoz těch zařízení, která v minulosti povolovalo a která na základě zmocnění v zákoně o loteriích mohlo také zakázat. Jedná se o tzv. výherní hrací přístroje. V hernách jsou ale umístěny i jiné typy těchto zařízení - tzv. videoloterijní terminály a tzv. kvízomaty, které povoluje Ministerstvo financí. Ve městě Písku v současné době provozuje tato zařízení 14 obchodních společností v počtu 136 přístrojů. Podle našich informací již toto ministerstvo vede různá správní řízení a snaží se již vydaná povolení ukončit. Město v tomto procesu nemá pravomoc rozhodovat z důvodu věcné nepříslušnosti. V současné době je v legislativním procesu příprava nového zákona o hazardu, který by měl provozování všech výše uvedených zařízení v restauracích a barech zakázat a umožnit jej pouze v kasinech a to registrovaným hráčům. S pozdravem

(Mgr. Ing. Jiří Hořánek - 2. místostarosta)

Michal 19.01.2015
 

 dobry den vsiml jsem si ze se je na hradisti v rekonstrikci pristresek na odpad znamena to ze se mesto rozhodlo tyto ,,bunky\" opravit nebo je to jen,,kusova\"zaležitost Dekuji

 Vážený pane, na sídlišti v lokalitě Hradiště, tj. v ulici K Háječku došlo v loňském roce k poškození jednoho přístřešku na kontejnery požárem, a to konkrétně k poškození nosných konstrukcí a zdiva. Poškození tohoto přístřešku bylo natolik závažné, že se muselo přistoupit k jeho rekonstrukci. V takovémto rozsahu se však bude rekonstruovat pouze tento přístřešek. U ostatních přístřešků na kontejnery budou provedeny pouze lokální opravy zdiva a nátěry konstrukcí. S pozdravem

(Roman Mára- odbor životního prostředí )

Jaromír Vladyka 16.01.2015
 

 Dobrý den, na konci 2014 došlo v lokalitě sídliště Hradiště u čp.222 ke zbourání stávajícího objektu na kontejnery pro sběr odpadu. Všichni jsme se domnívali, že dojde k výstavbě nového, což se po několika týdnech opravdu stalo. O tempu výstavby se raději nebudu vyjadřovat, nicméně by nás obyvatele zajímalo, kdy bude stavba dokončena. Objekt není zastřešen, kontejnery nechává MS stát mimo a zabírají tím akorát parkovací místa, kterých není dostatek. Navíc v zimních měsících na kontejnery a do nich sněží, prší. Přeci montáž střechy nemůže trvat tak dlouho. Předem děkuji za odpověď. S pozdravem Vladyka

 Co se týče opravy kontejneřiště na Hradišti i my víme, že oprava trvá déle. Důvodem je výměna špatně dodaného plechu na střechu. V listopadu loňského roku byl objednán hutní materiál potřebný k opravě. V prosinci byl materiál dodaný, avšak v jiných rozměrech, než byly požadovány. Došlo tudíž k vrácení plechů a nové nám byly doručeny v minulém týdnu. Termíny dodání byly v průběhu prosince delší než obvyklé. K instalaci střechy dojde max. do konce měsíce ledna podle možné prac. kapacity. S pozdravem

(Lenka Gareisová - tisková mluvčítisková mluvčí, Městské služby Písek s.r.o.)

Jana Pospíšilová 12.01.2015
 

 Dobrý den, chtěla bych se zeptat, od jakého data platí smlouva s firmou AB velkoobchod na úklid v budovách městského úřadu a kolik město jí město zaplatí za jeden den. Předem děkuji za odpověď a přeji hezký den Jana Pospíšilová

 Vážená paní Pospíšilová, doba plnění smlouvy s úklidovou firmou AB velkoobchod s.r.o. je od 01.01.2015 do 31.12.2016. Cena za provádění předmětu díla spočívající v úklidu v předaných objektech Kč 38.576,- za jeden měsíc je cenou pevnou, bez DPH na základě vysoutěžené cenové nabídky zhotovitele. S pozdravem

(Ing. Jiří Votýpka, vedoucí odboru vnitřních věcí)

Libor Kubec 08.01.2015
 

 Prosím Vás chtěl bych vědět, proč je na mnoha místech v Písku (např. Lipová alej, Švantlova ulice, Sadová ulice, sídliště Jih atd.) tolerováno porušování dopravních předpisů (hlavně stání vozidel na místech, kde je to zakázáno ať už svislou a vodorovnou dopravní značkou, nebo ustanovením zákona o silničním provozu). Hlavně na sídlišti Jih je situace kritická. Jak se mají vozidla např. ZZS nebo Hasičů dostat rychle k nějakému domu, když se tam nemají jak dostat? Proč se toto neřeší? Děkuji. Kubec

 Vážený pane, odmítám Vaše tvrzení, že na mnoha místech v Písku je tolerováno porušování dopravních předpisů. Městská policie Písek se přestupkům v dopravě věnuje pravidelně a např. za období posledních 6 měsíců projednala 2924 přestupků, které byly spáchány porušením zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Z uvedeného počtu bylo 199 přestupků řešeno ve Vámi zmiňované lokalitě. Vzhledem tomu, že s uvedenými složkami IZS spolupracujeme téměř každý den, není mi znám případ, kdy se Hasičský záchranný sbor nebo Zdravotnická záchranná služba obrátily na policii se žádostí o pomoc, která se týkala zajištění průjezdnosti nějaké lokality. S pozdravem

(Bc. Martin Opava - zástupce velitele MP Písek)

Matějů Miroslav 07.01.2015
 

 Dobrý den,rád bych se zeptal na to kdy už technické služby začnou vyvážet komunální odpad z nedávno dokončených míst na sídlišti u výměníku za byty 361,362 397 a 398.Je tam nehorázný nepořádek a myslím si,že tech.služby ani nevědí kde jsou,protože by je snad i vyvezli.Teď je zima,ale co v teplých dnech až se zde bude linout zápach Mohl by jste mi říci kdy sestav zlepší.Děkuji za odpověď Matějů

 Městské služby začnou odpad vyvážet, až bude uvolněna příjezdová komunikace k tomuto kontejneřišti a zmizí zaparkovaná vozidla na této příjezdové komunikaci, která jsou zřejmě občanů tohoto sídliště a stojí zde v rozporu se Zákonem o pozemních komunikacích. Ke stanovišti kontejnerů se zkoušíme dostat, nicméně vozidla zde stojí nepřetržitě. Děkuji. S pozdravem

(Lenka Gareisová, tisková mluvčí, Městské služby Písek s.r.o.)

Kristina Pečlová 06.01.2015
 

 Je možné, aby moje dcera požádala o nový občanský průkaz po změně jména sňatkem u vás na Mě.ú. v Písku, i když má trvalý pobyt v Čes. Budějovicích?

 Vážená paní Pečlová, požádat o vydání občanského průkazu může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle § 4, odst.2 zákona č. 328/1999Sb.o občanských průkazech.

(Irena Strnadová, vedoucí oddělení správních agend)

Valerie Maskalová 04.01.2015
 

 Dobrý den. Ráda bych prosím věděla zda je již znám datum píseckých slavností. Děkuji za odpověď. Maskalová

 Vážená paní Maskalová, Městské slavnosti v Písku se budou konat dne 12. až 14. června 2015.

(Ing. Marie Cibulková, vedoucí odboru školství a kultury)

Karel Musil 01.01.2015
 

 Dobrý den, zakoupil jsem si kalendář Města Písku 2015. Můžete mi sdělit, kde v Písku najdu dům z listopadové fotografie s tématem Secesní domy ? Marně si lámeme hlavu, a nemůžeme na to přijít. Děkuji.

 Vážený pane Musile, velká fotografie je dům v Karlově ulici č.p. 108 - dnes GE Money Bank. Malá fotografie - detail se nachází na domě č.p. 45, Fügnerovo náměstí. S pozdravem

(Ing. Jiří Votýpka, vedoucí odboru vnitřních věcí)

Jaroslav Myslík 19.12.2014
 

 Dobrý den, v materiálech pro radu města jsem se dočetl, že budete navyšovat počet úředníků a vytvářet nová úřednická místa (vedoucí oddělení a odboru). Zajímalo by mne, zda je to skutečně nutné a kolik tedy ve výsledku tyto změny budou stát. Pokud je mi známo, každý vedoucí pracovník má vyšší plat než obyčejný úředník. Myslím, že ta částka za rok nebude malá. Ještě jednou se tedy ptám: je tato organizační změna skutečně nezbytná? Děkuji za odpověď.

 Vážený pane Myslíku, vedení města deklarovalo ve svých volebních prohlášeních, které zakotvilo do koaliční smlouvy, změnu přístupu k oblasti investic, aktualizaci strategického plánu rozvoje města i k problematice veřejných zakázek a dále ve vztahu ke kultuře. V současné době nedošlo k rozdělení odboru školství a kultury, ale byla posílena úloha oddělení kultury, byla jmenována vedoucí tohoto oddělení. Jinak tomu bylo u strategického odboru samosprávy města - odboru rozvoje, investic a majetku města. Tento odbor byl zrušen, vytvořeny byly dva odbory, které se budou zabývat danou částí samosprávy - odbor investic a rozvoje zejména plánováním strategických staveb města, investiční činností a údržbou; odbor správy majetku města zejména pozemky, byty v majetku města a výběrovými řízeními úřadu. Důsledkem této dělby dochází k nárůstu zaměstnanců, avšak protihodnotou je zjednodušení řízení těchto odborů, kdy se bude příslušný vedoucí věnovat koncepčním úkolům dané specifické oblasti. Z tohoto pohledu se domnívám, že změna bude pro vedení města přínosná. Finanční dopad nelze do uzavření výběrových řízení přesně stanovit. V současné chvíli došlo tedy k posílení samosprávné činnosti úřadu; přenesená působnost - tj. činnost, kterou pro stát vykonávají obecní úřady, nebyla personálně navýšena. Radě města je zákonem svěřena pravomoc stanovit celkový počet zaměstnanců úřadu, zastupitelstvu města pak v rozpočtu finanční krytí jednotlivých činností. S pozdravem

(Ing. Zlatuše Hofmanová - tajemnice MÚ Písek)

Richard Praus, Praha 18.12.2014
 

 Každý měsíc sleduji audiozáznamy z jednání zastupitelstva. Vím, že je každý začátek \"těžký\", ale poslední záznam ze 16/12 se vám na začátku zcela nepovedl. Prvních 8 minut záznamu je prakticky pro neustálé poruchy zcela neslyšitelný. Připomínky a dotazy z řad zastupitelů jsou naprosto nečitelné. Jednak nepoužívají přenosný mikrofon a tak jsou slyšitelné pouze pro přítomné v sálu, což je také chyba. Myslím si, že by snad nebyl problém nechat celý způsob funkčnosti pořizovaného záznamu a kvality mikrofonů prověřit odbornou firmou a pro příští jednání zastupitelstva tento nedostatek již odstranit. Děkuji za pochopení a budu očekávat vaši zprávu. Richard Praus,Praha

 Vážený pane Prausi, hlasovací a audio techniku pro jednání zastupitelstva instalujeme vždy den před jednáním. Součástí přípravy je pečlivé vyzkoušení. Na začátku jednání zastupitelstva 16.12.2014 jsme zjistili problém při nahrávání audio záznamu a ten jsme co nejrychleji odstranili. Za tento nedostatek se omlouváme. K vlastní technice - každý zastupitel má svou hlasovací jednotku a mikrofon. Přenosné mikrofony jsou používány pro občany města a hosty. Signál ze všech mikrofonů je zaznamenáván přes mixážní pult do PC. S pozdravem

(Ing. Petr Fojtík, informatik)

Jana Hejdánková 15.12.2014
 

 Dobrý den, již několik měsíců nefunguje osvětlení na parkovištích hypermarketu Albert na Budějovickém předměstí, je to nepříjemné a je to nebezpečné. V hypermarketu mi řekli, že porucha je nahlášena, a tím to pro ně končí. Mohla bych vědět, kdo je za osvětlení parkoviště zodpovědný a zda se dá čekat nějaká náprava? Děkuji za odpověď.

 Vážená paní Hejdánková, toto veřejné osvětlení nespadá do správy Městských služeb Písek a není tudíž ani majetkem města Písku. Podle informací z Městských služeb Písek je nikdo doposud o žádnou opravu veřejného osvětlení v této lokalitě ani nepožádal. Problém bude tedy s největší pravděpodobností na straně hypermarketu Albert. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Jarešová 10.12.2014
 

 Dobrý den, nejsem občanem města Písku a nemám ani žádný dotaz. Využívám tohoto portálu, abych jako návštěvník páteční mikulášské akce na Vašem náměstí, vyjádřila obdiv a pochvalu tvůrcům celého programu. Vystoupení píseckých mažoretek považuji za velmi zdařilé a vkusné navození atmosféry přicházejících čertů a Mikuláše. Myslím, že nejeden divák, ať velký či malý, byl překvapený, co vše se skrývá pod pojmem mažoretka. Přeji mnoho dalších akcí na takové úrovni. A pokud mám být upřímná, dovolím si vyjádřit názor na Váš vánoční strom. Ten, dle mého názoru, svou výzdobou bohužel náměstí příliš nezdobí. Přesto, krásné vánoce. Jarešová

 Vážená paní Jarešová, jsme rádi, že se Vám mikulášská akce líbila a Vaše poděkování samozřejmě předáme pořadatelům. S pozdravem a přáním krásných vánoc i Vám

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Hoffreiter 10.12.2014
 

 Dobrý den, mohl by se sem prosím zveřejnit termín městských slavností? A jaké kapely budou hrát na náměstí? Jezdíme každoročně, tak abychom to naplánovali. Uvítali bychom více kapel a méně historických věcí (stačí nám to tady v Krumlově, což nás velmi nebaví) :-( Děkuji J. Hoffreiter

 Dobrý den, Městská slavnost Dotkni se Písku 2015 s podtitulem Husitská epopej se uskuteční ve dnech 12.-13. června 2015 v centru města. Těšit se můžeme jak na historické výjevy té doby, tak na spoustu dalších programů. Konkrétně k Vašemu dotazu týkajícího se vystoupení kapel na Velkém náměstí. Hrát budou: Voxel, 100 zvířat, Stromboli, Vilé Čok a kapela Bypass. V sobotu potom Petr Spálený s kapelou Apollo, Ewa Farná a No Name. Další kapely budou hrát na Alšovo náměstí a Palackého sadech.

(Iveta Hodoušová, hlavní dramaturg, vedoucí kin)

Hela 05.12.2014
 

 Dobrý den, chtěla jsem se zeptat proč si z nás lidí děláte srandu? Nedávno jste tu psali jak zavřete všechny herny a nic takového se nekoná. Herny a jejich zlo pokračuje vesele dále i v novém roce, gratuluji,..je sice hezké, že pár lidí bude mít práci ale těch desítek zničených rodin je vám lhostejných,..

 Vážená paní Helo, na základě vašeho dotazu konzultovalo město Písek své dosavadní kroky k ukončení provozu VHP a VLT na území města opětovně s ministerstvem financí, kde nám bylo sděleno následující: - město Písek udělalo ve věci zákazu VHP a VLT vše co udělat mělo - OZV o zákazu VHP a VLT, ve které je zakotvena 3 letá lhůta pro provoz zařízení povolených MF ČR, byla doručena do datové schránky MF ČR 04.01. 2012, tím povinnost města konči. - provozovatelé by měli ukončit provoz VHP a VLT na území města Písku k 31.12. 2014 a od 01.01. 2015 by již neměl být v provozu žádný přístroj. Pokud provozovatelé neukončí činnost na základě platné OZV, MF ČR zahájí v lednu 2015 řízení o zrušení povolení k provozu. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Karel 05.12.2014
 

 Dobrý den, rád bych se zeptal z jakého důvodu není světelnou výzdobou ozdoben jehličnatý strom před kulturním domem. Každý předchozí rok tomu tak bylo. Děkuji.

 Vážená pane Karle, důvod neozdobení vánočního stromu před Kulturním domem je velmi prozaický. Tento strom během několika let vyrostl do takových rozměrů (jedná se zejména o jeho výšku), že není v našich technických možnostech realizovat jeho důstojné ozdobení. Vzhledem k této skutečnosti jsme se s vedením CK Písek domluvili, že strom v letošním roce ozdoben nebude. Nově byly ozdobeny vánoční stromy na sídlišti Hradiště a na Václavském náměstí. S pozdravem

(Lenka Gareisová - Městské služby Písek)

Ing.arch.Vilém Chrastecký 03.12.2014
 

 Dobrý den, při obchůzce se svým psem po sídlišti Portyč jsem po rozhovozu s pracovníky f.Strabag dostal mimo jiné informaci, že byla za stavební práce v rámci revitalizace nařízena f. Strabag náhradní výsadba stromů za 140tis.korun. Už ale zřejmě nechtěli odpovědět na to kdo bude výsadbu provádět. Údajně o tom rozhoduje ing.Šatra. Tak bych se chtěl zeptat, kdo bude stromy vysazovat a kde bude výsadba realizována. Došel bych se na ní podívat. Děkuji za odpověď, s pozdravem ing.arch. Vilém Chrastecký

 Vážený pane Chrastecký, náhradní výsadba bude realizována v lokalitě Na Cvičišti, kde bude podle zpracovaného projektu obnovena historická ovocná alej. Tato obnova bude probíhat v několika etapách a výsledkem by měla být obnovená odpočinková zóna v této lokalitě. Další náhradní výsadba byla provedena v blízkosti parkoviště fezovka směrem k řece, kde bylo nad rámec projektu vysazeno 8 nových stromů. S pozdravem

(Ing. Miloslav Šatra - vedoucí odboru životního prostředí)

Lenka 03.12.2014
 

 Dobrý den,mohu vědět,proč letos není osvícený strom na nábřeží před KD?Byl osvětlen každoročně,tak proč tomu není i nyní?Děkuji za odpověď,Lenka A.

 Vážená paní Lenko, důvod neozdobení vánočního stromu před Kulturním domem je velmi prozaický. Tento strom během několika let vyrostl do takových rozměrů (jedná se zejména o jeho výšku), že není v našich technických možnostech realizovat jeho důstojné ozdobení. Vzhledem k této skutečnosti jsme se s vedením CK Písek domluvili, že strom v letošním roce ozdoben nebude. Nově byly ozdobeny vánoční stromy na sídlišti Hradiště a na Václavském náměstí. S pozdravem

(Lenka Gareisová - Městské služby Písek)

Radka Kripnerová 02.12.2014
 

 Dobrý den.Ráda bych se zeptala,jak postupovat,když bych se chtěla se svým synem zúčastnit vítání občánků.Marně jsem čekal na pozvání a pak jsem se dozvěděla,že se musím přihlásit sama.Předem děkuji za odpověď.Hezký den.Kripnerová

 Vážená paní Kripnerová, podle nové legislativní úpravy nemohou již města oslovovat z vlastní iniciativy rodiče novorozenců z důvodu ochrany osobních údajů. Město Písek proto zavedlo nový systém při přihlašování na tento tradiční obřad. Na hlavní straně webových stránek města najdete článek Výzva - přijďte se svým miminkem na vítání občánků, jehož součástí je také formulář, který po vyplnění zašlete na příslušný e mail nebo osobně doručíte na odbor školství a kultury v budově radnice na Velkém náměstí. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Pavel 02.12.2014
 

 Dobrý den.Chtěl jsem se zeptat,jak při neustálém zvyšování akcí na náměstí v Písku,kdy je třeba náměstí zavřeno na celé dva dny,jako nyní na Mikuláše,se mohu dostat do garáže v Heydukově ulici autem.Ráno odjedu,ale odpoledne je náměstí neprůjezdné a já nemohu nazpět.Kdo mi zaplatí případné stání na placeném parkovišti,třeba na Alšově náměstí?Nebo mohu vyjímečně projíždět Karlovou ulicí i když tam neplatí moje povolení k vjezdu?

 Vážený pane Pavle, pořadatelé akcí v centru města mají v rozhodnutí o povolení uzavírky vždy uvedenu podmínku, že v místě uzavírky musí být přítomen poučený pořadatel, který musí zajistit průjezd dopravní obsluhy. Pokud by v místě uzavírky nebyl pořadatel přítomen nebo pokud by Vám pořadatelská služba odmítla průjezd zajistit, prosíme Vás o sdělení této skutečnosti s uvedením konkrétního data a času, kdy k uvedené situaci došlo. S pozdravem

(Ing. Michal Kovařík - vedoucí odboru dopravy)

Jan Kalous 01.12.2014
 

 Dobrý den, chtěl bych se zeptat v které pětiletce bude dokončeno rozkopání Šafaříkovi ulice. Podle tempa prací, které tam pozoruji (dva maníci s lopatou mluvící nějakou divnou řečí) to bude asi ještě velmi dlouho. Pamatuji se, že minulé a vlastně i dnešní vedení radnice se zaříkávalo jak se bude plánovat souběh prací. Šafaříkova ulice je toho důkazem již druhým rokem rozkopaná. Řeč se mluví a voda teče. On se nějaký ten objektivní důvod najde že!!!Je to vrcholná bezohlednost vůči lidem, kteří musí denně najezdit spoustu kilometrů zcela zbytečně. Doufám, že mě zdejší cenzor jako obvykle smaže. P.S. Pokud používáte antispam bývá dobrým zvykem že se původní text po najetí kurzorem sám smaže. Ale to je jen drobnost.

 Vážený pane Kalousi, termín dokončení celkové rekonstrukce ulic Šafaříkova - Dobrovského je stanoven na 30.03. 2015. V tuto chvíli jsou v ulici Šafaříkova kompletně zrekonstruovány inženýrské sítě a do 17.12. 2014 by měla být zhotovitelem provedena pokládka provizorního povrchu tzv. recyklátu tak, aby byl povrch přes zimní období zpevněn a mohla být prováděna zimní údržba. Závěrem si ještě dovolím dodat, že stavba probíhá přesně podle předem stanoveného harmonogramu. S pozdravem

(Ing. Roman Honzík - jednatel VSP s.r.o.)

smola 01.12.2014
 

 Dobrý den, prosím předat toto kompetentní osobě-kulturnímu oddělení. Koupili jsme si s manželkou vstupenku do divadla na Báru Hrzánovou - na zítra. Jaké je naše překvapení, když pani Michlová rozdává na toto představení vstupenky skoro zadarmo!!! Budeme požadovat také část vstupného zpět. Proč se toto děje. Prosím předat stížnost osobě která je její nadřízená, asi pani Cibulková. Děkuji Smola

 Vážený pane Smolo, podle zjištěných informací se jednalo o divadelní představení Šunen Romale, které uvádělo Divadlo Viola z Prahy. Na toto představení bylo prodáno pouze cca 30 vstupenek. Z tohoto důvodu byli v den konání představení 02.12. 2014 osloveni možní zájemci z řad předplatitelů s nabídkou zvýhodněné ceny vstupenek na toto představení. Díky tomuto opatření se podařilo snížit finanční propad pořadatele. Jedná se o zcela běžný postup, kdy v případě dostatečného nenaplnění kapacity sálu jsou osloveni předplatitelé s nabídkou zvýhodněného vstupného. S pozdravem

(Karel Průcha - ředitel CK Písek)

oto 29.11.2014
 

 Dobrý den,slyšel jsem,že město Písek bude obhospodařovat rybářský revír mezi mosty a rybáři si budou muset zakoupit zvláštní povolenku od města.Rád bych věděl zda je toto pravda.Děkuji

 Vážený pane, tato informace se nezakládá na pravdě. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Martina 20.11.2014
 

 Dobrý den, ráda bych se zeptala, kdy bude osvětlena celá cyklostezka. Z materiálu pro jednání rady města dne 7.8.2014 vyplývá, že byla vybrána firma a zároveň určen termín dokončení do října 2014. Děkuji

 Vážená paní Martino, termín dokončení je samozřejmě předběžný. Vše se odvíjí od uzavření samotné smlouvy o dílo se zhotovitelem a předáním staveniště. Smlouva se zhotovitelem byla uzavřena 31.10. 2014. V tuto chvíli probíhá právě zmiňované předání staveniště a vytyčení sítí. Samotná realizace by měla podle vyjádření zhotovitele začít koncem příštího týdne nebo nejpozději počátkem týdne následujícího. Na samotnou stavbu je vyčleněno 6 týdnů. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Láďa 19.11.2014
 

 Dobrý den, chci se zeptat, zda je normální, když se na novém chodníku ve vnitrobloku sídliště Jih /od Družby-ke školce/ dělají za deště kaluže - výsledek křivého položení dlažby.

 Vážený pane, o Vámi zmiňovaném problému samozřejmě víme. Špatně položená dlažba bude opravena a zkontrolována. Teprve poté dojde k převzetí stavby. Vše je řešeno v rámci kontrolních dnů stavby a ve spolupráci se stavebním dozorem. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Jana 18.11.2014
 

 Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda by bylo možné, aby koňský povoz, který na Štědrý den objíždí Písek a hraje koledy, mohl letos také zajet na Václavské náměstí. Už je nás tu hodně a jistě bychom se sešli v hojném počtu. Děkuji za odpověď.

 Vážená paní Jano, město Písek není pořadatelem Adventu v Písku, tudíž má minimální možnost ovlivnit trasu koňského povozu, který na Štědrý den objíždí Písek. Pořadatelem je agentura Cohiba, která dostává na tuto akci od města příspěvek v rámci grantového programu na podporu kultury. Více informací o Adventu v Písku najdete na webových stránkách www.adventvpisku.cz včetně kontaktů na pořadatele. Zkuste se tedy se svým přáním obrátit přímo na ně. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Ing. Milan Sedlák 18.11.2014
 

 Dobrý den. Můžete mi prosím sdělit kde se nachází poslední rozhodnutí týkající se soutěže na píseckou knihovnu? Prosil bych o jednoznačný odkaz (případně odkazy, pokud je jich víc) na stránky města Písku. Srdečně děkuji. Ing. Milan Sedlák miflonides@seznam.cz Odesláno dne 18. 11. 17:58

 Vážený pane Sedláku, poslední usnesení rady města, které se týká přesunu knihovny do budovy na Alšově náměstí najdete na webových stránkách města pod odkazem http://www.mesto-pisek.cz/soubory/dokument22715.pdf. Jedná se o usnesení č. 626/14 pod jednacím bodem č. 5. K tomuto materiálu se také dostanete následujícími kroky: hlavní strana - rada města - materiály rady města 2014 nebo usnesení rady města 2014 - odkaz na konkrétní jednání rady města podle data konání. Jednalo se o výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace nové knihovny dle posuzovaných návrhů, které byly v rámci architektonické soutěže k vidění také ve Sladovně. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Klára 18.11.2014
 

 Dobrý den, ráda bych věděla, jestli se někdo zajímá o kamiony, které neustále stojí u vjezdu do Faurecie a překáží tak v dopravě. Stojí tam neustále a nedivím se řidičům autobusů, kteří jsou vytočení, protože doprava je nepřehledná obzvlášť ve 2 hodiny, kdy se končí v průmyslové zóně a jede tudy plno aut. Před časem to bylo v řešení, ale stále se nic neděje!!! Prosím o odpověď a nerada bych znovu četla, že to je v řešení, nebo že to řešit teprve budete! Děkuji za urychlené vyřešení situace!!!

 Vážená paní Kláro,uvedená skutečnost byla dne 2.10.2014 na MÚ Písek projednána se zástupci firmy Faurecia Automotive Czech Republic s. r. o. Odpovědný zástupce firmy ujistil příslušné orgány, že přijme taková opatření, aby k popisované situaci nedocházelo. Při kontrolách, které Městská policie Písek v dané lokalitě následně provedla, byly zjištěny pouze dva přestupky dle zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, které byly s řidiči nákladních vozidel na místě projednány. V ostatních případech byly dle provedené dokumentace, pořízené autohlídkou při kontrolní činnosti v průmyslové zóně, všechny komunikace průjezdné, a to bez omezení. Odmítám Vaše tvrzení, že neustále stojí v dané lokalitě nákladní vozidla (kamiony), neboť provedená dokumentace tuto skutečnost nepotvrzuje. Nechápu, proč jste v případě, kdy jste byla svědkem specifikovaného protiprávního jednání řidičů, nekontaktovala ihned městskou popř. státní policii. Pokud je skutečně Vaší snahou popisované chování eliminovat, věřím, že příště, na místo rubriky „Dotazy a odpovědi“ na webových stránkách města Písku, využijete tel. kontakt na městskou popř. státní policii (tel. č. 382 213 225 popř. 974 235 700). V případě potřeby bude Vašeho svědectví využito v přestupkovém řízení. S pozdravem

(Bc. Martin Opava - zástupce velitele městské policie)

Štěpánka Pivoňková 14.11.2014
 

 Dobrý den, ráda bych se touto cestou, i jako rodič dětí, které navštěvují ZUŠ v Zeyerově ulici, zeptala, jestli Město Písek výhledově počítá s jakýmkoliv dopravním řešením této lokality. Situace, která vzniká při vyzvedání dětí ze školy je pro všechny neúnosná. Mnoho rodičů, kteří děti vyzvedají, parkuje na chodníku podél budovy a to téměř tak, že někdy zaparkovaná auta stojí těsně za odbočkou z Nádražní ulice. Včera jsem se ve večerních hodinách při odbočování ze Zeyerovy ulice do Nádražní ulice téměř střetla čelně se sanitkou, která jela opačným směrem a musela se vyhýbat autům zaparkovaným před školou. Odbočovací pruh pro ni byl úzký a tak zčásti zajela i do mého pruhu. Výhled pro ni i pro mne byl omezen zaparkovaným autem v křižovatce. Myslím, že současná situace ohrožuje nejen chodce /naše děti/ na chodníku, ale i samotné řidiče jedoucí křižovatkou. Předem děkuji za odpověď. Štěpánka Pivoňková, Písek Velkým paradoxem je, že sousední budovou ZUŠ je budova POLICIE a páchané dopravní přestupky jsou bez postihu.

 Vážená paní Pivoňková, ještě do konce letošního roku proběhne jednání mezi zástupci ZUŠ Písek a městem Písek, na kterém se bude řešit vámi zmiňovaná dopravní situace v blízkosti ZUŠ. Město Písek je připraveno ve spolupráci se ZUŠ udělat taková opatření, která by vedla ke zlepšení a zklidnění poměrně nebezpečné dopravní situace v této lokalitě. Dopravní řešení bude muset být také schváleno dopravní policií ČR. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Karel Musil 14.11.2014
 

 Dobrý den, v návaznosti na svůj předchozí dotaz bych se chtěl prostřednictvím tohoto zeptat paní Gareisové z MSP, jaké padlo rozhodnutí ve věci rozbitého chodníku na sídlišti Jih. Děkuji.

 Vážený pane Musile,v rámci kontrolního dne, který se konal koncem minulého týdne, bylo rozhodnuto o následujícím řešení. Bude provedena rekonstrukce chodníku v úseku podél č.p.1947 / nejhorší část/. Zbývající část chodníku vedoucí k ulici třída Přátelství bude opravena pouze lokálně z důvodu budoucího plánovaného záměru rozšíření stávajícího parkoviště u Družby. S pozdravem

(Roman ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

jana 10.11.2014
 

 Dobrý den,ráda bych se zeptala jak to bude se zelení v ulici Jablonského,konkrétně kolem parkoviště?V této ulici bylo zatím vysazeno jenom několik nízkých keříků,uvažuje se o výsadbě stromů kolem parkoviště i z ulice?Auta jsou poměrně velkým zdrojem prachu a nečistot a není nic,co by bránilo,aby jsme je neměly v bytech,těch pár keříků a stromků,které technické služby svými křovinořezy udržují ve tvarů nízkých koulí to fakt nespasí!děkuji za odpověd.

 Vážená paní Jano, ve vámi zmiňované lokalitě by v nejbližších dnech měl být prostor v blízkosti parkoviště doplněn o 8 stromů nad rámce zeleně, která zde byla vysazena v rámci revitalizace sídliště Portyč. S pozdravem

(Roman Ond řich DiS. - mluvčí města Písek)

Karel Musil 04.11.2014
 

 Dobrý den, tak 2. etapa revitalizace sídliště Jih spěje zdárně ke konci. Uvnitř sídliště zbývají ještě terénní úpravy, a je hotovo. Dohlédne a zajistí investor (tedy Město Písek), aby zhotovitel uvedl do aspoň slušného stavu (když ne do původního, což by teď už asi bylo neekonomické) před blížící se zimou starý původní chodník od výměníkové stanice kolem domu 1947 směrem k domům 2024 a 2025 ? Chodník je teď hlavně pro staré a nemocné lidi až neschůdný ! Děkuji. KM

 Vážený pane Musile, vámi zmiňovaný chodník byl ve špatném stavebně technickém stavu již minulý rok. Z důvodu plánované regenerace sídliště, kde se předpokládalo zásobování stavby, byl chodník v minulém roce vyspraven pouze lokálně. Chodník není zahrnut v PD regenerace a tudíž bude uveden do provozuschopného stavu a rekonstruován v příštím roce případně bude zrekonstruován ještě v roce letošním s ohledem na finanční možnosti. Definitivní rozhodnutí o způsobu opravy by mělo padnou v příštím týdnu. S pozdravem

(Lenka Gareisová - Městské služby Písek)

Květa 03.11.2014
 

 Dobrý den,chci se zeptat,zda se bude také upravovat parkoviště na Portyči ,které je místo bývalého Fezka.Děkuji

 Vážená paní Květo, Vámi zmiňované parkoviště se bude upravovat v rámci 3. etapy revitalizace sídliště Portyč v roce 2015. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Eva 03.11.2014
 

 Dobrý den, nejdřív bych chtěla poděkovat za zprůjezdnění cesty Jablonského na Topělec. Končí úpravy na Portyči, zamýšlí se také úprava sběrných dvorů,pohled z Pěníku není nijak okouzlující. Děkuji

 Vážená paní Evo, Vámi zmiňovaný objekt sběrného dvora patří společnosti Sběrné suroviny, v kterém má město Písek pronajatý městský sběrný dvůr. V současnosti budujeme v těsné blízkosti vlastní nový moderní sběrný dvůr, který budou provozovat Městské služby Písek stejně jako ostatní sběrné dvory. Vzhledem k tomu, že společnost Sběrné suroviny není v majetku města a jedná se o soukromou společnost, nemá město Písek žádný vliv na podobu tohoto soukromého objektu. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Jaroslav Cuřín 03.11.2014
 

 Kdo je provozovatelem městské autobusové dopravy v Písku ? Potřebuji zjistit, kterým autobusem se dostanu z nádraží do Jitexu Písek.

 Vážený pane Čuříne, provozovatelem MHD v Písku je společnost ČSAD autobusy České Budějovice. Informace o jízdních řádech najdete na webových stránkách města v sekci odkazy na hlavní straně webových stránek - jízdní řády http://www.mesto-pisek.cz/odkazy/ostatni. Spojení v rámci MHD Písek je možné si vyhledat i prostřednictvím internetové aplikace www.jizdnirady.cz . S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Josef JEŘÁBEK 02.11.2014
 

 Děkuji Vám za Vaši odpověd¨. Chodník ale končí 2m před začátkem průchodu bytového domu. Dále k dopravnímu značení. Pokud je uplatňována \"Zóna 30\" proč jsou na každém rohu cedule pozor přednost zprava .Je to všeobecně dané a známé z autoškoly. Čím více značek lepší chaos. SUPER ŠAŠKÁRNA ŘIDIČI ZKOUMAJÍ CE SE NA NICH PÍŠE A NEKOUKAJÍ NA SILNICI. To by stejné značení muselo mít každé parkoviště před supermarketem tam také platí přednost zprava.

 Vážený pane Jeřábku, jedná se o přechodné dopravní značení - dopravní značky č.IP22 "Změna místní úpravy", které se podle Technických podmínek MD stanovujících zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích umisťují po dobu 1 - 3 měsíců. Poté budou odstraněny. S pozdravem

(Ing. Michal Kovařík - vedoucí odboru dopravy)

Vlasta Doležalová 30.10.2014
 

 Chodím často po pravém břehu řeky mezi Kameným mostem a elektrárnou, kde se opravuje část Sladovny. Auta zúčastněných firem velice ničí trávník pod hradbami. Šlo tomu zabránit například tím, že by na inkriminovaný trávník položili panely, ale není tomu tak. Chci vědět, zda je smluvně ošetřeno, že po skončení prací uvedou NA SVÉ NÁKLADY vše do původního stavu. Děkuji za odpověď.

 Vážená paní Doležalová, součástí všech smluv, které město Písek uzavírá se zhotoviteli, je vždy klauzule, že firmy uvedou pozemek do původního stavu. Toto se týká i Vámi zmiňované rekonstrukce Sladovny. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Karel Hölzel 29.10.2014
 

 Prosím o informaci, kdy a kde se bude konat ustavující schůze nového zastupitelstva města Písek. Nemohu tuto informaci na stránkách Město Písek nalézt. Děkuji KH.

 Vážený pane Hölzle, ustavující zasedání zastupitelstva města se bude konat v neděli 09.11. 2014 od 15:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu. Bližší informace o programu najdete na hlavní straně webu města. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

lk 29.10.2014
 

 Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda dojde na sídlišti Jih, po ukončení prací II.etapy revitalizace, k opravě poškozených chodníků. Hlavně od \"výměníku\" směrem k ulici Přátelství. Chodníky byly poškozeny mechanizačními prostředky. Děkuji. LK

 Dobrý den, vámi zmiňovaný chodník byl ve špatném stavebně technickém stavu již minulý rok. Z důvodu plánované regenerace sídliště, kde se předpokládalo zásobování stavby byl chodník v minulém roce vyspraven pouze lokálně. Chodník není zahrnut v PD regenerace a tudíž bude uveden do provozuschopného stavu a rekonstruován v příštím roce případně bude zrekonstruován ještě v roce letošním s ohledem na finanční možnosti. Definitivní rozhodnutí o způsobu opravy by mělo padnou v příštím týdnu. S pozdravem

(Lenka Gareisová - Městské služby Písek)

Michal Zunt 27.10.2014
 

 Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, proč jste v září 2014 dokončili rekonstrukci vozovky, chodníků a travních ploch v ulici 17. listopadu ( mezi ulicemi Harantova a Rašínova ) a dnes 27.10.2014 jsem přijeli pracovníci, kteří zde pokládají elektrické kabely a celou ulici napříč rozkopali, rozebrali zámkovou dlažbu a technikou jezdí v nově oseté trávě? Jsme snad v Kocourkově, kde se lidi nedokážou normálně domluvit? Kabel šel přece položit, když byla ulice v rekonstrukci. Nemám proto jiný název než plýtvání penězi a neschopnost organizace práce. Určitě by stálo za to přizvat i TV, protože toto nemá obdoby. S pozdravem Zunt.

 Vážený pane Zunte, děkuji Vám za Váš dotaz, na jehož základě byla provedena kontrola na místě samém s následujícím zjištěním. Pokládku kabelů provádí společnost Seterm a.s. na základě vydaného rozhodnutí. Ze strany této společnosti došlo k porušení podmínek rozhodnutí, kdy pokládka kabelů měla být provedena tak (protlakem nebo řízeným podvrtem), aby nedošlo k zásahu do nového povrchu vozovky. Po zjištění těchto skutečností bude příslušný odbor městského úřadu uplatňovat vůči této společnosti sankce za nedodržení rozhodnutí. Společnost je také povinna uvést do původního stavu i dotčené zelené plochy, což bude po dokončení stavby zkontrolováno pracovníky odboru životního prostředí. I zde v případě nesplnění těchto podmínek hrozí společnosti Seterm a.s. případné sankce. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Josef JEŘÁBEK 26.10.2014
 

 Dobrý den, mám několik dotazů na 2 etapu revitalizace Portyč. Proč nebyly upraveny schody ve vnitrobloku pro sjezd kočárků ,jízdních kol a vozíčkářů ? ještě není všechno dokončeno a již se jezdi opět po trávníku okolo schodů. Průchod z vnitrobloku na ulici na Pěniku zůstalo několik metrů starého betonového chodníku.Před několika roky odbor výstavy povolil výkopy pro navedení sítí na Hamry. Původní betonový chodník nahrazen nekvalitním betonem který se drolí. Budou na ulici Vinařického vráceny lavičky před vchody ? Budou lavičky u dětských hřiš? To tam mají maminky stát? Architekt je asi nepoučitelný nebo sídliště viděl asi jen na mapě. Děkuji

 Vážený pane Jeřábku, bezbariérová úprava vnitrobloku byla provedena přesně podle projektu a splňuje všechny požadavky. Pouze se vámi zmiňovaná část musí obejít. Průchody jsou obecně součástí domů a proto nebyly zahrnuty do projektu revitalizace sídliště. Z poskytnuté dotace na tuto revitalizaci nelze čerpat prostředky na úpravu prostranství na cizím pozemku. Ke každé skupině herních prvků budou doplněny tři lavičky. Celkem se bude jednat o devět laviček. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Nováková 23.10.2014
 

 Chtěla bych se zeptat na úklid okolo kontejnerů. Kdo hlídá nepořádné občany, kteří odkládají vedle kontejnerů odpad? U ZŠ TGM (park u tř.Nár. Svobody) je neustále hrozný nepořádek. Lidé sem odkládají i domovní odpad, i když mají mít své popelnice a konkrétně romští spoluobčané to pak rozhrabávají a rozkopávají všude okolo. Je to ostuda města. Nechápu, jak je možné, že se tam objevují stále stejné pytle s oblečením (snad ze sekáče???)i přes to, že je prostor monitorovaný městským kamerovým systémem. Copak nebylo zjištěno, kdo tento odpad odkládá a kdo jej následně rozkopává po okolí? Byl již někdo za toto postižen? Už se tato věc řešila? Děkuji za včasnou odpověď a hlavně nápravu.Nováková

 Vážená paní Nováková,uvedené problematice se pravidelně věnuje příslušný okrskář. Na základě provedené kontroly bylo zjištěno, že za období posledních 5 měsíců městská policie evidovala pouze 5 událostí, které se týkaly znečišťování veřejného prostranství resp. odkládání odpadků mimo určená místa v dané lokalitě. Ve dvou případech byl na místě zadržen pachatel. Ve zbylých případech bylo znečištění veřejného prostranství ihned nahlášeno MS Písek a nepořádek byl odstraněn. S Vaším názorem o neustálém nepořádku u stanoviště kontejnerů nesouhlasím, neboť dokumentace, která je okrskářem při hlídkové činnosti prováděna, tuto skutečnost nepotvrzuje. Vzhledem k tomu, že kamerový systém nemonitoruje pouze uvedený prostor, žádám Vás, abyste příště, na místo rubriky „Dotazy a odpovědi“ na webových stránkách města Písku, v případě, že budete svědkem popisovaného chování občanů, využila tel. kontakt na městskou policii (tel. č. 382 213 225) a událost oznámila, aby pachatel mohl být okamžitě zadržen a následně potrestán. V případě potřeby bude Vašeho svědectví využito v přestupkovém řízení. S pozdravem

(Bc. Martin Opava - zástupce velitele městské policie)

Lucie Boháčová 23.10.2014
 

 Dobrý den, bylo by možné pořídit na sídliště Jih stůl na stolní tenis? Doporučuji vedle hřiště v Smrkovické ulici. Děkuji Boháčová

 Vážená paní Boháčová, součástí regenerace sídliště Jih jsou pouze chodníkové plochy, zeleň, veřejné osvětlení atd. nikoliv hřiště ani zřizování volnočasových či hracích prvků. Nicméně váš dotaz bude předán odpovědnému odboru k vyjádření. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Martin Siegel 22.10.2014
 

 Dobrý den, chci se Vás zeptat, co hodlá město udělat s bezdomovci pod mostem vedoucím za nádražím ČSAD směr Tesco? Nějaký čas se zde již nevyskytovali, a to po zabudování kovových klecí, ale nyní se opět \'zabydleli\' před nimi. Je zde ohromný nepořádek od odpadků, které shora pohazují. Je opravdu s podivem, že toto nikoho nezajímá, nikdo s tím nic nedělá vzhledem k tomu, že je zde hlavní a poměrně rušná trasa pro pěší z nádraží do centra a opačně, nehledě na přilehlé dětské hřiště. Děkuji za odpověď, jsem s pozdravem Martin Siegel

 Vážený pane Siegele,znečištění specifikovaného prostoru bylo nahlášeno příslušnému správci komunikace se žádostí o odstranění vzniklého nepořádku. S uvedenou skutečností byl seznámen i příslušný okrskář, který v rámci pochůzkové činnosti bude zmiňovanou problematiku řešit. S pozdravem

(Bc. Martin Opava - zástupce velitele městské policie)

Šťastná M. 20.10.2014
 

 Dobrý den, je podzim, padá listí po celém městě, ale podchod ze sídliště Jih do města nikdo víc jak týden neuklidil. Jak dlouhé jsou prosím intervaly Městských služeb na takový úklid? Děkuji mš

 Vážená paní Šťastná, na sběr a úklid listí není stanoven žádný přesný harmonogram. Při úklidu listí se postupuje v závislosti na klimatických podmínkách a konkrétním množství v jednotlivých lokalitách města. S pozdravem

(Lenka Gareisová - MSP s.r.o.)

Petra Bicanová 18.10.2014
 

 Dobrý den, chtěla bych se zeptat do kdy potrvá revitalizace sídliště Portyč II. etapa ? Děkuji

 Vážená paní Bicanová, II. etapa revitalizace sídliště Portyč bude dokončena do poloviny měsíce listopadu. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Jana 16.10.2014
 

 Dobrý den, měla bych dotaz zda se uvažuje o zabudování nějakého zábradlí na křižovatce před ZUŠ? Nechci nic přivolávat, ale myslím si, že brzy tam k něčemu dojde, protože nyní je tam tak velký pohyb dětí, i parkování není moc vymyšlené, rodiče zde při vyzvedávání dětí parkují jak se jim chce. Už nyní velké auto při odbočování do Zeyerovy ulice musí dávat pozor, aby nevjelo do protisměru odbočovacího pruhu směrem do města, a teď když tam rodiče zastaví tak nevím co bude dělat takový autobus. Přijde mi tam situace hodně nebezpečná. Místní řidiči si třeba zvyknou, ale co ti cizí co nepředvídají takový pohyb dětí u křižovatky? A co pak v zimě, kdy bude brzy tma a přehlednost horší. Zábradlí si myslím nikomu neuškodí a zabrání tomu nejhoršímu a to je zranění dítěte. Děkuji za odpověď.

 Vážená paní Jano, je pravdou, že nová budova ZUŠ se nachází na poměrně frekventované křižovatce a je zřejmé, že posílení jakéhokoliv bezpečnostního prvku (zábradlí) by bylo přínosné. Podle mých informací by s vybudováním zábradlí neměla problém ani Policie ČR. V tuto chvíli záleží vše pouze na vedení ZUŠ, zda bude požadovat vybudování zábradlí nebo se pokusí situaci vyřešit nějakým jiným způsobem. Zde je nutné podotknout, že zřizovatelem ZUŠ je Jihočeský kraj nikoliv město Písek. V případě žádosti o vybudování zábradlí je město Písek připraveno tomuto požadavku zcela vyhovět. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

EVA BROŽOVÁ 15.10.2014
 

 Dobrý den,ráda bych věděla,proč se v ulici ZA PAZDERNOU.neudržují stromy,bydlím zde přes 20let,střihali se pouze jednou.Dále by mě zajímalo,proč se provádí zimní úklid na té straně ulice kde je 6 bytových jednotek,na straně druhé je bytů nepočítaně,možná desítky.V neposladní řadě,bych ráda upozornila na to,že zde chybí kontejner na sklo. Děkuji za odpověď.

 Vážená paní Brožová, v ulici Za Pazdernou se nachází kulovitá forma jasanu, u kterého je ponechána stávající výška koruny z důvodu blízkosti obytných domů. V podstatě se jedná o estetické hledisko. V posledních letech zde byl prováděn zmlazovací a redukční řez. V tuto chvíli se neuvažuje o snižování koruny těchto stromů. Městské služby Písek prověřily vaší připomínku, která se týkala umístění kontejneru na sklo, tento bude do lokality v nejbližší době přistaven. Zimní úklid chodníků je prováděn podle schváleného plánu údržby. Nicméně Váš podnět bude předán k posouzení příslušnému odboru. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Karel Meškán 15.10.2014
 

 Dobrý den již týden není funkční osvětlení v ulici Truhlářská naproti domu 1953 kdy se o to někdo začne zajímat?

 Vážený pane Karle, váš podnět byl předán správci veřejného osvětlení - Městským službám Písek. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Koplová 09.10.2014
 

 Dobrý den, jak dlouho bude probíhat rekonstrukce v ulici U Papírny? Už je to tu dva týdny rozkopané, někdy nejde ulicí ani projet. Děkuji za odpověď. Koplová

 Vážená paní Koplová, v ul. U Papírny doposud obyvatelé této ulice prováděli izolaci svých objektů a opravu dešťových svodů. K 28.10.2014 by tyto opravy měly být dokončeny. Dále bude následovat oprava chodníku, která bude spočívat ve vyrovnání silničních obrub a zhotovení nového povrchu. Tuto opravu budou zajišťovat Městské služby Písek. S pozdravem

(Lenka Gareisová - MSP s.r.o.)

Karel 07.10.2014
 

 Dobrý den, při revitalizaci sídliště Portyč byla změněna přednost na hlavních silnicích. Např.: křižovatka Jablonského, Na Stínadlech. Obyvatelé nové značení stejně nedodržují. Z jakého důvodu bylo značení změněno?

 Vážený pane Karle, podle projektu regenerace je celé sídliště Portyč koncipováno jako "Zóna 30", ve které se přednost v jízdě na křižovatkách nevyznačuje dopravním značením, ale uplatňuje se zde tzv. "přednost zprava". S pozdravem

(Ing. Michal Kovařík - vedoucí odboru dopravy)

Vojta 04.10.2014
 

 Dobrý den, jezdím každý den do práce autem do průmyslové zóny od města a chtěl jsem se zeptat jestli by nebylo možné lépe nalajnovat silnice. Po tmě a za špatného počasí jsou vidět opravdu minimálně hlavně na křižovatce na Čížovou - pokud by to šlo myslím, že by to pomohlo většině řidičů, protože pokud jede hodně aut po obou stranách mají řidiči problém odhadnout okraj a střed silnice. Navíc po cestě také jezdí kolaři a občas i lidi co jdou pěšky. zdravím :)

 Vážený pane Vojto, ulice Čížovská je silnicí III. třídy, která je ve vlastnictví Jihočeského kraje. Podle vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje byly v letošním roce v ulici Čížovská obnoveny vodící čáry na okrajích silnice, žádné další vodorovné dopravní značení se v uvedené křižovatce neplánuje. S pozdravem

(Ing. Michal Kovařík - vedoucí odboru dopravy)

Jana Šunová 02.10.2014
 

 Dobrý den,chtěla jsem se zeptat jak to bude s konteineřištěm na sídlišti dukla. V píseckých postřehách jsem se dočetla,že to má být uzamykatelné. A pokud to chápu dobře,tak bude mít klíče od určitého kotce barák kterému připadá konteineřiště. Jelikož není na sídlišti dostatek odpadkových košů tak jsem doposud využívala konteinerů na vyhození sebraných výkalů po svém pejskovi. A pokud nebudu mít přístup ke konteinerům tak odmítám výkaly nosit stovky metrů ke koši, od ledna budeme mít přírustek a opravdu není chutné vézt kočárek a v ruce pytlík s výkali než potkám odpadkový koš. Nezlobte se na mne,ale ale pokud nebudou pejskaři mít přístup ke všem konteinerům tak to sbírat nebudou,aby si to nosili až před barák.

 Vážená paní Šunová, v rámci revitalizace budou na sídliště Portyč odpadkové koše doplněny v dostatečném množství právě z vámi uváděných důvodů. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Petr 28.09.2014
 

 Dobrý den, nevím, kde přesně se ptát, tak to zkusím tady. Zajímalo by mne, proč v Písku nejsou, až na výjimky, revitalizované panelové domy podobně jako třeba v Českých Budějovicích, kde už neopravený a nezateplený panelový dům prakticky nenajdete, ale v Písku prakticky všude, což nepůsobí zrovna moc dobře. Má na to město nějaký vliv?

 Vážený pane Petře, obecně platí, že dům si vždy opravuje jeho vlastník. Vzhledem k tomu, že v rámci privatizace bytového fondu došlo k odprodeji bytových jednotek do rukou soukromých vlastníků, je oprava těchto domů již plně v rukou tzv. SVJ. Město Písek má v některých domech již pouze menšinový podíl nebo vůbec žádný. Například pro sídliště Portyč získalo město Písek dotaci na regeneraci společných prostor bytových domů ve výši cca 40 mil Kč. Ze strany vlastníků však nebyl o tuto dotaci zájem a město Písek vracelo z této částky cca 7 mil Kč. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Alena Zapadlová 23.09.2014
 

 Prosím, je možno se dozvědět která firma provedla osázení ostrůvku kruhového objezdu u autobusového nádraží?Moc se mi líbí. S pozdravem Zapadlová

 Dobrý den paní Zapadlová, jsme rádi, že se Vám podoba ostrůvku líbí. Práce zde prováděly Městské služby Písek, stejně jako u kruhové křižovatky v lokalitě u Billy. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Klára 22.09.2014
 

 Dobrý den chci se zeptat, kam mám hlásit, když zemědělci pracují na rozbahněnym poli a pak nejsou schopný umýt si auto, před tím než vyjedou na komunikaci. Například celý minulý týden byla zabahněná silnice před odbočkou na ulici Čížovskou... (směrem od Písku). Myslela jsem, že je to jejich povinnost umýt auto než vjedou na silnici... je to v zákoně autoškoly.... Děkuji za odpověĎ

 Vážená paní Kláro, máte pravdu, že je povinností každého, kdo znečistí komunikaci, tuto po sobě řádně uklidit. V případě že tak neučiní, vystavuje se samozřejmě postihu. Tyto záležitosti řeší v katastru obce Písek, do kterého spadá i Vámi zmiňovaná lokalita, městská policie Písek tel. 156 nebo 382 213 225. Dále je možné se také obrátit na dopravní polici ČR. S pozdravem

(Roman ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Ladislav Rozhon 20.09.2014
 

 muže mi někdo říct kdo má na starosti pořádek...teda bordel , před a v okolí Cocktail music bar La Noche ???.. protož z tohodle pátku 19.09. do pul sedmé 20.09 2014...už toho bylo opravdu dost !!!

 Vážený pane Rozhone, na základě poznatků městské policie byla svolána schůzka mezi provozovatelem podniku La Noche, zástupci města a městské policie, na které bude řešena Vámi zmiňovaná problematika včetně rušení nočního klidu návštěvníky tohoto podniku. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Fikarová Anna 18.09.2014
 

 Dobrý den, dovoluji si požádat o informaci, kolik finančních prostředků bylo vynaloženo na pořízení a dopravu kamenů \"ozdobených\" kruhovými kovovými názvy nejrůznějších katastrof a negativních jevů, rozmístěných podél lesní cesty v okolí rozhledny Jarník. Něco tak deprimujícího a ohavného jsem již dlouho neviděla. Nechápu smysl takových výtvorů, navíc umístěných do prostředí, kam chodí lidé relaxovat a nabírat energii. Na plavecký stadion, chodníky a jiné potřebné věci nejsou peníze a na takovéto zcela evidentní nesmysly ano ? Kdopak o tom rozhodl ? Kdo je podepsán pod tímto výdajem ? Děkuji za Vaši odpověď.

 Vážená paní Fikarová, projekt bolestných kamenů NENÍ projektem města Písek, ale Obchodní akademie a jazykové školy Písek. Pokud je mi známo, byl celý tento projekt financován z darů od různých nadací a také soukromých osob a grantů. Svým jménem ho zaštítili osobnosti jako je např. Marta Kubišová, Tomáš Halík atd. Více informací najdete na webových stránkách, kde je celý projekt podrobně popsán od prvotní myšlenky až po samotnou realizaci http://www.bolestnekameny.cz/. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Michal 16.09.2014
 

 dobry den chci se zeptat zda muze mesto neco udelat s krizovatkou u Mcdonaldu již nekolikrat se mi stalo ze me malem sestrelil nepozorny řidič sjiždejici z hlavni silnice (4 proude)a nedal mi prednost ikdyz sem byl na hlavni...je to zde celkem časty jev ...minuly tyden zde byla dalsi lehci nehoda!!!citim se zde velice ohroženy jednou mi nedal prednost dokonce kamion....neslo by to vyresit nejakym bezpečnostnim prvkem?svisle a vodorovne znaceni zde nepomaha...dekuji

 Vážený pane Michale, děkujeme Vám za Váš podnět k řešení dopravně nebezpečného místa, který město Písek předá Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje jako vlastníkům dotčených silnic, k vyřízení. S pozdravem

(Ing. Michal Kovařík - vedoucí odboru dopravy)

Vlastimil Zach 15.09.2014
 

 Dobrý den, mohl bych požádat o zpřístupnění informací o konkrétní konfiguraci a modelových číslech 27 notebooků na které bylo vyhlášeno výběrové řízení? Děkuji.

 Vážený pane Zachu, Vámi požadované informace jsou volně dostupné na webových stránkách města odkaz - rada - materiály jednání rady města 2014 - materiály pro jednání rady města 04.09. 2014 - bod č. 8 http://www.mesto-pisek.cz/soubory/dokument22164.pdf. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Roman 15.09.2014
 

 Dobrý den, Bylo by možné zřídit nějaké sportovní hřišté na sídlišti jih?

 Vážený pane Romane, v rámci právě probíhající regenerace sídliště Jih není plánovaná výstavba sportovního hřiště. Váš podnět bude předán odboru rozvoje, investic a majetku města. S pozdravem

(Roman ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Pavel Kohoutek 14.09.2014
 

 Dobrý den, nikde na vašem webu jsem nenašel úřední hodiny odboru dopravy. Je to moje chyba, nebo opravdu není na webu uvedeno? Předem děkuji

 Vážený pane Kohoutku, úřední hodiny odboru dopravy jsou shodné s úředními hodinami městského úřadu. - pondělí 07:30 - 17:00 hodin - středa 07:30 - 17:00 hodin - pátek 07:30 - 14:00 hodin Mimo tyto úřední hodiny, tedy v úterý a ve čtvrtek, můžete využít elektronický rezervační systém přepážek, který najdete také na webových stránkách města pod odkazem http://www.mesto-pisek.cz/e-sluzby/rezervace-a-monitoring-prepazek. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Míra 12.09.2014
 

 Dobrý den,chci se zeptat na otázku parkování v Písku,myslím že už se to tady řešilo a nevyřešilo. Když nevhodně zaparkujete na náměstí nebo v okolí Pošty netrvá dlouho a máte botu nebo pokutu když ovšem parkujete na ŠRAFECH např.v Kollárově ulici klidně celý víkend botičku nedostanete? Mám si tedy myslet že třeba Policie o víkendu je benevolentnější k dopravním přestupkům? nebo je prostě zakázané parkování již v této části povoleno? Děkuji za odpověď.

 Vážený pane, pokud sledujete rubriku „Dotazy a odpovědi“ na webových stránkách města Písku, jistě víte, že v odpovědích, které se týkaly uvedené problematiky, byli občané vždy žádáni, aby v případě, že budou svědkem porušení zmiňované vodorovné dopravní značky, kontaktovali ihned telefonicky městskou policii. Žádné telefonické oznámení (upozornění), které se popisovaného přestupku týkalo, však městská policie nepřijala. Městská policie v rámci výkonu služby porušení zák.č. 361/2000 Sb. i v této lokalitě řeší. Vzhledem k tomu, že místní působnost městské policie je vymezena katastrálním územím města Písku, nelze nepřetržitě zajistit přítomnost hlídky v ul. Kollárova. Pokud je skutečně Vaší snahou nerespektování vodorovného dopravního značení v ul. Kollárova eliminovat, věřím, že příště, na místo výše uvedené rubriky, využijete tel. kontakt na městskou policii (tel. č. 382 213 225 popř. 156). S pozdravem

(Bc. Martin Opava - zástupce velitele městské policie)

Alena Dudová 10.09.2014
 

 Dobrý den ,zajímalo by mne, zda město bude řešit absenci odstavného místa v Čížovské ulici/ vjezd do Faurecie/. Každý den je zde dopravní problém s odstavenými nákladními auty, značka zákazu zastavení, která je umístěna ve směru do Písku, je neustále porušována. Zdá se mi , že stavba kruhového objezdu mohla při uzavírce řešit i tento problém. Pozemky zde jsou nevyužité.Děkuji

 Vážená paní Dudová, město Písek o tomto problému ví a v nejbližší době bude svoláno jednání mezi městem Písek a společností Faurecia. Dopravní policie v tomto místě provádí kontroly a řidiče, kteří nedodržují dopravní značení, pokutuje. Toto má ovšem pouze dočasný efekt. Naší snahou bude vymístění kamionů mimo tuto komunikaci, k čemuž by mělo vést zmiňované jednání se zástupci společnosti. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Vachta 10.09.2014
 

 Dobrý den, v souvislosti s frézováním a pokládkou experimentálního \"tichého\" povrchu v Burketově ulici bych se chtěl zeptat, zda-li bylo prováděno před započetím této akce nějaké dlouhodobé měření hluku. Jsou k dispozici nějaké výsledky? Bude se po pokládce provádět další měření, aby bylo možné porovnat stav před a po? Proč je během první etapy omezeno parkování v části od les.školy ke kostelu, když se tam fyzicky nic neděje? Děkuji.

 Vážený pane Vachto, Vámi zmiňovaná komunikace je v majetku Jihočeského kraje, který je také investorem akce. Předpokládám, že před zahájením stavby si nechal Jihočeský kraj zpracovat hlukovou studii a na jejím základě vybral právě tuto komunikaci. Bližší informace by Vám jistě sdělil správce krajských komunikací Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Libor 08.09.2014
 

 Dobrý den, prosím Vás chtěl jsem se zeptat, proč nebude v rámci regenerace sídliště Jih zachován vydlážděný prostor v místě bývalé fontány? Teď se tam místo toho zhotovují trávníky. Ten vydlážděný prostor k sídliště patřil, alespoň si děti měli kde hrát, jezdit na kole apod. a nemuseli se bát, že je srazí nějaké auto. K čemu budou sloužit nově vzniklé travnaté plochy? Aby měli kam chodit psi? Už teď se Městské služby o trávníky na Jihu nestíhají starat. Děkuji za odpověď.

 Vážený pane Libore, regenerace sídliště Jih probíhá dle schválené projektové dokumentace a vydaného stavebního povolení. Záměr byl představen a projednán při veřejné diskuzi s občany sídliště a okolí na Městském úřadě. Projektantem navržené řešení regenerace nebylo ze strany obyvatel rozporováno. Situaci celkových úprav regenerace je možno nalézt na webových stránkách města Písku pod odborem rozvoje, investic a majetku města http://www.mesto-pisek.cz/odbory-mestskeho-uradu/DIR-odbor-rozvoje,-investic-a-majetku-mesta/CL-regenerace-sidliste-jih---ii.-etapa/729. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Marie Balázsová 04.09.2014
 

 Dobrý den.Chtěla jsem se zeptat, proč městské služby nechaly letos tak úplně znepřístupnit i ten menší bazén na plackém stadionu?Je to hrůza, co se s tímto stadionem stalo.Když se to porovná se Strakonicemi,kde je daleko starší plavecký bazén než v Písku,tak je to neuvěřitelné.Navíc po povodních se ten náš i opravoval.Opravdu nevím, jak se toto mohlo stát?Ještě loni alespoň děti se tam mohly v létě vykoupat.Byly jsme tam a jenom jsme zírali.Vypadá to, že se nic neopravuje a pokračuje se v tom, aby se vše co nejvíce zničilo.Alespoň to tak pro občany vypadá.Takže referendum vlastně bylo k ničemu.

 Vážená paní Balázsová, Vaše tvrzení: „Vypadá to, že se nic neopravuje a pokračuje se v tom, aby se vše co nejvíce zničilo“, není úplně namístě. Jedním z nejaktuálnějších kroků Městských služeb Písek s.r.o, (provozovatel stadionu) k zajištění provozu stávajícího plaveckého stadionu v Písku bylo předložení materiálu na jednání zastupitelstva dne 30.1. 2014, který specifikoval rozsah oprav krytého i venkovního bazénu, včetně všech prostor tvořících plavecký areál. Zastupitelstvo města schválilo pouze opravy vnitřních prostor, které se však nepovedlo v plánovaném období letních prázdnin letošního roku zrealizovat. Důvodem bylo, že opětovné výběrové řízení na prováděcí firmu muselo být zrušeno, neboť realizace oprav nebyla pokryta schváleným rozpočtem. V současné době se Městské služby Písek s.r.o. zaměřují na nejnutnější opravy kryté části plaveckého stadionu a to tak, aby nedošlo v nejbližší době k dlouhodobějšímu omezení provozu. Znovu připomínáme, že oprava venkovního bazénu dle usnesení ZM 61/13 již nebyla v roce 2014 předpokládána. S pozdravem

(Lenka Gareisová - Městské služby Písek)

Petr 01.09.2014
 

 Dobrý den, proč jsou před semafory v ulici Dvořákova nově místo asfaltky nějaký dlažební kostky? To tam takhle bude furt? Jako kdyby nestačilo že si ničíme auta na mnoha místech u nás, tak nám ještě jako dáreček dáte tohle.

 Vážený pane Petře, ve vámi zmiňovaném místě došlo k poruše na vodovodní řadu a místo bylo po provedení opravy zadlážděno pouze provizorně. Jak jste jistě zaznamenal, v minulých dnech byla komunikace opravena položením živičného povrchu. Pro úplnost dodávám, že se jedná se o komunikaci v majetku Jihočeského kraje. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

HERCEG JIŘÍ 31.08.2014
 

 PISEK 30.8.2014.JIŽ NĚKOLIK ROKU JAKO VOZÍČKAŘ USILUJU O TO ABY NA HLAVNÍM NADRAŽÍ BYLO ZŘIZENO DOSTOJNÉ A BEZPEČNÉ VYSTUPOVANÍ S MHD.VĚTŠINOU TO KONČÍ NA SLIBECH A TAK SE PTAM ZDALI KONEČNĚ JAK BYLO SLÍBENO BUDE NĚCO ZŘÍZENO.JIŽ NĚKOLIKRAT JSEM SI NATLOUKL PŘI VYJÍŽDĚNÍ VOZÍKEM S AUTOBUSU.TAK BYCH RAD CHTĚL ZNAT ODPOVĚD JESTLI SE BUDE NĚCO DÍT.DĚKUJU ZA KLADNÉ VYJADŘENÍ. HERCEG JIŘÍ OTAVSKA 1799 PÍSEK.

 Vážený pane Hercegu, jak Vám již bylo opakovaně panem místostarostou Bubníkem vysvětlováno, přímo před nádražní budovou nelze bezbariérovou zastávku MHD umístit proto, že tato zastávka je na točně, zatímco do "bezbariérové" zastávky musí autobus najíždět přímo a Vámi navrhované vybudování nové zastávky na chodníku před domy č.p. 448 a 351 není možné proto, že tento chodník není ve vlastnictví města. Pro zřízení bezbariérové zastávky MHD před nádražím ČD by tedy bylo nutné kompletně přebudovat celý přednádražní prostor, který by sice generální rekonstrukci určitě potřeboval, nicméně v současné době město o rekonstrukci tohoto prostranství z finančních důvodů neuvažuje. Pokud Vám tedy stávající zastávka u nádraží ČD k výstupu z autobusu MHD při cestě na vlak (nebo do supermarketů) nevyhovuje, vystupujte prosím na nedaleké zastávce u autobusového nádraží, která je vhodná i pro bezbariérové autobusy. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Brož Martin 31.08.2014
 

 Dobrý den. Koukal jsem na vyhlášení výsledků na dodavatele 27mi notebooků pro radnici. Může mi někdo říct na co radní potřebuje notebook za 31 000,- Kč? Již třetím rokem mám počítač za nějakých 13 000,- Kč a funguje mě na něm vše co potřebuji. Popravdě si nemyslím že by radní dělali na notebooku grafiku, nebo tam měli software na střihání filmů. Či snad radnice používá nějaký speciální software který má takové nároky že potřebuje počítač za 31 tisíc?

 Vážený pane Broži, podle odborných informací od pracovníků oddělení IT je nutné, aby notebooky zastupitelů byly kompatibilní se systémy, které používá město Písek. Původní notebooky dosahovaly stáří cca 7 let a je pravdou, že některé již nefungovaly zcela bez závad. Staré notebooky budou využity zejména při zpracování volebních výsledků a město Písek je nebude zastupitelům odprodávat. Nové notebooky byly soutěženy s tím, že jejich životnost by měla dosáhnout 6 - 8 let. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

R. Filip 30.08.2014
 

 Dobrý den. Chci se zeptat, co je to za opičárnu u \"skleníku\" na tom kruháči? Nějaké barevné tyče, málem jsem do toho napálil. Prosím o vyjádření dopravní policie, jestli tedy tohle povolili, tak to už opravdu není normální. Děkuji Filip

 Vážený pane, jedná se o dočasnou upoutávku na festival COOL v Plotě, který se bude v Písku konat ve dnech 12. a 13.09. 2014. Poté bude tento "plot" odstraněn. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Eliška Dovoleová 27.08.2014
 

 Dobrý den, jsem obyvatelkou Písku a vždy mám radost, když v našem městě vznikne nebo se obnoví něco pěkného. Proto bych se chtěla zeptat na zvonkohru na radnici. Je to docela unikátní zajímavost a ani já, jako stálý obyvatel, o ní vlastně nic nevím. Myslím, že by si zasloužila nějakou výraznější reklamu a propagaci. Např desku na radnici, kde by se všichni mohli dozvědět více o tom, kdy byla zakoupena, kdo ji vytvořil, objednal, něco o jejím mechanismu, repertoáru atd. Město se může pochlubit tím, co jinde nemají. Děkuji za odpověď, přeji hezké dny.ED

 Vážená paní Dovoleová, zvonkohru město Písek pořídilo v říjnu roku 1999. Město tehdy přišla na 190 tisíc korun. Jde o starý elektroakustický typ Konštantín III, který se již nevyrábí. Tradičně bývá slyšet v každou celou hodinu od 8:00 až do 17:00 hodin. Obsahuje cca 400 skladeb, které se spouštějí v náhodném výběru. Nastavit se mohou na závěr roku také melodie, které nás provázejí v době Vánoc. S pozdravem

(Ing. Jiří Votýpka, vedoucí odboru vnitřních věcí)

Šebelová 27.08.2014
 

 Dobrý den, kdy se začne opravovat pasáž do města a která to bude, u altánu, nebo u Reinerů? Obě jsou hrozné. Děkuji za odpověď.

 Vážená paní Šebelová, o těchto průchodech samozřejmě víme a věřte, že ani nám se tento stav nelíbí. Město Písek vypsalo výběrové řízení na opravu průchodu mezi centrem města a Palackého sady v prostoru U Reinerů, protože pouze tento průchod je v majetku města. Druhý průchod směrem k altánu je majetkem soukromým a patří k domu na náměstí, kde dříve bývalo knihkupectví. Do zmiňovaného výběrového řízení se nepřihlásila žádná firma, proto město bude tuto soutěž vypisovat znovu. Máme na tuto rekonstrukci připraveny finanční prostředky v rozpočtu města a také projekt. Po vybrání zhotovitele by oprava průchodu v majetku města mohla být realizována ještě v letošním roce. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Jan Kalous 25.08.2014
 

 Dobrý den, chtěl bych se zeptat, když si dám na auto ceduli LÉKÁRNA nebo ZÁMEČNICTÍ, budu moci také bezplatně parkovat na placených parkovištích např. u kulturního domu, nebo na velkém náměstí, jak se to dnes běžně děje a policie si mne díky tomuto nápisu nebude také všímat? Pokud existuje nějaká utajená vyhláška města, která toto povoluje omlouvám se za její neznalost. Děkuji za odpověď J.Kalous

 Vážený pane Kalousi, všechny dopravní přestupky jsou řešeny standardním způsobem, a to v souladu s ust. §125c zák.č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a ust. § 2, odst. 4 zák.č. 500/2004 Sb. správní řád. S pozdravem

(Bc. Martin Opava - zástupce velitele městské policie)

jaroslav 25.08.2014
 

 Dobrý den,byl jsem 25.08.2014 na návštěvě vašeho krásného města.Na radnici visela žlutomodrá vlajka.Můžu se zeptat co znamená?Děkuji za odpovědˇ.J.Palivec

 Vážený pane Jaroslave, jedná se o vlajku Písku a podoba s vlajkou Ukrajiny, na což zřejmě svým dotazem narážíte, je čistě náhodná. Jinak jsme samozřejmě rádi, že se Vám v Písku líbilo. S pozdravem S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Karolína 22.08.2014
 

 Dobrý den, asi před měsícem jsem psala dotaz k tabulkám s čísly popisnými, zůstal dodnes bez reakce, takže to zkouším znovu: Když jsem se z odpovědi paní Supové dozvěděla o existenci \"Pravidel pro označování a číslování domů ve městě Písku,\" není mi jasné, proč na nově zrekonstruované budově ZUŠ na rohu Zeyerovy a Nádražní ulice je tabulka s čp. udělaná \"po svém\" - bílá čísla v červeném poli, modře ohraničená. A budova s prodejnou kuřecího masa v Nádražní ulici (s nedávno opravenou fasádou), nemá tabulku s čp. vůbec. Má město nějaké páky na tuto nedbalost v dodržování zmíněných \"Pravidel\"? Často kolem obou budov chodím, proto jsem si toho všimla. Děkuji za odpověď.

 Vážená paní Karolíno, město Písek provedlo kontrolu na místě samém a majitelé nemovitostí byli vyzváni, aby neprodleně napravili chybu v označení svých nemovitostí. Podle posledních informací jsou tabulky s čísly popisnými ve výrobě a vše bude v nejbližší době uvedeno do souladu s pravidly pro označení nemovitostí. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Zdeněk 20.08.2014
 

 Dobrý den, zajímalo by mne jestli je dovoleno soustavné parkování na nově nastříkaných vodorovných šrafech v ulici KOLLÁROVA v horní části u parku před obchodem s potravinami a na rohu ulice před stánkem PNS, nemůže zde kolikrát projet ani MHD. Bude to konečně policie objektivně postihovat? pro všechny stejným metrem a nebo někdo může a druhý ne? Děkuji. spz AY parkuje běžně

 Vážený pane Zdeňku, řidič, který parkuje s vozidlem v úseku označeném vodorovnou dopravní značkou V13a (šikmé rovnoběžné čáry) se dopouští přestupku dle § 125c, odst. 1, písm. k) zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích tím, že nerespektuje povinnost vyplývající z ust. § 4, písm. c) citovaného zákona. V rámci dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích Městská policie Písek uvedený přestupek projednává standardním způsobem. V případě, že budete svědkem zmiňovaného přestupku, kontaktujte ihned městskou popř. státní policii na tel. č. 156 resp. 158. S pozdravem

(Bc. Martin Opava - zástupce velitele městské policie)

Jakub 20.08.2014
 

 Dobrý den,rád bych se zeptal jak to vypadá v Písku s výherními automaty apod. zařízeními. Slyšel jsem, že od 1.1.2015 bude v Písku zákaz provozu těchto automatů. Také jsem se doslechl,že provozovatelé tohoto zla už mají plány jak toto obejít. Druhý dotaz se týká kontrol heren, kde neustále lidé na soc. dávkách prohrávají peníze. Asi před rokem jste mi na tento dotaz napsal, že MP dělá na toto kontroly, ale co vím od několika známých, kteří v těchto hernách dělají, tak kontrola neproběhla žádná.Děkuji za odpověď

 Vážený pane Jakube, Vaše informace je zcela správná. V souladu s ust. § 50, odst. 4 zák.č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách byla vydána obecně závazná vyhláška města Písku č. 08/2011, která na území města zakázala provozování všech sázkových a podobných her; tzn. i výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů. Po nabytí účinnosti této vyhlášky město Písek již nepovolilo provozování her specifikovaných v čl. 1 uvedené vyhlášky. V současné době jsou na území města provozovány pouze hry, které byly povoleny Ministerstvem financí ČR, a to v době před účinností této vyhlášky. Tyto hry je možné provozovat na území města pouze do 31.12.2014. Dle ust. § 47, odst. 1 zák.č. 202/1990 Sb. je povinen kontrolovat provozování uvedených her pouze ten orgán, který povolení k jejich provozování vydal. Z výše uvedeného vyplývá, že provozování her, které povolilo Ministerstvo financí ČR je příslušné kontrolovat samo ministerstvo resp. příslušné finanční úřady a nikoliv obec (městská policie). I přesto provádí městská policie v součinnosti s Policií ČR pravidelné kontroly provozoven zaměřené na dodržování povinností dle zák. č. 379/2005 Sb. a odhalování tr. činnosti popř. porušování jiných právních předpisů. Ve vztahu k zák. č. 202/1990 Sb. je kontrolováno dodržování zákazu vstupu a hry osob mladších 18-ti let. Např. minulý měsíc byla provedena kontrola v 7 provozovnách na území města. Vzhledem k tomu, že jste uvedl, že nebyla, dle tvrzení Vašich známých, provedena žádná kontrola v hernách, můžete seznam těchto provozoven zaslat na e-mail: mp@mupisek.cz, neboť o každé kontrole je vždy sepsán úřední záznam. Tento seznam bude v případě potřeby využit v rámci kontrolní činnosti i příslušným finančním úřadem. Problematika poskytování příslušných dávek dle zák.č. 111/2006 Sb. a zák.č. 110/2006 Sb. je řešena ve spolupráci s úřadem práce. S pozdravem

(Bc. Martin Opava - zástupce velitele městské policie)

Václav 20.08.2014
 

 Dobrý den, rád bych se zeptal zda je pravda že pan starosta, se snaží nastěhovat do Písku další Romy? Nejsem rasista, ale vadí mi když musím spát při zavřeném okně, a přitom bych si ho rád otevřel, ale pro hluk nemůžu. Pokud je to pravda, tak si myslím že to nebude pro blaho ostatních občanů Písku. Z bezpečnostních důvodů neuvedu kde bydlím, ale sleduji že přibývá těch nepřizpůsobivých občanů, a večer se už nedá spát. Nevím kde pan starosta bydlí, ale možná kdyby se prošel po Písku třeba kolem 23 hodině, tak by jistě další nepřizpůsobivé nezval. (Pokud to není pravda tak se předem omlouvám a jistě mu dám ve volbách hlas)

 Vážený pane Václave, jedná se zcela jednoznačně o fámu, která je v Písku rozšiřována a já musím tuto informaci zásadním způsobem dementovat. Na podobný dotaz jsem už odpovídal několikrát, což zjistíte při pročtení odpovědí na webu města. Pan starosta tuto informaci dementoval v rozhovoru pro středeční Písecké postřehy. Město Písek naopak dělá vše pro to, aby nedocházelo k tzv. sociální migraci nepřizpůsobivými občany na území města Písku. V roce 2012 byla přijata pravidla, v kterých je jasně zaneseno, že pokud někdo chce získat v Písku do pronájmu městský byt, musí v Písku bydlet alespoň jeden rok a mít jiný příjem než sociální dávky, tzn. být zaměstnán. Pokud tyto podmínky nesplní, byt mu není zkrátka přidělen. V této oblasti připravujeme další zpřísnění pravidel a od roku 2015 by měl zájemce o městský byt prokázat, že v Písku žije pět let. Je zajímavé, že stejné dotazy dostávají i představitelé Strakonic a ostatních jihočeských měst. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Petr Starý 19.08.2014
 

 Dobrý den, rád bych se zeptal, jak je to v Písku s podomním prodejem. Hledal jsem nějaké údaje na internetu, ale žádné oficiální stanovisko jsem nenašel. Děkuji za odpověď

 Vážený pane Starý, podomní prodej je v Písku zakázán podle nařízení č.2/2009 - tržní řád. Plné znění tohoto nařízení najdete na webových stránkách města pod odkazem http://www.mesto-pisek.cz/soubory/dokument14980.pdf. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Láďa 18.08.2014
 

 Dobrý den! Zajímalo by mne, proč příslušníci Městské policie Písek, včera /17.8.2014/ kolem 19.30 hodin, obcházeli ulici Smrkovická a fotografovali všechna, kolmo k chodníku, zaparkovaná vozidla na této komunikaci - celkově vozidlo, dále detailnější pohled zřejmě na rz. Jsem majitelem jednoho z těchto vozidel. Děkuji za odpověď.

 Vážený pane, monitoring zaparkovaných vozidel byl prováděn v souvislosti s plánovaným čištěním (mytím) místní komunikace, které bude probíhat dne 20.08.2014. S pozdravem

(Bc. Martin Opava - zástupce velitele městské policie)

Veronika Wolffová 17.08.2014
 

 Dobrý den, dne 16.8.2014 byl nasazen v dopoledních hodinch na lince MHD Písek č. 66 tak nevhodný autobus, že jízda byla horor. - cestující se nemohli do busu MHD vejít; - jelo tak kolem 20 cestujících z nákupů s nákupními taškami, horo, nemohli se s nimi do busu vejít, matka s kočárkem se do busu nevešla, cestující zůstali na zastávce, nevešli se do busu, atd atd, cesta horor. Nadávky padali neoprávněně na hlavu řidiče, škoda, že to bylo zrovna na toho slušného. Proč odbor dopravy MěÚ souhlasí s takovými nesmyslnými rozhodnutími AD Písek, když v JŘ je uvedeno, že obslužnost MHD Písek zabezpečují nízkopodlažní autobusy. Přeji příjemný den.

 Vážená paní Wolffová, jednalo se o pochybení dispečinku ČSAD autobusy, které zajišťuje na základě smlouvy pro město Písek provoz MHD. ČSAD bylo na tuto skutečnost upozorněno a v budoucnu by se již tato chyba neměla opakovat. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

kerka 17.08.2014
 

 V sobotu 16/8/2014 jsem jel MHD Č.6 a 66 autobusem IVECO malý,který je pro MHD naprosto nevyhovující měl 2O min zpoždění.Zdržuje se nastupování i vystupování zvláště důchodci, kteří jezdí nakupovat s vozíčkama a na Lesní hřbitov to mají velmi ztížené.Prosím vratte zpátky žluté autobusy,lidé Vám za to budou vděčni.Díky!

 Vážená pane, jednalo se o pochybení dispečinku ČSAD autobusy, které zajišťuje na základě smlouvy pro město Písek provoz MHD. ČSAD bylo na tuto skutečnost upozorněno a v budoucnu by se již tato chyba neměla opakovat. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Eva Vaníčková 17.08.2014
 

 Dobrý den, proč přepravní řád MHD Písek neumožňuje v nízkopodlažních autobusech MHD Písek přepravu jízdního kola? Děkuji za odpověď.

 Vážená paní Vaníčková, přeprava jízdních kol v autobusech není možná proto, že autobusy nejsou k tomuto účelu homologovány. Autobusy nejsou vybaveny zařízením pro ukotvení kola, které by se mohlo v případě nehody, ale třeba i v případě intenzivního brzdění nebo náhlého vybočení vozidla, vymknout z kontroly svého držitele a mohlo by způsobit zranění ostatních cestujících. S pozdravem

(Ing. Michal Kovařík - vedoucí odboru dopravy)

Standa Šatlík 17.08.2014
 

 Dobrý den, byl jsem s rodinou na návštěvě Písku, příjemné a krásné město až na ty chodníky, to je katastrofa po celém centru města. Chůze po \"starém mostě\" vzhledem k vymletým kostkám je po jeho přejití na návštěvu ortopeda a o chodnících v centru města nemluvě, nejde se kochat pohledy po budovách, ale především se člověk musí koukat jenom pod nohy, aby nezakopl o přečnívající kámen, díry mezi kamennou dlažbou, takže se skáče po chodníku jako kamzík, aby si nepřivodil úraz, kazí to vzhled centra města. Pokud město není schopno zabezpečit kamenné chodníky v centru tak, aby se po nich dalo slušně chodit, tak proč raději nezvolí jinou např. zámkovou dlažbu. O horní části Žižkově ulice ani namluvím, tu jsme prošli po levé straně od Mírového nám. a při dojití k poště jsme byli poskakováním a vyhledáváním vhodné kamenné desky pro každý krok naprosto vyčerpaní, že jsme už ani neměli chuť na další prohlídku města. Takže Písek OK a návštěvu doporučuji, až na ty hrozné chodníky v centru města. S pozdravem Ing. Šatlík s rodinou, Praha.

 Vážený pane Šatlíku, děkujeme Vám za Váš podnět, který se týká stavu chodníků zejména v historickém jádru města. Že by to byla taková katastrofa se stavem povrchů chodníků ve městě Písku, to si opravdu nemyslíme. Máte pravdu, že stav horní části Žižkovy ulice není ideální. Tento úsek měl být již před delší dobou, v návaznosti na rekonstrukci ve spodní části, opraven. Čeká se však na vyřešení problému se stanovištěm pro autobusy. Proto se oprava odkládá. Podle městských standardů se v centru města používá kamenná, použitá dlažba. Převažujícím důvodem je historické centrum, ke kterému tento povrch patří. Každý povrch komunikací má svá specifika a určení. Z toho také vyplývají nároky na provoz a údržbu. S tím se musíme smířit. Město Písek vydává každoročně nemalé finanční částky na opravy komunikací, jejíchž součástí jsou i chodníky, které jsou opravovány podle stanoveného plánu, kde je zohledněn jejich stav. Samozřejmě jsme rádi, že se Vám v Písku líbilo. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Říšská Martina 15.08.2014
 

 Dobrý den, když jsme si jako stálí návštěvníci plovárny u Václava (majitelé kabin a permanentek) již tak nějak nedobrovolně zvykli na povolené tábořiště pro vodáky na proužku volné trávy vedle hřiště, tak jsme zjistili, že tím znehodnocený pobyt na plovárně rozhodně nekončí. Na plovárnu je vstup psům zakázán. Ale když ho přiveze vodák na lodi, může pes na plovárně být a samozřejmě konat potřebu, kde se mu zachce. Od plavčíka jsme dostali informaci, že dole od řeky cedule o zákazu vstupu psů není, takže je tam pustit musí. To je snad nejapný žert? Psy jsem viděla na plovárně opakovaně.

 Vážená paní Říšská, děkuji Vám za upozornění na volně se pohybujícího psa v areálu plovárny a potvrzuji, že psům na tyto plochy je vstup zakázán a to jak z hygienických, tak i z bezpečnostních důvodů. Přes tento fakt umožňujeme ubytovaným platícím vodákům (stanařům) držení psa v místě svého pobytu (u stanu), ale i v tomto případě si majitel psa musí hlídat a stejně jako po sobě, tak i po svém psovi místo řádně uklidit. Zdůrazňuji, že volný pohyb psů po areálu plovárny je zakázán a tento zákaz budou striktně vyžadovat zaměstnanci plovárny. S pozdravem

(Lenka Gareisová - Městské služby Písek)

Radomír Bureš 14.08.2014
 

 Dobrý den, v současnosti je dokončována výstavba chodníku na Putimskou Vysokou - za což děkujeme - avšak již v této době okolí chodníku je zarostlé plevelem do výšky skoro půl metru, odtokový příkop je plný rákosí. Mám dotaz, kdo je zodpovědný nejen za údržbu chodníku, ale i za bezprostřední okolí. Bylo by velmi smutné, aby zcela nový chodník byl za krátký čas zcela obklopen nevzhledným plevelem. Děkuji a jsem s pozdravem Radomír Bureš

 Vážený pane Bureši, vzhledem k tomu, že ještě nedošlo k předání stavby, nebyl také prozatím stanoven rozsah údržby. Po předání stavby bude jistě ke spokojenosti vyřešena i údržba chodníku tak, aby sloužil bezproblémově a dobře zejména lidem, žijícím na Putimské Vysoké. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

vojtech sip 13.08.2014
 

 Odpoved deratizace. Vazany pane Ondrichu, dekuji Vam za Vasi odpoved. Jen mne prekvapuje, jak muzete rict, ze to urcite neni krysa, kdyz jste to zvire ani nevidel! Krysa se neda chovat v zajeti jako domaci mazlicek? Nemohla nekomu utect a ted behat po Pisku? Takze, az budu volat o pomoc, ze jsem videl kobru. Nikdo neprijede, protoze pan Ondrich rika, ze v CR zadny kobry nezijou. Preji krasny den.

 Vážený pane Šípe, máte pravdu, že jsem vámi zmiňované zvíře neviděl. Upravím tedy svojí formulaci, že se s největší pravděpodobností nejedná o krysu nýbrž o potkana, protože krysy se v ČR již takřka nevyskytují. Samozřejmě nevylučuji možnost, že se může jednat o krysu laboratorní či krysu, kterou někdo chová doma jako domácího mazlíčka a ta nyní běhá po Písku. Podstatou dotazu ale byla deratizace, kterou město provádí preventivně dvakrát ročně a ne určení druhu zvířete, což jistě uznáte. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

přírodovědec 13.08.2014
 

 Pouze k dotazu p Šípa. Krysa se opravdu v přírodě nevyskytuje. V zajetí jako mazlíček se chová potkan. Pokud by se do přírody dostala laboratorní krysa, tak moc dlouho nepřežije.

 Jsem rád, že jsme zde rozproudili zajímavou debatu o živočišných druzích.

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Míla 13.08.2014
 

 Dobrý den, přečetla jsem si zde na webu informaci a poučení, abychom nejezdili auty do lesa, což je zcela v pořádku. Zároveň se ke mě donesla informace, že v Pís eckých lesích, území klidu má vzniknout jakási dráha pro horská kola. Pokud by to tak mělo být, jsem schopna zajistit a pozvat TV, aby natočila, co se tu děje. Může mi tu informaci, doufám nesmyslnou,někdo vyvrátit, nedej Bůh potvrdit?? Děkuji

 Vážená paní Mílo, v tuto chvíli je ustavena pracovní skupina, která se bude věnovat přípravě projektu vybudování cyklobike dráhy u lyžařského svahu v Písku nikoliv v Píseckých horách, jak zmiňujete ve svém dotazu. Tuto pracovní skupinu tvoří zástupci města, Lesů města Písek a zástupci provozovatelů cyklobike sportu. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Kopecký 12.08.2014
 

 Z jakého důvodu jsou cyklisté různě po městě sundaváni z kol obecními strážníky za drobné prohřešky, když na druhou stranu na sídlišti Portyč vesele řádí hordy malých, nezletilých cikánů na kolech, všude kde se dá i nedá jezdit. Porušují minimálně tři paragrafová ustanovení zákona 361/2000 Sb.(zákon o silničním provozu) v různých odstavcích. A právě těchto cikánů se nikdo nevšimne. Otázka tedy zní takto: je to záměrně, na ně neplatí zákon a máme se tedy obrátit přímo na starostu, odbor dopravy nebo lépe na Dopravní inspektorát v Písku ?

 Vážený pane Kopecký, všechny přestupky cyklistů jsou řešeny způsobem, který stanoví zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, a to s přihlédnutím k ust. § 12, odst. 1 zák.č. 200/1990 Sb. o přestupcích resp. ust. § 2, odst. 4 zák. č. 500/2004 Sb. správní řád. Pojem „drobný přehřešek“ zákon o provozu na pozemních komunikacích ani jiný zákon, nezná, takže Vás mohu ujistit, že protiprávní jednání cyklistů je vždy řešeno standardním způsobem, a to bez ohledu na příslušnost cyklisty k určitému etniku. Vzhledem k tom, že jste nespecifikoval konkrétní paragrafy zák. č. 361/2000 Sb., které cyklisté (osoby) porušují, nemohu Vám objektivně odpovědět. Pouze připomínám ust. § 58, odst. 2 zák.č. 361/2000 Sb. a rovněž i ust. § 5, odst. 1 zák.č. 200/1990 Sb. o přestupcích (odpovědnost za přestupek). V případech, kdy osoby jezdí mimo pozemní komunikaci, nelze je považovat za účastníky provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ust. § 2, písm. a) zák.č. 361/2000 Sb. Obrátit se na jiné orgány o pomoc je Vaše právo a rozhodně Vám v této možnosti nemohu a ani nebudu bránit. S pozdravem

(Bc. Martin Opava - zástupce velitele městské policie)

Adam Lasovský 11.08.2014
 

 Dobrý den, Kdy bude zahájená výstavba kruhové křižovatky u alberta? děkuji a přeji hezký den

 Vážený pane Lasovský, vzhledem k neustálým personálním změnám na Ředitelství silnic a dálnic ČR se jednání v této věci za poslední období nikterak neposunulo, takže stále platí odpověď na dotaz paní Ivany ze dne 01.06.2014 . S pozdravem

(Ing. Michal Kovařík - vedoucí odboru dopravy)

Lucie 11.08.2014
 

 Dobrý den, plánuje město v rámci revitalizace sídliště Jih výstavbu hřiště pro míčové hry a stolní tenis, jako je to v případě sídliště Portyč? Za mateřskou školkou je několik nevyužívaných betonových ploch, kde by hřiště mohlo stát. Děkuji za odpověď.

 Vážená paní Lucie, druhá etapa regenerace sídliště Jih neřeší Vámi zmiňovanou lokalitu. Rozsah a konkrétní úpravy, které jsou prováděny v rámci druhé etapy regenerace sídliště Jih, najdete na webových stránkách města pod odborem RIMM http://www.mesto-pisek.cz/odbory-mestskeho-uradu/DIR-odbor-rozvoje,-investic-a-majetku-mesta/CL-regenerace-sidliste-jih---ii.-etapa/729. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Pavelka Michal 11.08.2014
 

 Dobrý den,reaguji na zde zveřejněný článek ze dne 8.8.2014 ing.Zámečníkem,týkající se návštěvníků Píseckých hor,aby nevjížděli svými vozidly do lesa a zanechávali je na vyhrazených parkovištích.Dobrá myšlenka v době prázdnin a výskytu hub v Píseckých horách,ale jen jaksi pan ing.Zámečník pozapoměl na to,že přesto,že vjezd do Píseckých hor je chráněn závorami,tak 8 motoristů z deseti vlastní od těchto zámků na závorách klíč.A tak vesele rodinky s dětmi a mnohdy i ne píseckými registračními značkami,s jízdními koly na střeše,přijedou,odemknou a jedou do lůna Píseckých hor za přírodou.Nechápu,proč jsou tyto závory rozmístěny po příjezdových cestách do lesa,když stejně neplní svoji funkci.Buď jsou permanentně otevřené a nebo jak říkám mají od zámků lidé klíč.A to podotýkám nejsou samozřejmě všichni zaměstnanci LMP.A co se týká Městské policie,tak tu jsem za poslední 2 roky v Píseckých horách nepotkal.Zřejmě šetří pohonné hmoty na jiné prioritní akce.Nechci si samozřejmě stěžovat,Písecké hory mám rád,ale jen chci říci to,že by určitě stálo ing.Zámečníkovi za to popřemýšlet o tom,zda by nebylo dobré po tolika letech vyměnit zámky na závorách v Píseckých horách,protože tady od těch už má klíče snad i Pivoň obecný a svoji funkci už dávno neplní.S pozdravem Lesu zdar PM

 Vážený pane Pavlenko, vaše tvrzení o tom, že osm motoristů z deseti vlastní klíč od přístupových bran do Píseckých hor, je samozřejmě nadsazené. Lesy města Písku zvažují aktuálně variantu výměny zámků na přístupových závorách, ale vzhledem k jejich vysokému počtu by se jednalo o finančně poměrně náročnou záležitost. V tuto chvíli se jedná o extrémní situaci, která souvisí se zvýšeným výskytem hub a já věřím, že až skončí houbařská sezóna, že se vše opět vrátí do normálu. S pozdravem

(Ing. Václav Zámečník - jednatel Lesy města Písku)

Andrea 10.08.2014
 

 Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, kdy a dále pak jak často Město Písek plánuje dělat dezinfekci tzv. kontejneřišť na sídlišti Portyč (Dukla). Myšlenka jistě krásná, mít kontejneřiště, bohužel tyto přístřešky se v hojné míře stávají veřejnými záchodky. Není problém každou chvíli tahlednou močící osoby v těchto prostorech. To pochopitelně vede k silnému zápachu a protože nedochází k \"propláchnutí\" deštěm tak i možnou příčinou zárodku nemocí. Děkuji za odpověď

 Vážená paní Andreo, městské služby zajišťují pouze odvoz a likvidaci odpadu shromažďovaného v těchto nově vybudovaných kontejneřištích. Dále zajišťují ruční úklid těchto prostor. Vámi sdělená informace nám doposud nebyla známá a ani nás nenapadla, tudíž doposud o desinfekci těchto prostor nebylo uvažováno. Další postup v této věci budeme konzultovat s odborem životního prostředí města Písku. S pozdravem

(Lenka Gareisová - Městské služby Písek)

Vojtěch 08.08.2014
 

 Dobrý den, rád bych se zeptal, co město dělá v oblasti deratizace krys a potkanů v centru Písku? Neustále se s nimi setkáváme v okolí Tyršovy ulice. Nedávno nám jeden chcípnul na dvoře a dnes jsme viděli další. Jsou i v kanále ústícím do řeky u starého mostu. A lidé bydlící v centru u České spořitelny se s nimi bohužel také často potkávají. Krysy a potkani ve městech vždy byli a budou, ale je nutné omezit jejich výskyt na minimum! Zdá se nám, že Vaše činnost v této oblasti je nedostatečná, ostatně jako v mnoha dalších oblastech (např. čistota a hluk ve městě)! Děkuji za Vaši erudovanou odpověď. S pozdravem Vojtěch Šíp

 Vážený pane Vojtěchu, předem mé odpovědi si dovolím upozornit na fakt, že se určitě nejedná o krysy nýbrž o potkany, protože krysy se v podstatě v ČR již nevyskytují. Město Písek je jedno z mála měst, které provádí deratizaci dvakrát ročně s to v jarních a podzimních měsících. Deratizaci provádí na základě smlouvy písecká společnost Derado. Tento postup je v Písku aplikován již cca. 20 let a velmi se osvědčil. Při deratizaci spolupracujeme se správci kanálů a objektů (Teplárna, Čevak, právnické i fyzické osoby). Ze zákona mají města povinnost provádět pouze tzv. zdolávací deratizaci, což je deratizace, která se provádí pouze v případě přemnožení potkanů a nemá preventivní charakter, na rozdíl od námi prováděné deratizace dvakrát ročně. V současné době je tedy před námi pravidelná podzimní deratizace. Váš podnět jsem předal odboru životního prostředí, který zmiňované lokality zahrne do deratizačního plánu. Pokud zaznamenáte zvýšený výskyt potkanů i na jiných místech, nahlaste toto, prosím, na odbor životního prostředí, který tento problém vyřeší operativně neprodlenou lokální deratizací. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Jiří Rybák 06.08.2014
 

 Dobrý den, před několika týdny jsem vznesl připomínky k usnesení rady města č. 405/14. Paní tajemnice mi na ně sice odpověděla, ale já jsem nebyl s její stanoviskem uvedeným v odpovědi spokojen. Proto jsem k její odpovědi vznesl další připomínku. Na tu mi bylo tiskovým mluvčím sděleno, že JUDr. Cigánková jede dne 23.07.2014 na Ministerstvo vnitra a požádá tam o stanovisko k mým připomínkám. Jelikož od tohoto data uběhly již 2 týdny, mám obavy, zda toto stanovisko někde nezabloudilo nebo je zase připravována účelová odpověď? Dodatečně jsem vznesl ještě připomínku k materiálu předloženém do rady města s návrhem na napadené usnesení, ve kterém chyběly 4 bezbariérové byty z počátku devadesátých let, které nebyly v předloženém seznamu bytů zvláštního určení na které se vztahuje § 3075,OZ zařazeny a které odmítla Mgr. Staffová do tohoto seznamu zcela neoprávněně zařadit a v této souvislosti s p. Houdkem, zaměstnancem DBS vydali, aniž by k tomu byli oprávnění, podle mého názoru zcela účelové stanovisko. Čímž vzbuzují podezření, zda nepřekročili svoje pravomoci. Jelikož mi doposud nikdo neodpověděl na můj dotaz, zda ano, či ne a zda již byly nebo budou tyto byty do tohoto seznamu zařazeni, táži se znovu. Navíc na stránkách města pod jsou zveřejněna Pravidla pro poskytování bytů zvláštního určení zvlášť upravených pro bydlení osob se zdravotním postižením a bytů s pečovatelskou službou. Jelikož podle znění uvedeném v OZ má být ....bytů v d o m e c h s pečovatelskou službou, je znění bytů s pečovatelskou službou nesmysl a paskvil. Navíc toto znění neodpovídá ani znění usnesení rady města č. 520/13. Již před rokem jsem se pokoušel při jednání na odboru o to, aby tento nesmysl pí vedoucí s Mgr. Staffovou opravily, ale bylo mi řečeno Mgr. Staffovou, že nic opravovat nebudou, že se jedná o slovíčkaření. Toď slova vedoucí úřednice? Navíc jsem zjistil, že si v souvislosti se zrušením stávajících pravidel z dubna 2012 zrušily i všechny přílohy, tj. bodové ohodnocení, žádost vč. souhlasu se zveřejněním a čestné prohlášení, které bylo součástí předchozích pravidel a nové přílohy si neschválily. Jsem jenom zvědav, zda někdo dokáže poručit i prominentním úřednicím, Bohužel, zřejmě k tomu ještě do voleb nedojde. Děkuji Rybák

 Vážený pane Rybáku, k vašemu prvnímu dotazu, který se týká rozhodování rady města v souvislosti s byty zvláštního určení – konkrétně tedy váš dotaz k usnesení rady města č.405/14 ze dne 05. 06. 2014, sdělujeme, že stanovisko ministerstva vnitra bylo vypracováno 04. 08. 2014 a následně nám bylo doručeno. Dotaz bych ještě ráda rozdělila na dvě části, stejně tak jako k tomu došlo ve stanovisku: 1. část, zda je odbor sociálních věcí kompetentní – rada města schválila postup, kdy jsou jasně dány kompetence odboru sociálních věcí, tyto jsou uvedeny v jednotlivých pracovních náplních a při nejbližší změně Organizačního řádu do něj budou začleněny. V této části dotazu je tedy cituji „názor občana Vašeho města vyjádřený v jeho podnětu je tedy mylný. Není žádoucí, aby zákon určoval, který odbor obecního úřadu bude rozhodovat v jakých záležitostech, protože rozhodování o rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizování a zrušování odborů a oddělení obecního úřadu je vyhrazeno radě obce (§ 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích). Je jednoznačné, že rozhodování o „vnitřní organizaci obecního úřadu“ patří mezi záležitosti samostatné působnosti obce (§ 35 odst. 2 zákona o obcích). Daný odbor obecního úřadu bezpochyby nerozhoduje o předmětných úkonech podle občanského zákoníku „z vlastní zvůle“, jak uvádí občan ve svém podnětu.“ 2. část však směřuje k tomu, zda měla rada města uvést „schvaluje“ nebo „bere na vědomí“. V tomto směru měla rada města pracovní postup pouze vzít na vědomí. V tomto smyslu připravujeme opravný materiál. K dotazu týkajícího se rovněž usnesení rady města č. 405/14 sdělujeme, že bude doplněn seznam bytů zvláštního určení uvedených v důvodové zprávě materiálu opravným materiálem. Dále k usnesení č. 520/13 z jednání rady města ze 11. 07. 2013 uvádíme, že usnesení je ve správném znění a jedná se tedy o rozdíl v názvu pravidel v příloze materiálu, kdy odbor sociálních věcí mylně v názvu uvedl „byty s pečovatelskou službou“ namísto „byty v domě s pečovatelskou službou“. Odbor sociálních věcí připravuje materiál, ve kterém bude upraven název pravidel a celkově terminologie v pravidlech jako takových dle aktuálně platné legislativy. S názorem, že byly výše zmíněným usnesením o přijetí nových pravidel zrušeny přílohy pravidel, nesouhlasíme. V přílohách nedocházelo ke změnám. V materiálu je přímo uvedeno, že „Žádost a čestné prohlášení o bezdlužnosti nejsou součástí materiálu, neboť se v žádném bodě nemění. Bodové hodnocení je rovněž nezměněno.“ Mohly být dále přiloženy jako příloha přílohy k novým pravidlům, ale je logicky jasné a v materiálu uvedené, že nezměněné jsou jejich součástí. S pozdravem

(Mgr. Michaela Baslerová - vedoucí odboru sociálních věcí)

Ladislav Rozhon 04.08.2014
 

 dobrý den...kdy už někdo udělá něco pro pořádek v nočních až raních hodinách o víkendech na náměstí v Písku před i v okolí Cocktail music bar La Noche ! rvačky a rozmlácené sklo na ulici i na silnici je totiž již běžné...

 Vážený pane,uvedené problematice se věnuje městská i státní policie. V rámci výkonu služby jsou v dané lokalitě prováděny kontroly zaměřené na eliminování uvedeného závadového chování návštěvníků jmenované provozovny. Zjištěné protiprávní jednání je okamžitě řešeno. S pozdravem

(Bc. Martin Opava -zástupce velitele městské policie)

Jiří Kvaček 01.08.2014
 

 Dobrý den, prosím Vás, sdělte mi proč město nedoplňuje sáčky na psí extrementy. V sadu u pošty bývaly, nyní nejsou a dokonce i popelnice u toalet pro lidi, je na zámek!!!Za co vlastně platíme poplatek za psy? Jak s ním město nakládá? Děkuji

 Vážený pane Kvačku, sáčky na psí exkrementy doplňují pravidelně pracovníci městských služeb. Věc má ale jeden malý háček, někteří majitelé psů využívají tyto stojany jako samoobsluhu a nezřídka se stane, že hodinu po doplnění zde už zkrátka žádné sáčky nenajdete. Je to tedy opět o elementární slušnosti a ohleduplnosti. Přitom každý majitel psa má po zaplacení poplatku nárok na 200 sáčků zcela zdarma, které mu budou vydány na odboru životního prostředí. Po spotřebování tohoto množství si může opět bezplatně vyzvednout dalších 200 kusů. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Jan Kalous 31.07.2014
 

 Dobrý den, V úvodu bych chtěl vyjádřit obdiv k velkolepým investičním záměrům města v desítkách či stovkách milonů. Bazěn lávka a podobné věci. Jsem, ale skromný člověk, tak by mne zajímalo, zda se počítá v nějaké blízké době s likvidací hrbolu nebo spíše skoku v ulici Erbenova křižovatka Šafažíkova, který je již déle než rok označen sie hezkou značkou, ale ta silnici neopraví. Mylně jsem si myslel, že pokud někdo rozkope silnici (teplárna),tak jí potom uvede do původního stavu včetně napojení na další komunikaci. Hluboce jsme se mýlil. Děkuji za odpověď, snad můj dotaz nezmizí náhodně v propadlišti internetu jako se stalo například s dotazem o chloubě Písku lesovny. Jan Kalous

 Vážený pane Kalousi,prostor křižovatky Erbenova - Dobrovského - Šafaříkova bude řešen v rámci rekonstrukce ulic Šafaříkova - Dobrovského, jejíž realizace by měla započít v co nejkratší době. Tento Vámi nazývaný skok zde záměrně zůstává od doby rekonstrukce spodní části Erbenovy ulice, aby nebylo plýtváno finančními prostředky. S pozdravem

(Lenka Gareisová - Městské služby Písek)

Jarda T. 31.07.2014
 

 Dobrý den,chtěl bych se zeptat,jestli je možné zjistit kolik město doplácí na plavecký stadion,protože při minimální návštěvnosti(přijde mi,že chodí stašně málo lidí)si určitě bazén nevidělá ani na část nákladů,myslím si,že je to velmi neekonomické a peníze,které se dávají na stávající chátrající bazen,by nebylo lepší investovat do přípravy nového bazénu.Děkuji za odpověď

 Vážený pane Jardo, plavecký stadion v Písku a spolu s ním drtivá většina plaveckých areálů si na sebe nevydělá, tudíž jsou jejich provozy dotovány. Provoz píseckého plaveckého stadionu stojí ročně zhruba 11,7 mil. Kč, z toho dotace ze strany města činí 6,1 mil. Kč. O osudu stávajícího plaveckého stadionu zatím není rozhodnuto, tudíž Městské služby Písek dále tento areál provozují. Toto souvisí také s výsledkem referenda k plaveckému bazénu, který je pro město Písek závazný a který zavázal město k zachování provozu stávajícího bazénu po dobu výstavby plaveckého bazénu nového v jiné lokalitě než pod hradbami. Proto je areál nutné udržovat v takovém stavu, aby byl bezpečný pro všechny návštěvníky, i když se s vámi dá v podstatě souhlasit, že se investuje do něčeho, co stejně jednoho dne zanikne. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Jana Lipovská 31.07.2014
 

 Dobrý večer.Se zájmem jsem si přečetla Vaši odpověd na můj dotaz ohledně úklidu Vašeho města.Je s podivem,že nevíte sami,kde je nejvíce nepořádku v ulicích Vašeho města a tak tedy napíši jen ulice,které si pamatuji,že v nich byl celkem nepořádek.Jedná se o Velké náměstí,před pizerii,dále v ulici,která navazuje na náměstí a je v ní pěší zona/název si nepamatuji/před hladovou pohotovostí a kde byl opravdu nepořádek,tak to bylo v ulici vedoucí z náměstí na Malé náměstí,před prodejnou potravin,kterou vlastní naši Vietnamští spoluobčané.jinak dávám za pravdu,že jsou i ulic,které byly opravdu čisté.Musela jsem Vám napsat svůj pocit z návštěvy Písku a prosím,aby jste se nezlobil,že jsem to napsala tak,jak to cítím,ale opravdu se Písek změnil,co se úklidu a pořádku týká a to prominte,k horšímu.Nelíbí se mi ani některé nové stavby,ale to bude asi tím,že mi je již 68 let a můj náhled je poněkud zkreslený.Jen bych se chtěla ještě zeptat na jediné.Kdo může za to,že plavecký bazén je mimo provoz?Myslím venkovní bazény.Četla jsem v Píseckých postřezích,že je zastaralý,ale znám mnoho starších staveb,které při dobré údržbě slouží svému účelu mnohem déle,něž Váš plavecký stadion.Není to také tím,že se do něj v minulosti málo investovalo ze strany města?Děkuji za odpověd.Jana Lipovská-Kroměříž

 Vážená paní Lipovská, děkuji vám za vaší reakci. Ulice, které zmiňujete, jsou jedny z nejfrekventovanějších ulic v Písku a i my víme, že právě ony a právě z výše zmiňovaného důvodu patří k nejvíce znečišťovaným. Proto je zde úklid prováděn celodenně viz. moje předešlá odpověď. Za úvahu by jistě stálo, podívat se na problém z druhé strany a zamyslet se nad tím, proč někteří lidé mají potřebu odhazovat odpadky tam, kde jim tzv. odpadnou od ruky a ne odhodit do koše, kterých jsou po městě stovky. Faktem je, že u našich sousedů např. v Německu nebo Rakousko takové chování moc často k vidění není. To je ale na jinou debatu. Problematika vybudování nového bazénu trápí Písek dlouhodobě. První úvahy o vybudování nového bazénu jsou již z roku 2002, kdy Písek postihly obrovské záplavy a bazén byl zcela zásadně poničen. V té době také započaly přípravy na výstavbě bazénu nového. Tento projekt byl ale zastaven a znovu se k němu město Písek vrátilo až v letech 2010 - 2011. S realizací výstavby nového bazénu se mělo započít na jaře roku 2013, kdy město mělo vše již připraveno (projektovou dokumentaci, stavební povolení, finanční prostředky atd.). Celý projekt musel být ale zastaven na základě výsledku referenda, jehož výsledek je pro město závazný, a který říkal, že plavecký bazén musí být vybudován v jiné lokalitě než pod hradbami. Celý proces se tedy vrátil na úplný začátek a trvalo opět velmi dlouho než byla vybrána nová vhodná lokalita pro výstavbu plaveckého bazénu a sice pod lesnickou školou u sportovního areálu. Z toho jasně vyplývá, že město se chovalo jako správný hospodář, protože vědělo, že bude budovat nový plavecký bazén a proto nebyly finanční prostředky zbytečně investovány do oprav starého bazénu, který měl být výhledově zdemolován. Současný stav je takový, že muselo dojít k uzavření venkovních bazénu z důvodu havarijního stavu technologií. V rozpočtu města na letošní rok je připraveno cca 12 mil. Kč, které by měly být investovány do nejnutnějších oprav stávajícího bazénu, aby byl zachován bezpečný provoz. Dále probíhají intenzivní přípravné práce na projektu nového bazénu a do konce letošního roku by měla být vypsána architektonická soutěž na projektanta bazénu. S pozdravem a přáním pěkného dne

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Kateřina Sehnoutková 30.07.2014
 

 Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda je v Písku nějaká vyhláška, která upravuje veřejné hraní na ulici, tzv. busking. Nedávno dostal známý pokutu od policie, s tím, že je zde prý zákaz veřejného hraní a příště potřebuje povolení k hraní ( ale na povolení se ho prý zprvu nezeptali). Pokud taková vyhláška existuje, kdo a kde prosím povolení k hraní na ulici vydává. Děkuji velmi za odpověď. S pozdravem Sehnoutková

 Vážená paní Sehnoutková, Město Písek obecně závaznou vyhláškou uvedenou problematiku přímo neřeší. V případě, že osoba bude využívat chodník, ulici (místní komunikaci) k jiným účelům, než pro které jsou určeny, nelze ji považovat za chodce ve smyslu ust. § 2 písm. j) zák.č. 361/2000 Sb. K užívání místní komunikace jiným než obvyklým způsobem je dle ust. § 25, odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, nutné povolení příslušného silničního správního úřadu a rovněž i souhlas vlastníka komunikace. O vydání povolení lze požádat odbor dopravy MěÚ Písek. S pozdravem

(Bc. Martin Opava - zástupce velitele městské policie)

Martina 30.07.2014
 

 Dobrý den, ráda bych se zeptala, kdy budou uveřejněny termíny svatebních obřadů pro rok 2015 (jaro). Děkuji za odpověď

 Vážená paní Martino Nováková, termíny svatební obřadů na rok 2015 budou zveřejněny na webu města začátkem prosince tohoto roku. Budou stanoveny podle kalendáře kulturních a společenských akcí pořádaných v Písku v příštím roce. S pozdravem

(Ivana Brücklerová, vedoucí oddělení matrik )

Ladislav Rozhon 30.07.2014
 

 kdo mi muže říct kde se v Písku vzalo tolik novejch cikánu, odpověd ..jako že to není pravda neberu.....protože větsinu Píseckejch cikánu známe..ale tohle je chamrad odjinad....

 Vážen pane Rozhone, město Písek je připraveno legálními prostředky zamezit Vámi zmiňované skutečnosti, pokud se ukáže její pravdivost. Město Písek důkladně trvá na tom, aby městské byty byly pronajímané pouze osobám, které v Písku už bydlí. Je tedy nemožné získat např. nájemní či jakýkoliv jiný byt v majetku města na základě krátkodobého pobytu, což se ale samozřejmě netýká privátních subjektů. Dále vyžadujeme, aby žadatel o byt doložil jiný zdroj příjmů než ze sociálních dávek. Pokud tak neučiní, byt nedostane. Písek se navíc rozhodl snížit počet bytů pro osoby v tíživé životní situaci a DBS zahájila důsledné kontroly jejich "přebydlenosti". Pokud máte signál, že v některých bytech ve Vašem okolí k této přebydlenosti dochází, informujte, prosím, pracovníky DBS, aby mohla být záležitost prošetřena. Nově jsou zpracovávána také pravidla pro přidělování bytů pro osoby v tíživé životní situaci, která budou zásadním způsobem zpřísněna. Další z přijatých opatření bylo zřízení služebny městské policie na sídlišti Portyč a zavedení asistenta prevence kriminality. Jak vidíte z přijatých opatření,není tato problematika městu Písek lhostejná a snaží se jí řešit, bohužel v některých oblastech má velmi omezené možnosti. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Lenka 30.07.2014
 

 Dobrý večer, chtěla bych se zeptat co se to s tím Pískem děje, stěhuje se sem čím dál více romských občanů, chceme naše město převrátit naruby? Spousta maminek se bojí své děti pouštět na dětská hřiště, protože si je romský obyvatelé obsazují, ničí, pijí tam alkohol a dětem vyhrožují. A nejen dětská hřiště. Důchodci, ženy i muži se bojí. Hodlá s tím někdo něco dělat? Nebo my furt budeme tady utiskování, umlčeni aby nás náhodou policie nezavřela nebo v horším případě aby nás nezabili ? Je to zdrcující

 Vážená paní Lenko,v tuto chvíli nemáme žádné signály o tom, že by se do Písku hromadně stěhovali sociálně nepřizpůsobiví občané. Město Písek je naopak připraveno legálními prostředky tomuto v případě potřeby zamezit. Město Písek důkladně trvá na tom, aby městské byty byly pronajímané pouze osobám, které v Písku už bydlí. Dále vyžadujeme, aby žadatel o byt doložil jiný zdroj příjmů než ze sociálních dávek. Pokud tak neučiní, byt nedostane. Písek se navíc rozhodl snížit počet bytů pro osoby v tíživé životní situaci a DBS zahájila důsledné kontroly jejich "přebydlenosti". Pokud máte signál, že v některých bytech ve Vašem okolí k této přebydlenosti dochází, informujte, prosím, pracovníky DBS, aby mohla být záležitost prošetřena. Nově jsou zpracovávána také pravidla pro přidělování bytů pro osoby v tíživé životní situaci, která budou zásadním způsobem zpřísněna. Další z přijatých opatření bylo zřízení služebny městské policie na sídlišti Portyč a zavedení asistenta prevence kriminality. Jak sama z přijatých opatření vidíte,tak městu není tato problematika lhostejná a snaží se jí řešit, bohužel v některých oblastech má velmi omezené možnosti. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Vlaďka 29.07.2014
 

 Dobrý den, můžete mi přesně napsat odkaz, kde najdu na vašich stránkách nákresy (plány) jak bude po rekonstrukci vypadat část sídliště JIH od Šipky směrem ke kašně? Děkuji.

 Vážená paní Vlaďko, projektová dokumentace je k nahlédnutí v Městských službách Písek, které provádějí u této akce stavební dozor. Konkrétně u pana Václavíka tel. 382 201 513 e mail: vaclavik@ms-pisek.cz. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Jiří Hříbal 29.07.2014
 

 Je možné si stáhnout plán renegerace Písek Jih II?

 Vážený pane Hříbale, projektová dokumentace - II. etapa regenerace sídliště Jih je k nahlédnutí v Městských službách Písek, které provádějí u této akce stavební dozor. Konkrétně u pana Václavíka tel. 382 201 513 e mail: vaclavik@ms-pisek.cz. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Jana Lipovská 29.07.2014
 

 Dobrý den.Jako každý rok jsem přijela na návštěvu Písku.Jezdím sem již asi deset let na dovolenou,ale co mne dnes překvapilo,byl ukrutný nepořádek v ulicích města a obzvláště Na Parkánech.Je tam piano a okolo něj byl tak hrozný nepořádek,že jsem rychle opustila toto jinak krásné místo.Bylo deset hodin a tak mne to velice překvapilo.Ani ostatní místa v Písku nejsou zdaleka tak čistá,jako v letech minulých.Můj názor na toto jinak krásné město tím značně poklesl.Proč je v Písku takový nepořádek a kdo za to může?Prosím o odpověd.Jana Lipovská

 Vážená paní Lipovská, jsme rádi, že Písek navštěvujete pravidelně již deset let a že se zajímáte o to, jak to zde vypadá a upozorňujete nás na věci, které z vašeho pohledu nejsou zcela v pořádku. Částečně máte pravdu. Písecké Parkány jsou místem, kde je takřka každý den opravdu velký nepořádek a proto se zde také provádí úklid denně. Městské služby se snaží, aby toto místo bylo vždy uklizeno co nejdříve, ale to se bohužel ne vždy podaří. Je zde také domluva s městskou policií, která bude častěji toto místo kontrolovat a případné původce nepořádku pokutovat. Bohužel jste ve svém dotazu přesněji neuvedla "další místa", kde jste narazila na nepořádek, proto vám nedokážu konkrétněji odpovědět. Snad tedy pouze obecně. Úklid je v Písku prováděn průběžně po celý den a máme také velké množství reakcí od návštěvníků, kteří Písek naopak chválí a hodnotí ho jako jedno z nejčistších měst minimálně na jihu Čech. Děkuji Vám za váš podnět a pevně doufám, že na Písek nezanevřete a budete se k nám ráda vracet. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Korál 28.07.2014
 

 Dobrý den, strašně moc děkujeme za uspořádání Jazzového festivalu v Písku. Byl to zážitek jak pro nás, tak pro naše známé ze Švýcarska. Pro ně obzvlášť, protože ve Švýcarsku je takových akcí pomálu. Bude se konat festival i příští rok??? Děkuji Korál

 Vážený pane Korále, děkujeme Vám za pochvalu a jsme rádi, že jste si i s přáteli ze Švýcarska BJF náležitě užili. Naší snahou bude samozřejmě tento festival dostat do Písku i příští rok. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Kalina 28.07.2014
 

 Dobrý den, zajímalo by mne, proč rekonstrukce školky v Dobrovského ulici probíhá zásadně o víkendech, kdy je od rána do večera slyšet bourací kladiva a nesnesitelný hluk. V pracovní dny je klid a snad se tam ani nepracuje. Školka je v klidové zoně zahrad a nepřiměřený hluk o sobotách a nedělích určitě neobtěžuje jenom mne. Děkuji za informaci.

 Vážený pane Kalino, rekonstrukce mateřské školy neprobíhá pouze o víkendech, jak píšete, ale probíhá řádně zejména během pracovního týdne. Stavební práce jsou vázány poměrně ostrým termínem dokončení, protože vše musí být hotovo do zahájení nového školního roku. Toto s sebou samozřejmě přináší i to, že jsou stavební práce prováděny také během víkendu. Věřím, že stavební hluk může být nepříjemný, ale dovolím si Vás požádat o shovívavost, protože rekonstrukce školských zařízení nemůže být prováděna v jiných než prázdninových měsících. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

David 28.07.2014
 

 Dobrý den.¨ Je pravdou,že do našeho města Písek se budou hromadně stěhovat Romové z Krumlova? Jaký k tomu je důvod? Má snad město malé problémy se stávající populací Romů v Písku?

 Vážený pane Davide, tato informace se naprosto nezakládá na pravdě a musím jí tvrdě dementovat. Jednoznačně se jedná o fámu. Město Písek nikdy s nikým nejednalo a ani nejedná o přísunu sociálně nepřizpůsobivých osob do Písku a naopak se snaží takovému přísunu legálními cestami zabránit. Důsledně trváme na tom, aby městské byty byly pronajímány pouze osobám bydlícím v Písku. Nově pak požadujeme, aby žadatel o byt doložil jiný zdroj příjmů než sociální dávky. Pokud tak neučiní, byt nedostane. Šířením této fámy by mohlo dojít k páchání trestného činu šíření poplašné zprávy či pomluvy. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Inka Nováčková 27.07.2014
 

 Dobrý den, kde je možné získat informace ohledně míst, kde je možné venčit psa bez vodítka. Věřím, že na sídlišti JIH tomu tak není. Již několikrát jsme byli při venčení našeho psa na vodítku napadeni malými agresivními psy bez vodítka. Děkuji za informaci

 Vážená paní Nováčková, záležitost volného pohybu psů je řešena vyhláškou č.2/2007, jejíž plné znění najdete na webových stránkách města pod odkazem http://www.mesto-pisek.cz/dokumenty/vyhlasky-a-narizeni/ostatni. Z této vyhlášky vyplývá z článku 3 následující: 1) Psi by neměli být přiváděni nebo přinášeni na dětská hřiště, pískoviště, sportoviště a dále na místa opatřená upozorněním na zákaz vodění psů2) (piktogram - viz příloha č. 1), která jsou veřejně přístupná (dle provozního řádu daného zařízení). 2) V historickém jádru města a v přírodním parku Písecké hory je osoba zodpovědná povinna mít psa na vodítku. Jedná se o Alšovo nám., Fügnerovo nám., Havlíčkovo nám., Velké náměstí, ulice Bakaláře, Budovcova, Drlíčov, Fráni Šrámka, Gregorova, Heydukova, Hradební I a II, Chelčického, Jungmannova, Karlova, Komenského, Leoše Janáčka, Nerudova, Ningrova, Ostrovní, Palackého sady, Píseckého, Podskalí, Putimská, Smetanova, Soukenická, Svatotrojická, V Koutě, dále Kamenný most, Městský ostrov, Lávka přes ostrov a pietní park Sv. Trojice 3)Na veřejném prostranství je zakázáno volné pobíhání psa bez přímého dohledu držitele, případně osoby zodpovědné. Volné pobíhání ovladatelného psa na veřejném prostranství není zakázáno. 4)V hromadných dopravních prostředcích by měl být pes zabezpečen vhodným způsobem tak, aby nemohlo dojít k poranění či poškození člověka nebo zvířete. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Kraml 24.07.2014
 

 Dobrý den. Zajímalo by mě, kdo dělá vývěsní informační plakáty na předplatné divadla F.Šrámka? Je to nic neříkající, graficky zcela špatný plakát, normální člověk tam nenajde žádnou informaci, zbytečné fotky, jen velmi komplikovaný. Můj starší otec se v něm vůbec neorientuje a přitom hry předplatného v Písku jsou hlavně pro staré lidi, což je škoda.Ale k věci - takhle se plakáty opravdu nevytvářejí. Je možné to nějak změnit? Díky Kraml

 Vážený pane Kramle, správně píšete, že divadelní předplatné je i v současné době bohužel vnímáno jako něco „pro staré lidi“. Naším cílem je ovšem oslovit i mladou generaci, a pokud byste byl na nějakém představení z jarní série předplatného, viděl byste, že se nám mladé diváky přilákat do hlediště daří. S tím souvisí i marketingová koncepce. Popisný plakát bez fotografií, hustě popsaný popisy deseti divadelních her, je pro kolemjdoucí nepřehledný, v obstoupení křiklavých plakátů jiných organizací v podstatě neviditelný a jeho reklamní plocha je tak doslova promrhána. Plakát musí umět zaujmout a pobídnout diváka, aby si podrobné informace dále aktivně dohledával, což jak vidíme, ten náš dokázal. Navíc každý z předplatitelů dostane informacemi naditou brožurku, které jsou mimo jiné k dostání zdarma na mnoha místech (pokladna KD, infocentrum, podatelny MÚ, poliklinika)v Písku i v jiných obcích. Zároveň jsou veškeré informace uvedeny na webu CK Písek, často i s videoukázkami představení. Děkujeme za dotaz a doufáme, že si společně s námi užijete všech deset představení podzimního předplatného. Vítáme všechny připomínky a návrhy. S pozdravem

(Alena Michlová - Divadlo Fráni Šrámka)

Dobrý 21.07.2014
 

 Prosím kdo povolil po městě - např. v Palackého sadech tu ohavnou reklamu na nějakou pivní slavnost? My musíme na náš nábor cvičenců draze platit za výlep a tady jsou tak velké plakáty. Komu je za umístění placeno a kolik to stojí? Děkuji Kroh

 Vážený pane nebo paní, reklamní poutač na pivní slavnost, který je umístěný na hrazení stavební firmy, která opravuje Schrenkův pavilon, nebyl povolen žádným odpovědným odborem městského úřadu. Jedná se zřejmě o domluvu mezi pořadatelem pivní slavnosti agenturou Freeproduction a stavební firmou. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Simon 18.07.2014
 

 Dobrý den, v polovině července měla začít rekonstrukce ulice Dobrovského. Nic se ovšem neděje. Změnilo se něco??Simon

 Vážený pane Simone, zhotovitele akce rekonstrukce ulic Šafaříkova - Dobrovského I. etapa bude na svém jednání 07.08. 2014 schvalovat rada města. Poté poběží zákonné lhůty pro případné odvoláním účastníků výběrového řízení. Předpokládaný termín zahájení prací je začátek měsíce září. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Jiří Hříbal 16.07.2014
 

 Kdy bude zahájena výstavba cyklostezky ze sídliště Písek Jih směrem k hřebčinci? Děkuji.

 Vážený pane Hříbale, vybudování cyklostezky mezi sídlištěm Jih a hřebčincem bylo plánováno ještě v letošním roce. V rozpočtu města je na tuto akci vyčleněna částka 4 mil. Kč. Ale vzhledem k tomu, že se v této lokalitě vyskytnul majetkoprávní problém u jednoho pozemku, bude muset být celá akce s největší pravděpodobností přesunuta do roku 2015. Město Písek záležitost s vlastníkem pozemku řeší, ale v tuto chvíli nelze předjímat zejména časový horizont, v kterém se podaří celou záležitost uzavřít tak, aby mohla být zahájena výstavba cyklostezky. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Václav 16.07.2014
 

 prosím nenechá se něco udělat s funkčností semaforů ve večerních hodinách pravděpodobně jsou nastaveny na příjezd vozidla podle světel ale kolo ani jednostopé vozidlo nedokáží semafory zaregistrovat tak že nezbývá než počkat na auto a nebo jet na červenou díky za odpověď

 Vážený pane Václave, ano, máte pravdu, indukční čidla světelné signalizace zabudovaná ve vozovce skutečně nedokáží cyklistu spolehlivě identifikovat. Proto bude v rámci rekonstrukce křižovatky "Na štychu" světelná signalizace doplněna o speciální termodynamická čidla určená k detekci cyklistů odbočujících z ulice Pražská do ulice Národní svobody a na výjezdu z ulice Národní svobody. Po vyhodnocení účinnosti čidel na této křižovatce pak bude rozhodnuto o jejich případné instalaci i na dalších křižovatkách. S pozdravem

(Ing. Michal Kovařík - vedoucí odboru dopravy)

Jan 15.07.2014
 

 Dobrý den, chci se prosím zeptat, dnes 15.7. je uzavřena ulice Nádražní, bude se tam dělat nový asfalt? Děkuji za odpověd.

 Vážený pane Jane, v úterý 15.07. 2014 byla zahájena povrchová oprava části ulice Nádražní v úseku ulic Ševčíkova – Zeyerova v Písku. V rámci akce bude proveden nový živičný kryt komunikace včetně odvodnění a vybudování nového veřejného osvětlení, které nahradí stávající dožilé vzdušné vedení. Sloupy veřejného osvětlení budou osazeny do nově zřízených ostrůvků v pravostranném chodníku ve směru od centra města. Chodník dotčený uložením kabelového vedení veřejného osvětlení bude předlážděn. Provoz v době výstavby bude veden jednosměrně ve směru od centra města, v opravovaném úseku Nádražní ulice nebude možno parkovat a zastávka u Městského úřadu v Budovcově ulici bude dočasně zrušena. Náhradní zastávka bude u budovy OSSZ v Zeyerově ulici. Akci bude realizovat společnost Skanska a.s. za cenu 1,8 mil. Kč vč. DPH, předpoklad realizace do 30 kalendářních dní. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Hela 15.07.2014
 

 Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli se opraví chodník ve vnitrobloku na sídlišti Hradiště, který je po opravě kanalizace nebo vodovodního řadu provizorně zahrnutý již víc než půl roku. Děkuji

 Vážená paní Helo, v tomto vnitrobloku na sídlišti Hradiště prováděla opravu vodovodního řadu společnost Čevak. Během měsíce července dojde ke konečné úpravě chodníků a tento bude uveden do původního stavu. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Jana 15.07.2014
 

 Dobry den.Proč od Písku smerem na prumyslnu zonu chybí veškere značeni na silnici(čáry,prechod pro chodce a cyklysty...)?Neplánujete silnici označiť aspoň po konec prumyslny zony? Když je po ránu mlha,je težke se tam po ceste do práce orientovať.Děkuji za odpověd.

 Vážená paní Jano, ulice Pražská a Čížovská, jsou vlastnictvím Jihočeského kraje, který podle našich informací připravuje opravy jejich povrchu, jejichž součástí by mělo být i nové vodorovné dopravní značení. V ulicích Dobešická, Stanislava Maliny a Průmyslová, které jsou ve vlastnictví města Písek, považujeme stav vodorovného dopravního značení za vyhovující, a proto se žádná jeho oprava v letošním roce neplánuje. S pozdravem

(Ing. Michal Kovařík - vedoucí odboru dopravy)

Dobry 15.07.2014
 

 Co mají být ty né nástěnky umístěné u zastávek mhd ve městě. Například u Olympie nebo u KD. Další plakátovací plocha? Za peníze nebo bezplatná?

 Jedná se o komerční plakátovací plochy společnosti WIP reklama, které byly instalovány u vybraných autobusových zastávek, aby byla rozšířena možnost větší informovanosti občanů o kulturních, sportovních či společenských akcích v Písku. V nejbližších dnech budou tyto plochy osazeny tabulkou s kontaktem na provozovatele. Na pronájem pozemků pod plochami je řádně uzavřena smlouva mezi společností WIP reklama a městem Písek. K podobě plakátovacích ploch se vyjadřovali také pracovníci stavebního odboru a památkové péče. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Petr Beran 13.07.2014
 

 Dobrý den, mám dotaz proč není kamenný most osvícen ze vše reflektorů? Svítí pouze tři. Lampa pod kavárnou Pontes nesvítí. Děkuji za odpověď.

 Vážený pane Berane, na Váš dotaz bylo již odpovězeno, zasílám odpověď tedy ještě jednou. Podle sdělení městských služeb se nejedná o žádnou závadu. Osvětlení je omezeno z důvodu instalovaných pískových soch na náplavce řeky. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Devátá 10.07.2014
 

 Dobrý den, mohli byste prosím zveřejnit termíny: Cipískoviště, Hrátky na Otavě a Městská slavnost? Plánuji kvůli práci hodně dopředu, tak abychom si udělali volno. Možná to bude zajímat i ostatní. Ještě by mě zajímalo, jaké téma oslav letos bude. Děkuji S. Devátá, Kolín

 Vážená paní Devátá, v tuto chvíli jsou známy konkrétní termíny Cipískoviště a městské slavnosti Dotkni se Písku. Cipískoviště se v roce 2015 bude konat ve dnech 15.05. - 17.05. a městská slavnost Dotkni se Písku ve dnech 12.06. - 14.06. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Tomáš z Písku 10.07.2014
 

 Dobrý den,chtěl jsem se zeptat,jak je to v Písku s tříděním odpadu.Četl jsem už nějaké články,jak naše město bojuje za lepší třídění odpadu,jak už máme dlouho popelnice na bio-odpad a mají se zavádět i popelnice na plechovky.Četl jsem dokonce,že kdo nebude třídit,ten se se zlou potáže a nebudou se mu popelnice možná ani vyvážet.Pak ale nechápu,jak je možné,že dnes ráno stojím u Olympie,kde jsou nové podzemní kontejnery,přijedou popeláři s velkým kontejnerovým vozem,vysypou do něj papír a do toho samého auta hned přiloží ještě plasty?Že to bylo pochybení jednotlivce jako odpověď neberu,tomu nevěřím.Doma se snažíme poctivě třídit,k popelnicím běháme s pěti koši a když pak vidím takovouto věc,tak se nedivte,že mě to trošku přizvedne.Jestli je opravdu jedno,kam co hodíme,protože to pak stejně skončí na jedné hromadě ve Smrkovicích,tak to nám doma stačí jeden koš a ušetříme i místo v kuchyni.Předem děkuji za Vaše vyjádření.

 Vážený pane Tomáši, vysvětlení je velmi prosté. Svozové vozidlo má nákladový prostor rozděleno na samostatně oddělené části, do kterých se zvlášť ukládají plasty,zvlášť papír a zvlášť sklo. V žádném případě tedy nedochází k míchání separovaného odpadu a ještě k tomu je takový svoz ekonomicky efektivní, protože jedno svozové vozidlo může odvézt více komodit najednou a je tedy ušetřena další jízda s poloprázdným vozidlem. Děkuji za Váš zajímavý dotaz a samozřejmě také za to, že poctivě třídíte odpad. S pozdravem a přáním pěkného dne

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Forstová 09.07.2014
 

 Dobrý den, nedávno jsme se s přítelem bavili o tom, jestli jsou v Písku protiatomové kryty a kde. Děkuji za odpověď

 Vážená paní Forstová, na území města Písku jsou tři stálé úkryty CO a sice v budově kina Portyč, objekt v Nádražní ulici č.p. 2295 a 2296 a v ZŠ J.K. Tyla. Děkuji Vám za zajímavou otázku a přeji pěkný den.

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Karel Musil 08.07.2014
 

 Dobrý den, chci se zeptat na plánovanou cyklostezku - IV. etapu - sídliště Jih-Hřebčinec. Začne se s realizací ještě letos ? Pokud ano, kdy, a kdy pak bude termín dokončení ? Děkuji.

 Vážený pane Musile, v současné době je zpracovávána projektová dokumentace na IV. etapu plánované cyklostezky sídliště Jih - Hřebčinec a zároveň řešíme majetkoprávní vztahy u pozemků v místě plánované cyklostezky. Na podzim letošního roku bychom také rádi požádali o dotaci ze SFDI na vybudování IV. etapy cyklostezky. Pokud se vše podaří dořešit v rozumném časovém horizontu, bude cyklostezka vybudována ještě v letošním roce. V případě nedořešení zejména majetkoprávních vztahů u některých pozemků budeme nuceni realizaci celé akce přesunout do roku 2015. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Drtil 08.07.2014
 

 Dobrý den, rád bych se zeptal, zda není možné něco dělat se zákazníky stánku rychlého občerstvení u Pontesu, kteří velmi často stojí přes celý chodník, včetně cyklostezky takovým způsobem, že se nedá projet. Děkuji Drtil.

 Vážený pane Drtile, cyklista i chodec jsou dle ust. § 2 písm. d) a j) zák.č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, účastníky provozu na pozemních komunikacích. V daném úseku MK je zřízena „Stezka pro chodce a cyklisty“ s odděleným pruhem pro chodce a pruhem pro cyklisty, která je označená příslušnou dopravní značkou C9a resp. C9b. V tomto případě je dle ust. § 53, odst. 5 zák.č. 361/2000 Sb. chodec povinen užít pouze pruh pro chodce. Pruh pro cyklisty může užít pouze při obcházení, vcházení a vycházení ze stezky a přitom nesmí ohrozit cyklistu jedoucího ve svém pruhu. Obdobné povinnosti platí dle ust. § 57, odst. 6 zák.č. 361/2000 Sb. i pro cyklistu, který smí pruh pro chodce užít pouze v případech stanovených výše uvedeným zákonem a rovněž nesmí ohrozit chodce. Kromě těchto povinností platí pro chodce i cyklisty obecné povinnosti, které se týkají všech účastníků provozu na pozemních komunikacích, a to zejména povinnost chovat se ohleduplně a ukázněně (§ 4, písm. a) zák.č. 361/2000 Sb.). Pokud budou tyto povinnosti chodci i cyklisty respektovány, bude specifikovaný stav odstraněn. S pozdravem

(Bc. Martin Opava - zástupce velitele městské policie)

Vlaďka 07.07.2014
 

 Dobrý den,chtěla bych se zeptat, kdy bude zahájena II.etapa revitalizace sidliště JIH a kdy se začne s budováním chodníku podél tratě do nákupní zóny, která leží za tímto sídlištěm?

 Vážená paní Vlaďko, revitalizace sídliště Jih II. etapa bude zahájena v pondělí 14.7. 2014. Jedná se o část sídliště od zastávky v Nádražní ulici, vnitroblok mezi ulicemi Truhlářská a třídou Přátelství po fontánu před čp. 1958-1959. V rámci regenerace budou rekonstruovány stávající chodníky, zeleň, veřejné osvětlení, zastávka v Nádražní ulici a přístupová rampa vedoucí k objektu čp. 2129 v Nádražní ulici. Stávající keřové skupiny v cihlových vyzdívkách budou postupně odstraňovány s ohledem na postup prací. Tato stávající zeleň bude nahrazena novou náhradní výsadbou dle schválené projektové dokumentace. Akce bude dokončena do 4 měsíců, tzn. počátkem měsíce listopadu 2014. Chodník spojující sídliště Jih s nákupní zónou bychom rádi vybudovali také ještě v letošním roce. V rozpočtu města jsou na tuto akci vyčleněny finanční prostředky. V tuto chvíli řešíme v této lokalitě majetkoprávní vztahy u jednoho z dotčených pozemků. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Alice 07.07.2014
 

 Dobrý den, v sobotu jsem chtěla s dětmi absolvovat jízdu lanovkou na ostrov. Na plakátech bylo, že akce se koná do 19. hodin. V 17:30 nám však bylo sděleno podrážděným pořadatelem, že ještě nejedl, a nezajímá ho, že tam má být do 19ti hodin, on končí a hotovo. Proč Centrum kultury pořádá akce, které neodpovídají tomu, co prezentují?

 Vážená paní Alice, lanovou dráhu pro Centrum kultury Písek zajišťovala agentura z Č. Krumlova. Do propagačních materiálů jsme uvedli časy provozu lanovky tak, jak nám provozovatel sdělil. Pokud máte jakékoli výhrady k fungování lanové dráhy, zašlete je přímo na uvedený e mail: m.spaniller@seznam.cz. Že došlo k Vámi popisované situaci nás velmi mrzí a do budoucna se budeme snažit tuto věc určitě nějak lépe vyřešit a problémům předejít. Zájem o lanovku je obrovský, v sobotu jí využilo 140 lidí. Ještě jednou se omlouváme. S pozdravem

(Iveta Hodoušová - dramaturg Centra kultury Písek)

Vostřaková 06.07.2014
 

 Dobrý den, chtěla jsem se jen zeptat,proč je tak hrozný nepořádek u odpadkových košů v ulicích Heydukova,Nerudova a také před kavárnou v dolní části Karlovy ulice.Dnes v neděli 6.7.2014 v 19 hodin poukazovali na tento povalující se odpad nějací cizinci a smáli se.Je toto reklama po město,které chce více návštěvníků a hlavně turistů?Toto za dřívějšího obsazení radních nebylo,zvláště za pana Zajíčka byl v městě pořádek.Chtěla bych se tedy zeptat,zda se s tímto bude něco dělat a bude se hledat náprava.A prosím o odpověd a ne jako na předešlé mé dva dotazy.mohu poskytnouti i fotodokumentaci onoho nepořádku.

 Vážená paní Vostřáková, Městské služby Písek, které mají na starosti úklid města, o tomto problému ví a v současné chvíli se hledá nejvhodnější řešení. Nejedná se totiž o pravidelný jev, kdy se okolo odpadkových košů hromadí odpad, který ani podle svého složení nevypadá jako odpad, který by zde zanechali návštěvníci Písku. V tuto chvíli zvažujeme, vyvážení odpadkových košů během letní sezony v neděli dopoledne. S pozdravem

(Lenka Gareisová - Městské služby Písek)

Zborníková 04.07.2014
 

 Dobrý den,chtěla jsem se zeptat, zda je povoleno a jestli se dá něco dělat s tím, když každý den a někdy i dvakrát pravidelně ve 22 hodin a někdy podruhé těsně před půlnocí houká někomu alarm na autě a to docela dlouho. Bydlím Za Pazdernou a otravuje to tady všem život, hlavně teď v létě, kdy jsou otevřená okna.Je to slyšet jako by ze zastávky ČD nebo tam odněkud. Předem děkuji za odpověď a pokud možno za nápravu. Zb

 Vážená paní Zborníková, zřejmě se jedná o technickou závadu na vozidle. Jediné co Vám můžu poradit je to, že pokud by se tato situace opakovala, neprodleně kontaktujte městskou policii na telefonním čísle 156. Městská policie provede šetření na místě samém a pokusí se identifikovat majitele zmiňovaného vozidla a na závadu ho upozornit. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Rohlikova.helena 02.07.2014
 

 Dobrý den chtěla bych se tímto zeptat ,zda je povinnost mít nemovitost označenou číslem popisným popř.číslem evidenčním a zda je možné mít v chatové oblasti mít tyto jako objekty bydlení. Děkuji za odpověď.

 Vážená paní Rohliková, podle § 31 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, budova musí být označena číslem popisným nebo evidenčním. Rozměry, vzhled a umístění tabulky s číslem popisným nebo evidenčním určují "Pravidla pro označování a číslování domů ve městě Písku" čl. 6 a čl. 10. Tabulka s číslem popisným má rozměr 200 x 250 mm - modrý rámeček (síla 20 mm od kraje tabulky), žluté pole, modré arabské číslice min. výšky 100 mm. Tabulka se umisťuje zpravidla u hlavního vchodu do budovy z ulice, u vrat či u plotové branky vlevo při pohledu směrem z budovy, nejvýše do 2,5 m od země. Tabulka s číslem evidenčním má rozměr 200 x 250 mm - bílý rámeček (síla 20 mm od kraje tabulky), modré pole, bílé arabské číslice min. výšky 100 mm. Přihlášení k trvalému pobytu se řídí § 10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech. Podle odst. 1 občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. To znamená, že i do chaty, která má přiděleno číslo evidenční se můžete přihlásit k trvalému pobytu. S pozdravem

(Lenka Supová, evidence obyvatel)

Jiří Rybák 01.07.2014
 

 Dobrý den, dovolím si dvě připomínky k usnesení rady města č. 405/14. Zákon č. 89/2014 Sb. stanoví ve svém § 3075, že u bytů zvláštního určení, které byly zřízeny před platností tohoto zákona a které zřídil svým nákladem nebo na jejich zřízení přispěl stát, je možné uzavřít nájemní smlouvu pouze se souhlasem úřadu s rozšířenou působností. Totéž platí i u výpovědi z nájmu. Nikde v zákoně není uvedeno, že je k udělení tohoto souhlasu věcně příslušný přímo odbor sociálních věcí. Proto je pro výkon této činnosti nutné nejprve v rámci organizační struktury zmocnit příslušný odbor Organizačním řádem a není možné, aby tuto činnost vykonával z vlastní zvůle, pouze na základě nějakého metodického doporučení, jak mi bylo sděleno. Další připomínku mám ke znění tohoto usnesení. Rada města, jako samosprávný orgán, nemá žádnou pravomoc schvalovat postup při výkonu činnosti úřadu s rozšířenou působností, vykonávané v přenesené působnosti výkonu státní správy. Rada města může vzít předložený postup úřadu s rozšířenou působností pouze na vědomí a nikoliv jej schvalovat. Proto nepovažuji toto usnesení za správné a věřím, že se někdo bude jeho případnou změnou seriózně zabývat. Děkuji Rybák

 Vážený pane Rybáku, RM je samosprávným orgánem, který skutečně není kompetentní stanovovat výkon přenesené působnosti. Usnesením č. 405/14 schválila RM navržený postup řešení povinností, které vyplývají v rámci přenesené působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, do které RM nezasahuje, ale v rámci samostatné působnosti schvaluje uzavírání nájemních smluv i výpovědi z nich a je nutné začlenit postup státní správy do činnosti samosprávy. A to právě RM schválením akceptovala. Organizační řád Městského úřadu Písek neobsahuje všechny činnosti, které jednotlivé odbory denně provádí, avšak v pracovních náplních jednotlivých zaměstnanců by měly být uvedeny veškeré činnosti, které dotyčný zaměstnanec vykonává, byť by to bylo jen v minimální míře a dotyční zaměstnanci tuto činnost ve své pracovní náplni mají. . Na základě připomínky by však mohlo jít o nejasnost, kdo je pověřen povinnosti dle § 3075 NOZ vykonávat, proto bude v nejbližší novele org. řádu, což se předpokládá po komunálních volbách, tato činnost u odboru sociálních věcí uvedena. S pozdravem

(Ing. Zlatuše Hofmanová - tejemnice MÚ Písek)

Bc. Iva Hubková 27.06.2014
 

 Dobrý den, ráda bych věděla kdy skončí neustálý koloběh sázení a opětovného ničení zeleně v zahradě u sběrného dvora v Ouzké ulici. Když došlo k vykácení vzrostlých stromů bylo nám slíbeno, že tyto budou nahrazeny. To se už několikrát stalo. Vždy to však vydrží do prvního sekání. \"Kvalifikovaní pracovníci\" s křovinořezy vždy neomylně provedou likvidaci vysazené zeleně a bodláky ponechají. Musím se ptát: Jde o záměr, výsadba nové zeleně

 Vážená paní Hubková, musím konstatovat, že máte pravdu. Při sekání trávy došlo neodborným zásahem k poničení vysazené zeleně ve vámi zmiňované lokalitě. Městské služby Písek z této záležitosti vyvodily důsledky a pracovníci, kteří tuto škodu způsobili, byli postiženi. Dále bylo přijato opatření, kdy před zahájením prací bude jejich rozsah vždy vyznačen odborně způsobilým pracovníkem. Za poničenou zeleň bude samozřejmě provedena náhradní výsadba. S pozdravem a přáním pěkného dne

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Tereza 25.06.2014
 

 Dobrý den,potřebovala bych informaci,když si chce někdo nahlásit změnu trvalého bydliště na obec. Co vše to obnáší? Děkuji za případnou odpověď. S pozdravem Tereza

 Vážená paní Terezo, na adresu obecního nebo městského úřadu se nikdo nemůže nahlásit vlastním úkonem. Adresu ohlašovny pobytu jako svůj trvalý pobyt mají občané, kterým byl rozhodnutím úředně zrušen údaj o místu trvalého pobytu. Podle § 12 odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, rozhodne ohlašovna o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část. Ohlašovna rozhodne na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby. Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů uvedených v odst. 1 písm. c) prokázat. Rušení údaje o místu trvalého pobytu probíhá ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Toto řízení vždy vede obecní nebo městský úřad, do jehož správního území spadá občan svým trvalým pobytem. S pozdravem

(Lenka Supová, evidence obyvatel)

Vostrakova31 24.06.2014
 

 Dobrý den.Chtěla jsem se zeptat,proč podobné akce jako třeba připravovaný Jazz Fest se nemůže konat třeba v jiné lokalitě,než na Velkém náměstí,kde bydlí lidé a hluk a nepořádek po akci ruší jejich bydlení.Je zde mnoho jiných míst,kde by se toto mohlo konat.Třeba Výstaviště,kde za mého mládí se konaly všechny podobné akce.Dále máte letní kino a spoustu jiných míst,kde by se nerušil klid občanů.Je to Váš úmysl,schválně znepřijemnovat bydlení ve středu města?Děkuji za odpověd.

 Vážená paní Vostřáková, festival Bohemia Jazz Fest je mezinárodně velmi oceňovaná kulturní akce, kterou do svého přehledu nejvýznamnějších událostí zařadil např. francouzský průvodce Michellin pod odkazem "musí se vidět". Město Písek usilovalo zhruba dva roky o to, aby se mohlo zařadit mezi vybraná pořadatelská města v rámci celé České republiky. Celý festival je každoročně zahájen na Staroměstském náměstí v Praze a i v ostatních městech se koná na historických náměstích. Vámi navrhovaná lokalita na Výstavišti není pro pořádání takto prestižní akce vhodná. Zde jsou pořádány poutě a cirkusová vystoupení. Frekvence kulturních akcí na Velkém náměstí není nijak veliká, jedná se o několik akcí do roka, které přilákají do Písku velké množství návštěvníků z celé ČR. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Alena Vlčková 24.06.2014
 

 Reaguji na váši odpověd. Ano máte pravdu v neděli jsem byla na mši která bala ná malém náměstí a Písek byl opravdu uklizen, ale mluvím o úklidu během dne, kdy jsem nebyla schopna odhodit odpadky do košů které přetékali k prasknutí. Byla jsem zatím snad možná krom pár slavností na všech a takovýto bordel jsem opravdu dlouho neviděla. Co se týče odkazů na úklid na stránkách centra kultury musím vás upozornit že žádný jsem nenašla. Pokud máte nějaký odkaz prosím o napsání. Protože já jsem našla jen odkaz na facebooku kde je situace jiná než říkáte. Děkuji za odpověd Alena.

 Vážená paní Vlčková, dovolím si svojí odpověď začít citací z Píseckých postřehů ze dne 2.07. 2014 - článek na straně 2 Městská slavnost v úklidových číslech. "Po letošní městské slavnosti Dotkni se Písku bylo bleskově uklizeno. Pracovníci městských služeb velmi dobře zvládli své úkoly". Věřte, že kdyby toto nebyla pravda, zajisté by to bylo v médiích kritizováno. a nyní pro ilustraci pár čísel. - na úklidu se podílelo 25 lidí, kteří měli na starost jak samotný fyzický úklid tak obsluhu kropicích vozů atd. - bylo rozmístěno 5 velkokapacitních kontejnerů, 50 kontejnerů o objemu 1 100 litrů, 70 nádob na odpad o objemu 110 litrů. - bylo spotřebováno 630 velkoobjemových igelitových pytlů a veškeré nádoby byly vyváženy průběžně. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Erika Průchová 20.06.2014
 

 Dobrý den, potřebovala bych změnit trvalé bydliště. Bohužel se nemohu dopátrat, které oddělení jej má na starosti a co je zapotřebí vzít sebou. Předem děkuji za odpověď. S pozdravem, Erika Průchová

 Vážená paní Průchová, změnu trvalého pobytu ohlásíte na ohlašovně pobytu v Budovcově ulici čp. 207 (přízemí, přepážka 13,14). S sebou vezmete platný občanský průkaz, doklad k nemovitosti, do které se chcete nahlásit k trvalému pobytu - smlouvu o nájmu, list vlastnictví, kupní smlouvu, darovací smlouvu atd. Při ohlášení změny trvalého pobytu se platí správní poplatek ve výši 50,- Kč.

(Lenka Supová, evidence obyvatel)

Adam 18.06.2014
 

 Dobré ráno. dozvěděl jsem se, že se bude na náměstí konat jazzový festival, který město podpořilo grantem Bude prosím město vypisovat výběrové řízení na zajištění občerstvení při této akci? Doufám, že ano, že to zase nebude mít Hajpetr! Prosím, napište to sem! Má zájem i spousta mých známých.

 Vážený pane Adame, Bohemia Jazz Fest se uskuteční na Velkém náměstí 25.07. 2014. Podle informací pořadatele, kterým není město Písek, bude občerstvení zajištěno smluvním partnerem festivalu, který je zároveň jedním ze sponzorů festivalu (jedná se o pivovar). Je zde možnost nabízet občerstvení mimo prodeje piva. Bližší informace Vám sdělí pí Iveta Hodoušová Centrum kultury tel. 382 734 716 nebo e mail iveta.hodousova@ckpisek.cz. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Vašek 18.06.2014
 

 Dobrý den, jak dlouho budete tolerovat volné pobíhání boj.plemen psů v těsné blízkosti neoploceného dětského hřiště na Mírovém nám. v parku? až se stane zde tragédie bude už pozdě nemyslíte? Děkuji

 Vážený pane, příslušný okrskář se uvedené lokalitě pravidelně věnuje. Volné pobíhání psů bojových plemen však nezaznamenal. Podotýkám, že v této části města není povinnost mít psa na vodítku a je dostačující, když osoba má psa pod přímým dohledem. V případě, že by strážník zjistil porušení zák.č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání resp. porušení obecně závazné vyhlášky města Písku č. 2/2007 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství, bude věc řešit v souladu s platnými právními předpisy. Pokud budete svědkem nedodržování výše uvedených právních norem, kontaktujte ihned Městskou policii Písek popř. Policii ČR. S pozdravem

(Bc. Martin Opava - zástupce velitele MP)

Alena Vlčková 16.06.2014
 

 Dobrý den. Ráda bych se zeptala, kdo měl na starosti úklid městských slavností a proč byl všude takový bordel. To snad minulý rok nebylo.

 Vážená paní Vlčková, úklid městských slavností měly na starosti Městské služby Písek a nemohu s Vámi souhlasit, že byl proveden nekvalitně. Je potřeba si uvědomit, že letošní městskou slavnost navštívilo cca 18 tisíc návštěvníků, a v podstatě není možné, aby se tu a tam neobjevily nějaké odpadky. Úklid byl prováděn průběžně po celou dobu trvání slavností. Ve městě bylo rozmístěno velké množství kontejnerů a košů atd. Po ukončení slavnosti v sobotu v noci, byl zahájen v pět hodin ráno generální úklid města a pokud jste se objevila v centru města např. v neděli ráno, vůbec byte nepoznala, že se zde nějaká slavnost konala. Od návštěvníků slavnosti máme právě na úklid města velice kladné ohlasy, které jsou zveřejněny na webových stránkách centra kultury a města. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Lange 15.06.2014
 

 Nám moc libila slavnost - oslava mesta. My divili jak všude cisto i když hodně lidi. Programe moc hezký.My jsme z Linec. Děkujeme Mario Lange

 Vážený pane Lange, děkujeme Vám za Vaší pochvalu a jsme rádi, že se vám písecká slavnost líbila. Pevně doufáme, že se do Písku budete vracet častěji. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Milan Šíma 12.06.2014
 

 Pane starosto, po městě Písku se říkají zvěsti, že jste se domluvil se starostou z Č.Krumlova a budou do našeho města přestěhováni nepřizpůsobiví spoluobčané z Č.Krumlova. Pokud je to pravda a na toto jste přistoupil určitě to v Písku vyvolá nepokoje. Jak je možné, že nepřizpůsobiví občané dostanou byty od města? A ostatní občané Písku takové možnosti nemají, aby lehce získali od města byt jako ti nepřizpůsobiví. Můžete se k tomu vyjádřit? Děkuji. S pozdravem Milan Šíma, Písek

 Vážený pane Šímo, Vaší informaci musím velmi tvrdě dementovat, protože se absolutně nezakládá na pravdě a je mi velkou záhadou, kdo tuto poplašnou zprávu šíří. Město Písek nebude a ani nemá v úmyslu na své území stěhovat žádné občany z jiných měst. Tento nesmysl by se jistě v mnoha ohledech dal považovat za šíření poplašné zprávy, a já bych Vám byl velmi vděčný, kdybyste nám prozradil zdroj, který tuto lživou informaci rozšiřuje, abychom mohli případně podniknout příslušné kroky. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Martina Ježková 12.06.2014
 

 Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdo navrhl revitalizaci sídliště Portyč- myslím hlavě II .etapu, kde bydlím v bytovce již 39 let. Ptám se na jméno architekta- pokuď to není tajné. Tato \"modernizace\" nás velice překvapila, když na toto už tak betonové sídliště přibyly opět tuny betonu, vysokých obrubníku a dlažby. Kácí se stromy a místo trávy jsou chodníky, lidé mají těsně pod okny popelnice. Nerada si stěžuji, chci jen kulturně bydlet. Šel by do bytu v prvním patře nad popelnicemi bydlet pan architekt nebo někdo z vás z města? Vám se tato revitalizace líbí? Vím, že s tím nic nenadělám, jen píši názor několika lidí co zažili ještě starou Portyč s domky a následně sídliště.

 Vážená paní Ježková, zhotovitelem projektové dokumentace byla společnost Invente. V rámci projektu revitalizace bylo odstraněno 175 stromů, které nově nahradí takřka dvojnásobný počet stromů nových. Celkem bude na sídlišti Portyč vysazeno 356 stromů. Tento týden proběhlo jednání se zástupci petentů, kteří si stěžovali na umístění přístřešku na kontejnery. Bylo navrženo řešení, že v těchto přístřešcích budou umístěny pouze kontejnery na separovaný odpad (plast, sklo, papír) a kontejnery budou doplněny o zeleň tak, aby byly vizuálně přívětivější. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Petr Novák 10.06.2014
 

 Dobrý den, je možné někde najít kolik město dostává od provozovatelů poutě? Protože to co provozovatelé poutě dělají s parkem, parkování aut na trávě, zatarasení cesty k zimnímu stadionu atd. tak jestli je to pro město tak zajímavé. Děkuji za odpověď

 Vážený pane Nováku, pronajímatelem veřejných prostranství během městské slavnosti je Centrum kultury Písek a ne město Písek. Z těchto pronájmů je také městská slavnost částečně financována. Na základě smlouvy je vždy po ukončení akce provedeno pracovníky centra kultury, odboru životního prostředí atd. šetření na místě samém, zda nedošlo k poškození keřů, vypálení trávy atd. Pokud je zjištěno ze strany provozovatele pouti pochybení, je na základě smluvních sankcí provozovateli uložena pokuta. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Eduard 10.06.2014
 

 Dobrý den, má město nějaký seznam novinářů ze sdružení Novinářský svaz Města Písku? Konkrétně by mě zajímalo, zda se na něm nachází pan Pavel \"P\" Král, prý místní investigativní reportér a zástupce Zelených... Děkuji a zdravím z Chomutova. Ps: Vaše město se mi velmi líbilo.

 Vážený pane Froňku, není mi známo, že by v Písku fungovalo sdružení pod názvem Novinářský svaz města Písku a o tomto sdružení nemají žádné informace ani novináři, kteří působí v píseckých médiích. Vypadá to tedy, že žádné sdružení pod tímto názvem neexistuje. Pokoušel jsem se ho vyhledat pomocí internetu a ani zde jsem nenarazil na žádný odkaz zmiňovaného sdružení. Jinak jsme samozřejmě rádi, že se Vám u nás v Písku líbilo. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Martin Brož 09.06.2014
 

 Dobrý den. Rád bych se zeptal, na dvě věci s tématem lávky. Když jsem byl na debatě, zazněl tam dotaz od pana Pospíšila a to ten, že ta stará a rozpadlá železniční lávka je ve vlastnictví města Písek, a že město Písek když se opravoval železniční moct, nemělo peníze na opravu nebo nějak tak. Proto bych prosil zda by bylo možné tedy dát jasnou odpověd na to zda lávka je či není v majetku města Písek a zda s ní tedy město bude něco dělat. Druhá otázka je, jak už tu paní dole psala. A to ohledně financování příprav nové lávky. Jestli jsem to dobře pochopil tak je to financováno z oněch peněz které jsou vyčleněny na průzkum lokality?

 Vážený pane Broži, lávka u železničního mostu je opravdu ve vlastnictví města. Když byla cca před 8 lety prováděna rekonstrukce železničního mostu, který není v majetku města, byla městu předložena nabídka, že ČD tuto lávku opraví za cca 3 mil. Kč. Vzhledem k této ceně město nabídku neakceptovalo. Lávka byla později uzavřena a dnes slouží jako nosná konstrukce vodovodního řadu. V nejbližší době není oprava plánována. K vašemu druhému dotazu bych dodal následující. Projekční práce jsou zahrnuty v rozpočtu na tento rok - položka - projektová dokumentace na investiční akce a v případě úspěšného vydání stavebního povolení bude částka na realizaci nárokována do rozpočtu na rok 2015. Budeme také vyhledávat vhodný dotační titul, z kterého by mohla lávka být financována. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Vostrakova 07.06.2014
 

 Vážení páni Konšelé.Zde v Písku je to kocourkov a prosím neříkejte,že za to nemůžete.Lidé něco odmítnou a vy si stále trváte na svém.Jak jinak nazvat třeba výstavbu plaveckého stadionu v lokalitě pod Lesnickou školou.Za nemalé peníze,je vypracován projekt na všesportovní halu,ale ta se tam stavět nebude.Projekt se zmačká,vyhodí a jede se dál.Bude tam plavečák.Lávku lidé moc nechtějí,ale město ji zadá známému panu architektovi a zase bude mít peníze.Nakonec to bude stavět všechno firma Kočí a opět malá domů.Je to zde v Písku samá korupce a přihrávání peněz svojim známým.Pan starosta je ve skutečnosti ješita,který chce jen aby se říkalo,že to se postavilo za jeho vládnutí.Lidé zde ve skutečnosti nemají žádnou možnost se vyjádřit k problematice města.To opravdu za dřívějších starostů nebylo.Když je anketa,třeba o lokalitě kde se má stavět bazén,radní si stejně rozhodnou po svém.A to samé je s parkováním i s revitalizací sídlišt,Prostě město je neomezeným vládcem a dělá si co chce.Dříve se vyhazovali konšelé okny,ale nyní se okny vyhazují peníze nás,danových poplatníků a ještě jistě zbude něco i do kapes známých.A nyní otázka.Když se postaví bazén,lávka a ostatní nesmysly,zbude ještě dost peněz třeba na oprvay chodníků,které jsou mimochodem v Písku v katastrofálním stavu,nebo na opravu zimního stadionu ze strany od starého hřbitova,kde to vypadá,že brzy nastane stejný problém jako u plaveckého starého stadionu,tedy ten,že to nebude ani stát opravovat,ale postaví se někde nový.Není to vyhazování peněz?

 Vážená paní Vostřáková, přestože je Váš e mail adresován konšelům tedy zastupitelům a radním, pokusím se ve svojí odpovědi vysvětlit některé postoje města k záležitostem, které zmiňujete. - Plavecký bazén: Předně je nutné říci, že v rámci uspořádané ankety lidé neodmítli projekt plaveckého bazénu pod lesnickou školou. Hlasování o všech třech lokalitách bylo velmi vyrovnané a pro zastupitelstvo města bylo pouze doplňujícím prvkem při rozhodování o konečném výběru lokality. - Sportovní hala: O projekt sportovní haly nemusíte mít také obavu. Město Písek ho v žádném případě "nezmačká a nevyhodí do koše". Je docela možné, že tento projekt bude z části využit při případné realizaci výstavby sportovní haly, kterou by si Písek bezesporu zasloužil. Jde jenom o to, aby sportovní hala odpovídala velikostně potřebám města Písku a projekt nebyl zbytečně nadsazený a tudíž i finančně zbytečně nákladný. - Lávka: Ani zde s vámi nemohu souhlasit, že občané "moc lávku nechtějí". Zřejmě jste se neúčastnila veřejného projednání za přítomnosti arch. Pleskota, které se konalo v hotelu Otavarena. Zde byste měla možnost si na celou záležitost vytvořit ucelený názor včetně reakcí obyvatel městské části sv. Václav nebo Hradiště. Nevím, kde berete jistotu a informace, že vše bude stavět stavební společnost Kočí. Já tyto informace nemám. Město Písek na veškeré zakázky vypisuje veřejná otevřená výběrová řízení, jejichž výsledek včetně smlouvy schvaluje rada města. Veškeré podklady k těmto výběrovým řízením jsou zveřejněny na webu města tak, aby každý občan mohl do těchto dokumentů bez problémů nahlédnout. Pokud máte informace o tom, že je zde páchána nějaká trestná činnost, je vaší povinností tuto skutečnost nahlásit Policii ČR či podat trestní oznámení. Přesně nevím, co máte na mysli, že lidé se nemohou vyjádřit k problematice města. Během posledních let bylo k zásadním věcem, které se týkají občanů města, uspořádáno velké množství veřejných projednání včetně anket, kde jsme se zajímali o názory občanů na konkrétní věci. Jednání zastupitelstva města jsou veřejná a každý občan zde může vystoupit, je to jeho zákonné právo. Opravy chodníků jsou prováděny průběžně podle přesně stanoveného plánu. V letošním roce budou opraveny chodníky v Palackého sadech, Alšovo náměstí, sídliště na Hradišti, nábřeží 1. máje, Strakonická ulice, Šobrova ulice, Janáčkova ulice. Výstavbu nového zimního stadionu město Písek v nejbližší době rozhodně neplánuje, byť v tomto s vámi souhlasím, že pohled na zimní stadion v blízkosti významného pietního místa není to pravé. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Petr 06.06.2014
 

 Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda by mi mohl někdo vysvětlit v ulici Na Rozmezí resp. k okolním ulicím, kde je hlavní silnice? Dříve se bralo, že hlavní je od ul. Na Rozhledně směrem k Jitexu, ale nyní po rekonstrukci se zde v ulici ojevilo několik značek ze všech stran \"pozor změna přednosti\", ale nikde není uvedena žádná jiná značka kde je hlavní a vedlejší. Jak se v tom řidič má vyznat? Děkuji

 Vážený pane Petře, podle základních ustanovení pravidel silničního provozu na křižovatkách, na kterých není přednost v jízdě upravena dopravními značkami, platí tzv. "přednost zprava", což je případ Vámi zmiňované lokality. S pozdravem

(Ing. Michal Kovařík - vedoucí odboru dopravy)

Libor Janda 05.06.2014
 

 Dobrý den, reaguji na informace z médií (iDnes.cz, 5Plus2.cz) a také na příspěvky v diskusi níže, v nichž se dozvídám, že většina obyvatel městské části U Václava si nepřeje výstavbu lávky, spojující tuto část města s Hradištěm, nebo že zde vůči ní převládá silný odpor. Přiznávám, že U Svatého Václava bydlíme poměrně krátce, a tak mi mohlo něco uniknout, ale mě a mojí rodiny se na názor nikdo neptal. Bohužel se nemohu zúčastnit dnešní (5. 6.) veřejné prezentace v Otavareně, a tak bych se chtěl alespoň takto přihlásit k oné \"menšině\" (?), které přijde projekt lávky naopak jako velmi smysluplný. Máme dvě malé děti a přístupnost lesa jako kousku přírody má pro nás velký význam. Představa, že musíme řeku vždy překonat po silničním mostě, když se chceme dostat pod Hradiště, pro nás není ani trochu vábná. A dojít až k lávce přes městský ostrov a zase zpět po druhém břehu je právě s těmi dětmi často už příliš dlouhé. Právě tak si obecně myslím, že i ta nemalá část obyvatel Písku, která využívá oba břehy řeky k procházkám či sportovním aktivitám, by přivítala, pokud by nemusela svoji cestu absolvovat vždy po jedné straně tam i zpátky. Nerad bych se vyjadřoval přímo ke konkrétnímu projektu pana Pleskota, protože ho detailně neznám, ale spíš bych chtěl vyjádřit podporu myšlence jako takové. Na závěr tedy dotaz, jestli bude možné se i po dnešní veřejné akci blíže seznámit s aktuálním návrhem, jestli bude nebo dokonce už je někde vystaven. Děkuji mnohokrát za odpověď!

 Vážený pane Jando, na svém posledním jednání schválila rada města podnět komise pro urbanismus, která požadovala, aby byl vyroben model lávky v měřítku 1:100 včetně všech souvislostí a zasazení lávky do území. Tento model by měl být zhotoven do konce měsíce srpna a poté bude také představen veřejnosti s největší pravděpodobností v písecké Sladovně. Je zřejmé, že pro vytvoření představy o podobě lávky a jejím zasazení do území je zhotovení modelu ideální řešení. Jinak lze materiály, které se týkají lávky, dohledat také na webových stránkách města pod odkazem http://www.mesto-pisek.cz/odbory-mestskeho-uradu/DIR-odbor-rozvoje,-investic-a-majetku-mesta/CL-lavka-pres-reku-otavu-/704. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Marek 05.06.2014
 

 AD odpověď p Oldřicha Markovi Dobrý večer pane Oldřich, zřejmě nechápete podstatu mé otázky a záměrně se snažíte vyhnout odpovědi. Již dvakrát jsem se vás ptal na sportovní halu, na kterou byl vypracován projekt, který nejspíš také nebyl zadarmo.... a o hale se již nemluví, přitom by nejspíš podle mého názoru byli sportovci radši za halu než za bazén. Proč se tedy o hale přestalo mluvit? Když se podívám do zpětných článků píseckého deníku o bazénu, uvádí se tam, že veřejnost si vybrala lokalitu Žižkových kasáren. Viz:http://pisecky.denik.cz/zpravy_region/lide-chteji-novy-bazen-v-kasarnach-20140315.html http://pisecky.denik.cz/zpravy_region/hrozi-ze-zastupitele-misto-pro-bazen-nevyberou-20140410.html Proč se tedy nesnažíte vyjednávat s Izraelci o odkoupení pozemků? Vždyť spolu s Technologickým centrem také stále vyjednáváte...... Prosím buďte tak laskav a zodpovězte tentokrát na VŠECHNY mé otázky!! Děkuji Chudožilov

 Vážený pane Marku, odpovědi na Vaše otázky vezmu od konce. Město Písek jedná s izraelským investorem velmi intenzivně. Poslední jednání se uskutečnilo počátkem měsíce července za účasti zástupce izraelského investora, města Písek a advokátní kanceláře, která město Písek v této věci zastupuje. Bohužel toto jednání skončilo bez konkrétního výsledku. Zásadní rozpor mezi městem Písek a izraelským investorem je zejména v oblasti finančního vyrovnání. Kauzu řešilo na svém posledním jednání také zastupitelstvo města. Souhlasím s Vámi, že město Písek by si důstojnou sportovní halu jistě zasloužilo. Měla by to ale být hala, která bude odpovídat potřebám velikosti města Písek. Nemělo by se jednat o předimenzovanou stavbu, která bude finančně náročná, což byl původní projekt sportovní haly na místě pod lesnickou školou. Cena projektu sportovní haly byla cca 2 mil. Kč a samotná realizace haly byla vyčíslena dle této projektové dokumentace na 240 mil. Kč (hovoříme o prosté stavbě haly bez parkoviště a ostatních nutných úprav, zde částka narostla až na 400 mil. Kč), což je velmi vysoká částka. Jistě jste zaznamenal reakce zastupitelů města Písek, kteří se vůbec nebrání vybudování přiměřené sportovní haly např. ve vámi zmiňované lokalitě Žižkových kasáren. A je docela možné, že část původního projektu by při výstavbě haly mohla být upravena podle požadavků a využita v následné realizaci. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Jana Hrůzová 04.06.2014
 

 Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli někdo z těch kdo rozhodl o vybudování prostoru (\"domečku\") pro popelmice v ulici Jablonského 395 přímo pod okny bytů toto místo vůbec viděl? Domnívám se, že místo přímo pod okny bytů je naprosto nevhodné a nehygienické (zvláště v letních měsících). Ráda někoho z městského úřadu přivítám ve svém bytě (první patro), aby tuto situaci vyhodnotil přímo na místě. Mnohem přijatelnější se mi jeví prostor u nynějšího velkého parkoviště. V případě realizace zmíněné výstavby dojde i ke snížení finanční hodnoty bytů, které jsou v osobním vlastnictví. Za velmi pobouřené obyvatele Jana Hrůzová

 Vážená paní Hrůzová, problematika umístění přístřešku pro kontejnery v ulici Jablonského byla řešena ve středu na jednání mezi zástupci petentů a vedením města. Výsledkem tohoto jednání je, že v tomto přístřešku budou umístěny pouze kontejnery na separovaný odpad (plast, papír a sklo). V prostoru u parkoviště budou posíleny kontejnery na komunální odpad.Bylo také domluveno, že přístřešky budou částečně ozeleněny, aby byly vizuálně přívětivější. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Miroslav 04.06.2014
 

 Dobrý den. Musím reagovat na odpověď zástupce městské policie Písek. Píšete,že cyklisty jedoucí po chodníku řešíte.Není to pravda! Několikrát jsem viděl hlídku městské policie v autě,proti nim cyklista jel po chodníku.Strážníci neudělali nic.Stěžoval jsem si na tento postup na Vašem čísle-156.Ono to totiž není nic příjemného,když cyklista na Novém mostě a chodníku,klidně strčí.A stejně nebezpečná je jejich jízda v protisměru jednosměrky.Když zahybáte ze tř.Nár.svobody u Starého mostu doprava,díváte se vpravo neboť dáváte přednost.V tu chvíli se před vaší kapotou objeví cyklista z protisměru jednosměrky.Máte co dělat,aby nedošlo k nejhoršímu.To samé se děje z ulice V Portyči. Dále se chci pane mluvčí optat,kdy se opraví hradby směrem k elektrárně.Už jsou tomu tři roky,co omítka opadává.Dnes tam jsou metrové opadané koláče.Myslíte si,že se k nám budou návštěvníci vracet,když vidí,jak se staráme o památky?To samé platí o Starém mostu.Opravdu jste na něm neviděli dost vysokou trávu? Přitom tam pan starosta při různých akcích byl.Nyní je tráva už seschlá,ale stále dělá ostudu nám všem.Nemyslím si,že takový most dostaneme na seznam Unesco. Byl bych rád,když mi prosím nebudete odpovídat na mail mě,ale na tyto stránky.Minulý rok jste mi odpověděli na mail.Paní se tady už ptala,proč nezveřejňujete všechny dotazy.Můj dotaz nebyl vůbec vulgární. Děkuji a přeji hezký den.

 Vážený pane Miroslave, k Vašim dotazům sděluji následující. Stanovisko městské policie k problematice cyklistů: Vážený pane, nevím, na základě jakých informací tvrdíte, že městská policie protiprávní jednání cyklistů neřeší. Každý rok řeší městská policie stovky přestupků spáchaných cyklisty; například v roce 2012 bylo řešeno 330 přestupků, v roce 2013 bylo projednáno 371 přestupků a od začátku letošního roku bylo řešeno téměř 200 cyklistů za porušení zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Tyto údaje jsou každoročně v souladu s ust. § 2, písm. i) zák.č. 553/1991 Sb. o obecní policii resp. s ust. § 17 vyhl. č. 418/2008 Sb., poskytovány Ministerstvu vnitra ČR. Vzhledem k tomu, že místní působnost městské policie je vymezena katastrálním územím města Písku není možné zajistit, aby byl každý přestupek cyklisty vždy odhalen a následně potrestán. V dotazu, který jste v loňském roce dne 23.6.2013 zaslal ze stejné e mailové adresy (a předpokládám, že Vy) potvrzujete, že městská policie přestupky cyklistů skutečně řeší, neboť jste uvedl, že cyklisté z řad Vašich známých opakovaně porušují zákon o provozu na pozemních komunikacích, ale dle Vašeho názoru jim nebyla městskou policií uložena dostatečná výše pokuty resp. jste nebyl spokojen s druhem uložené sankce. Není mi známo, že by byla na linku „TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ“ č. 156 přijata stížnost, která se týkala uvedené problematiky. Neumím si však představit, že by na oznámení přijaté na tísňovou linku nebylo ihned reagováno. Vzhledem k tomu, že z Vašeho dotazu nelze zjistit, kdy došlo k tomu, že hlídka neřešila přestupek cyklisty, nemohu na tuto skutečnost objektivně odpovědět. Strážník je však povinen v rámci výkonu služby vždy postupovat v souladu s ust. § 7, odst. 1 zák.č. 553/1991 Sb. a provést příslušná opatření. Vyjádření městských služeb k vzrostlé trávě na Kamenném mostě: Vzrostlá tráva na Kamenném mostě byla ošetřena chemickým postřikem a následně bude uschlá tráva také odstraněna. Problematika hradeb směrem k elektrárně: Město Písek provádí údržbu hradeb průběžně. V tuto chvíli je opravena část hradeb od skautského domu směrem k elektrárně a ještě do konce letošního roku by mělo dojít k opravě také zbývající části hradeb. Pokud máte na mysli zadní část hradeb u Prácheňského muzea, zde by k opravě mělo dojít během příštího roku. Jedná se o finančně poměrně náročnou opravu, protože zde musí dojít k použití speciálních omítek. V tuto chvíli toto místo slouží jako technické zázemí pro stavební firmu, která provádí rekonstrukci VI. a VII. etapy Sladovny. Tato rekonstrukce bude dokončena na jaře příštího roku. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Natálie T. 02.06.2014
 

 Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli není někde na internetových stránkách k nahlédnutí konečná fáze sídliště Portyč. Hlavně ulice Na Stínadlech a Jablonského. Děkuji.

 Vážená paní Natálie, veškeré podklady k revitalizace sídliště Portyč včetně projektové dokumentace najdete na webových stránkách města při zadání do vyhledávače ve tvaru: Portyč 2.etapa PD - 2.xlsx - příloha č. III - upravená PD z 27:03. 2013 - souhrnné řešení - koordinační situace. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Ivana 01.06.2014
 

 Dobry deň.Počula som,že u Alberta sa ma stavať kruhovy objazd.Je to´pravda?A ak ano,kedy presne sa ma začať s jeho výstavbou?Je to totiž dosť neprehľadna křižovatka s velkym provozom.Je tam proste chaoz.Ďakujem za odpoveď.

 Vážená paní Ivano, Vaše informace je správná v tom směru, že město Písek požádalo Ředitelství silnic a dálnic ČR jako vlastníka uvedené křižovatky o povolení, aby smělo tuto křižovatku upravit na okružní. Nicméně ŘSD této žádosti nevyhovělo a trvá na zachování současného tvaru křižovatky, který je podle jejich názoru výhodný pro tranzitní dopravu, protože na rozdíl od okružní křižovatky tranzitní dopravu nebrzdí a navíc je i bezpečný, což nám doložili statistikou dopravních nehod, která ( naštěstí ) tento jejich ( pro místní obyvatele nepochopitelný ) názor potvrzuje, neboť nehodovost na této křižovatce je skutečně minimální. Proto je momentálně příprava tohoto záměru pozastavena. S pozdravem

(Ing. Michal Kovařík - vedoucí odboru dopravy)

Klára 31.05.2014
 

 Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy a jakým způsobem budete vydávat rezidentské karty na parkování ve Šrámkově ulici a na Drlíčově a jestli karta bude platit i pro lidi bydlící v ulici Hradební II. Děkuji za odpověď.

 Vážená paní Kláro, rezidentní parkovací karty budou bezplatné a budou vydávány Městskou policií Písek na služebně v Komenského ulici. Parkovací karty se budou vydávat vždy na daný kalendářní rok a budou mít stejnou platnost jako již známé dálniční kupony, tedy od 1. prosince předešlého roku do 31. ledna roku následujícího. Z tohoto důvodu se zavedení režimu parkování s parkovací kartou plánuje s platností od 1.1.2015 s tím, že o vydání karty pro rok 2015 bude možné na městské policii požádat již od 1. října t.r. V dalších letech se pak budou karty měnit vždy v prosinci a v lednu daného roku. Při žádosti o vydání karty bude nutné předložit osvědčení o registraci vozidla – část II (tzv. „velký technický průkaz“). Fyzickým osobám mající trvalý nebo povolený pobyt v ulici Hradební II. bude vydána rezidentní parkovací karta opravňující k parkování v ulici Drlíčov popř. Fráni Šrámka. S pozdravem

(Bc. Martin Opava - zástupce velitele městské policie)

Marek 30.05.2014
 

 AD Reakce na odpověď p Oldřicha Markovi Dobrý den, v mém předchozím dotazu jsem se konkrétně neptal na plavecký bazén, ale šlo mi o to, že se vyhazují peníze za kdejaké ankety, které jsou k ničenu, když se pořád opakují (viz bazén). Ale jde mi spíše o finance města, protože Písek vyhodil peníze za plán na halu, o které už se nemluví a myslím si, že sportovci by jí v lokalitě u Lesnické školy ocenili více než plavecký bazén. Podle mého názoru lidem není jedno, jestli bude nebo nebude bazén, přijde mi, že se spíš rada města snaží prosadit bazén za každou cenu, aby po ní něco zbylo a aby po sobě nechala nějakou stopu. S pozdravem Marek Chudožilov

 Vážený pane Marku,vzhledem k tomu, že ankety nejsou zajišťovány žádnou externí společností, ale pracovníky městského úřadu, nedochází zde k žádnému "vyhazování" veřejných prostředků. Při podrobnějším pohledu na strukturu rozpočtu města, který je zveřejněn na webových stránkách města, zjistíte, že je zde položka projektová dokumentace na investiční akce, z které jsou financovány projektové dokumentace investičních akcí. Ty jsou poté zařazovány do rozpočtu, který v konečné fázi schvaluje zastupitelstvo města včetně konkrétních investičních akcí. Lokalitu pro plavecký bazén schválilo zastupitelstvo města a ne rada města na základě posudků vhodnosti jednotlivých lokalit. Je také pravdou, že byla již vypracována projektová dokumentace pro vybudování plaveckého bazénu na stávajícím místě a je velmi pravděpodobné, že na základě výsledků místního referenda nebude již nikdy využita, protože výsledek referenda je pro město závazný tzv. navždy. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Petr 29.05.2014
 

 Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda město neplánuje opravit popelnice k ulici k Háječku 222 Hradiště. Po zásahu požáru je stále roztavené sklo na zemi.A zídka vypadá ,že každou chvilku spadne.A ještě bych se chtěl zeptat zda se nedá označit parkovací místa na parkovišti taktéž před barákem K Háječku 222 nedají namalovat parkovací čáry aby si každý neparkoval jak zrovna přijede? Děkuji za odpověď.

 Vážený pane Petře, drobné zbytky, které ještě zůstaly ze shořelého kontejneru na sklo, budou v co nejkratší době odstraněny. Oprava zdiva stanoviště pro kontejnery je konzultována s odborem životního prostředí města Písku. S opravou se počítá, vlastní realizace proběhne po získání potřebných finančních prostředků. V letošním roce není vyznačení parkovacích míst v ulici K Háječku v harmonogramu dopravního značení. Podnět bude předložen ke konzultaci projektantovi, který prověří normové požadavky. Vodorovné značení v této lokalitě bude řešeno výhledově, v souvislosti s finančními prostředky. S pozdravem

(Lenka Gareisová - Městské služby Písek)

Dana 29.05.2014
 

 Je možné pronajmout si parkovné místo na sídlišti Portyč a kolik to stojí? Děkuji

 Vážená paní Dano, k Vašemu dotazu, který se týká možnosti zřízení vyhrazeného parkovacího stání na sídlišti Portyč sděluji následující. Zřizování vyhrazených parkovacích míst na místních komunikacích města Písku se řídí podle „Pravidel pro zřizování vyhrazených parkovacích míst na místních komunikacích města Písku“, jejichž plné znění je k dispozici na webu města http://www.mesto-pisek.cz/soubory/dokument15574.pdf . Z těchto pravidel je zřejmé, že vyhrazené parkovací místo může být zřízeno v kategorii A – fyzická osoba pouze za splnění předpokladu, že žadatel je osoba , která je držitelem průkazu ZTP/P a má právo užívat speciální označení vozidla a zároveň má trvalý pobyt ve městě Písku a v docházkové vzdálenosti od vyhrazeného parkovacího místa. Kategorie B – VPM pro právnickou nebo fyzickou osobu podnikající. VPM se zajišťuje za účelem zajištění provozu nebo dopravní obsluhy žadatele, žadatel má provozovnu v docházkové vzdálenosti viz. pravidla. Se zřizováním vyhrazených parkovacích míst pro jiné účely nebo za jiných podmínek, než je stanoveno zmiňovanými pravidly, město Písek jako vlastník dotčené místní komunikace nesouhlasí. Výjimku může udělit pouze rada města ve zvlášť odůvodněných případech. Poplatek za parkovací místo je stanoven podle vyhlášky o místních poplatcích http://www.mesto-pisek.cz/soubory/dokument17292.pdf a činí 1 800 Kč za parkovací místo a měsíc. S pozdravem S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Krlín 28.05.2014
 

 Zajímalo by mne jestli se dá něco dělat s tím že neustále parkují auta vč. dodávek přímo na kraji křižovatek. Přesně u výjezdu za obytnými domy (garáže).Je to nepřehledné a není vidět na hlavní ulici, po které jezdí řidiči jak ,,prasata\'\'. Je otázkou času kdy se něco stane. Po jakémkoli upozornění jsou ještě řidiči sprostí. Jedná se o výjezdy v ulici Budovatelská za tzv. bytovkami. Dle mé znalosti zákonu se nesmí parkovat 5 m před a za křižovatkou. Děkuji.

 Vážený pane,vzhledem k tomu, že uvedený úsek místní komunikace je obousměrný, se šířkou vozovky 6 m, je irelevantní, zda-li se o křižovatku ve smyslu ust. § 2 písm. w) zák.č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích jedná či nikoliv, neboť řidiči parkujících (stojících) vozidel v tomto případě porušují ust. § 25, odst. 3 citovaného zákona. Váš podnět byl předán k řešení příslušnému okrskáři. S pozdravem

(Bc. Martin Opava - zástupce velitele městské policie)

MUDr Jiří Záhorský 28.05.2014
 

 Koncem května mělo proběhnout jednání o parkování v centru města a problematice obyvatel centra,kteří musí zaplatit 10000kč ročně nebo nemají kde parkovat.Jednat se mělo i o zlevnění parkovací karty pro občany prokazatelně bydlících v centru. Rád bych znal výsledek event. zápis z jednání. Děkuji MUDr.J.Záhorský Karlova ul.

 Vážený pane Záhorský, problematikou dopravního režimu v centru města se zabývala na svém jednání 22.05. 2014 rada města Písku na základě usnesení č. 232/14, které zní: rada města zřízení parkovacích míst pro rezidenty v pěší zóně v Karlově ulici neschvaluje a ukládá odboru dopravy předložit variantní návrh na úpravu podmínek pro jízdu a parkování v pěších zónách na Fügnerově nám a v ulicích Fráni Šrámka, Leoše Janáčka, Drlíčov, Tylova a tyršova ulice. Výsledkem jednání rady města je úprava dopravního režimu v ulici Fráni Šrámka tak, že jednosměrný provoz bude veden od Putimské brány ve směru k Velkému náměstí. Toto opatření by mělo zamezit využívání ulice Fráni Šrámka jako zkratky při výjezdu směrem k plaveckému bazénu. Dále rada města přijala usnesení: III. Rada města ve věci zavedení rezidentních parkovacích karet opravňujících k parkování v pěších zónách v centru města žádá jménem města Písek jako vlastníka komunikace o změnu dopravního značení tak, aby bylo parkování na parkovištích v pěších zónách v centru města umožněno pouze držitelům rezidentní parkovací karty města Písek, kterou vydá Městská policie pro vozidlo, jehož provozovatelem je fyzická osoba mající trvalý nebo povolený pobyt v té které pěší zóně nebo v ulici, ve které je v této pěší zóně umístěno parkoviště. Součástí projednávaného materiálu nebyla úprava poplatku, který zmiňujete ve svém dotazu, nýbrž řešení dopravního režimu v centru města na základě usnesení č. 232/14 viz. citace výše. Projednávaný materiál najdete na webových stránkách města pod odkazem http://www.mesto-pisek.cz/soubory/dokument21343.pdf včetně přijatého usnesení http://www.mesto-pisek.cz/soubory/dokument21477.pdf. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Jaroslav 27.05.2014
 

 Dobrý den, bude někdy městká policie v Písku řešit problém s cyklisty jezdícími po chodnících? Každý den potkávám v Písku na chodníku cyklisty, kteří místo silnice používají chodník a leckdy ohrožují chodce. Čeká MP na to, až nekterý z cyklistů někoho na chodníku srazí? Děkuji za odpověď.

 Vážený pane, nedodržování § 53, odst. 2 zák.č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, cyklisty, městská policie v rámci výkonu služby v souladu s ust. § 2 písm. d) zák.č. 553/1991 Sb. o obecní policii, pravidelně řeší. Výše uvedené ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích však neplatí pro děti (cyklisty) mladší 10-ti let (§ 58, odst. 2 zák.č. 361/2000 Sb.). Během letních měsíců bude městská policie, stejně jako každý rok, provádět rozsáhlé dopravní akce na dodržování zákona o provozu na pozemních komunikacích, a to se zaměřením na cyklisty. S pozdravem

(Bc. Martin Opava - zástupce velitele městské policie)

Kateřina 26.05.2014
 

 Dobrý den, zajímalo by mne, kdy hodlá firma Strabag dokončit parkovací místa v Jablonského ulici. S velkou pompou bylo otevřena část ulice, ovšem parkovací místa před domem 384 nejsou hotová - zůstali zde jen obrubníky se šterkem, dlažba je složena opodál. Už nám opravdu začíná docházet trpělivost. Navíc zde nejsou vidět žádní dělníci, kteří by vše dali do pořádku! Každé nezprovozněné parkovací místo je zde zoufale znát!

 Vážená paní Kateřino, podle informací zhotovitele společnosti Strabag by celá akce měla být dokončena během třech týdnů. Vyskytly se zde problémy s infrastrukturou teplárny, které bylo nutné vyřešit a najít vhodný technologický postup realizace stavby, který by umožnil řádné vybudování a dokončení bezpečných parkovacích míst. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

karel 24.05.2014
 

 Dobry den, Soustavnĕ se parkuje v kollarove ulici na vodorovnych čarach, policie to vidi a nic nekona, je to tedy v pořadku?

 Vážený pane,řidič, který parkuje s vozidlem v úseku označeném vodorovnou dopravní značkou V13a (šikmé rovnoběžné čáry), se dopouští přestupku dle § 125c, odst. 1, písm. k) zák.č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích tím, že nerespektuje povinnost vyplývající z ust. § 4, písm. c) citovaného zákona. V rámci dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích bude Městská policie Písek provádět namátkové kontroly dodržování dopravního značení v dané lokalitě. S pozdravem

(Bc. Martin Opava - zástupce velitele městské policie)

Jana V. 22.05.2014
 

 Dobrý den, Vážený pane starosto. Musím regovat na článek, který dnes vyšel v novinách ohledně výstavby lávky u Václava. I přes to, že peníze na to nebyly vyčleněny a lidé z této lokality jasně vyjádřili svůj nesouhlas s touto zbytečnou stavbou, tak se dále pracuje na její výstavbě. Jste tedy starosta města a jeho obyvatel-všech, nebo pouze pár podnikatelů a svých známých, kterým přihráváte nesmyslné projekty a hrajete si vzájemně do karet? Nejedná se přece pouze o lávku u Václava, totéž výstavba nového bazénu, tam proběhl výběr lokality, také prazvláštně.

 Vážená paní Jano V.,pokud se jedná o výstavbu lávky přes řeku Otavu, pak Vás ujišťuji, že naprostá většina ohlasů obyvatel Písku je pozitivní a ani v lokalitě u Václava nešlo o jasné ne, ale o poměr zhruba 1:1. Chápu tedy, že patříte k odpůrcům lávky, což Vás však neopravňuje překrucovat skutečnost. To, že lávku nechcete, neznamená, že ji nechce nikdo, či většina. Výběr lokality pro výstavbu bazénu neproběhl prazvláštně, ale zcela transparentně. Podle všech odborných vyjádření, které jsme měli k dispozici, je lokalita pod Lesnickou školou, mimo stávající lokality pod hradbami, nejvhodnějším místem pro výstavbu nového zařízení. V tomto směru tedy pozitivně rozhodla nadpoloviční většina zastupitelů. S pozdravem

(JUDr. Ondřej Veselý - starosta města Písek)

Eva 22.05.2014
 

 Dobrý den, zajímalo by mě, zda se při rekonstrukci ulic Dobrovského a Šafaříkova počítá s nějakou zelení?Je možné někde vidět, jak by měly ulice po rekonstrukci vypadat? Děkuji Eva

 Vážená paní Evo, v obou ulicích se počítá s výsadbou zeleně malokorunatých platanů. V Šafaříkově ulici to bude 7 ks a v Dobrovského 26 ks (1. etapa -10 ks, 2. etapa 16 ks). Ulice bude vypadat podobně jako již zrekonstruovaná spodní část Erbenovy ulice. Projektová dokumentace je k nahlédnutí u pana Václavíka v Městských službách Písek. S pozdravem

(Lenka Gareisová - Městské služby Písek)

Lenka 21.05.2014
 

 Dobrý den, kde a od kolika hodin se bude 9. června veřejně projednávat záměr \"revitalizace\" parku na Husově náměstí?

 Vážená paní Lenko, veřejné projednání projektu ravitalizace parku na Husově náměstí se bude konat 09.06. 2014 od 17:00 hodin v zasedací místnosti MÚ v Budovcově ulici. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Marek 21.05.2014
 

 Nepříjde si město trošku trapně, asi před týdnem čtu, že bazén bude pod lesnickou školou, a že bude stát o několik milionu víc, protože se bude muset dělat podchod a to nemluvím o tom, že je tam už plánován projekt na sportovní halu, který stál asi taky nemalou částku. Nebylo by radši lepší chvilku počkat až se vyjádří majitelé z Izraele o Žižkovských kasárnách? V dnešních novinách se dočítám o nutné změně územního plánu. A to nemluvím o lávce U sv. Václava, kdy byla zamítnuta v minulém roce jako nepotřebná. Prostě mi to tu přijde jako KOCOURKOV, pořád samá referenda a vyjádření občanů a k čemu to je?! ......

 Vážený pane Marku, vybudování podchodu k plánovanému bazénu pod lesnickou školou není nutnou podmínkou pro jeho samotnou výstavbu. Podchod by propojil lokalitu parkoviště Výstaviště s částí města, kde jsou umístěna i ostatní sportoviště (fotbalový stadion, atletický stadion atd.) a jistě by byl využíván i ostatními návštěvníky tohoto sportovního areálu. Změna územního plánu by byla nutná u všech třech lokalit, z kterých zastupitelé vybírali vhodné místo pro plavecký bazén. Jednání s izraleskými investory v Žižkových kasárnách je velmi složité a v tuto chvíli není jisté, že by to trvalo "chvilku", jak píšete, protože celá problematika Žižkových kasáren je poměrně nepřehledná. Lávka přes řeku Otavu u sv. Václava nebyla zamítnuta, ale pouze nebyla její realizace zařazena do rozpočtu na letošní rok. Pokud si dáte tu práci a poslechnete si audiozáznam z jednání zastupitelstva,které projednávalo rozpočet na rok 2014 http://www.mesto-pisek.cz/samosprava-mesta/DIR-zastupitelstvo-mesta/CL-audio-zaznam-jednani-zastupitelstva/73, zjistíte, že nebylo přijato žádné usnesení, které by celý projekt budování lávky zastavilo, ba naopak zaznívaly hlasy, které lávku neodmítaly a hovořily o jejím zařazení do rozpočtu v roce 2015. Do té doby práce na projektu pokračují tak, aby vše bylo řádně připravené (projektová dokumentace, územní rozhodnutí atd.). Referenda a ankety jsou prvky přímé demokracie a zapojují občany do dění ve městě, byť se s jejich výsledky nemusíte vždy ztotožňovat, což je v pořádku, protože co člověk, to názor... S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Hana 18.05.2014
 

 Dobrý den, zajímalo by mně, zda by v blizkosti domu Na Stinadlech 360 nešel umístit zpomalovací retarder pro auta. Přestože je zde obytná zóna, jezdí zde některá auta mnohem vyšší než povolenou rychlostí, chodník zde není a chodci, obvzvlášť starší lidi a děti, jsou stale v nebezpečí, že vyjdou z domu přímo pod řítící se auto.

 Vážená paní Hano, v uvedeném místě je momentálně vedena objížďka v souvislosti s probíhající rekonstrukcí Jablonského ulice, kdy vnitroblok za "Smartem" dočasně slouží jako točna na konci Jablonského ulice a zároveň i jako průjezdná spojka mezi ulicemi Na Stínadlech a Jablonského, takže zde je momentálně skutečně daleko větší hustota provozu, než na kterou jsou obyvatelé tohoto vnitrobloku zvyklí. Současně to však vylučuje možnost na této komunikaci v dané době provádět jakékoliv stavební práce, které by provoz na komunikaci omezovaly. Po skončení II. etapy rekonstrukce Jablonského ulice se však dopravní režim v tomto vnitrobloku opět vrátí k původnímu uspořádání klidové obytné zóny. Do té doby je potřeba při pohybu na uvedených komunikacích dbát zvýšené opatrnosti. Děkujeme Vám za pochopení. S pozdravem

(Ing. Michal Kovařík - vedoucí odboru dopravy)

Josef 16.05.2014
 

 Dobrý den p. Filip, navazuji na vaši odpověď ze dne 24.4.2014. Nikde jsem nepsal o tom, že by se kontejnery měly umístit před vstupy do objektů! Psal jsem: \"Proč se např. nerozšíří stávající kontejneřiště (vybudováno v I. etapě revitalizace), které je umístěno naproti přes silnici nebo se u něho nepostaví další stání pro odpad? Místa je tam dostatek. A je to schované za budovou, tudíž každý ihned po příjezdu na sídliště nebo z Nového mostu neuvidí nevzhledné popelnice. A hlavně by to nebylo umístěno pod okny bytů.\" Dále jste mi neodpověděl, kde tedy lze najít aktuálně upravený projekt, jak bude sídliště ve skutečnosti vypadat? Nemyslím ten, co prezentujete na internetu. Ten skutečnosti moc neodpovídá. Nezlobte se, ale jedna věc je něco napsat na papír a něco jiného je vidět naspanou věc zrealizovanou. Dle mého názoru, je celkem nesmyslné, aby např. cca 32 lidí z domu, kde jste teď postavily kontejneřiště si nevšimlo (2x po sobě - uzemní řízení, stavební řízení), že budou mít pod okny popelnice. Kdyby jste, byť jen na internetových stránkách, umístily upravený projekt II. etapy včetně změn už v té době schvalování, tak by to přeci jen vzbudilo větší pozornost. Ale to se Vám asi nechtělo, vždyť ten aktuální projekt není na stránkách dodnes. Takže jak pak lidé mají vědět(nebo si alespoň představit), co v II. etapě bude ve skutečnosti vybudováno? Děkuji za odpověď.

 Vážený pane Josefe, k vašemu dotazu sděluji následující: stávající kontejneřiště z 1. etapy u výměníku mělo být podle projektu 3x větší, ale z důvodu uložení inženýrských sítí muselo být kapacitně sníženo s tím, že chybějící dvě kontejneřiště budou nahrazena v 2. etapě revitalizace sídliště Portyč. Stavební povolení na stavbu 2. etapy bylo vyvěšeno na úřední desce od 11.04. 2012 do 27.04. 2012 a na rozšíření 2.etapy od 23.11. 2012 do 08.12. 2012 přesně v souladu se zákonem. Aktualizovanou projektovou dokumentaci a ostatní materiály týkající se revitalizace sídliště Portyč najdete na webových stránkách města při zadání do vyhledávače na stránkách města ve tvaru - Portyč 2.etapa PD - 2.xlsx - příloha č.III - upravená PD z 27.03. 2013, souhrnné řešení - koordinační situace. S pozdravem

(Bc. Václav Filip - vedoucí odboru RIMM)

solarova 16.05.2014
 

 Již jsem se jednou ptala zda po rekonstrukci ulice Jablonského bude zprůjezděna cesta z Topělce oboustranně? Najednou je tam však jednosměrná ulice a řidiči musí objíždět ulicí Na Pěníku, není to zbytečné???? Auta při parkovišti stát nemusí. Opravdu by jste řidičům z Topělce a okolních vesnic moc pomohli.a zkrátili cestu,ušetřili nějakou korunu když už musí dojíždět. Děkuji

 Vážená paní Solarová, z důvodu probíhající revitalizace sídliště Portyč dochází v některých jeho částech k dočasným změnám dopravního značení. Toto se týká v současné fázi výstavby zejmína ulic Jablonského, Na Pěníku, Topělecká a Na Stínadlech. Uzavírky těchto komunikací jsou povoleny v termínu 15.05. - 31.07. 2014. Po dokončení rekonstrukce ulic Jablonského a Topělecká budou tyto ulice ve směru na Topělec obousměrně průjezdné. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

JIŘÍ 14.05.2014
 

 prosím do kdy musí bít zaplacená složenka no 590 kč. za odpady děkuji.

 Vážený pane Jiří, poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu musí být uhrazen do 31.05. 2014. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Miluše Kvěchová 13.05.2014
 

 Dobrý den , chtěla bych vědět , zda bude nebo je vypsaná kotlíková dotace pro Písek. A jaké jsou podmínky , pokud je. děkuji za odpověd Kvěchová - Kluky 55

 Vážená paní Kvěchová, tzv. "kotlíkové dotace" nevypisují jednotlivá města, ale kraje. Města pouze shromažďují žádosti o dotaci. V současné chvíli běží dotace ve Středočeském kraji. Podle vyjádření Jihočeského kraje se s vypsáním kotlíkové dotace nepočítá a to z důvodu, že Jihočeský kraj nepatří mezi kraje postiženými znečištěním ovzduší. S pozdravem

(Roman Ondřich - mluvčí města Písek)

Lucie Boháčová 13.05.2014
 

 Dobrý den, z vaší odpovědi (Vážená paní Kubíková, finanční částka z VHP a VLT je převáděna do Fondu pro finanční podporu aktivit mládeže. Z tohoto fondu jsou financovány volnočasové aktivity mládeže, sportovní činnost mládeže, obnova a rekonstrukce křišť, kulturní činnost mládeže atd. Podle statutu fondu je možné tyto finanční prostředky využít pouze na výše zmíněné oblasti.) jsem se dozvěděla, že existuje podobný fond. Bylo by možné z tohoto fondu koupit a instalovat betonový stůl na stolní tenis u hřiště ve vnitrobloku ulice Smrkovická 2219? Malé děti zde vyžití mají, ale pro ty starší je to horší a stolní tenis by udělal radost i dospělým. Děkuji Boháčová

 Vážená paní Boháčová, statut fondu včetně toho, kdo může o příspěvek z fondu VHP a VLT žádat najdete na webových stránkách města pod odkazem - dokumenty - odbor finanční - statut fondu VHP a VLT - http://www.mesto-pisek.cz/dokumenty/odbor-financni. Z tohoto statutu vyplývá, že žádosti o přidělení z tohoto fondu mohou podávat fyzické i právnické osoby, které požádají o úhradu nákladů nabeo příspěvek dle účelu fondu a tento je schválen výkonným výborem fondu. Žádost se podává na podatelnu Městského úřadu Písek a musí obsahovat idnetifikaci žadatel, účel čerpání, čestné prohlášení o bezdlužnosti k městu, údaje o již obdržených městských dotacích. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Zdeněk 07.05.2014
 

 Kdy dojde prosím k opravě a dosazení ozdobných dekorativních sloupků u Kamenného mostu na straně u Zdravotnické školy?

 Vážený pane Zdeňku, poškozený ozdobný sloupek u Kamenného mostu je již opraven. Chybějící sloupek, který byl poškozen zahraničním návštěvníkem Písku, je objednán u odborné firmy. Po jeho doručení bude samozřejmě do tohoto prostoru opět dosazen. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Petr 06.05.2014
 

 Dobrý den, zajímalo by mne, jestli se plánuje revitalizace části ulice Třebízského, kde se nachází parkoviště, naproti vchodu 407/20. Také by mne zajímalo v jakém termínu měla být dle smlouvy dokončena výstavba parkoviště v místě bývalé vojenské správy, která stále pokračuje a přijde mi, že velmi pomalu.

 Vážený pane Petře,ve Vámi zmiňované lokalitě v ulici Třebízského je plánovaná revitalizace chodníků. Parkoviště na místě bývalé budovy vojenské správy by mělo být dokončeno do 31.05. 2014. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Jan 05.05.2014
 

 Dobrý den, mám 2 dotazy týkající se parkování na sídlišti Jih. 1/ Před domem v ulici Třída Přátelství, č.p. 1973 (cca. 49°18\'0.936\"N, 14°9\'10.480\"E) je umístěna značka IP12 Vyhrazené parkoviště, 2x dodatková tabulka označující SPZ vozidla oprávněného zde parkovat a tabulka podobná značce E08d s nápisem \"2 místa\". Nedávno jedna dodatková tabulka s SPZ zmizela a bylo zde zrenovováno vodorovné značení pouze u jednoho místa, ale tabulka s nápisem 2 místa se tam stále nachází a řidiči se zde bojí zaparkovat ze strachu před sankcí ze strany MP Písek. Jsou tedy ostatní řidiči oprávněni zde parkovat? Pokud ano, prosím o vyřešení např. v podobě odejmutí tabulky s nápisem \"2 místa\". 2/ Považuji za velmi nebezpečné parkování vozidel před přechodem, kde je to zakázáno zákonem (na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 metrů před ním). Bohužel pokaždé, když jedu kolem přechodů v lokalitě sídliště Jih - převážně u novinového stánku - parkují zde vozidla, mnohdy i dodávky. Několikrát se mi stalo, že zpoza dodávky vyběhl pes nebo děti, které jsem do poslední chvíle nemohl zaregistrovat, ale jelikož tuto situaci znám, jezdím zde velmi pomalu a ostražitě. Ptám se tedy, proč s tím MP nic nedělá, i přes fakt, že zde několikrát za den projedou? Předem děkuji za odpověď

 Vážený pane Jane, Váš dotaz byl k vyjádření předán odboru dopravy a městské policii. K problematice parkovacích míst bylo odborem dopravy sděleno následující: Jedná se o parkovací místo, jehož uživatel nedávno zemřel a v současné době je v řešení, zda toto parkovací místo připadne jinému uživateli či zda bude zrušeno a bude na něm obnoven režim obecného užívání. Městská policie Písek sdělila k drué části dotazu následující: Městská policie Písek vykonává činnosti dle ust. § 2 zák.č. 553/1991 Sb. o obecní policii, v rámci místní působnosti na celém katastru města Písku. Dle možností samozřejmě provádí i dohled na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích v uvedené lokalitě sídliště Jih. Této problematice se rovněž pravidelně věnuje i příslušný okrskář. Zjištěné přestupky jsou řešeny v souladu s platnými zákony.Rozhodně nesouhlasím s Vaším tvrzením, že městská policie dopravní přestupky na sídlišti Jih neřeší. To, že se městská policie dodržování zák.č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích věnuje, dokládá i článek v týdeníku Písecké postřehy, ročník XXIII., číslo 18, strana 7 ze dne 7.5.2014. Naší snahou je, aby řidiči zákon o provozu na pozemních komunikacích dodržovali. Z tohoto důvodu jsme opakovaně vyzývali občany, aby jednání, které je v rozporu s platnými právními předpisy, a to nejen v oblasti dopravy, ihned tel. oznámili městské či státní policii, aby přestupek mohl být okamžitě řešen a pachatel (řidič) byl potrestán. V případě, že budete opět svědkem porušení § 27, odst. 1, písm. c) zák.č. 361/2000 Sb. (stání před nebo na přechodu pro chodce) kontaktujte ihned městskou policii na tel. č. 382 213 225. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Tomáš 30.04.2014
 

 Dobrý den, mám dotaz ohledně cipískoviště kolem soch na náplavce chodí spousta lidí i dětí a nechybí zde náhodou nějaká zábrana,zábradlí směrem k řece? Kdo povoluje tuto akci z hlediska bezpečnosti? Děkuji za odpověď. Proč nezveřejnujete některé dotazy lidí? Ještě jednou děkuji.

 Vážený pane,zvýšený pohyb osob lze na náplavce u pískových soch očekávat v době konání akce Cipískoviště, tj. letos 16.-18. května. Po tento víkend, od zpřístupnění soch jejich vernisáží, je na náplavce pořadatelská služba, která dohlíží mj. na bezpečnost návštěvníků. Návštěvníci si samozřejmě také mohou naprosto bezpečně sochy prohlédnout z cesty pro pěší v Čechově ulici nad sochami. Po ukončení víkendové akce je náplavka ve stejném režimu jako v ostatní období v roce. Na webových stránkách jsou zveřejňovány všechny dotazy, které neobsahují osobní údaje či jména a nejsou zveřejňovány dotazy, které mají osobní charakter nebo se týkají pouze dotazujícího. Nezveřejňují se také dotazy, které mají vulgární charakter. V loňském roce bylo odpovězeno přes webové stránky města na více jak 400 dotazů. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Eva 28.04.2014
 

 Dobrý den, zůstane již otevřena ulice Jablonského na Topělec, nebo se to zase zavře?? Bude ulice průjezdná v obou směrech.děkuji

 Vážená paní Evo, na základě rozhodnutí zastupitelstva města bude ulice Jablonského směrem na Topělec zprůjezdněna v obou směrech trvale. Nutné úpravy budou provedeny v rámci probíhající revitalizace sídliště Portyč. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Leoš Nový 28.04.2014
 

 Centrum města Písku je ke své škodě jedno obrovité parkoviště. Škoda. Kde jsou pěší zóny? Nemůžete vyřešit problém alespoň s parkováním v historických uličkách, jako např. Drlíčov,konec Šrámkovy, Bakaláře,(Budovcova)? Těch několik dopravních značek (i s popisem kdo může např. do Šrámkovy nebo Janáčkovy vjet)vůbec nic neřeší!! A policie jen málokdy. Možná by pomohlo kdyby občané trvale bydlící v této lokalitě měli možnost si parkovací místo pronajmout. A všichni ostatní by museli parkovat tam kde mají. Třeba na záchytných parkovištích. Je jich tu dost. Děkuji. L.N

 Vážený pane Nový, před několika týdny vznikla pracovní skupina ze zástupců vedení města, odboru dopravy, městské policie a dalších odborníků, která má za cíl vypracovat celkovou koncepci parkování v historickém centru města. Jedná se přesně o ta místa, která zmiňujete ve svém dotazu, protože i vedení města cítí, že současný systém není zcela funkční. Lze s Vámi souhlasit, že v okolí historického centra města je několik kapacitně vyhovujících parkovišť. Další parkoviště by mělo vzniknout na rohu ulic Komenského - Žižkova, kde se městu Písek po mnohaleté snaze konečně podařilo směnit tyto pozemky s Českou poštou. Osvědčila se také důsledná kontrola parkovacích lístků na Velkém náměstí, díky níž se podařilo vytlačit celodenně parkující vozidla. Dá se říci, že dnes na Velkém náměstí zaparkujete bez větších problémů v podstatě kdykoliv a toto parkování je využíváno přesně v souladu se záměrem tzn. vyřídit si nejnutnější záležitosti v centru města a poté náměstí opustit. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Milan Sedlák 27.04.2014
 

 Dobrý den. V Píseckém deníku jsem si přečetl informaci o rekonstrukci sídliště Jih v letošním roce. V této souvislosti tam byla zmíněna jakási LÁVKA (ve vztahu k ní je zmiňována prodejna Šipka). Co to má být, prosím pěkně,za lávku? Kde bych se mohl dozvědět podrobnosti, včetně toho, jak má ta \"lávka\" vypadat? Děkuji za odpověď.

 Vážený pane Sedláku,jedná se o sanaci rampy u zastávky Nádražní.Při ní se odbourají konzoly nosné železobetonové desky a upraví se povrch dříku, který se v chodníku u autobusové zastávky prodlouží novým základovým pasem. Vpravo při vstupu na šikmý chodník se postaví nová opěrná zeď, navazující na roh Domu služeb. Prostor mezi dříkem rampy, základovými zdmi Domu služeb a novou opěrnou zdí se vyčistí a vyplní vhodným materiálem. Na upraveném dříku a opěrné zdi se vybetonují nové železobetonové římsy s ocelovým zábradlím. Provede se chodník, který bude navazovat na upravený chodník u autobusové zastávky pod rampou a stávající chodník do sídliště JIH, a který umožní z obou směrů bezbariérový přístup do Domu služeb. Provede se odvodnění nového chodníku, které bude svedeno do kanalizačních vpustí. Stávající pohledové betony dříku rampy se sanují a provedou se případně sjednocující nátěry betonových konstrukcí. V případě vašeho zájmu můžete náhlédnout do projektové dokumentace na odboru RIMM MÚ Písek - Ing. Bc. Jan Venclík. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Josef 24.04.2014
 

 Dobrý den, moje dotazy s týkají revitalizace sídliště Portyč - 2. etapa. 1) Co za projektanta může navrhnout kontejneřiště pod okny obydleného panelového domu v Jablonského ulici? A kdo to vlastně schválil? Proč se např. nerozšíří stávající kontejneřiště, které je umístěno naproti přes silnici nebo se u něho nepostaví další stání pro odpad? Místa je tam dostatek. A je to schované za budovou, tudíž každý ihned po příjezdu na sídliště nebo z Nového mostu neuvidí nevzhledné popelnice. A hlavně by to nebylo umístěno pod okny bytů. 2) Název je revitalizace (všude prezentujete, že bude více zeleně), ale zatím je to pouze devastace. Proč se stávající trávníky ukrajují po metrech, vytrhávají se keře a nahrazují se zámkovou dlažbou? Má to snad znamenat, že když se tomu říká \"betonové sídliště\", tak bude beton všude? 3) Proč je stávající provedení v rozporu s projektovou dokumentací, kterou prezentujete na internetu? Tam kde měla být zeleň (u chodníků), je zámková dlažba. Tam kde neměly být kontejnery na odpad, najednou jsou, atd.... Kde tedy lze najít aktuálně upravený projekt, jak bude sídliště ve skutečnosti vypadat? Nikdo se nepoučil z první etapy revitalizace sídliště? Všude se udělaly chodníky do půlkruhů a všelijakých oblouků. Ano je to sice hezké, ale nevyužívané. Jděte se podívat dnes, jak jsou chodníky využívány a kde je vyšlapaná trávnatá plocha. A proč? Protože jinak se musí dlouze obcházet. Toto sídliště již má své problémy a žít zde není občas jednoduché (žiji zde již od narození), proto nám prosím situaci ještě neztěžujte. Děkuji za odpověď.

 Vážený pane Josefe, k Vašemu dotazu, který se týká druhé etapy revitalizace sídliště Portyč sdělujeme následující: Plochy pro kontejnery, podle dokumentace označené jako stavební objekt SO 701 – kontejneřiště, byly navrženy v rámci územního řízení o umístění stavby, ve kterém byla projednána a schválena stavební akce nazvaná: 2. etapa revitalizace sídliště Portyč Písek. Žádost o vydání územního rozhodnutí byla stavebnímu úřadu předložena dne 2.3.2012. Tomuto podání bylo přiděleno č.j. výst/90606862/0/2012/Fo. Žádost byla podána Městem Písek v zastoupení společností INVENTE, s.r.o. (IČ – 25171232), Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice 4. Stavební úřad oznámil zahájení řízení o umístění stavby a zároveň pozvání k veřejnému ústnímu jednání. Vlastníkům sousedních nemovitostí bylo toto oznámení doručeno formou veřejné vyhlášky v souladu s tehdy platným ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona. Veřejná vyhláška byla řádně zveřejněna na úřední desce města Písku, na jeho internetových stránkách a také v místě stavby. Toto řízení bylo v době jeho vedení také předmětem mnoha článků v denním tisku. Do okruhu účastníků řízení byli zahrnuti také vlastníci bytových jednotek v domě čp. 387/1 (st.p.č. 5219 kú Písek) v Jablonského ulici, tedy i ti, kteří nyní podali stížnost proti zahájené stavbě, a ti tudíž měli právo se k projednávané věci vyjádřit popř. uplatnit námitky proti záměru. Avšak tito svého práva nevyužili. Dále konstatujeme, že žádný z dotčených orgánů (Krajská hygienická stanice, MěÚ Písek, odbor ŽP, atd…) nevznesl žádné připomínky ani námitky k umístění stavebního objektu SO 701 – kontejneřiště, a to jak z hygienických, požárních ani dalších norem a předpisů. Územní rozhodnutí ve věci bylo vydáno dne 11.7.2012 a nabylo právní moci dne 16.8.2012. Toto rozhodnutí bylo opět řádně zveřejněno na úřední desce města Písku a na jeho internetových stránkách. Na předmětnou stavbu SO 701 - kontejneřiště bylo následně vydáno stavební povolení dne 22.11.2012 pod č.j. výst/383128608/0/2012/kl-5/STRI/StPo, které nabylo právní moci dne 28.12.2012. Stejně jako v předešlém územním řízení, tak i ve stavebním řízení byly jednotlivé úkony stavebního úřadu doručovány účastníkům řízení formou veřejné vyhlášky, která byla řádně zveřejňována na úřední desce města Písku a na jeho internetových stránkách. Také v tomto řízení byli do okruhu účastníků řízení zahrnuti vlastníci bytových jednotek v domě čp. 387/1, kteří však opět svého práva na uplatnění námitek proti záměru nevyužili. Dále konstatujeme, že v rámci revitalizace 2. etapy sídliště Portyč Písek je povoleno a bude vybudováno celkem 8 stanovišť pro kontejnery. Z technického hlediska se jedná o zděné objekty z pohledového štípaného betonového zdiva, s vazníkovým zastřešením a plechovou krytinou, jejichž umístění a provedení splňuje veškeré hygienické a ostatní normy. Každý objekt bude také uzavřen drátěnými vraty. V ulici Jablonského jsou navržena dvě kontejneřiště, první u čp. 387 a druhé u čp. 395, první z nich pro 5 a druhé pro 4 objekty. I další kontejněřiště budou vybudována v přímém dosahu těchto objektů. Vámi navržené řešení umístění jednotlivých kontejnerů před vstupy do objektů musíme odmítnout a to zejména z hygienických důvodů. Co se týče projektové dokumentace: V souladu s výše uvedeným uzemním rozhodnutím bylo vyprojektováno a následně vydáno stavební povolení. V souladu s finančními možnostmi města i v návaznosti na dotační titul byla vypracována prováděcí dokumentace, kde byla zapracována určitá úsporná opatření. Při samotné realizaci, zejména s ohledem na umístění a vytyčení skutečných poloh inženýrských sítí jsou možné určité úpravy oproti schválenému projektu, které jsou konzultovány s dotčenými orgány a povolovány v rámci řízení změny stavby před dokončením. Chápeme, že zvolené technické řešení nemusí vyhovovat každému obyvateli této lokality, ale je nutno přihlédnout také k platné legislativě, finančním možnostem a v neposlední řadě také ke skutečnosti, že veškeré podklady byly dostupné formou veřejné vyhlášky všem obyvatelům této lokality v rámci povolovacího procesu.. Věřím, že mé vysvětlení je dostačující, v případě, že nikoliv, další dotazy, případně technické řešení je možno konzultovat s Václavem Filipem (tel. 382 330 204), Bc. Rudolfem Korabou (tel. 382 330 249) nebo Ing. Petrem Jelínkem (tel. 382 330 757), z odboru rozvoje, investic a majetku města. Samozřejmě lze také domluvit osobní jednání. S pozdravem

(Bc. Václav Filip - vedoucí odboru RIMM)

Králík 23.04.2014
 

 Dobrý den. Chtěl bych se zeptat na výsadbu dřevin na sídlišti Portyč. K mému velkému úžasu jsem zjistil, že se buduje snad prales. Místo obnovi dětského hřiště (nevyhovující) se zde provádí nesmyslné vysazování stromů. Zajímalo by mne, jaký architekt vymyslel, že se stromy vysazují mezi sušáky na prádlo, které se stále využívájí, a přímo před okny bytů. To se máme dívat do stromu??? Neměl by zde být souhlas majitele sousedních budov(společenství vlastníků)??? Děkuji za odpověď. Králík

 Vážený pane Králíku, výsadba zeleně je prováděna dle schváleného projektu sadových úprav v období vegetačního klidu, vše v souladu s platným povolením. Ve vnitrobloku ulic Vinařického a Na Pěníku na sídlišti Portyč bylo plánováno hřiště pro malé a velké děti. Vzhledem k tomu, že je hřiště uprostřed bytové zástavby, hřiště pro náctileté bylo přesunuto a bude nově postaveno v prostorech za bývalou vojenskou vodárnou. Dětské hřiště bylo navrženo a následně stavebně povoleno v roce 2012, kde bylo možné se vyjádřit v rámci probíhajícího stavebního řízení. Ze stran obyvatel sídliště Portyč nebyl vznesen žádný podnět ani připomínka a proto stavební povolení nabylo právní moci. V současné době probíhají na většině prostranství sídliště Portyč stavební práce, které provádí firma STRABAG a.s., součástí těchto prací je i obnova hřiště a doplnění herních prvků, dle zpracované dokumentace. V této fázi se při stavebních pracích nedá již nic měnit. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Jana Nová 22.04.2014
 

 Dobrý den, ve svém okolí se bohužel setkávám s neblahým vlivem výherních automatů a dalších podobných věcí, nedávno mi známá říkala, že by město Písek bojuje pro zrušení těchto her ve městě, mohu Vás poprosit o odpověď v jakém stádiu je jednání o zrušení a popř. datum, kdy se těchto ohavností ve městě Písek zbavíme?? moc děkuji za odpověď.

 Vážená paní Nová, provozování VHP a VLT se v Písku řídí Obecně závaznou vyhláškou č. 08/2011, kterou najdete na webových stránkách města pod odkazem http://www.mesto-pisek.cz/soubory/dokument13885.pdf. Podle této vyhlášky, kterou schválilo zastupitelstvo města, lze provozovat VHP a VLT nejdéle do doby stanovené vydaným povolením, maximálně do 31.12. 2014. Znamená to tedy, že s koncem letošního roku by měly v Písku skončit i VHP a VLT. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Eliška Dovoleová 21.04.2014
 

 Dobrý den. Zajímalo by mě, zda a kdy by se mohl realizovat projekt podzemních garáží naproti poště a bude-li se v návaznosti na to nějak měnit vzhled Velkého náměstí. Děkuji, E. Dovoleová

 Vážená paní Eliško, na základě rozhodnutí vlády ČR byla schválena směna pozemku mezi městem Písek a Českou poštou. Tato směna se týká pozemku na rohu ulic Komenského a Žižkova. Jednou z variant pro tuto lokalitu je Vámi zmiňovaný parkovací dům. V první fázi určitě dojde ke zkvalitnění povrchů a k rozšíření parkovacích míst, kde vlastně zjistíme reálná zájem o parkování na tomto místě. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi čerstvou záležitost, nejsou dosud stanoveny žádné konkrétní termíny případné výstavby parkovacího domu v návaznosti na parkování na Velkém náměstí.Zatím ještě ani nedošlo k podpisu smlouvy o směně pozemků mezi městem Písek a Českou poštou. Toto by mělo proběhnout do konce června. Občany města budeme samozřejmě o záměrech v této lokalitě informovat. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Baláž Roman 21.04.2014
 

 Vážený pane Ondřichu, s Vaší reakcí ze dne 4.2.2014 nemohu souhlasit. Nedal jste mi přímou odpověď na otázku,proč právě v naší ulici je tolik retardérů.Proč v ulici Na Rozmezí není jediný? Tam páni inženýři neměli potřebu retardér vystavět?Pokud nedostaneme přímou odpověď,sepíšeme petici,nebo pozveme média.Zkuste si naší ulicí projet sám i autorizovanými projektanty.Na celém Hradišti je 8 retardérů,z toho 4 jsou na cca 100metrové silnici a ještě k tomu jednosměrce - v ulici Na Ryšavce !Pokud si jako město nechcete uříznout ostudu i s autorizovanými inženýry,přijeďte se sem projet vašima auty,ať víte o čem mluvím,že to nejsou jen plané stížnosti ,ale realita. Děkuji za Vaší odpověď

 Vážený pane Baláži, v zadání od objednatele /MSP s.r.o./ bylo požadováno řešit povrchovou opravu komunikace formou obytné zóny, což znamená maximální rychlost 20 km/h. Dle norem a předpisů musí být na vjezdu a výjezdu do obytné zóny navrženy přejezdné prahy. Další nebyly objednatelem požadovány. Dva další prahy na jednosměrné komunikaci dlouhé cca 300 m byly požadovány zástupcem DI PČR z důvodu bezpečnosti silničního provozu - dodržování stanovené maximální rychlosti. Konečné řešení bylo schváleno odborem dopravy. V praxi bohužel řidiči stanovenou rychlost nedodržují, proto jsou požadovány další zpomalovací prvky. V komunikaci Na Rozmezí nejsou zpomalovací prvky zřízeny vzhledem k tomu, že se jedná o jinou kategorii komunikace - obslužnou, kde se zpomalovací prvky nenavrhují. S pozdravem

(Lenka Gareisová - Městské služby Písek)

obcan 18.04.2014
 

 Dobry den, rada bych se zeptala, kdy zakazete na uzemi mesta Pisku vsechny vyherni automaty? Ja vim, ze z toho mate dost penez do rozpoctu ale nici to zivoty spousty lidi a icelych rodin. Dekuji za odpoved, Helena.

 Vážená paní Heleno, provozování VHP a VLT se v Písku řídí Obecně závaznou vyhláškou č. 08/2011, kterou najdete na webových stránkách města pod odkazem http://www.mesto-pisek.cz/soubory/dokument13885.pdf. Podle této vyhlášky, kterou schválilo zastupitelstvo města, lze provozovat VHP a VLT nejdéle do doby stanovené vydaným povolením, maximálně do 31.12. 2014. Znamená to tedy, že s koncem letošního roku by měly v Písku skončit i VHP a VLT. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Vladimír Luštinec Ing. 18.04.2014
 

 Dobrý den, tak nám začala \"revitalizace\" v Jablonského ulici. Kromě likvidace všech keřů na pravé straně ulice a výrazného rozšíření chodníků a tím i likvidace další zeleně, bylo vysázeno i několik stromů. V těsné blízkosti domu č.387/1 však je naplánována výstavba ÚLOŽIŠTĚ KONTEJNERŮ a to přímo pod okny bydlících. Necelých 30m jedno úložiště už stojí - tak proč další. Bude to zdroj zápachu, semeniště obtížného hmyzu a v zimě budou i hlodavci. Spojovací chodník mezi chodníkem u řeky a na Jablonského byl zlikvidován. Rád bych věděl, co na ÚLOŽIŠTĚ říká Váš odbor životního prostředí? Dali by si páni radní něco takového vybudovat u svých domečků? Většina nájemníků domu č.387/1,včetně mě, je ZÁSADNĚ proti takovéto \"revitalizaci\" prostředí. Na Vaši odpověď se těší ing.Luštinec Vladimír, Jablonského 387, Písek.

 Vážený pane inženýre, plochy pro kontejnery, podle dokumentace označené jako stavební objekt SO 701 – kontejneřiště, byly navrženy v rámci územního řízení o umístění stavby, ve kterém byla projednána a schválena stavební akce nazvaná: 2. etapa revitalizace sídliště Portyč Písek. Žádost o vydání územního rozhodnutí byla stavebnímu úřadu předložena dne 2.3.2012. Tomuto podání bylo přiděleno č.j. výst/90606862/0/2012/Fo. Žádost byla podána Městem Písek v zastoupení společností INVENTE, s.r.o. (IČ – 25171232), Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice 4. Stavební úřad oznámil zahájení řízení o umístění stavby a zároveň pozvání k veřejnému ústnímu jednání. Vlastníkům sousedních nemovitostí bylo toto oznámení doručeno formou veřejné vyhlášky v souladu s tehdy platným ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona. Veřejná vyhláška byla řádně zveřejněna na úřední desce města Písku, na jeho internetových stránkách a také v místě stavby. Toto řízení bylo v době jeho vedení také předmětem mnoha článků v denním tisku. Do okruhu účastníků řízení byli zahrnuti také vlastníci bytových jednotek v domě čp. 387/1 (st.p.č. 5219 kú Písek) v Jablonského ulici, tedy i ti, kteří nyní podali stížnost proti zahájené stavbě, a ti tudíž měli právo se k projednávané věci vyjádřit popř. uplatnit námitky proti záměru. Avšak tito svého práva nevyužili. Dále konstatujeme, že žádný z dotčených orgánů (Krajská hygienická stanice, MěÚ Písek, odbor ŽP, atd…) nevznesl žádné připomínky ani námitky k umístění stavebního objektu SO 701 – kontejneřiště, a to jak z hygienických, požárních ani dalších norem a předpisů. Územní rozhodnutí ve věci bylo vydáno dne 11.7.2012 a nabylo právní moci dne 16.8.2012. Toto rozhodnutí bylo opět řádně zveřejněno na úřední desce města Písku a na jeho internetových stránkách. Na předmětnou stavbu SO 701 - kontejneřiště bylo následně vydáno stavební povolení dne 22.11.2012 pod č.j. výst/383128608/0/2012/kl-5/STRI/StPo, které nabylo právní moci dne 28.12.2012. Stejně jako v předešlém územním řízení, tak i ve stavebním řízení byly jednotlivé úkony stavebního úřadu doručovány účastníkům řízení formou veřejné vyhlášky, která byla řádně zveřejňována na úřední desce města Písku a na jeho internetových stránkách. Také v tomto řízení byli do okruhu účastníků řízení zahrnuti vlastníci bytových jednotek v domě čp. 387/1, kteří však opět svého práva na uplatnění námitek proti záměru nevyužili. Dále konstatujeme, že v rámci revitalizace 2. etapy sídliště Portyč Písek je povoleno a bude vybudováno celkem 8 stanovišť pro kontejnery. Z technického hlediska se jedná o zděné objekty z pohledového štípaného betonového zdiva, s vazníkovým zastřešením a plechovou krytinou, jejichž umístění a provedení splňuje veškeré hygienické a ostatní normy. Každý objekt bude také uzavřen drátěnými vraty. V ulici Jablonského jsou navržena dvě kontejneřiště, první u čp. 387 a druhé u čp. 395, první z nich pro 5 a druhé pro 4 objekty. I další kontejněřiště budou vybudována v přímém dosahu těchto objektů. Vámi navržené řešení umístění jednotlivých kontejnerů před vstupy do objektů musíme odmítnout a to zejména z hygienických důvodů. Věřím, že mé vysvětlení je dostačující, v případě, že nikoliv, další dotazy, případně technické řešení je možno konzultovat s Václavem Filipem (tel. 382 330 204), Bc. Rudolfem Korabou (tel. 382 330 249) nebo Ing. Petrem Jelínkem (tel. 382 330 757), z odboru rozvoje, investic a majetku města. Samozřejmě lze také domluvit osobní jednání. S pozdravem

(Bc. Václav Filip - vedoucí dobrou RIMM)

Malátová 17.04.2014
 

 Dobrý den, jak je možné, že po městě stále chodí lidé venčit psy a mají je na volno. Včera jsem byla svědkem u řeky-pod Bílou růží, když jsem šla s vnoučkem na procházku. Bylo to kolem 18 hodiny a chodilo tam docela dost lidí. Pán, má dva psy bez vodítka, kteří jdou několik metrů před páníčkem, ten si klidně pokuřuje a setkali se s párem, ti měli pejska na vodítku a říkali mu aby si psy zavolal, že ten jejich je starý a nemocný. Ten pán jak když se jim vysmívá, pořád říkal, že psy nic neudělají, že jsou hodní, ale psy na toho malého vrčeli, běhali kolem něj a vůbec to nevypadalo mírumilovně a tím, že jsem sebou měla malé dítě jsem se raději vzdálila. Již se mi to tam stalo po několikáté. A ten pán tam chodí celkem pravidelně a vůbec se mi to nelíbí.Děkuji M.

 Vážená paní Malátová, pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství upravuje obecně závazná vyhláška č. 2/2007, jejíž plné znění najdete na webových stránkách města. Podle této vyhlášky je osoba zodpovědná povinna mít psa na vodítku v historickém jádru města a v Píseckých horách. Na veřejném prostranství je zakázáno volné pobíhání psa bez přímého dohledu držitele. Volné pobíhání ovladatelného psa na veřejném prostranství není zakázáno. Pokud zaznamenáte konfliktní jednání, které popisujete, je nejlepším řešením přivolat městskou policii tel. 156, která dohlíží na dodržování zmiňované obecně závazné vyhlášky. Ve Vámi zmiňovaném případu totiž dochází k evidentnímu porušování vyhlášky, protože část okolo řeky pod hotelem Bílá růže spadá do historické části města, kde musí být pes na vodítku. Strážníci MP majitele psů samozřejmě kontrolují, ale není v jejich silách být všude. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Karel 17.04.2014
 

 Kdy prosím začne rekonstrukce ulice Dobrovského???Děkuji

 Vážený pane Karle, rada města na svém jednání v pondělí 28.04. 2014 bude schvalovat podmínky výběrového řízení na zhotovitele této akce. Její realizace by měla být zahájena v červenci 2014 a termín dokončení je stanoven na březen 2015. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Leskovec 16.04.2014
 

 Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem a žádostí. Ulice Za Ptáčkovnou, parcelni číslo:2244/3, je jedinou přístupovou komunikací ke třem celoročne obývaným domům, kde jsou 4 rodiny. Komunikace je katastrofalním stavu, v případě potřeby příjezdu záchraných složek, by mohlo dojít k neštěstí z důvodu špatného stavu, obracím se na Město Písek, jako na majitele a správce komunikace o trvalou a důkladnou opravu silnice. (návrh: oprava by se mohla zahrnout do výstavby cyklostezky) Dále bychom uvítali, kdyby se v místě domů, vybudovala lampa veřejného osvětlení, toto místo je velmi odlehlé a lampa by přispěla k bezpečnosti obyvatel, majetku a zdraví. Děkuji za odpověď, popř. návrhů na řešení. S pozdravem Leskovec Josef

 Vážený pane Leskovče, Vámi zmiňovaná komunikace byla v minulosti již několikrát opravována položením živičného recyklátu. Komunikace je v současné době průjezdná. Pokud by měla být celoročně udržovaná /zimní a letní údržba/ bylo by nutno provést zřízení nové zpevněné komunikace včetně veřejného osvětlení, které si vyžádá nemalé investiční prostředky zejména v souvislosti s napojením komunikace na silnici Tábor - Písek, normového šířkového uspořádání apod. S takto rozsáhlou investiční akcí není v letošním roce počítáno. Plán údržby komunikací se řídí podle strategického plánu oprav komunikací, kdy je posuzován celkový stav komunikace, infrastruktury vytíženost a důleřitost komunikace atd. Na základě těchto ukazatelů je poté sestaveno pořadí, podle kterého jsou komunikace opravovány. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Dagmar Šílená 15.04.2014
 

 Dobrý den, dnes 15.4.14 jsem s hrůzou zjistila, že ve vnitrobloku Na Pěníku nám zruší bez náhrady všechny sušáky na prádlo. Na jejich místo vysadí nové stromky. O rušení držáků jsme se předem nedověděli,nikdo nás neinformoval, na nástěnce žádná anketa nebyla, a nyní stojíme před hotovou věcí. Nemáme balkon ani lodžii. Prosím o Vaši odpověď, kam nyní budeme věšet prádlo? Máme si natáhnout šňůru na našem hezčím sídlišti mezi stromy nebo alespoň dva držáky zůstanou stát? Děkuji za odpověď Dagmar Šílená

 Vážená paní Šílená, v rámci předprojektové a projektové přípravy probíhající od roku 2006 bylo projednáváno a vždy odsouhlaseno odstranění kovových sušáků na prádlo a to i v rámci veřejných projednání. Z tohoto důvodu se nyní odstraňují. Město se nebrání diskuzi s občany o případném ponechání některých sušáků na místě (omezené množství). Nutno v tomto případě kontaktovat a konzultovat s Bc. Rudolfem Korabou (tel. 382 330 249) nebo Ing. Petrem Jelínkem (tel. 382 330 757), z odboru rozvoje, investic a majetku města. Samozřejmě lze také domluvit osobní jednání, případně na kontrolním dnu. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

DUKLA 14.04.2014
 

 Rád bych se zeptal - DOUFÁM!!!!, že během Revitalizace Portyč II.etapa město NEPLÁNUJE přidání laviček (zejména do vnitrobloků). Před lety došlo k jejich odstranění z podstatných důvodú (zdržování občanů - hluk - nedalo se spát, ani si odpočinout a o nepořádku kolem ani nemluvě) a obyvatelé tohoto sídliště byli velmi rádi. Pokud \"architekt\", který absolutně nezná situaci na tomto sídlišti lavičky plánoval, mohl spolupracovat se zastupiteli a TI SE MĚLI zajímat, zda o to vůbec někdo stojí! Odpověď by byla jasná - NE! Ono bydlet si v baráčku, kde je v okolí klid a projedou 3 auta za hodinu je něco jiného, než bydlet na sídlišti se spoluobčany! Děkuji za odpověď!

 Vážený pisateli, v rámci II. etapy revitalizace se nepočítá s umísťováním dalších laviček. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Jaroslav Hubač 14.04.2014
 

 Dobrý den, ke konci roku 2013 byla dokončena infrastruktura u Svatého Václava II. Do dnešního dne není tato stavba předána městu k užívání a ptám se proč. Na stavbě jsou drobné nedostatky (nesvítí světlo,uvolněné propusti apod.)a po upozornění na tyto nedostatky je nám pouze odpovězeno,že tato stavba není předána. S pozdravem Ing.Hubač Jaroslav

 Vážený pane Hubači, předání II. etapy bylo dokončena koncem měsíce dubna. V předávacím protokolu jsou uvedeny také Vámi zmiňované nedodělky, které budou odstraněny. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

standa 11.04.2014
 

 Dobrý den, mám skromný dotaz,proč město neopraví cestu a chodník před Mateřskou školou : Erbenova 2080, 39701 Písek Je to katastrofa stav a bezpečnost dětí je velmi ohrožena a divím se městu že nic nekoná!!!!!!!

 Vážený pane Stando, rekonstrukci ulice Erbenova je nutné řešit komplexně, podobně jako ostatní ulice v této lokalitě. Jedná se o městskou část, kde je velmi zastaralá infrastruktura (kanalizace, vodovodní řad, ostatní inženýrské sítě). Takovéto generální opravy s sebou nesou vysoké finanční nároky na rozpočet města. Cílem města Písku je uskutečnit každý rok jednu velkou infrastrukturní stavbu. V loňském roce to byla tř. Národní svobody, v letošním roce by měla být realizována infrastrukturní akce v ulicich Ševčíkova - Dobrovského. S rekonstrukcí ulice Erbenova je počítáno v následujících letech. Celkové náklady na generální opravy podobných komunikací se pohybují v desítkách milionů korun a pouhé "zalepení" děr se jeví jako neekonomické. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Klára 09.04.2014
 

 Dobrý den, chci se zeptat, jaký význam mají městští strážníci na Pražské ulici u kruhového objezdu? Jeden den tam jsou, další pak ne.... Nechápu, proč když už tam jsou a pouští děti přes přechod, proč je tedy třeba 2 minuty nepozdrží a pak je nepustí najednou, takhle pouští každé dítě a doslova skáčou před auta. Je to otázka času, kdy se v ranním provozu něco stane. Děkuji za odpověď.

 Vážená paní,vzhledem k tomu, že někteří řidiči stále nerespektují povinnost dle ust. § 5, odst. 2, písm. f) zák.č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a neumožní chodci (tzn. i dětem) bezpečné a nerušené přejití vozovky, provádí strážníci městské policie pravidelně dohled na určených přechodech pro chodce, a to v souladu s ust. § 79, odst.1, písm. c) bod 1. zák.č. 361/2000 Sb. Vzhledem k tomu, že za bezpečnost přecházejících chodců zodpovídá strážník, je plně v jeho kompetenci jak dlouhý časový interval pro přecházení chodců zvolí popř. jak velké skupině osob umožní přecházení vozovky. Všechny úkony je povinen provádět tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu. Mohu Vás ujistit, že uvedený přechod patří mezi přechody pro chodce, které jsou pravidelně hlídkou Městské policie Písek obsazovány. Pouze ve výjimečných případech, kdy strážníci plní jiné povinnosti, může dojít k situaci, že hlídka není na přechodu pro chodce přítomna. S pozdravem

(Bc. Martin Opava - zástupce velitele MP)

Michal 08.04.2014
 

 Dobrý den, mám dotaz ohledně dětského hřiště na Mírovém nám. v parku je tam totální nepořádek,psi běhají vesele po hřišti protože není oplocené!!tudíž je tam naděláno od psů no mohu Vám říci že spousta dětí se tam v tom parku bojí pohybovat. Kdo je za hřiště zodpovědný? Policistu v parku ani náhodou nepotkáte a kolik jste rozdali pokut za neuklízení po psech? Nebo se snad bojí pojicie tyto lidi postihovat? Děkuji za odpověď

 Vážený pane Michale, dětské hřiště na Mírovém náměstí je ve správě Městských služeb Písek, které zde provádějí pravidelný úklid. Hřiště bylo vybudováno na základě odsouhlasené projektové dokumentace a v nejbližší době neplánujeme jeho oplocení. Nicméně váš podnět bude předán k posouzení příslušnému odboru. Jistě uznáte, že není možné, aby strážníci městské policie byli takřka za každým stromem. Na to není městská policie ani personálně vybavena. Pokud jste svědkem protiprávního jednání, kontaktujte hlídku městské policie na tel. 156, která toto jednání na místě vyřeší. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Pavel 07.04.2014
 

 Dobrý den,asi před půl rokem jsme byl osobně na jednání s panem starostou ohledně Hladové pohotovosti,která se nalézá v Heydukově ulici.Na moji stížnost,že v nočních hodinách v pátek a v sobotu je v těchto místech neustálý hluk,který tam dělají mladí spoluobčané,většinou posilněni ještě alkoholem,mi bylo panem starostou řečeno doslova,že musíme být rádi,že se mladí lidé mají kde v noci najíst a tak jsem si uvědomil po těchto slovech představitele města,že nemá cenu si zde v Písku na něco stěžovat a tak nyní si nestěžuji,jen bych chtěl upozornit na jeden fakt a ten je,nepořádek před touto provozovnou,zvláště opět v sobotu a neděli ráno.Koše na odpadky,kterých je před Hladovou pohotovostí málo,přetékají odpadky a je jen otázkou času,kdy v ulici Heydukova začnou běhat potkani a krysy.Jestliže se mladí občané Písku mají tedy kde v noci najíst,pak by se mělo město také postarat o to,aby ráno,pokud možno v co nejkratší době,byla ulice čistá a bez odpadků.Vedení města si dává za svoji zásluhu,jak město krásně vypadá a jak sem jezdí turisté a obdivují krásy Písku.A to jim nevadí ten nepořádek,který v ulici Heydukova a nakonec i na náměstí,kde je podobná provozovna jako je Hladová pohotovost,nevadí?Tedy dotaz.Jak město zabezpečí,aby byla ulice Heydukova a i náměstí vždy v sobotu a v neděli ráno uklizena tak,abychom se nemuseli obávat hlodavců,kteří zatím jen občas přeběhnou v nočních hodinách po centru města?Myslím si,že ten nepořádek kazí v očích turistů zatím ještě snad dobrou pověst města ve kterém žijeme.

 Vážený pane Pavle,na základě vašeho podnětu byla celá záležitost předána městské policii, která zahájila jednání s majiteli občerstvení s nočním provozem v centru města Písek. Majitelé byli upozorněni na to, že jsou povinni v blízkosti své provozovny udržovat pořádek a přislíbili nápravu. Městská policie se celou záležitostí bude zabývat i nadále a při pravidelných kontrolách bude vyhodnocovat celkový stav věci. Na druhou stranu je třeba podotknout, že v histoprickém jádru města je odpadkový koš doslova na každém rohu a je nepochopitelné, že někomu činí problém obal od jídla do koše odhodit a upustí ho tam, kde mu odpadne od úst. To už bychom se ale dostali do úpně jiné debaty. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města)

Novák 06.04.2014
 

 Dobrý den, chtěl bych se zeptat na stavbu v ul. Svatoplukova, kde se nyní buduje chodník a branka ze strany z ul. Čelakovského. Tuto stavbu financuje město? A z jakého důvodu? Děkuji za odpověď.

 Vážený pane Nováku, stavební práce v objektu Svatoplukova 211 souvisejí se záměrem rekolaudace objektu z bytového domu na ubytovnu, který schválila na svém jednání 07.11. 2013 rada města Písku. Stavební úpravy jsou financovány z rozpočtu DBS Písek. Rada města na zmiňovaném jednání schválila také záměr výpůjčky domu na dobu určitou 10 let o.s. Naděje. Bude se jednat o stejný režim fungování, který je nastaven v Purkraticích a který se zde velmi osvědčil. Ukázalo, že v Purkraticích došlo ke zklidnění situace především díky systematické práci o.s. Naděje. Z tohoto pohledu má velký význam nepřetržitý provoz, který Naděje v Purkraticích zajišťuje. Objekt Svatoplukova se nyní jeví jako mnohem problematičtější a rozšíření práce Naděje by mělo mít výhledově podobné výsledky jako v Purkraticích. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Tadeáš 04.04.2014
 

 Dobrý den, zajímalo by mě, jestli po více-méně zdařilé rekonstrukci ul. Tř. Nár. svobody dojde k umístění odpadkových košů. Děkuji.

 Vážený Tadeaši, v současné době jsou na třídě Národní svobody umístěny tři odpadkové koše. Čtvrtý koš, který by zde měl být podle projektu instalován, bude na místo v blízkosti památníku Na Štychu umístěn po dokončení rekonstrukce křižovatky tř. Národní svobody - ulice Pražská. Tato rekonstrukce by se měla uskutečnit o prázdninách. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Kateřina Lososová 04.04.2014
 

 Dobrý den, zajímalo by mě, zda \"město\" uvažuje o nějakých protihlukových opatřeních u obchvatu v místech Šrámkova mostu a kolem městských sportovišť. Permanentní hluk provozu značně znepříjemňuje život v přilehlých lokalitách. Děkuji za odpověď

 Vážená paní Lososová, komunikace I/20, kterou zmiňujete ve svém dotazu, není v majetku města Písek. Tato komunikace patří Ředitelství silnic a dálnic včetně Šrámkova mostu. Ze strany ŘSD nemáme žádné informace o tom, že by zde měla být relizována protihluková opatření. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Ivana Rýcová 04.04.2014
 

 Dobrý den. Na schůzi osadního výboru Svatý Václav konané v březnu 2014 jsme byli informováni o rekonstrukci chodníků vedlejší ulice Strakonická (souběžná se státní silnicí).Prosím o informaci, zda a kdy tato rekonstrukce chodníku proběhne. Děkuji Ivana Rýcová Strakonická 223

 Vážená paní Rýcová, ve věci opravy zmiňovaného chodníku ještě nepadlo konečné rozhodnutí. Vše souvisí se záměry společnosti Čevak v této lokalitě. Problematika bude projednána s předsedou osadního výboru Sv. Václav. S pozdravem

(Lenka Gareisová - Městské služby Písek )

Radek 30.03.2014
 

 Dobrý den, je postižitelné neustálé zamořování ulice nevydržitelným smogem a černým kouřem/závada komína, nesprávné palivo?/ vycházejícím z komína soukromého domu? děkuji za odpověď

 Vážený pane Radku, v případě, že se jedná o fyzickou osobu, nemá město Písek ze zákona žádné možnosti jak zkontrolovat případné nesprávné topení či zvýšenou kouřivost komína. Toto může učinit pouze Státní stavební dohled prostřednictvím stavebního úřadu ve spolupráci s hasiči. Tento úřad státní správy má jako jediný možnost požádat vlastníka nemovitosti o vstup do nemovitosti z důvodu provedení kontroly. Město a příslušný odbor nemá ani podle nového zákona z roku 2012 možnost tuto kontrolu provést, protože by byla v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Jiná situace je u právnické osoby, kde leze tuto kontrolu provést. Zvýšená kouřivost může být způspbena několika důvody např. nesprávné topení, starý kotel, používání nesprávného paliva či pálení odpadků, PET lahví atd. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Pavel 28.03.2014
 

 Dobrý den, proč na ulici Kollárova č.p. 2036, před obchodem Enapo zmizel odpadkový koš? Vždy tam byl, ted tam není a nechápu proč. Lidé co jdou z prodejny potravin svévolně odhazují odpadky na zem, jelikož odpadkový koš tam již není. Je možné ho tam znovu dát?

 Vážený pane Pavle, Vámi zmiňovaný odpadkový koš byl často poškozován, proto byl z tohoto místa odstraněn. V nejbližší době bude na toto místo opět instalován, i když se zřejmě opět stane terčem vandalů. Boj s vandaly a jejich poškozováním odpadkových košů a městského mobiliáře (vývěsky, informační tabule atd.)je bohužel nekonečný. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Veronika 27.03.2014
 

 Dobrý den, mohu se zeptat kde na stránkách města Písku najdu informaci o planovaných opravách chodníku a silnic? Děkuji za odpověď Veronika

 Vážená paní Veroniko, seznam plánovaných oprav najdete na webových stránkách města pod odkazem http://www.mesto-pisek.cz/soubory/dokument19930.pdf. Jedná se o opravy a rekonstrukce komunikací schválených RM usnesení 716/13. Konkrétně se jedná o tyto ulice: Rekonstrukce ulic Šafaříkova, Dobrovského 1. etapa, povrchové opravy ulic Na Pakšovce 1.etapa, Nádražní v úseku Zeyerova - Ševčíkova, 17. listopadu v úseku Harantova - Rašínova, Na Trubách v úseku Zborovská k léčebně U Honzíčka. Akce budou realizovány v rozsahu dle finančních možností města Písku. Návrhy oprav chodníků: v parku v Palackého sadech, Alšovo náměstí úsek od spořitelny po Ningrovu ulici, sídliště na Hradišti, Nábřeží 1.máje mezi č.p.1799 - 1884, Strakonické ulici, Šobrově ulici, Janáčkově ulici, výměna odvodňovacích žlábků v Nerudově ulici. Rozsah oprav bude v průběhu roku upravován s ohledem na koordinaci prací a sdružení prostředků se správci sítí. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Eva a Vašek 26.03.2014
 

 Dobrý den, dne 20.1.2014 jsme Vám poslali informaci o černé skládce nebezpečného odpadu za jedním z domů v Dvořákově ulici, směrem do vnitrobloku (cca 50 metrů od nové služebny městské policie PORTYČ). Skládka vznikla zřejmě rekonstrukcí domu v této ulici a pořád se zvětšuje. V odpovědi na tento podnět jste nám napsali, že neprodleně předáváte stížnost k prošetření odboru životního prostředí. Zajímá nás zda odpovědný odbor již záležitost prošetřil a s jakým výsledkem, protože skládka stále nezmizela, ale neustále se zvětšuje a vypadá to, že zde vzniká nová skládka stavebního i jiného odpadu ... Dejte nám vědět jak dlouho se budeme na skládku muset ještě dívat a kdy bude odstraněna? Pokud není možné najít odpovědnou osobu za tuto skládku, doporučujeme zahrnout náklady na odstranění této skládky v nejbližší době do II. etapy revitalizace sídliště Portyč nebo spojit s jarním úklidem města Písek. Moc děkujeme za odpověď a rychlé řešení tohoto problému. Eva a Vašek

 Vážení,děkujeme za vaše upozornění, týkající se nepovolené skládky odpadu v lokalitě sídliště Portyč (ve vnitrobloku za jedním z domů ve Dvořákově ulici). Vaše oznámení bohužel neobsahovalo dosti podstatnou informaci o tom, že se nepovolená skládka odpadu nachází na oploceném pozemku. Šetřením bylo zjištěno, že předmětný pozemek, na kterém se nepovolené skládka odpadu nachází, je v soukromém vlastnictví (respektive spoluvlastnictví 12 osob). Nepovolená skládka odpadu nebyla městem Písek odstraněna, neboť není povinností obce (v tomto případě města Písek) udržovat čistotu a pořádek na pozemcích v soukromém vlastnictví – tj. na pozemcích ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob. Tato povinnost je pouze na vlastníkovi pozemku. Odbor životního prostředí MěÚ Písek proto v nejbližší době vyzve vlastníky pozemku, na kterém se skládka nachází, aby nepovolenou skládku odpadu odstranili, neboť je zde podezření, že se jedná o neoprávněné založení skládky a ukládání odpadu mimo vyhrazená místa popř. o narušení vzhledu obce neudržováním čistoty a pořádku na pozemku. S pozdravem

(Ing. Miloslav Šatra - vedoucí odboru životního prostředí)

Anna 26.03.2014
 

 Dobrý den, město rozesílá pozvánky na vítání občánků ? Jak často se tato akce pořádá ?

 Vážená paní Anno, město Písek rozesílá pozvánky na vítání občánků. V loňském roce se uskutečnilo 27 těchto obřadů. V současné době město Písek ale řeší, jak bude zvát rodiče a jejich potomky na tento obřad v budoucnu. Došlo totiž ke změně zákona o ochraně osobních údajů, kdy by rodiče o zaslání pozvánky museli požádat sami. Vzhledem k tomu, že tyto akce jsou velmi oblíbené, snažíme se celou záležitost vyřešit systémově tak, aby byla procedura zvaní na vítání občánků pro rodiče co nejjednodušší a v souladu se zmiňovaným zákonem. Do doby než se nám podaří celý systém nastavit uživatelsky komfortně zejména pro rodiče, budou zasílány pozvánky i nadále tak, jako je tomu doposud. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

František Novák 26.03.2014
 

 Dobrý den, chtěl bych odpověď na to proč se u nás u Václava neobjevuje \"náš strážník\", když jsem ho zde potkával pravidelně. Děkuji za odpověď

 Vážený pane Nováku,vzhledem k tomu, že strážník, který zajišťuje dohled na sídlišti Portyč je v pracovní neschopnosti, byl „Váš strážník“ po dobu této neschopnosti přesunut na sídliště Portyč. Vše bylo předem projednáno s předsedou osadního výboru. Dohled v lokalitě U Václava je zajištěn běžným výkonem služby ostatních strážníků. S pozdravem

(Jan Liška - velitel městské policie)

Klátilová 25.03.2014
 

 Dobrý den, včera se čistila ulice NA SPRVEDLNOSTI, již minulý týden bylo upozornění,že se bude provádět úklid a tak všichni co zde bydlí a parkují auta si je přeparkovala, ale při úklidu byla ulice plná cizích aut, která úklidové auto objíždělo. A tak je úklid proveden napůl. To se nemusí uklízet vůbec a vyjde to nastejno. To se nedá dát nějaká pokuta a oni by si to příště rozmysleli? Lidé si z této ulice začali dělat odstavnou plochu. Děkuji, krásný den Kl.

 Vážená paní Klátilová, Městské služby Písek samozřejmě při jarním úklidu spolupracují s městskou policií a v lokalitách, kde bude prováděn plošný úklid, jsou značky instalovány vždy 7 dní předem. Městská policie též upozorňuje řidiče. V případě parkování vozidla při úklidu je majitel vozidla pokutován. Toto opatření je dáno zákonem o provozu na pozemních komunikacích. Bohužel vše záleží na chování řidičů, kteří dopravní značení nerespektují a částečně tím znemožňují provedení úklidu města. Tento problém řešíme každý rok a nejsme zdaleka jediné město v republice, které má s neukázněnými řidiči při úklidu problémy. Podle platných zákonných norem bychom při odtahu vozidla museli poté toto vozidlo zpět vrátit na původní místo. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Prášilová 25.03.2014
 

 Vážení, chtěla bych se zeptat, kdy se upraví prostor před domem číslo 2025 Tř. Přátelství. Již půl roku je zde rozkopán terén kvůli kabelizaci. Ráda bych věděla, kdo to má na starosti. Děkuji.

 Vážená paní Prášilová, Vámi zmiňované výkopové práce prováděla společnost Twigonet pro pokládku optického kabelu. Během nejbližší doby zde budou provedeny sadové úpravy a vše bude řádně uvedeno do pořádku. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Adam Lasovský 25.03.2014
 

 Dobrý den bylo by možné udělat pruhy pro parkování na parkovišti u panolového domu 1984-87.(mezi hřistěm a panelákem) každý tu parkuje jak chce a nekteří bezohlední řidiči tu zabíraj místo pro dva. děkuji

 Vážený pane Lasovský, vyznačení jednotlivých parkovacích míst se provádí podle normy ČSN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. Podle této normy lze na uvedeném parkovišti vyznačit maximálně 28 parkovacích míst. Sám si tedy můžete udělat názor, zda by vyznačení jednotlivých parkovacích míst bylo pro parkující přínosem či nikoliv ... S pozdravem

(Ing. Michal Kovařík - vedoucí odboru dopravy)

Lenka Kubíková 20.03.2014
 

 Chtěla bych se zeptat,proč peníze které město vybere za hrací automaty,nepoužijete na zaplacení svozu odpadu ? V některých městech to již takto funguje.Myslím si že částka za odpad je velmi vysoká a obyčejní lidé jako já nemají tolik peněz.Obyvatelé tohoto města by si zasloužili aby se o ně město staralo.

 Vážená paní Kubíková, finanční částka z VHP a VLT je převáděna do Fondu pro finanční podporu aktivit mládeže. Z tohoto fondu jsou financovány volnočasové aktivity mládeže, sportovní činnost mládeže, obnova a rekonstrukce křišť, kulturní činnost mládeže atd. Podle statutu fondu je možné tyto finanční prostředky využít pouze na výše zmíněné oblasti. Platba za svoz a likvidaci komunálního odpadu se ve městě Písku pohybuje spíše lehce pod celkovým republikovým průměrem. Např. v Kaplici tato platba činí 1 000 Kč a v ostatních městech srovnatelné velikosti Písku se pohybuje zhruba na stejné úrovni okolo 600 Kč. Muselo by tedy dojít ke změně statutu fondu, kterou by muselo schválit zastupitelstvo města. Vzhledem k tomu, že od 01.01. 2015 by v Písku podle přijaté obecně závazné vyhlášky neměly být provozovány žádné "výherní" automaty, nebudou tedy v podstatě ani žádné příjmy do tohoto fondu. Finanční prostředky, které protečou každý rok tímto fondem, by v žádném případě nepokryly celou výši platby za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Nicméně váš dotaz zcela chápu. Přeji Vám pěkný den.

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Lenka 19.03.2014
 

 Dobrý den, jsem obyvatelka sídliště Portyč a opravdu mne zaráží průběh další etapy revitalizace. Firma Strabag s velkou pompou uzavřela část Jablonského ulice i s parkovacími místy a vozovku vyfrézovala. Od doby zahájení revitalizace zde byli pracovníci této firmy max. 4x a vždy jen na chvíli. Celé dny tak staveniště leží ladem, nic se neděje a nám už dochází trpělivost. Na celém sídlišti není kde zaparkovat, situace je opravdu kritická, nechápu, proč vyfrézovali vozovku (naschvál?), když tam týden ani nehnuli. Firma Strabag si asi vzala větší sousto než je schopná zvládnout a zřejmě je pro ní prioritou výstavba pobočného závodu Aisin. Firma Aisin by totiž takový šlendrián neakceptovala, město bohužel ano. Co s tím hodlá město dělat???? Nebo je vše opět v pořádku jako v případě zpackané a zdlouhavé rekonstrukce Třídy Národní svobody???

 Vážená paní Lenko, na základě podnětů od občanů, které se týkaly revitalizace sídliště Portyč, bylo zástupci vedení města provedeno šetření na místě samém. Výsledkem byla schůzka zástupců firmy Strabag jako zhotovitele díla se starostou města. Na tomto jednání byla vyslovena výtka ze strany města vůči společnosti Strabag, která se týkala rychlosti prováděných stavebních prací. Zástupci firmy ujistili starostu města, že stavební práce v Jablonského ulici budou dokončeny v řádném termínu t.j. do 15.05. 2014 a že firma nasadí dostetčný počet pracovníků tak, aby byly práce dokončeny co možná nejdříve. Na obhajobu společnosti Strabag je nutné také uvést, že souběžně s rekonstrukcí ulice Jablonského intenzivně pracuje na vybudování parkoviště na místě bývalé budovy vojenské správy v blízkosti ulice Pražská. Toto parkoviště by mělo být dokončeno do konce měsíce dubna a poté začne sloužit obyvatelům sídliště Portyč. Vzniknout by zde mělo 50 nových parkovacích míst. Stavební společnost v ulici Jablonského použila také šetrnější technologie, které nezatěžovaly okolí nadměrným hlukem a prašností. V současné době je v uzavřené části ulice Jablonského založena dešťová kanalizace včetně přípojek uličních vpustí a jsou instalovány silniční obruby. Město Písek bude samozřejmě velmi pečlivě sledovat plnění termínů dokončení stavby. V případě jejich nedodržení by bylo uplatněno penále ze strany města Písek jako investora celé akce. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Lenková Martina 18.03.2014
 

 Vážení, před nedávnem jsem se pozastavovala nad cenou, za kterou byl vydražen byt č. 10 v Jeronýmově ulici 1618 Písek. Další co mě zarazilo bylo, že ačkoliv se o dražby bytů zajímám, o dražbě tohoto bytu jsem se dozvěděla až po jeho vydražení. Jaká náhoda, že v zápisu do katastru je uveden zaměstnanec Odboru rozvoje, investic a majetku města ( jeho jméno je tam samozřejmě taky ). Můžete mi toto vysvětlit? Pohádky o tom, že byl byt řádně odhadnut, dán do veřejné dražby a řádně vydražen si už prosím nechte pro někoho jiného. Žádám tento dotaz zveřejňit, jinak ho zveřejním jiným způsobem. Děkuji

 Vážená paní Lenková, dne 30.07.2013 se uskutečnila opakovaně dražba prodeje bytů: • byt č. 1, Mírové náměstí čp. 1822 v Písku o velikosti 1 1 s příslušným podílem na st. parc. č. 3144, k.ú. Písek, minimální nabídka činila dle znaleckého posudku Kč 469.564,-. Dražba začala ve 13,00 hod., žádný uchazeč se nedostavil, jednání ukončeno ve 13,15 hod., • byt č. 1B 135-4 Čechova ulice čp. 448/4 v Písku o velikosti 4 1 1 s příslušným podílem na st. parc. č. 6302, k.ú. Písek, minimální nabídka činila dle znaleckého posudku Kč 2.908.114,-. Dražba začala ve 13,15 hod., žádný uchazeč se nedostavil, jednání ukončeno ve 13,30 hod., • byt č. 3B 333-1 Čechova ulice čp. 449/12 v Písku o velikosti 4 1 s příslušným podílem na st. parc. č. 6312, k.ú. Písek, minimální nabídka činila dle znaleckého posudku Kč 2.186.666,-. Dražba začala ve 13,30 hod., žádný uchazeč se nedostavil, jednání ukončeno ve 13,45 hod. Dále se uskutečnila dražba prodeje bytu č. 10, Jeronýmova ul. v Písku o velikosti 2 1 s příslušným podílem na st. parc. č. 2587, k.ú. Písek, minimální nabídka činila dle znaleckého posudku Kč 329.131,-. Dražba začala ve 13,45 hod., dostavili se tři uchazeči. Zaměstnanec Městského úřad Písek byl stanoven jako první náhradník dle nabídnuté ceny. Vzhledem k tomu, že vybraný uchazeč, který nabídl cenu nejvyšší od kupní smlouvy odstoupil, byla uzavřena kupní smlouva s prvním náhradníkem. Záměr odprodeje bytu byl řádně zveřejněn na úřední desce v termínu 25.06. - 31.07. 2014. Znalecký posudek na tento byt je vám samozřejmě k dispozici k nahlédnutí na odboru RIMM. S pozdravem

(Roman Ondřich - mluvčí města Písek)

Jiřina 15.03.2014
 

 Dobrého den, za maminku Jiřinu Kroutilovou děkuji městu, jak pěkný ples připravilo pro seniory. Maminka byla až dojatá, příjemní pořadatelé. Děkujeme Jiřina

 Vážená paní Sládková, pořadatelem plesu pro seniory bylo Centrum kultury o.p.s.,jehož pracovníkům samozřejmě Vaše poděkování předáme. Jsme rádi, že se Vaší mamince tato akce líbila. Vzhledem k tomu, že se jednalo již o druhý ročník, který byl dle ohlasů úspěšný, je zde nastarována pěkná tradice pořádání těchto plesů pro seniory. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Bara 15.03.2014
 

 Dobry den,bylo by mozne k detskym hristim v Pisku dodat zachody? (stacil by 1Toy)...Chapu,ze nejde ke kazdemu,ale treba na nektere mimo centrum a park (pr.Smetanak,Mirak atd.).Dekuji Vam moc predem za odpoved.Se srdecnym pozdravem a pranim krasnych dnu.Pisecanda Bara

 Vážená paní Báro, děkuji Vám za Váš podnět, ale v současné chvíli město Písek neuvažuje o instalaci mobilních WC u dětských hřišť. Tyto WC by si samozřejmě město Písek muselo dlouhodobě pronajmout od nějaké firmy,která podobná zařízení vlastní, což by znamenalo zvýšené náklady na provozování dětských hřišť. Hrozilo by zde i nebezpečí, že by se tato mobilní WC stávala terčem vandalů. Ani z estetického hlediska by instalace těchto zařízení nebyla přínosem. Z praxe není znám příklad, kdy by u dětských hřišť byla podobná zařízení instalována. S pozdravem a přáním pěkného dne

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Tom Droppa 09.03.2014
 

 Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli by nebylo možné na rákosníčkovém hřišti nahradit ten stavební štěrk za něco pro děti i rodiče přívětivějšího. Když se hřiště otevíralo, mysleli jsme, že se ten prach ze štěrku deštěm do pár týdnů vyplaví, ale Lidl tam patrně nechal nasypat nějaký hodně úsporný štěrk, který je extrémně prašný. Děti vypadají po sebekratší návštěvě jak přísloveční ředitelé vápenky a je lepší je předem přemluvit, abychom šli raději jinam. Ano, možná je to záměr, aby tam nikdo nechodil a hřiště vydrželo co nejdéle bez oprav, přecijen nikoho asi nebaví po každé návštěvě prát všechno oblečení i boty. Možná by asi nebylo od věci zkusit udělat rozbor, protože jestli tato prašnost odpovídá normám pro dětská hřiště, tak to už si rovnou můžou hrát v cementárně. :D Ideální by byl písek, jako je ve Smrkovicích. Je to čisté, dá se s tím hrát a stačí to návštěvě vysypat. Přeji pěkný den!

 Vážený pane Droppo,veřejná dětská hřiště ve městě provozují a spravují, na základě smlouvy o dílo, Městské služby Písek s.r.o. Dětská hřiště musí splňovat příslušné bezpečnostní normy - ČSN EN 1176 a 1177, všeobecné bezpečnostní požadavky na zařízení dětských hřišť. Pověření pracovníci MSP s.r.o. a nezávislý revizní technik provádí vždy před sezonou hlavní kontrolu dětských hřišť. V případě Vámi zmiňovaného štěrku se jedná pouze o bezpečnostní dopadovou plochu pod herními prvky, nikoliv o hlavní herní prvek. Váš námět prověří odpovědní pracovníci, případná závada bude do poloviny dubna 2014 odstraněna. Další náměty a dotazy můžete posílat přímo správci veřejných dětských hřišť v Písku - Městským službám Písek s.r.o. Je třeba si uvědomit, že na veřejných venkovních dětských hřištích není možné zajistit absolutní bezprašnost dopadových ploch. Pěkný den

(Jaroslav Dušek, odbor rozvoje, investic a majetku města)

Jiří 08.03.2014
 

 Dobrý den,chtěl bych odpověď na to,proč policejní služebna na Dukle nefunguje v noci.Konkrétně z pátka na sobotu,tu byl nehorázný řev opilých Romů ,v ulici na Pěníku a Jablonského,kde dokonce rozmlátili sklo ve dveřích na Pěníku 435.Nehledě na to,že takovéto opravy se promítají do nájemného za společné prostory.Mnoho lidí si zde koupilo byty,ale klid tu nemají.Stává se,že i do půlnoci se vesele baví na lavičkách ve dvoře ,pouští muziku,vyřvávají jako kdyby bylo poledne.A to hlavně v teplých měsících.Lidé kteří vstávají ráno do práce se asi dobře nevyspí.Máme pocit,že tu je diskriminace ale vůči nám přizpůsobivým občanům.O tomto tématu se všeobecně mnoho diskutuje,ale odpovědní činitelé asi nic nechtějí řešit,protože nikdo z nich zde nebydlí.Děkuji za odpověď. Jiří

 Vážený pane Jiří,zřízení služebny městské policie na sídlišti Portyč bylo realizováno na základě usnesení zastupitelstva města č. 175/13. Na základě vyhodnocení poznatků Městské policie Písek, Policie ČR a jiných orgánů, byla pracovní doba strážníka, konající službu v uvedené lokalitě, stanovena od 10 do 22 hodin. V případě, že budou bezpečnostní rizika a jiné okolnosti vyžadovat změnu uvedené doby, bude časový interval upraven tak, aby byl veřejný pořádek v dané lokalitě zajištěn. Zmiňovaná událost ze dne 07.03.2014, při které zasahovala hlídka městské policie v součinnosti s Policií ČR,je včetně poškození výplně skleněných dveří v šetření. S pozdravem

(Bc. Martin Opava - zástupce velitele městské policie)

Jan Harcuba 08.03.2014
 

 Dobrý den, indukční smyčky na křižovatce u Ceprů neregistrují cyklisty. Oproti třeba křižovatce u ZŠ TGM, kde při stání na vhodném místě semafory reagují, zde žádné fígle nepomáhají. Za předpokladu, že není žádné auto v dohledu (typicky večer), pokud jako cyklista opatrně najedu na červenou do křižovatky, přesvědčím se, že je volná a následně ji projedu, dostanu za to pokutu? Vzhledem k tomu, že mi v jízdě podle předpisů brání technická nedokonalost, věřím, že by toto počínání mohlo být policií tolerováno. Prosím o odpověď zástupce Městské policie. Děkuji. JH

 Vážený pane Harcubo, cyklista je ve smyslu ust. § 2, písm. d) zák.č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, považován za řidiče nemotorového vozidla, který je povinen, mimo jiné, dodržovat ust. § 4, písm. b) a c) zák.č. 361/2000 Sb.. To znamená, že je povinen řídit se i světelným signalizačním zařízením se světelnými signály dle ust. § 70, odst. 2 citovaného zákona. V případě nerespektování výše uvedené povinnosti se cyklista dopouští přestupku dle ust. § 125c, odst. 1, písm. f) bod. 5 zák.č. 361/2000 Sb., za který lze v blokovém řízení uložit pokutu do 2.500,- Kč. Zmiňovaný přestupek nebude městskou policií v žádném případě tolerován. Systém fungování indukčních smyček ve vozovce, v místě uvedené křižovatky, popisuje v odpovědi na obdobný dotaz ze dne 18.09.2013, vedoucí odboru dopravy. Odpověď je dostupná na webových stránkách města Písku v záložce „Dotazy a odpovědi“. S pozdravem

(Bc. Martin Opava - zástupce velitele městské policie)

Jiří Myslivec 03.03.2014
 

 Dobrý den. Můžete mi prosím sdělit, kdo zodpovídá za les Amerika, kdo je majitelem a stav objektů v něm? A dále: Zhruba uprostřed lesa je cosi jako sklípek(údajně původně snad kuchyně zájezdního lesního hostince. Tento objekt je dnes vypadá, že již není nebezpečný - vřele doporučuji s tím něco dělat. Opravit, zajistit proti zřícení, uzavřít vstup do něj optimálně mříží, neboť třeba v současné době zde hibernuje netopýr. Děkuji za řešení a těším se na spolupráci. Doteď byl sklípek využíván bezdomovci a po nich nepořádek jsem dost dlouho pracně uklízel a nemusel bych si to opakovat moc často. Děkuji.

 Vážený pane Myslivče, les Amerika je majetkem města Písek. Lesnicky zde hospodaří Lesy města Písku s.r.o. Zmíněný objekt je opravdu navštěvován různými typy spoluobčanů, kteří nejsou zvyklí dbát na pořádek. Trvalé uzavření mříží, jak navrhujete,by mohlo být řešením. Děkujeme Vám za Váš podnět a také za to, že se o osud tohoto objektu zajímáte. S pozdravem

(Ing. Václav Zámečník - jednatel Lesy města Písku s.r.o.)

E.D. 27.02.2014
 

 Dobrý den, ráda bych se zeptala z jakého důvodu je v ulici Burketova udělán zákaz parkování po obou stranách. Především, proč v místě odbočení k fotbalovému hřišti je zákaz parkování označen pruhy po délce cca 20 - 25 m? Když by stačila stejná délka jako je u výjezdu z Lesnické ulice. Lidé tady potom mají problém zaparkovat. Děkuji za odpověď.

 Vážená paní, nestejná délka rozhledových polí po obou stranách Burketovy ulice vychází z toho, že při výjezdu od fotbalového hřiště se řidič směrem k Václavskému nám. dívá do přilehlého, tedy do bližšího jízdního pruhu, zatímco při výjezdu z ulice Lesnická se dívá do protilehlého, tedy do vzdálenějšího jízdního pruhu, takže při výjezdu z Lesnické ulice zabírá tzv. rozhledový trojúhelník v Burketově ulici kratší úsek než při výjezdu od fotbalového hřiště. S pozdravem

(Ing. Michal Kovařík - vedoucí odboru dopravy)

Petra Bicanová 27.02.2014
 

 Dobrý den, znovu se na vás obracím s dotazem ohledně poplatku za odvoz odpadků. Minulý rok jsem psala do této diskuze, že jednotný poplatek je nevýhodný vůči těm, kteří odpad třídí a letos je poplatek úplně stejný. Já mam doma 5 košů, díky třídění máme 2x více plastů než komunálu, třídíme ještě i papír, BIO a hliník ale i letos budeme platit stejný poplatek jako ti co plní komunál vším možným. Neplánujete nějaké slevy pro ty co třídí, jako je tomu například v jiných městech. A neplánujete také navýšit počet pytlíků na BIO odpad které jsou zdarma. 50 ks na rodinu je opravdu málo. My jsme jen 2 a i tak máme spotřebu minimálně 2 týdně. Děkuji za odpověď

 Vážená paní Bicanová, předem mé odpovědi na Váš dotaz bych Vám chtěl vyslovit velké poděkování za způsob, jakým přistupujete k třídění komunálního odpadu. Pokud by takto třidili všichni občané města Písku, byl by zde jistě prostor pro plošné snížení poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Vzhledem k tomu, že se jedná o místní poplatek, což je v podstatě určitá forma daně, není možné jeho výši nastavovat v různých hodnotách pro určité skupiny obyvatel. Dostávali bychom se do rozporu se zákonem. Neznám ani systém, který by dokázal problematiku třídění či netřídění efektivně a spravedlivě zkontrolovat. Nejsem si vědom ani toho, že by v některém městě velikosti Písku byly uplatňovány slevy z tohoto poplatku podle toho, jak obyvatelé třídí komunální odpad. Počet 50 ks pytlíků na BIO odpad se podle našich propočtů jeví jako dostačující. Je velké množství občanů, kteří pytlíky nepoužívají a mají svojí zvláštní nádobu na BIO odpad např. uzavíratelný kbelík, do které BIO odpad ukládají a následně dávají do přistavených nádob na BIO odpad. S pozdravem a přáním pěkného dne

(Ing. Miloslav Šatra - vedoucí odboru životního prostředí)

Myslivec Jiří 27.02.2014
 

 Dobrý den. Pátrám prosím po tom komu patří zapomenuté volejbalové hřiště, které je poblíž dětské hřiště a malého fotbalového hřiště na sídlišti Za kapličkou. Ja to až vzadu v rohu u viaduktu. Je to majetek města a nebo není? Děkuji.

 Vážený pane Myslivče, Vámi zmiňované hřiště leží na pozemcích města Písku a bylo vybudováno v minulosti soukromými osobami. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písku)

Marecek 26.02.2014
 

 Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda Městská policie bude také konečně postihovat taxíkáře, kteří nejenom že parkují a jezdí si kde chtějí, ale také nedělají čest našemu městu, protože šidí zákazníky. Již několikrát jsem byl svědkem, kdy taxíkář ani nezapne počitadlo natož, aby vystavil paragon. Městská policie by měla tady být pro lidi a ne nám slušným dávat botičky a taxíkáře ignorovat! Díky za odpověď.

 Vážený pane Marečku, Městská policie Písek v souladu s ust. § 37, odst. 2 zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, provádí i namátkové kontroly zaměřené na vozidla taxislužby a na dodržování povinností, které jsou tímto zákonem stanovené řidičům taxislužby. V případě, že řidič vozidla taxislužby poruší povinnost dle ust. § 21d, odst. 4, písm. a) zák.č. 111/1994 Sb. tzn. neobsluhuje řádně taxametr a nezajistí zaznamenání průběhu přepravy, dopouští se přestupku dle § 34e, odst. 2, písm. f) zák.č. 111/1994 Sb. Pokud nevydá v souladu s ust. § 21d, odst. 4, písm. c) zák.č. 111/1994 Sb. na požádání cestujícímu doklad o zaplacení jízdného, dopouští se rovněž přestupku dle § 34e, odst. 2, písm. h) zák.č. 111/1994 Sb. Pokud máte i přes toto vysvětlení podezření, že služba není poskytována v souladu se zákonem, je potřeba, abyste toto podezření městské policii oznámil, která věc prošetří a v případě, že se bude skutečně jednat o přestupek či jiný správní delikt, předá ho k vyřízení příslušnému správnímu orgánu. Uvedené přestupky je strážník oprávněn projednat na místě v blokovém řízení popř. správní delikt oznámit příslušnému správnímu orgánu. Při páchání dopravních přestupků dle § 125c zák.č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích postupuje strážník k řidičům vozidel taxislužby obdobným způsobem jako k ostatním řidičům motorových vozidel a jejich přestupky projednává v souladu s platnými právními předpisy. S pozdravem

(Bc. Martin Opava - zástupce velitele městské policie)

Turek Jiří 25.02.2014
 

 Dobrý den, už v minulosti jsem se dotazoval k možnosti úprav problémů cyklostezek v Písku. Zatím bez odezvy. 1. Švantlova ulice bazén - Zeyerova. Nešlo by v jednosměrce umožnit průjezd kolům? Zkuste si sami jak je bezpečná příjemná cesta na kole Hradištskou a Zeyerovou nahoru. 2. Další nebezpečný úsek je Dukelská ulice, kde chybí druhý pruh asfaltu. Klaksony aut jsou běžností, někdy je průjezd i více nepříjemný, třeba nákladní auto. Předem děkuji za odpověď.

 Vážený pane Turku, otázkou zprůjezdnění Švantlovy ulice se zabývala rada města dne 12.05.2011, bod č.44 a přijala k němu usnesení č.331/11. Materiál pro jednání rady města i text přijatého usnesení jsou přístupné na webu města: http://www.mesto-pisek.cz/samosprava-mesta/DIR-rada-mesta . Pokud se týká zmiňovaného úseku ulice Dukelská, tak komunikace v tomto úseku je ve vlastnictví Armády České republiky, která - pokud je nám známo, neuvažuje ani o jejím dobudování, ale ani o jejím převodu na město, takže současný neutěšený stav této komunikace se v dohledné době nejspíš asi nezmění. S pozdravem

(Ing. Michal Kovařík - vedoucí odboru dopravy)

Jan Kalous 25.02.2014
 

 Dobrý den chtěl bych se zeptat proč je uzamčen přístup na městský ostrov? Pokud již tento nepatří městu Písek tak se omlouvám za svůj dotaz.

 Vážený pane Kalousi, pronajímatel je v souladu s platnou nájemní smlouvou povinen zajistit provoz restaurace na Ostrově a celého areálu (včetně minigolfu a dětského hřiště) v sezoně v období květen až říjen včetně. V zimním období není povinen restauraci provozovat. Areál je v zimním období uzamčen z důvodu, aby nedocházelo k poškozování městského a soukromého majetku nájemce cizími osobami tak, jako tomu bylo v minulosti. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Rybaříková Kateřina 19.02.2014
 

 Dobrý den, v loňském a předloňském roce prováděla Teplárna výkopové práce v ulici Nábřeží 1. máje za obchodním domem Racek. Část chodníku uprostřed před paneláky byla vysypána štěrkem a nebyla znovu obnovena. Počítá se prosím s tím, že bude chodník opraven? Děkuji za odpověď.

 Vážená paní Rybaříková, současný stav chodníku je z toho důvodu, jelikož v letošním roce proběhnou v této lokalitě opravy dalších inženýrských sítí. Poté bude chodník nově vybudován. S pozdravem

(Lenka Gareisová - Městské služby Písek)

Boučková Jarmila 18.02.2014
 

 Dobrý den, v týdnu jsme si se synem cestou ze školy všimli, že na hradišťském kopci hned pod vodojemem stojí nějaká bouda. O víkendu jsme tam šli na vycházku a zjistili jsme, že se tam začíná budovat nějaká ošklivá zahrádkářská kolonie. Přímo v rohu bývalé louky si někdo postavil chatku a prefabrikovanou udírnu. Jakoby těhle ošklivých pohrobků socialismu nebylo okolo po píseckých kopcích dost. Já vím, že i mladší ročníky se dneska vracejí k pěstování biozeleniny a biokrálíků, ale prosím vás, tady v tom tmavém, studeném a vlhkém koutě pod lesem roste sotva mech a lišejníky, ředkvičky potřebují slunce mnoho hodin denně, tam svítí jen do oběda. Kdo tam chce co pěstovat? Vždyť ta kolónie tam zhyzdí krásnou lokalitu rodinných domů V Oudolí. Už teď to tam je jako příslovečná pěst na oko. Já jsem myslela, že na podobné věci město dohlíží, aby se nestavěly. Vždyť je to naprosto bezkoncepční takováhle živelná výstavba bez souznění s okolím. Já jako proti těmhle mičurynům nic nemám, když jsou schovaní někde za vsí a neobtěžují. Ale dyť tahleta kolónie bude vidět z celýho Písku! Proč jste tam takovou kolónii dovolili stavět?

 Vážená paní Boučková, Vámi zaslaný elektronický dotaz bere stavební úřad jako podnět k prošetření. Na základě místního šetření bude jednáno s vlastníkem pozemku a dále postupováno dle správního řádu, stavebního zákona a souvisejících vyhlášek. Výsledek těchto řízení nelze předjímat. S pozdravem

(Ing. Josef Jambura - vedoucí odboru výstavby a územního plánování)

Antonín 17.02.2014
 

 Dobrý den, při vjezdu na sídliště Portyč je dopravní značení zóna, kde je mimo jiné zákaz parkování nákladních vozidel s hmotností nad 2 tuny. Jak je tedy možné, že poslední dobou se v horní části ulice Třebízského a jejího okolí rozmohlo parkování většího množství takovýchto firemních vozidel a Městská policie toto neřeší? Na tomto sídlišti je opravdu velký problém zaparkovat a namísto toho si zde pracovníci různých firem dělají parkoviště na vozidla, která by měla být zaparkovaná ve firmách nemluvě o tom, že většina uživatelů těchto aut má ještě další osobní vozy také zaparkované v těchto místech. Třeba jedna nejmenovaná firma na barvy laky zde běžně parkuje už dvě velké dodávky a z toho jedna zde už stojí delší dobu a nikdo s ní nejezdí. Bylo by možné dodávkové vozy vyhnat ze sídliště na firemní parkoviště, když to parkování navíc pro tyto vozy zakazuje dopravní značení? Teď jsem napočítal v dohledu 8 velkých dodávek a bývá to zde i horší... už mne nebaví neustále jezdit dokola sídliště s nemožností zaparkovat a přitom se dívat, jak tu parkují auta, která tu nemají co dělat a čekat, že když já zaparkuji jen trochu špatně a přitom ani ničemu nepřekážím, tak dostanu botičku od Městské policie... Děkuji

 Vážený pane, zóna s dopravním omezením (dopravní značka IP25a), kterou zmiňujete, mimo jiné omezuje resp. zakazuje stání nákladních vozidel, jejichž celková hmotnost přesahuje 2 tuny pouze v ulicích Třebízského a Přemyslova. V ostatních ulicích na sídlišti Porty není stání uvedených vozidel místní úpravou provozu na pozemních komunikacích omezeno. Městská policie Písek v rámci dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích bude v uvedené lokalitě i nadále provádět namátkové kontroly zaměřené na dodržování zák.č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, a to nejen respektování výše uvedené dopravní značky IP25a. S pozdravem

(Bc. Martin Opava - zástupce velitele městské policie)

Jan Harcuba 13.02.2014
 

 Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kdy proběhne oprava nerovností silnice v ulici Harantova na křižovatce s 17.listopadu a před ZŠ E.Beneše. Děkuji. JH

 Vážený pane Harcubo, oprava komunikací ve Vámi zmiňovaných místech bude provedena v jarních měsících v době, kdy bude k dispozici asfaltová živice. Zadláždění se používá jako provizorní řešení po poruše vodovodního řadu v zimním období, kdy není z technických důvodů možné provádět pokládku asfaltové živice. S pozdravem

(Lenka Gareisová - Městské služby Písek)

Martina 05.02.2014
 

 Dobrý den, můžete mi vysvětlit, proč osvětlení cyklostezky není po celé délce? Proč je osvětlená pouze k ceduli Písku a dál k teplárně ne? Od teplárny do Smrkovic jsou opět zabudované lampy. Děkuji za vysvětlení.

 Vážená paní Martino, cyklostezka Písek - Smrkovice byla s ohledem na předpoklad celkové výši investice od počátku plánovaná bez veřejného osvětlení. Díky úspoře finančních prostředků při výběrovém řízení na dodavatele stavby cyklostezky bylo možné dodatečně položit v celé délce kabelové vedení pro budoucí veřejné osvětlení a instalovat zhruba polovinu svítidel, která se napojila na stávající rozvody veřejného osvětlení od sídliště JIH a od Smrkovic. Střední část cyklostezky okolo teplárny bychom rádi dokončili v letošním roce. Při nejbližší rozpočtové změně požádáme o začlenění této částky do rozpočtu města pro rok 2014. O případném začlenění této akce do rozpočtu rozhodne zastupitelstvo města Písku podle aktuálních finančních možností města. S pozdravem

(Ing. Petr Matoušek - odbor RIMM)

Dušek 05.02.2014
 

 Pěkný den, letos stejně jako v minulosti Městské služby neodklízí sníh na sídlišti Jih před vchody 1999,1998,1997 a nás by zajímal důvod. Pokud nahlédnete do mapky sídliště a trasy Městských služeb tak zjistíte, že k těmto vchodům není odklízena ani žádná jiná přístupová cesta. Děkuji za odpověď.Dušek

 Vážený pane Dušku, zimní úklid je prováděn na základě tzv. plánu zimní údržby, který je pro městské služby závazný. V tomto plánu není počítáno s úklidem před vámi zmiňovanými domy. S pozdravem

(Lenka Gareisová - Městské služby Písek)

Balaž Roman 04.02.2014
 

 Dobrý den,chci se zeptat z jakého důvodu jsou ve spodní části ulice Na Ryšavce 4 retardéry, pochopil bych 1 retardér, ale v zatáčce je jeden- blbost- pak jsou dva docela vysoké v prudkém stoupání, další blbost, beru jeden retardér, který je asi 10 metrů před křižovatkou. V horní části ulice je mateřská školka a je s podivem,že tam není ani jeden retardér. Není to nějaké divné nebo jsou u Vás divní inženýři?Chci si to natočit a poslat do televize,ať se k tomu někdo vyjádří,ale mým prostým rozumem je blbost,co jste tady udělali,zbytečně vyhozené peníze a teď další peníze za zrušeni retardéru.A nyní aktuálně,pokud je v naší ulici sníh,nebo náledí,nemáte šanci ulicí projet.Před vysokým retardérem,musíte téměř zastavit a pak je skoro nemožné se rozjet.Je také velmi zajímavé,že nedávno rekonstruovaná ulice Na Rozmezí nemá jediný retardér!!! Toto je prostě pomsta za to,že občané bydlící v této ulici sepsali petici a bojovali za důstojnou pozemní komunikaci.Myslím,že je na místě,aby se nad tím někdo zamyslel,máme snad psát zase novou petici,nebo se obrátit na média,jaký je tady Kocourkov? Děkuji za odpověď S pozdravem Roman Baláž

 Vážený pane Baláži, projekty staveb realizovaných městem Písek nezpracovávají zaměstnanci města, ale specializovaní projektanti se státní autorizací udělenou na základě složených zkoušek Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků. Tito projektanti zodpovídají za navržené technické řešení stavby a svojí státní autorizací ručí za správnost projektu a oprávněnost navržených opatření. Musím ostře odmítnout Vaší argumentaci, že se jedná o pomstu ze strany města vůči obyvatelům ulice Na Ryšavce. Na rozdíl od Vás se necítím býti odborníkem na dopravní stavby a plně důvěřuji právě zmiňovaným autorizovaným projektantům. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písku)

Marie 03.02.2014
 

 Dobrý den, proč slevy pro důchodce MHD,kino atd jsou až od 65 let? Je mi 61, jsem v důchodu a na žádné slevy nemám nárok. Děkuji

 Vážená paní Marie, pojem senior není právní ani statistickou kategorií, ale kategorií spíše sociologickou. Český statistický úřad pracuje v souladu s odbornou literaturou (především sociologická a demografická literatura) s věkovými skupinami 0–14, 15–64 a od 65 výše. Hranice 65 let vyplývá z více faktorů. Hlavním faktorem je celoevropský trend stárnutí populace a postupné prodlužování střední délky života (tzn. naděje dožití). Stanovení hranice 65 let dále vyplývá z tzv. malé důchodové reformy, která odstartovala na přelomu září a října 2011, kdy je v budoucnu počítáno s odchodem do důchodu běžně až po dosažení této hranice. Stejně je tomu také ve většině evropských zemí. S nastoleným trendem i město Písek zvolilo právě tuto věkovou hranici pro jakési vymezení pro osoby, kterým různé bonusy usnadní přístup ke společenskému životu, snadnějšímu přístupu k informacím a komfortnějšímu bydlení se zaručenou odbornou péčí. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Martin Brož 31.01.2014
 

 Dobrý den. Rád bych se zeptal na jednu věc, a to je ohledně nelegálního výlepu v Písku který jsem již viděl na několika místech. A to například v průchodech. Chápu že město nemůže ohlídat všechny akce a tak většina lidí co ěnjakou akci pořádá prostě na každej sloup nebo zeď namatlá plakáty na své akce, ale jak je možné že tuto akci podporuje i město Písek a to výlepem na jejich vlastní representační ples města? Jelikož to musí někdo financovat zajímalo by mě kdo tohle povolil a kdo za to nese odpovědnost. Jako občan města jsem tímto stavem znepokojen, když už i samotné město porušuje zákon! Děkuji za odpověd.

 Vážený pane Broži, plakáty na XIV. Reprezentační ples města byly dány do výlepu dne 20. prosince a následně 28. ledna s tím, že 47 kusů bylo umístěno na oficiální městské výlepové plochy a 18 kusů na stojky v majetku Centra kultury. Pokud byl někde někým zaznamenán "černý výlep" těchto plakátů (bylo by dobré sdělit, kdy a kde to přesně bylo), tak nebyl proveden pracovníky Centra kultury Písek, kteří výlep zajišťují. Obecně platí, že jestliže zaznamenáme "černý výlep", a je-li autor identifikován, řešíme tuto situaci určitými sankcemi sami, nebo ve spolupráci s dalšími orgány města. S pozdravem

(Karel Průcha - Centrum kultury Písek)

Eva Marušková 29.01.2014
 

 Prosím kolik má Písek přesně obyvatel Děkuji

 Vážená paní Marušková, celkový počet obyvatel ve městě Písku je k 01.01.2014 - 30.065.

(Ing. Jiří Votýpka, vedoucí odboru vnitřních věcí)

David 29.01.2014
 

 Dobrý den, každý den chodím přes Fügnerovo náměstí, které je již třetím měsícem v provozu po celkové rekonstrukci. V dolní části vzniklo parkoviště, kde mohou občané zaparkovat na jednu hodinu zdarma, a v horní části vznikla pěší zóna. Jelikož vím, že vjezd a dlouhodobé stání v pěší zóně je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště, což v této zóně není, tak zastavit pro ty, kteří to mají ve spodní části dopravního značení povoleno je možno pouze na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu. Proto bych chtěl vysvětlit, jak je možné, že zde normálně parkuje každý den dlouhodobě několik automobilů. Dnes jsem jich napočítal šest. Znovu opakuji. Tyto auta zřejmě těch, kteří v zóně bydlí, zde normálně dlouhodobě parkují. Je v Písku nějaká výjimka pro trvale bydlící osoby, že i když není pěší zóna označena, jako parkoviště, tak zde mohou každý den dlouhodobě do rána parkovat? Pokud ne, tak přece není možné, aby si toho za celé tři měsíce Městská policie nevšimla. Děkuji za odpověď. S pozdravem David

 Vážený pane Davide, problematikiou parkování v horní části Fügnerova náměstí se na svém jednání 23.01. 2014 zabývala rada města Písku. V současné době se připravuje změna dopravního režimu v této části náměstí tak, aby byl umožněn trvalý vjezd pro všechna vozidla zajišťující dopravní obsluhu v této části pěší zóny a jejich parkování na zbývajících 3 parkovacích místech. V návaznosti na toto rozhodnutí rady města dojde také ke změně dopravního značení. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písku)

Pavel 28.01.2014
 

 Dobrý den, chci se zeptat, kdy začne výstavba parkoviště na sídlišti Portyč, v místech kde byla v prosinci zbourána budova bývalé vojenské správy? Uváděli jste zde, že pokud budou vhodné klimatické podmínky, tak stavba započne ještě v zimě. Vhodné klimatické podmínky byly téměř celý leden a nic se nedělo.

 Vážený pane Pavle, jak jistě víte, zhotovitel II. etapy revitalizace sídliště Portyč provedl demolici budovy bývalé vojenské správy. Poté byly práce z důvodu nepříznivých klimatických podmínek přerušeny. Konečný termín dokončení druhé etapy je stanoven na říjen letošního roku. Do této doby budou dokončeny veškeré práce včetně vybudování parkoviště na místě budovy vojenské správy. V současné době se v této části sídliště nachází 28 parkovacích míst a nově by jich zde mělo vzniknout 50. Dojde tedy k navýšení o 22 parkovacích míst. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

petr simunek 23.01.2014
 

 Dobrý den. Často chodím nebo projíždím ulicí Ot. Jeremiáše. Chtěl bych se zeptat, jak je to v našem městě se stáním automobilů bez SPZ na ulici. Já jsem totiž před časem koupil auto a měl jsem spoustu problémů, než jsem značky namontoval, chtěli mi auto odtáhnout. A zde jich stojí denně několik a ztěžují průjezd touto ulicí. A dále bych se chtěl zeptat, jestli se uvažuje o rekonstrukci opravené křižovatky s ulicí Kršky, neboť zde mají problém chodci i auta, horší křižovatku jsem dlouho nikde neviděl. Děkuji za odpověď. Simunek

 Vážený pane Šimůnku, k Vašemu dotazu Vám sděluji následující. Na pozemní komunikaci lze dle ust. § 36, odst. 1 zák.č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, provozovat pouze takové vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích. To znamená, že vozidlo musí splňovat podmínky uvedené § 38, odst. 1 zák.č. 56/2001 Sb. (mimo jiné na něm musí být umístěna tabulka s registrační značkou). V opačném případě lze vozidlo považovat dle ust. 25, odst. 6, písm. c) bod 2. zák.č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, za věc, umístěnou na pozemní komunikaci bez povolení příslušného silničního správního úřadu. Nerespektováním výše uvedeného se provozovatel (osoba) dopouští protiprávního jednání, které lze postihnout dle příslušného právního předpisu. V tuto chvíli se ve vámi zmiňované lokalitě nepřipravují žádné úpravy zrekonstruované křižovatky. Rekonstrukce byla provedena v souladu se všemi platnými předpisy. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Kamil Novák 21.01.2014
 

 Dobrý den, jakto, že hokejisté dostali od města tak veliké peníze na trenéry? To si trenéry na začátku sezony nasmlouvali i když neměli peníze? Dát z 1,5 mil cca 900 000 na hokej, který před rokem prodělával několik milionů!!!Tady zase něco smrdí!!!

 Vážený pane Nováku, zřejmě máte na mysli příspěvek IHC Písek, který schválilo zastupitelstvo města na svém jednání v listopadu roku 2013. Nejedná se o přímou podporu IHC z rozpočtu města Písku, nýbrž jde o příspěvek z Fondu na podporu aktivit mládeže z výnosů VHP a VLT (výberní hrací přístroj - video loterijní terminál). Status fondu najdete pod odkazem uvedeným níže http://www.mesto-pisek.cz/soubory/dokument20179.pdf. Zde byla schválena částka na základě doporučení výboru fondu VHP a VLT ve výši 400 tis. Kč, z čehož 300 tis. Kč tvoří odměny trenérů mládeže a 100 tis. Kč bude využito na nákup hokejové výzbroje pro mládež. Z fondu VHP a VLT jsou financovány pouze sportovní, kulturní, sociální aktivity, které se týkají mládeže do 19 let. Využití prostředků z fondu VHP a VLT je velmi podrobně kontrolováno. IHC Písek není samozřejmě jediným sportovním klubem, který čerpá prostředky z tohoto fondu. Vše lze velmi snadno dohledat v materiálech zastupitelstva města, které jsou k dispozici na webových stránkách města. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Marie 21.01.2014
 

 Dobrý den, budou v Písku levné vstupenky do kina jako to mají senioři v Praze i rodinní příslušníci.Děkuji za odpověď.

 Vážená paní Marie, Centrum kultury Písek, které je provozovatelem kina Portyč, nabízí zvýhodněné vstupné u některých vybraných titulů vždy několikrát měsíčně. Jedná se o filmy, které jsou promitány v rámci projektu BIO senior. Kromě zvýhodněného vstupného na vybrané filmy je pro každého seniora připravena zdarma např. hořická trubička či jiná drobnost. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Eva a Vašek 20.01.2014
 

 Dobrý den, tímto bychom rádi poděkovali městu Písek za revitalizaci vnitrobloku sídliště Portyč, která se zatím podařila. Co se bohužel již tolik nepovedlo, je černá skládka nebezpečného odpadu za jedním z domů v Dvořákově ulici, směrem do vnitrobloku. Skládka vznikla zřejmě rekonstrukcí domu v této ulici a dále se zvětšuje. Denně zde prochází mnoho obyvatel včetně dětí, které se musí na tuto skládku dívat! Zajímalo by nás, zda je v kompetenci města s touto skládkou něco v dohledné době udělat ... Děkujeme za odpověď. Eva a Vašek

 Děkuji za podnět, který neprodleně předávám k prošetření odboru životního prostředí. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Dana 20.01.2014
 

 Jsem seniorka a přečetla jsem si jaké výhody mají senioři v jiných městech,např, Praha má velké slevy vstupenek do kina 25,-kč nebo pernamentku za 100kč/rok.Proč to nejde v Písku?Kdyby šla celá rodina ,tak zaplatí 500,-kč.Děkuji za odpověď.Dana

 Vážená paní Dano, Centrum kultury, které je zřizovatelem kina Portyč, promítá každý měsíc několik představení v rámci programu BIO senior, které mohou navštívit senioři za zvýhodněné vstupné. V rámci těchto představení je pro seniory také připravena zdarmě malá drobnost např. hořická trubička ke kávě atd. Město Písek nabízí seniorům např. zvýhodněný kupon na MHD, kdy při zakoupení kuponu v hodnotě 100 Kč mohou senioři služeb MHD využívat naprosto neomezeně celý rok. Zvýhodněné jsou také ceny obědů pro seniory, které zajišťuje prostřednictvím školních jídelen pečovatelská služba. Na tyto obědy doplácí město Písek ze svého rozpočtu nemalou částku. Pečovatelská služba dále nabízí aktivizační programy, počítačové kurzy a mnoho dalších aktivit, které mohou písečtí senioři bezplatně využívat. Centrum kultury pořádá pro seniory pravidelné akce se zvýhodněným vstupným tzv. Večery pro seniory. Senioři mají také nižší poplatek ze psa a mohl bych ve výčtu věcí pokračovat. Právě proto, že město Písek si svých seniorů váží, snaží se jim pomáhat v jejich ne vždy jednoduché sociální situaci. Cílem města je, aby se zde cítili dobře a aby zde byli spokojeni. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Marie 19.01.2014
 

 Dobrý den,chci se zeptat proč v Písku není ,co je běžné v jiných městech i v Praze.Tam mají senioři pernamentku do kina za 100,-kč a 50,-rodinní příslušníci,nebo mají vstupenku za 25,-kč.Dokonce je v Písku vstupenka dražší než má Praha na Václaváku.Když chce jít celá rodina stojí to i 500,-kč tady v Písku. Také je i malá výhoda pro seniory 1x měs.za 50,-kč dopoleddne.Marie

 Vážená paní Marie, Centrum kultury, které je zřizovatelem kina Portyč, promítá každý měsíc několik představení v rámci programu BIO senior, které mohou navštívit senioři za zvýhodněné vstupné. V rámci těchto představení je pro seniory také připravena zdarmě malá drobnost např. hořická trubička ke kávě atd. Město Písek nabízí seniorům např. zvýhodněný kupon na MHD, kdy při zakoupení kuponu v hodnotě 100 Kč mohou senioři služeb MHD využívat naprosto neomezeně celý rok. Zvýhodněné jsou také ceny obědů pro seniory, které zajišťuje prostřednictvím školních jídelen pečovatelská služba. Na tyto obědy doplácí město Písek ze svého rozpočtu nemalou částku. Pečovatelská služba dále nabízí aktivizační programy, počítačové kurzy a mnoho dalších aktivit, které mohou písečtí senioři bezplatně využívat. Centrum kultury pořádá pro seniory pravidelné akce se zvýhodněným vstupným tzv. Večery pro seniory. Senioři mají také nižší poplatek ze psa a mohl bych ve výčtu věcí pokračovat. Právě proto, že město Písek si svých seniorů váží, snaží se jim pomáhat v jejich ne vždy jednoduché sociální situaci. Cílem města je, aby se zde cítili dobře a aby zde byli spokojeni. S pozdravem

()

Karel 16.01.2014
 

 Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zde už je v jednání termín návštěvy pana prezidenta v Písku. Děkuji.

 Vážený pane Karle, prezident ČR Miloš Zeman navštíví Písek v rámci své návštěvy Jihočeského kraje v úterý 18.02. 2014. Naplánované je také setkání s občany města Písku. V současné době dolaďujeme přesný čas a místo tohoto setkání. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Petr 16.01.2014
 

 Vážený pane Ondřichu,děkuji za odpověď - \"cyklostezka Písek-Smrkovice\" ze dne 8.1.2014. Na zadaný dotaz : Jak se pěšky bezpečně dostaneme do lokality ¨Za Šarlákem jste nám neodpověděl. Nežádali jsme vybudování přechodu , ale krátké přerušení svodidel na horizontu(podobně jak je tomu u Kovošrotu,vjezdu na pole za kompostárnou,nebo u hráze rybníka velký Hánovec) a tím nám umožnit normálně přejít komunikaci.Do doby před výstavbou této stezky totiž byl pohyb za dvěma plnými čarami a následný přechod do ulice Za Šarlákem bezproblémový -svodidla už to neumožňují.Znovu připomínám, že se jedná o druhou část ulice Za Šarlákem -u firem Unigranit,Paliva ,Vojenský výprodej ,a zahrádkářská. kolonie. Naše otázka tedy opět zní :Kudy se chodec,cyklista,žena s kočárkem ,invalida na vozíku,důchodce o holích,děti   má bezpečně dostat do již zmíněné lokality, bez toho , aby porušoval zákon o pozemních komunikacích ,ohrožoval tak bezpečnost dopravy, a především ohrožoval svůj život. Za vyčleněné finanční prostředky by technické zpracování cyklostezky mělo být  bezchybné a dořešené..Musíme zároveň souhlasit s konstatováním pana Karase, že by postačilo posunout konec obce o 50 m dál ,a tím vyřešit přechod pro pěší a bezpečnější výjezd vozidel z této lokality.Ke zmíněné cyklostezce jsme dostatečně nastudovali všechny dostupné materiály a skutečnosti. V zájmu všech  odstranění výše zmíněného problému.Děkuji s pozdravem Hodek

 Vážený pane Petře, po velmi složitých jednáních se zdá, že jsme nalezli řešení, které by mohlo vyřešit vámi zmiňovaný problém. V místě, které ve svých a mailech zmiňujete, nebude zřízen přechod pro chodce, protože to není možné z dopravně - bezpečnostního hlediska. Nicméně zde dojde k přerušení svodidel v šířce cca. 1 metr. Tento průstup zde bude zřízen kvůli údržbě a úklidu cyklostezy a budou ho moci samozřejěm využívat také chodci, cyklisté a všichni, kteří se na stezce budou pohybovat. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Marie Čuřínová 15.01.2014
 

 Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda je někdo zodpovědný za vodní slalomovou dráhu (respektive její zůstatky), které ukrutně hyzdí břehy na stezce za Sulanem? Zarůstající lana a vyvrácené sloupy. Při každé procházce nad tím kroutím hlavou a divím se, že to nikdo neřeší. Nemluvím už vůbec o tom, že při sestupu k řece se tam mohou lidé i zranit. Děkuji za odpověď Marie

 Vážená paní Čuřínová, řeka Otava spadá do působnosti Povodí Vltavy konkrétně správa Strakonice. Slalomová dráha patří oddílu kanoistiky. Totéž se týká přístupu do řeky. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písku)

Eva 13.01.2014
 

 Dobrý den, jsou nové zprávy o výstavbě bazénu v Písku.Zaslechla jsem, že se chce opět bourat starý dosud sloužící bazén, je to pravda .Děkuji

 Vážená paní Evo, v současné době se v žádném případě neuvažuje o bourání stávajícího plaveckého bazénu. V rozpočtu města je v letošním roce vyčleněna částka ve výši 12 mil. Kč na nejnutnější opravy spojené se zachováním jeho provozu. Dále by cca v měsíci únoru měla být vyhlášena anketa, v které občané města vyberou ze třech možností lokalitu pro výstavbu nového bazénu. Poté by měla být vypsána architektonická soutěž na jeho výstavbu. Ve čtvrtek 30.01. 2014 bude zastupitelstvo města projednávat materiál, který určí rozsah oprav stávajícího bazénu. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

PhDr. Olga Ambrožová 09.01.2014
 

 Dobrý den, prosím o informaci, kdy je v plánu rekonstrukce komunikace v Dobrovského ulici a co bude tato oprava znamenat pro místní obyvatele. Proslýchá se totiž, že výsledkem opravy bude snížení počtu parkovacích míst. Nechce se mi věřit, že by město v situaci, kdy počet parkovacích míst tragicky nedostačuje, jejich počet ještě snižovalo!?! Kde má parkovat starší člověk, obtížně se pohybující, když před jeho domkem je často zcela obsazeno? Nebylo by řešením, kdyby ke každému rod.domku se dalo pronajmout od města jedno parkovací místo před domem? Ovšem za cenu, kterou by mohl zaplatit důchodce. Jak hodlá město řešit obecně situaci s parkováním? Zatím lze vidět pouze neuvěřitelné akce v opačném směru, které situaci pouze zhoršují (Lázeňská, Erbenova. Co je smyslem a účelem snižování počtu parkovacích míst? Děkuji.

 Vážená paní Ambrožová, vlastní realizace stavby - rekonstrukce Šafaříkovy ulice a 1.etapy Dobrovského ulice v úseku mezi ulicemi Erbenova a Na Houpačkách je plánovaná od června do listopadu letošního roku. Druhá etapa Dobrovského ulice v úseku Na Houpačkách-Jiráskovo nábřeží v roce 2015. Projektová dokumentace předpokládá v ulici Dobrovského zachování stávajícího rázu ulice tzn. oboustranný chodník, oboustranné podélné parkovací stání a obousměrná vozovka. V parkovacích stáních jsou navrženy malé ostrůvky pro sloupy veřejného osvětlení a malokorunaté stromy. Ulice bude vypadat podobně jako již z části zrekonstruovaná Erbenova ulice. Dojde k mírné redukci parkovacích míst s ohledem na stávající stav dnešního živelného parkování, umístění nových sloupů veřejného osvětlení a výsadbu zeleně. Vybudováním šikmých parkovacích stání by nedošlo k zvýšení počtu parkovacích míst. V projektové dokumentaci navržený způsob rekonstrukce byl schválen všemi dotčenými orgány státní zprávy /DI PČR, odbor dopravy, odbor ŽP, odbor RIMM, městský architekt/. S pozdravem

(Lenka Gareisová - Městské služby Písek)

Marie Balázsová 09.01.2014
 

 Dobrý den.Chtěla jsem se zeptat, jestli bude opravdu otevřen venkovní bazén v sezoně 2014, jak bylo přislíbeno a jak byl i výsledek referenda.Děkuji za odpověď.

 Vážená paní Balázsová, problematikou plaveckého bazénu se na svém jednání 30.01. 2014 bude zabývat zastupitelstvo města Písku. V letošním roce je v rozpočtu města vyčleněna částka 12 mil. Kč na jeho opravu. Součástí otázky referenda nebylo zprovoznění venkovního bazénu, nýbrž zachování provozu stávajícího bazénu po dobu výstavby nového plaveckého bazénu a otázka umístění nového bazénu. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Tereza 08.01.2014
 

 Dobrý den, Písek je opravdu krásné město. Má otázka zní, proč je všude takový nepořádek. Po návštěvě jsme byli znechuceni nepořádkem např.kolem řeky, od fastfood restaurace až k Václavu se povalují kelímky,sáčky. Možná by bylo dobré zde umístit více košů. Dále cesta \"k Sulanovi\". Aj. Je to opravdu škoda. Když jsou písečtí obyvatelé \"čuňátka\", jak to řeší město? Děkuji a chválím zlepšující se infrastrukturu.

 Vážená paní Terezo, problém nepořádku od fastfoodu McDonalds směrem do centra města byl již několikrát řešen s provozovatelem. Byly zde i přidány odpadkové koše. Bohužel se ukazuje, že někteří lidé nejsou schopni odpadky do těchto košů dopravit a odhodí je v mistě, kde zkonzumují obsah. Město Písek se snaží udržovat pořádek prostřednictvím městských služeb, které provádějí denně úklid centra města a provádí se také úklid částí mimo centrum města. Vše je o tzv. slušném vychování a jistě uznáte, že nemůžeme mít odpadkové koše na "každém rohu". Nicméně vám velmi děkuji za Váš podnět, který byl předán městským službám k zjednání nápravy a děkuji také za pochvalu zlepšující se infrastruktury. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Petr 08.01.2014
 

 Dobrý den reaguji na odpověď k mému dotazu ze dne 16.12.2014 ohledně cyklostezky Písek -Smrkovice.Jsem velmi potěšen ,že byl problém zpřístupnění ulice Za Šarlákem konzultován s projektantem, avšak uvedené místo se nachází sice za cedulí Písek -na silnici III/1402 ,v tomto místě je však plnohodnotná odbočka do ulice Za Šarlákem a ta je dle katastrálního území plnohodnotnou ulicí města Písku.K nízké frekvenci pěších a cyklistů do této lokality dodávám, že jsou zde tři firmy a zahrádkářská kolonie, trvale zde žijí občané města.Za porušení bezpečnosti nežádoucím způsobem než by bylo krátké přerušení svodidel, my kteří do této ulice v současnosti docházíme, považujeme za nebezpečnější chůzi po silnici s povolenou rychlostí 90km/h, nebo používání bezpečné cyklostezky s následným prolézáním svodidel. Jak tedy dle projektu mají pěší a cyklisté vyřešit každodenní bezpečný přístup do této lokality ? Dále se zajímáme o zimní údržbu stezky, která klouže již teď a to ještě pořádně nemrzne. Zároveň se domníváme, že není vyřešena bezbariérovost této stezky, protože i malý obrubník pro vozíčkáře znamená velký problém. Město Písek je po stránce stavebních úprav velice povedené, nicméně nedokončená cyklostezka, vykazuje některé nedostatky již teď , mnohé by šlo vyřešit lépe, účelněji než vzniklým železným koridorem.Za noční osvětlení stezky však dáváme 1*. Děkuji s pozdravem Hodek Petr

 Vážený pane Petře k Vašemu dotazu sděluji následující. - Úprava ve Vámi zmiňovaném místě by musela být v mnohem větším rozsahu než v pouhém přerušení svodidel, které by nežádoucím způsobem snížilo bezpečnost provozu v tomto místě. Jednalo by se o podobnou úpravu jako je u křížku ve Smrkovicích a to se v tomto místě jedná o rovný úsek bez horizontu. V tuto chvíli je pro nás závazné stanovisko projektanta, které konstatuje, že vzhledem k tomu, že se jedná o místo mimo obec na silnici III/1402 a je zde povolena rychlost 90 Km/hdo není zde dovoleno zřizovat místo pro přecházení. - Během výstavby cyklostezky, která je dlouhá cca 2 km, jsme se museli vypořádat jak s platnou legislativou, tak s vlastníky dotčených pozemků. Proto jsou v některých místech z vašeho pohledu až nelogické úpravy jako je např. zdvojená obruba či umělá vlna. - Současný kluzký povrch cyklostezky je dočasný stav, protože každý nový asfaltový povrch je po pokládce výrazně kluzký. V případě vrstvy asfaltobetonu jemného, který byl použit na cyklostezce, je tento stav ještě výraznější. Během několika měsíců se kluzkost podstatně sníží. Systém zimní údržby cyklostezky bude stanoven až na základě vyhodnocení provozu a charakteru pohybu. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

karas karel 06.01.2014
 

 reaguji na odpověd mluvčího MěÚ Romana Oldřicha na dotaz pana Petra týkajícího se cyklostezky na silnici III/1402. Pane Oldřichu, dle vás by přerušení svodidla na horizontu a umožnění přecházení zvýšilo nebezpečí? Co chodci s kárkama, ženy s kočárky, s malýma dětma pohybující se na tomto úseku, nebo přelézající zábradlí a svodidla, ti nebezpečí nezvýší? On ten pěší provoz tam zas tak uplně zanedbatelný není. Zřízení přechodu přímo na horizontu by bylo určitě bezpečnější, než když se budou chodci pohybovat přímo v jízdní dráze, protože by byli vidět z obou stran. Uvědomte si že před rekonstrukcí se pohybovali mimo jízdní dráhu a dnes je vlastně zúžená. Tedy chodci jsou nuceni se zde pohybovat a pohybovat se budou, coz bude velice nebezpečné. Nakonec, obec je ukončena pod nadjezdem, nic by nebránilo tomu, posunout konec obce o cca 50 m dál, což by bylo odůvodnitelné,protože do US, UNIGRANITU vjíždí i vyjíždí hodně vozidel a na výjezdu výhled ke Smrkovicum není nic moc. Ale vše pro bezpečnost v silničním provozu. Druhá věc: uvádíte že je nízká intenzita chodců. Proč tam svítí tolik světel. Další věc: nechápu proč je cyklostezka tak vyvýšená a jsou zde dvě řady betonových obrubníku nad sebou. Dokonce se mi zdá že na jednoum úseku je dokonce i umělá terenní vlna. To aby to bylo dražší? Na pohled to vypadá docela pěkně. Asi si počkáme až tam někoho nějaké vozidlo sestřelí, potom se to snad vyřeší. Karas

 Vážený pane Karasi, pro město Písek je závazné stanovisko projektanta, které uvádí, že vzhledem k tomu, že se místo nachází mimo obec, kde je povolena rychlost 90 km/hod, není zde dovoleno zřizovat místo pro přecházení. Pouhé přerušení svodidel bez dalšího řešení by výrazně zvýšilo bezpečnostní riziko. Muselo by se jednat o podobnou úpravu jako je ve Smrkovicích u křížku. Město jako investor musí dodržovat platnou legislativu a nemůže si svévolně zřizovat místa pro přecházení, kde by se mu zachtělo. V případě osvětlení se jedná o tzv. LED osvětlení, což je v danou chvíli nejúspornější osvětlení na trhu. Náklad na provoz jednoho LED světla činí 1,20 Kč za noc, což jak jistě uznáte je zanedbatelná částka. Při budování cyklostezky jsme se museli vypořádat jak s platnou legislativou tak s vlastníky dotčených pozemků. Proto jsou v některých místech Vámi zmiňované úpravy jako je např. zvýšená obruba nebo terénní vlna.I přes Vaše připomínky věřím, že cyklostezka si najde své příznivce, kteří tuto stavbu ocení a budou jí hojně využívat. Závěrem si Vás dovolím drobně opravit. Jmenuji se Roman Ondřich nikoliv Oldřich. S pozdravem a přáním pěkného dne

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Luboš 06.01.2014
 

 Dobrý den, prosím o informaci, kdo má ve správě lesy v k.ú. Hradiště u Písku. Děkuji

 Vážený pane Luboši, lesy v k.ú Hradiště mají ve správě Lesy města Písku s.r.o. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Dan 06.01.2014
 

 Dobrý den, chci se zeptat proč jste nesmyslně zrušili Přechod pro chodce před Veterinou na rohu Mírového náměstí? Dále nechápu ( prosím o vysvětlení!) stálé parkování na vodorovných ŠRAFECH před veterinou a potravinama v místě právě zrušeného přechodu pro chodce. Jezdím okolo několikrát denně a nikdo stání na šrafech neřeší! Může se zde parkovat? a nebo může pouze VIP.

 Vážený pane, ke zrušení uvedeného přechodu došlo již v roce 2004 v rámci rekonstrukce Kollárovy ulice proto, že od Mírového náměstí až k Novému mostu fungují světelně řízené křižovatky ve vzájemné koordinaci, takže mezi nimi nemůže být umístěn žádný další světelně neřízený, a tudíž nekoordinovaný přechod, který by tuto koordinaci narušoval. Zrušení přechodu však neznamená, že je v uvedeném místě zakázáno přecházet, pouze to znamená, že chodec musí dát při přecházení přednost projíždějícím vozidlům. Řidič, který parkuje s vozidlem v úseku označeném vodorovnou dopravní značkou V13a (šikmé rovnoběžné čáry) se dopouští přestupku dle § 125c, odst. 1, písm. k) zák.č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. V rámci dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích bude Městská policie Písek provádět namátkové kontroly dodržování dopravního značení v dané lokalitě. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Marcela 03.01.2014
 

 Dobrý den, prosím o informaci kde a v jakých dnech bude probíhat výdej plastových pytlů na komunální odpad. Děkuji za odpověď

 Vážená paní Marcelo, výdej plastových pytlů na komunální odpad probíhá každý den v areálu městských služeb na adrese Pražská 372, u paní Soukupové v čase od 7.00 do 11.00 hod. a od 12.00 hod. do 14.30 hod. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Tom 02.01.2014
 

 Dobrý den a pěkný nový rok, chci se zeptat, kdy bude konečně obnoven přechod pro chodce v Nádražce mezi hospodou U Ševce a novinovým stánkem (http://prntscr.com/2fsx2n)? Od rekonstrukce ulice je to už dost dlouho. Tento přechod je optimální pro všechny, kteří jdou od spoda směrem k Husáku (a naopak), přecijen trasa vnitroblokem za bývalou sámoškou je nepoměrně klidnější než Nádražkou a Zeyerovkou - jedněmi z nejrušnějších ulic v Písku (tzn. jít po úzkém chodníku ke křižovatce a pak vzhůru k Husovce). A hlavně, pro chůzi s kočárkem nebo dětmi je tento „chodníček“ (od Švece ke světelné) velice nepříjemný, auta jezdí od křižovatky dolů přímo rychle a zběsile a dva kočárky se vyhýbají jen stěží. Navíc je to i poměrně velká zacházka (vzdálenost mezi přechody je dlouhých 62m). K tomu jsou na chodnících v místě nedomalovaného přechodu naváděcí pruhy pro slepce, takže přechod bez přechodu je nebezpečný i pro ně.

 Vážený pane, v daném případě se jedná o tzv. místo pro přecházení podle §54 odst.1 zákona o silničním provozu č.361/2000 Sb.; přechod pro pěší i kvůli Vámi zmiňované blízkosti světelně řízené křižovatky v tomto místě již obnovován nebude. S pozdravem

(Ing.Michal Kovařík - vedoucí odboru dopravy)

Knettigová 02.01.2014
 

 Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda se uvažuje o rekonstrukci části Zeyerovy ulice - od budovy Policie ČR podél zahrady mateřské školky. Do školky vodím denně své děti a zdá se mi chodník úzký a často do půlky zarostlý, obrubníky oddělující silnici nedostačující, ze svahu od školní zahrady se stále sype kamení a zem, pro neustálý pohyb dětí velice nebezpečné (hlavně z hlediska aut). Nevím, zda by se svah dal zrušit, zeď školní zahrady zpevnit a tím chodník rozšířit. Děkuji.

 Vážená paní Knettigová, oprava Zeyerovy ulice v úseku od budovy Policie ČR směrem do ulice Hradišťská není v letošním roce plánovaná. Rekonstrukce ulic a komunikací se řídí podle Strategického plánu oprav komunikací a podle určeného pořadí, které se stanovuje na základě bodování stavu komunikace včetně inženýrských sítí, mobiliáře atd. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Roman 02.01.2014
 

 Dobrý den. 1) Rád bych věděl, zda je nutné opět ustanovovat společného plátce při platbě za svoz a likvidaci komunálního odpadu nebo se to bude brát podle seznamu, který jsem vyplňoval vloni? Samozřejmě za předpokladu, že se počet členů domácnosti nezměnil. Nikde jsem tu informaci nenašel. 2) Bude \"generován\" nový variabilní symbol nebo bude použit ten vloni přidělený? Děkuji.

 Vážený pane, pokud si poplatník zvolil a ohlásil společného plátce poplatku již v roce 2013, a v podání nenastala žádná změna, nemusí v následujících zdaňovacích obdobích již nic nahlašovat. Ohlášení společného zástupce není časově omezené. Tento poplatník pak obdrží v průběhu měsíce dubna součtovou složenku za nahlášené osoby. Variabilní symboly zůstávají po celou dobu nezměněny. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Veronika 30.12.2013
 

 Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem, zda by bylo možné zabránit tomu,aby majitelé psů neměli puštěné své psy na volno i na sídlištích? Ve vyhlášce je jen histor. jádro Písku a Písecké hory..... Já své dva malé psy mám na vodítku a velmi mne rozzlobí, když páníček má psa bez vodítka a obtěžuje mé psy, kteří se zrovna moc kamarádit nechtějí. Pokud je pes vycvičený a majitele poslouchá, tak proti tomu nic nemám. S tímto problémem se setkávám čím dál tím častěji v obytných čtvrtích, sídlištích, apod.. téměř všude. Předem děkuji za odpověď.

 Vážená paní Veroniko, podle obecně závazné vyhlášky č. 2/2007 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství je zodpovědná osoba povinna mít psa na vodítku v historickém jádru města a v přírdoním parku Písecké hory. Na veřejném prostranství je zakázáno volné pobíhání psa bez přímého dohledu zodpovědné osoby. Volné pobíhání ovladatelného psa na veřejném prostranství je dovoleno. Jistě uznáte, že není možné při omezeném počtu městských strážníků kontrolovat všechna místa, kde jsou venčeni psi. Městská policie kotroluje dodržování zmiňované vyhlášky a za její nedodržení zodpovědné osoby postihuje. Nicméně Váš podnět byl předán městské policii, aby se strážníci při pravidelných obchůzkách více na tuto problematiku zaměřili. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Lucie 29.12.2013
 

 Dobrý den, nutí mě k tomu tak trochu okolnosti,které se poslední dobou dějí čím dál častěji... Zajímalo by mne,jak je možné,že dětem mladším 18 let se prodávají tabákové výrobky,alkohol,petardy a dělobuchy...Už mě docela štve,že já každý rok poctivě vše platím,platím si psy,platím poplatky a podobně a žju v prostředí,kde děti od 10 let veřejně vykuřují na vřejných místech,hážou petardy do dvorů,do průchodů a pod nohy jak starším lidem i těm mladším,ale i psům,zajímalo by mne,kde až tohle skončí a proč s tím nikdo nic nedělá.Jak je možné,že děti mají v rukách petardy?Jak je možné,že se nikde nic nehlídá?Vybírat za psy to je v pořádku,vybírat popelné taky dobře ale kdy začnete dělat něco s tímhle?To čekáte na ránu s hora nebo jak?Co třeba vytyčit místa,kde by bylo možné petardy střílet a naopak dát přísný zákaz v kterých místech (nejlépe obydlených) se nesmí petardy a tomu podobné hovadiny používat?Myslíte,že je v pořádku,když vám děcka hodí pod nohy něco co bouchne?Je to každý rok a je to naprosto to samé... myslím si,že nejsem jediná,které tohle silně vadí... jelikož jsem občan tohoto města,řádně platím veškeré věci,ráda bych se i v klidu procházela ulicemi případně parkem,kde se nebudu muset bát,že mi někdo hodí něco pod nohy... nemluvím ani o psech,kteří jsou v důsledku šoku schopní vytrhnout se z vodítka a utéct...Začnete s tím někdy něco dělat?Ne jen s těmi petardami,ale s alkoholem i s tabákovými výrobky...Vytyčíte nějaké prostory k tomu vhodné,aby se lidé nebáli chodit po ulicích?Děkuji za Vaší odpověď!

 Vážená paní Veroniko, město Písek nemá žádnou zákonnou možnost kontrolovat, zda se mladistvým prodávají cigarety, alkohol a Vámi uvedené petardy. Tuto záležitost mají ve své kompetenci jiné orgány státní správy jako je např. ČOI, policie atd. V případě, že jste svědkem jednání, které narušuje veřejný pořádek, obraťte se neprodleně na městskou policii tel. 156 nebo 382 213 225, která zjedná nápravu. Pokud je mi známo, není v žádném městě v ČR v platnosti ani vyhláška ani nařízení, podle které by byl vyhrazen prostor pro odpalování petard. Přiznám se, že k tomuto záměru jsem skeptický. Nicméně s Vámi souhlasím, že odpalování petard zejména před koncem roku, je velmi nepříjemná záležitost. Jediné řešení je tedy kontaktovat městskou policii, které byl Váš podnět také předán a před koncem roku se na tuto problematiku zaměřit více, což Vám můžu přislíbit. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písku)

Pavel Jelínek 20.12.2013
 

 Prosím o informaci,v jakém termínu budou Písecké slavnosti v roce 2014 Děkuji Jelínek Pavel

 Vážený pane Jelínku, městská slavnost Dotkni se Písku 2014 se bude konat ve dnech 13.06. - 15.06. 2014. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

REGINA DVOŘÁČKOVÁ 16.12.2013
 

 dobrý den zajímalo by mě jestli funguje nějaké centrum pro bezdomovce,aby nemuseli v mrazech spát venku na lavičkách.Jednoho máme blízko domova a ráda bych mu nějak pomohla,ale nevím jak.

 Vážená paní Dvořáčková, v případě teplot hluboce pod nulou mohou lidé bez domova ve spolupráci s odborem sociálních věcí MÚ Písek využít možnost dočasného ubytování ve středisku Naděje v Purkraticích. Předběžně je také předjednána spoluprace s o.s. Elim Písek. Pracovnice sociálního odboru jsou s lidmi bez domova v častém kontaktu a snaží se přispět k řešení jejich situace. Základem této práce je ovšem ochota klienta ke změně.Člověka bez domova, kterého zmiňujete ve svém dotazu, můžete nasměrovat na odbor sociálních věcí MÚ Písek, kde dostane veškeré konkrétní informace. Dále v Písku působí také neziskové organizace jako již zmiňovaná Naděje, Oblastní charita Písek, Inkano, které mohou poskytnout poradenství nebo základní materiální pomoc. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Petr 16.12.2013
 

 Dobrý den,zajímá mě proč při výstavbě cyklostezky -Písek- Smrkovice , v prostoru ulice Za Šarlákem- u firmy Unigranit, Paliva Písek,Vojenský výprodej, zahrádkářská kolonie- nejsou přerušena svodidla cyklostezky-podobně jak je tomu u Kovošrotu a rybníka Velký Hánovec.Do firem a zahrádek docházejí a dojíždějí na kole mladší i starší ročníky ..a těm bohužel nezbyde nic jiného než přelézat svodidla nebo cestu á 200m absolvovat opět po silnici.Je možné nějakým způsobem situaci změnit?Děkuji za Odpověď.

 Vážený pane Petře, Vámi zmiňovaná záležitost byla konzultována s projektantem cyklostezky. Vzhledem k tomu, že uvedené místo se nachází mimo obec na silnici III/1402 s povolenou rychlostí 90 km/hod není zde dovoleno zřizovat místo pro přecházení. Přerušení svodidla by snížilo bezpečnost provozu nežádoucím způsobem nejen na cyklostezce, ale také na komunikaci III/1402. Důležitým faktorem je také velmi nízká intenzita pěších do Vámi zmiňované lokality. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Jiřina 15.12.2013
 

 Dobrý den. Mohli byste mi prosím sdělit, kdy bude fungovat policejní služebna na sídlišti Dukla v Přemyslově ulici? Všichni se na ni těšíme. Děkuji

 Vážená paní Jiřino, služebny městské policie na sídlišti Portyč začne fungovat od 02.01. 2014. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Novák 11.12.2013
 

 Dobrý den, prosím Vás, proč město dovolilo v ul. Lesnická tak dlouhodobý zábor komunikace? Dnes to bylo zase uzavřeno, neprůjezdné, auta stála v křižovatce. Je to hrozné, padne zima (dům měl být na podzim dostavěn, zatím se jen měsíce klepeme, zda v zúženém místě nenabouráme...Co s tím hodláte dělat? Kdo za vzniklou situaci může? Děkuji za včasnou odpověď! Novák

 Vážený pane Nováku, na základě vašeho podnětu bylo provedeno místní šetření v ulici Lesnická a provedena fotodokumentace dopravního značení. Toto značení je v souladu s předpisy o pozemních komunikacích a vydaným povolením odboru dopravy MÚ Písek. Pokud dochází k omezování provozu na komunikaci i mimo vymezené staveniště, je potřeba se neprodleně obrátit na městskou policii, která toto jednání zdokumentuje a předá příslušnému správnímu orgánu k prošetření tel. 382 213 225 nebo 156. Termín dokončení stavby je věcí vydaného stavebnního povolení. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Klára 10.12.2013
 

 Prosím,kdy bude odstraněn zátaras na Topělec ze sídliště Portyč?Odpoví někdo? Děkuji

 Vážená paní Kláro, na Váš dotaz ze dne 20.11. 2013 Vám již bylo odpovězeno, pro jistotu tedy zasílám odpověď ještě jednou. Zastupitelstvo města na svém jednání dne 20.06. 2013 odsouhlasilo přípravu a realizaci projektu 3. etapy revitalizace veřejného prostranství k realizaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Písek – zóna Portyč v tomto rozsahu: trvalé zprůjezdnění ulice Topělecká tak, aby plynule navazovala na křižovatku ulic Jablonského a Na Pěníku, dále vybudování hřiště pro kolektivní sporty a parkoviště. Tyto akce budou realizovány během roku 2014. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Jana 08.12.2013
 

 Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda plánujete koncert Martina Haricha v příštím roce? Předem děkuji.

 Vážená Jano, Martich Harich vystupoval v Písku již dvakrát - v KD a v rámci městské slavnosti Dotkni se Písku 2013. Proto jeho samostatný koncert v roce 2014 neplánujeme. Jako adekvátní náhradu však můžeme nabídnout vystoupení kapely Koblížc!, která bude vystupovat v rámci městské slavnosti 2014 na Velkém náměstí. Martina Haricha si necháme opět na další rok. S pozdravem

(Iveta Hodoušová - dramaturg Centra kultury Písek)

Jana 04.12.2013
 

 Dobrý den, každý den sledujeme postup prací na kanalizaci Amerika II. Jen by mě zajímalo, kdy bude dílo hotové a co zde vznikne? Je jasné, že něco ano, protože se tam buduje nová komunikace...jen doufejme, že ne další pozemky pro výstavbu :-( děkuji za odpověď.

 Vážená paní Jano, nejedná se o pozemky ani akci města Písek, nýbrž o soukromý developerský projekt. Podle našich informací by zde měla vzniknout nová zástavba rodinných domů. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Šafaříkova 03.12.2013
 

 Dobrý den, navštívila jsem zastupitelstvo 28. 11., kde se mimo jiné dost dlouho mluvilo o rekonsrukci ulic (Dobrovského apod.)a vyplynulo z toho, že se město snaží o rekonstrukci ulice ruku v ruce s rekonstrukcí slovy pana starosty \"střev\" - kanalizace pod ulicí apod. V ulici Šafaříkova (od ulice KOllárova) se předědlávalo dálkové topení. Povrch ulice je v kritickém stavu, pokud prší, tak o lidem leje do sklepů, chodníky jsou obřas na úrovni ulice, atd. On totiž v této ulici není ani jeden odtokový kanál, což je docela rarita.Takže by mě zajímalo, proč se souběžně, respektive následně neuděla i povrch a celková rekonstrukce ulice? Jak jsem se dozvěděla, není rekonstrukce plánovaná ani na rok 2015. Tak kdybychom se mohli dočkat a těšit? Děkuji

 Vážená paní, kompletní rekonstrukce ulice Šafaříkova včetně inženýrských sítí /rekonstrukce vodovodního a kanalizačního řadu včetně přípojek, zřízení nové dešťové kanalizace/ bude provedena v roce 2014. Důvodem realizace v příštím roce je aktuální technický stav komunikace a koordinace prací ohledně napojení inženýrských sítí ohledně dokončení povrchu křižovatky s Erbenovou ulicí. Finanční prostředky na tuto rekonstrukci jsou vyčleněny v rozpočtu města. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Alois 02.12.2013
 

 Cena jízdného MHD Písek pro rok 2014 pro seniory/7Olet a více/.Děkuji.

 Vážený pane, cena jízdného MHD pro občany starší 65 let zůstává na stejné úrovni jako v roce 2013. Znamená to tedy, že po zakoupení kuponu v hodnotě 100 Kč mohou tito senioři užívat píseckou MHD po celý rok neomezeně. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Lenka 27.11.2013
 

 Dobrý den,o víkendu malovali značení na silnici v Hradišťské ulici(u středověké krčmy)a objevila se před křižovatkou velká zebrá,která tam nikdy před tím nebyla,jak se tady vždycky špatně parkovalo,tak teď tady nemáme šanci my co tady bydlíme,zajímal by mne důvod namalování zebry,děkuji za odpověď.

 Vážená paní Lenko, na základě místního šetření za účasti dopravního inženýra Policie ČR a Městských služeb Písek jako správce komunikace musím konstatovat, že vodorovné dopravní značení v prostoru křižovatky ulic Zeyerova a Hradišťská je provedeno přesně v souladu se zákonem o silničním provozu č.361/2000 Sb., konkrétně pak s ustanovením §27 odst.1 písm.d) tohoto zákona. Přesto budeme ve spolupráci s policií a správcem komunikace hledat nějaké všeobecně přijatelné řešení, jak parkování v této křižovatce alespoň částečně umožnit. S pozdravem

(Ing. Michal Kovařík - vedoucí odboru dopravy)

Milan 27.11.2013
 

 Dobrý den, kdy se bude platit svoz odpadů na rok 2014. Děkuji

 Vážený pane Milane, splatnost poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu bude 31.05. 2014. Složenky na úhradu budou rozesílány správcem poplatku počátkem měsíce dubna. Poplatek zůstává zachován ve stejné výši jako byl v letošním roce, tedy 590 Kč za osobu. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

Maršálková 27.11.2013
 

 Dobrý den, bylo by prosím možné zařadit do zimní údržby chodníků - chodník mezi objekty č. p. 1715 - 1718, ul. 17. listopadu, odklízecí vůz vždy projíždí \"parčík\" křížem krážem a tento chodník vynechává. Děkuji

 Vážená paní Maršálková, v plánu zimní údržby komunikací jsou zařazeny chodníky, které jsou k užívání široké veřejnosti na důležitých trasách a spojnicích ve městě Písku. Všechny tyto komunikace musí splňovat i kritérium stavební úpravy, aby po nich byl možný pojezd technikou provádějící zimní údržbu. Tato kritéria v případě Vámi uváděného chodníku nejsou splněna, tudíž není tento úsek zařazen v plánu zimní údržby. S pozdravem

(Lenka Gareisová - Městské služby Písek)

Pavel 26.11.2013
 

 Dobrý den, kdy bude město opravovat /tankodromové/ chodníky v ulicích Jablonského a Topělecká. Děkuji.

 Vážený pane Pavle, Vámi zmiňované chodníky budou opraveny v příštím roce, kdy bude probíhat druhá etapa revitalizace sídliště Portyč a v rámci této revitalizace je také počítáno s opravou těchto chodníků. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

... 24.11.2013
 

 Dobrý den, kdy konečně vyřešíte místa pro parkování na sídlišti JIH???? Už mě nebaví objíždět pořád dokola celé sídliště a čekat, jestli se nějaké místo náhodou neuvolní a nejet večer už nikam autem jen kvůli tomu, aby se nepřišlo o místo. Děláte revitalizaci sídliště a na parkovací místa jste se úplně vykašlali.Kdy to už konečně někdo bude řešit???? Děkuji za odpověď.

 Vážený krutý krtku, RPS Jih v Písku si v 1. ani ve 2. etapě neklade za cíl řešit parkování na sídlišti Jih v Písku, protože kdyby parkování bylo řešeno dle současně platné legislativy, parkovacích míst by na sídlišti ještě ubylo. Obě etapy řeší opravu pěších komunikací a staveb, veřejného osvětlení, regenerace zeleně, odvodnění ploch a překládku některých inženýrských sítí tak, aby nebyla ohrožena dostupnost ke stávající občanské vybavenosti a zde bydlících občanů města. Součástí první etapy ukončené v listopadu 2013 ještě byla demolice stávající lávky, rekonstrukce schodiště před MŠ a zajištění bezbariérového přístupu po chodníku umístěném severovýchodně od MŠ, mezi objekty domů č.p. 1983 a 1996. Z druhé etapy, kterou město Písek uvažuje realizovat v roce 2014 bych vypíchla vybudování nové autobusové zastávky a regeneraci bezbariérové lávky k občanské vybavenosti (čistírna Jih). Parkování jako takové je problém všech měst, nejenom města Písek. V úvahu připadá i výstavba parkovacího domu, o kterém je zatím pouze ve vedení města jednáno. To by pak ovšem bylo parkování za úplatu. Vzhledem k tomu, že by město hledalo vhodného investora k realizaci uvedené stavby. S pozdravem

(Ivana Adámková - odbor RIMM)

Havlíček František 20.11.2013
 

 Dobrý den. Prosím o zvážení možnosti, zda by nešlo v ulici V Portyči, před galerií označit parkoviště parkovacími pruhy.Lhostejností, nebo neuměním řidičů zabírají auta mnohdy dvě parkovací místa a omezují tím kapacitu parkoviště. Na parkoviště kam se vejde 13-14 aut, se mnohdy vejde pouze 9 automobilů. Děkuji, přejí hezký den.

 Vážený pane Havlíčku, Váš podnět předáváme Městským službám, které zajišťují správu městských komunikací. V každém případě by však tato úprava připadala v úvahu až v příštím roce, a to jak z důvodu vyčerpání finančních prostředků na dopravní značení pro letošní rok, tak i z důvodu panujících nevhodných klimatických podmínek pro vodorovné dopravní značení. S pozdravem

(Ing. Michal Kovařík - vedoucí odboru dopravy)

Karel Musil 20.11.2013
 

 Dobrý den, navazuji na dotaz paní Říšské. Schodiště vypadá hezky (zatím !), i když je ještě nedodělané (povrchová úprava schodů, ...). I okolí se stihlo i díky příznivému počasí prakticky dodělat. Ale nikde nevidím onen bezbariérový přístup pro maminky s kočárky a staré/nemocné občany. Tak se aspoň psalo před započetím akce. Očekával jsem nějaký chodník svahem do strany, například při pohledu shora směrem doleva podle onoho jakéhosi přístřešku MŠ. Čili žádný takový bezbariérový přístup nebude ? Jen oněch tuším 27 schodů ?

 Vážený pane Musile, součástí první etapy regenerace sídliště Jih, ukončené v listopadu 2013, byla demolice stávající lávky a také rekonstrukce schodiště před MŠ. Bezbarierový přístup je zajištěn po chodníku umístěném severovýchodně od MŠ, mezi objekty domů č.p. 1983 a 1996. S pozdravem

(Ivana Adámková - odbor RIMM)

Klára 20.11.2013
 

 Kdy bude odstraněn zátaras na sídlišti Portyč,směrem na Topělec?Je tam zcela zbytečně,musíme kvůli tomu objíždět kolem Penny do garáže,kterou máme hned za zátarasem.K čemu tam vůbec slouží? Děkuji

 Vážená paní Kláro, zastupitelstvo města na svém jednání dne 20.06. 2013 odsouhlasilo přípravu a realizaci projektu 3. etapy revitalizace veřejného prostranství k realizaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Písek – zóna Portyč v tomto rozsahu: trvalé zprůjezdnění ulice Topělecká tak, aby plynule navazovala na křižovatku ulic Jablonského a Na Pěníku, dále vybudování hřiště pro kolektivní sporty a parkoviště. Tyto akce budou realizovány během roku 2014. S pozdravem S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - mluvčí města Písek)

divis 20.11.2013
 

 Dobrý den, je pravdou ,že se chystá opět zrušení parkování na Velkém náměstí. Protože v tom případě by bylo vhodné,aby se vjezd a parkování zakázal i pánúm radním, at si chodí starosta a úřednící do práce ze zaparkovaných aut až za městem, kam stahujete veškeré parkování. Už dnes není kde zaparkovat pokud potřebujete vyřídit něco v centru, zastavit na hodinku...Místa za městem už jsou plná.... Děláte úpravy města ,pěší zony.Jsou pěkné ,ale lidé dnes namají čas korzovat po městě. Na Národní třídě taky místa ubydou a všechno platit lidi nemohou,pokud jste si nevšimli lidé chudnou.Benzín drahý a ještě platit parkování .....Také se mi nelíbí nájezd z kamených dlaždic z Kollarky na Tyršovku, v zimě to bude nebezpečné z důvodu námrazy,zaparkovaná auta tam jsou velice nebezpečná při průjezdu... Někdy mám pocit,že děláte lidem jen komplikace .... Děkuji za odpověd

 Vážený pane, v nejbližší době nejsou plánovány žádné změny, které by souvisely s režimem parkování na Velkém náměstí. Pokud jste si dobře prohlédl nájezd z Kollárovy ulice do ulice Tyršova, jistě jste zjistil, že Vámi zmiňovaná kamenná dlažba je ohraničena plnou čárou, což znamená, že by vozidla na tuto dlažbu vůbec neměla zajíždět. Toto opatření bylo realizováno právě z bezpečnostních důvodů a mělo by řidiče přinutit ke snížení rychlosti a bezepčnému projetí křižovatky, aniž by došlo k ohrožení chodců. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Novák 18.11.2013
 

 Dobrý den Proč nefunguje automatický systém semaforů u Otavy a u Ceprů Děkuji Novák

 Vážený pane Nováku, signalizace na všech křižovatkách v Písku pracuje zcela automaticky na základě přednastaveného signálního plánu a informací od detektorů. Ruční řízení se nepoužívá. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Kudějová 18.11.2013
 

 Dobrý den, denně dojíždím do zaměstnání autobusem z autobusového nádraží v Písku. K nádraží se musím dopravit autem. Doposud jsem využívala parkoviště u obchodu Lidl vedle autobusového nádraží. Od minulého týdne mě každé ráno při vjezdu na parkoviště zastavuje security obchodu Lidl s dotazem, zda budu nakupovat či ne a v případě, že nikoliv, musím uhradit parkovné 30Kč. Chtěla bych se zeptat,jak je možné, že autobusové nádraží nemá parkoviště, určené pro cestující využívající hromadné dopravy, případně proč není parkoviště u obchodu rozděleno na dvě části. Je smutné, že obyvatelé jsou neustále nabádáni k ekologickému chování, což zajisté hromadná doprava je, ale město není schopno zajistit odpovídající parkoviště, jak u autobusového, tak u vlakového nádraží. Děkuji za odpověď a návrh na řešení. S pozdravem, Kudějová.

 Vážená paní Kudějová, město Písek není vlastníkem ani autobusového nádraží, ani parkoviště. Vlastníkem soukromého autobusového nádraží je firma ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., vlastníkem soukromého parkoviště je firma Lidl Česká republika v.o.s. Praha. Pokud by tedy firma Lidl jako vlastník parkoviště měla na tomto svém parkovišti vyčlenit část parkovacích míst ve prospěch firmy ČSAD jako vlastníka autobusového nádraží, muselo by k tomu dojít na základě soukromoprávního ujednání (smlouvy, dohody atp.) těchto dvou firem. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Martina Říšská 14.11.2013
 

 Dobrý den, se zájmem sleduji rekonstrukci našeho sídliště JIH, I. etapa. Pokoušela jsem se \"vykoukat\" v plánku řešení pro matky s kočárky, které vedou své starší děti do školky. Bohužel plánek je velmi zmenšený a žádný nájezd tam není k poznání. Včera jsem zahlédla maminku s kočárkem, jak drncá po novém schodišti od školky dolů a byl to docela adrenalinový zážitek (pro maminku, dítě a ve finále i pro mě). Unikla mi nějaká informace ohledně řešení příjezdu ke školce? Děkuji za odpověď!

 Vážená paní Říšská, v roce 2011 Městské služby Písek s.r.o. předložily radě města 3 varianty řešení problému s havarijním stavem stávající lávky. RM vybrala variantu s nejmenšími předpokládanými náklady 4,5 mil Kč /ostatní varianty byly o nákladu 8 mil.Kč a 10,5 mil.Kč/. Dnes se realizuje schválená vybraná varianta za 5,6 mil.Kč, která kromě demolice stávající lávky, zřízení nového přístupového schodiště a zajištění bezbariérového přístupu do dané lokality byla rozšířena o kompletní regeneraci dané lokality včetně chodníků, veřejného osvětlení, zeleně a městského mobiliáře. Toto řešení bylo schváleno všemi účastníky stavebního řízení včetně organizace NIPI /organizace hájící zájmy handicapovaných osob/. Ze strany občanů v rámci územního ani stavebního řízení nebyla vznesena námitka k dnes již téměř zrealizovanému záměru. Do projektové dokumentace můžete v případě zájmu nahlédnout na odboru rozvoje, investic a majetku města u paní Ivany Adámkové. S pozdravem

(M. Václavík - Městské služby Písek)

Ing. Štěpánka Bercziková 10.11.2013
 

 Vážený pane starosto, ráda bych se zeptala, jak to vypadá s chodníkem na Putimskou Vysokou. Nám, obyvatelům této lokality, jste krátkodobě \"zavřel pusu\" zpevněním krajnice silnice, se slibem, že skutečný chodník bude hotový do konce letošního roku. Je téměř polovina listopadu a zatím se nic neděje. Jediná změna, která se udála, je ta, že provizorní chodník se pomalu bortí a zarůstá travou. Já se tedy ptám: kdy bude chodník vytvořen? Děkuji za odpověď a doufám, že se na Vaše slovo můžeme spolehnout. S pozdravem Ing. Štěpánka Bercziková

 Vážená paní inženýrko, situace je poměrně jednoduchá. Město Písek má v současné době zpracovaný projekt na chodník, má vyčleněny v rozpočtu města finanční prostředky na tuto akci a má také vysoutěženu firmu, která bude akci realizovat. Zdánlivě tedy nic nebrání tomu, aby byl chodník na Putimskou Vysokou postaven, kromě jedné maličkosti. Jeden z účastníků stavebního řízení podal námitku do tohoto stavebního řízení, čímž došlo k přerušení stavebního řízení a blokuje se tím v tuto chvíli vydání stavebního povolení, bez kterého samozřejmě stavbu nemůžeme realizovat. Po prozkoumání námitek a jejich oprávněnosti bude vydáno rozhodnutí. Je tedy zřejmé, že v letošním roce se chodník na Putimskou Vysokou díky tomuto realizovat nebude. Finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu města na rok 2014 a ve chvíli, kdy se nám podaří získat stavební povolení, jsme připraveni okamžitě stavbu zahájit, protože z naší strany je vše již dávno připravené. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Novák 08.11.2013
 

 Dobrý den,píši ohledně dopravního značení v lokalitě \"Výstaviště\". Jsou zde dvě velká parkoviště, dělená silnicí. Bylo by vhodné zde umístit značky s označením hlavní silnice. Pravidlo pravé ruky zde dodržuje asi tak jeden z tisíce!!!

 Vážený pane Nováku, dlouhodobým cílem města Písek je počet dopravních značek na svém území postupně snižovat s tím, že pro provoz na pozemních komunikacích v takovém případě platí tzv. "obecná ustanovení" zákona o silničním provozu č.361/2000 Sb. ( pravidla silničního provozu ) . Jedním z těchto obecných ustanovení je například Vámi zmiňované "pravidlo pravé ruky" na křižovatkách, kde není přednost vyznačena dopravními značkami, dalším příkladem je pak často opomíjená povinnost ponechat při parkování volný jeden jízdní pruh o šířce minimálně 3 metry pro každý směr jízdy ( na obousměrné komunikaci tedy celkem 6 m ) , a to i když není na komunikaci umístěn zákaz zastavení či stání. Musím s Vámi souhlasit, že významná část řidičů tato obecná ustanovení nezná a řídí se výhradně dopravními značkami, nicméně i v tomto případě platí ono okřídlené rčení "neznalost zákona neomlouvá". Jinými slovy - město určitě nebude umisťovat na komunikacích další značky jen kvůli tomu, že někteří řidiči neznají pravidla silničního provozu. V každém případě Vám ale děkuji za dotaz, z něhož vyplývá, že o těchto situacích na rozdíl od mnohých jiných účastníků silničního provozu alespoň přemýšlíte. S pozdravem

(Ing. Michal Kovařík - vedoucí odboru dopravy)

Novák 08.11.2013
 

 U základní školy TGM, v parku na stanovišti kontejnerů je neustálý nepořádek. Všiml jsem si, že je zde kamerový systém, jak je tedy možné, že nepořádek je tu den co den, když místo hlídá kamera? Copak romské občany a bezdomovce nevidí, když to vysypávají?

 Vážený pane, k Vašemu dotazu sděluji následující. Uvedené problematice se pravidelně věnuje příslušný okrskář. Na základě provedené kontroly bylo zjištěno, že za období posledních 3 měsíců městská policie evidovala pouze 7 událostí, které se týkaly znečišťování veřejného prostranství resp. odkládání odpadků mimo určená místa v dané lokalitě. Rozhodně nesouhlasím s Vaším názorem, že nepořádek u stanoviště kontejnerů je každý den. V případě, že budete svědkem popisovaného jednání, ihned telefonicky kontaktujte městskou policii (tel. č. 382 213 225). Vašeho svědectví bude následně využito při projednávání zmiňovaného protiprávního jednání. S pozdravem

(Bc. Martin Opava - zástupce velitele MP Písek)

Jarošová 07.11.2013
 

 Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy se opraví chodníky na sídlišti Portyč, konkrétně ulice Jablonského. Chodníky jsou v havarijním stavu už několik let.Prosím nepište o žádné revitalizaci sídliště,to je jenom výmluva našich představitelů města Písek,aby se vlk nažral a koza zůstala celá..Není to první dotaz ohledně oprav. Myslím, že by to zajímalo všechny obyvatelé sídliště. Tento stav je letitý, stav chodníků před povodněmi v roce 2002 byl zoufalý, od té doby se neděje nic , jenom se čeká- netuším na co. Například Raisova ulice byla v lepším stavu a je opravená už několik let. Čím to je ? Kde se stala chyba ? Stačí jenom, když se podíváte, kdo bydlí v této ulici a odpověď je na světě. Jelikož kvůli stavu chodníků mám zničené boty, tímto žádám město o proplacení oprav obuvi. Za milióny, které se utratily za různé studie přestavby plaveckého stadionu, které jsou k ničemu, tak nejen, že by se opravil plavecký stadion /nynější/, ale zbylo by i na opravy chodníků. Děkuji za Vaši odpověď

 Vážená paní Jarošová, oprava chodníků v Jablonského ulici bude provedena v příštím roce, kdy bude také nejpozději do 30.10. 2014 dokončena 2. etapa revitalizace sídliště Portyč, s čímž tato oprava souvisí. Opravy ulic jsou prováděny na základě Strategického plánu oprav komunikací, který je sestavován podle mnoha různých kritérií jako je např. stav inženýrských sítí, stav vodovodního a kanalizačního řadu, stav komunikace, frekventovanost komunikace atd. Mohu vás ujistit, že ani jedno z bodovaných kritérií neřeší, kdo v dané ulici bydlí či nebydlí. Akce jsou poté zahrnuty do rozpočtu města, který je ke schválení předkládán zastupitelstvu města. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

jana 05.11.2013
 

 Rekonstrukce ,tř.Národní svobody.Z předešlých dotazů jsem se nedozvěděla nic jiného než že třetí etapa má být dokončena do konce listopadu.Nikde není napsáno co tím kdo myslí..Takže v prosinci již bude hotov povrch silnice a bude již konečně možné do této ulice vjet?Nebo jak to myslíte?Kdy bude ulice konečně dokončena,pozoruji Vámi vybranou firmu ,která tuto rekonstrukci provozujr,ale je to fakt katastrofa.Zmiňujete zde kontroly ale ty jsou podle mě zcela nedostačující.Asi by jste se měl přestěhovat do této ulice a možná by jste změnil názor,podle Vás je zde vše v pořádku.Nebo Vám můžu poslat fotky dělníků.Pomůže to?Budete se o tuto stavbu pak více zajímat?

 Vážená paní Jano, problematikou tř. Národní svobody se na svém jednání 07.11. 2013 zabývala rada města Písku. Do konce měsíce listopadu musí být ukončeny veškeré stavební práce a ulice musí být plně průjezdná a průchozí. K tomuto termínu se zavázala také stavební firma, která rekonstrukci provádí. V případě nedodržení tohoto závazku bude město požadovat po firmě penále ve výši 10 000 kč za každý den zpoždění. IV. etapa rekonstrukce, která se týká křižovatky tř. Národní svobody a ulice Pražská, bude zahájena na jaře 2014 a firma jí musí realizovat během 28 dnů. I zde bychom v případě nedodržení závazného termínu po zhotoviteli požadovali penále ve výši 10 000 kč za každý den zpoždění. Podle našeho názoru došlo ze strany firmy k podcenění této technologicky složité stavby a zhotovitele jsme na toto mnohokrát upozorňovali. Věřte, že není záměrem města stavby prodlužovat a komplikovat tím občanům život. I my bychom stavby rádi přebírali v perfektním provedení a v řádných termínech. Bohužel na své straně máme pouze to, že firmu upozorňujeme na pomalý průběh prací, nedostatečný počet dělníků na stavbě atd. a ve finále to vyvrcholí tím, že skončíme u vyměření penále. Penále je již tím posledním krokem za nedodržení podmínek, ale stavba se tím již samozřejmě neurychlí. S pozdravem a přáním pěkného dne

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Nevím 04.11.2013
 

 Kdo je Pavel \"P\" Král a proč se chová jako dobytek? Tento člověk prezentuje píseckou stranu Zelených?

 Vážený,nevím, zda pan Král je oficiálním reprezentantem Strany zelených v Písku.Zřejmě by vám to sdělil předseda písecké organizace Strany zelených pan Marek Anděl email: zeleni.pisek@seznam.cz. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

jaroslav 04.11.2013
 

 dobry den chtel bych se zeptat kolik stoji 1hl vody v pisku vodne a stocne dekuji J.Pavlik

 Vážený pane Pavlíku, cena vodného byla pro rok 2013 stanovena ve výši 33,74 Kč za m3, cena stočného ve výši 38,48 Kč za m3. Zastupitelstvo města schválilo na doporučení rady města navýšení pro rok 2013 pouze o inflaci 2,92%. Pro vysvětlení - jeden m3 je 1 000 litrů tzn. 10 hl. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

jan 04.11.2013
 

 Dobrý den, před 14-ti dny jsme upozornili Městs.policii v Písku na chybějící poklopy u kanálku před podchodem na sídliště Jih. Prý to ohlásí na Městs.služby aby to zabezpečily. To se dodnes nestalo, poklopy chybí. Navíc se tam hromadí spadané listí, které minimálně 10dní nikdo ani v podchodu neuklidil. Půjde to napravit? Děkuji Jan

 Vážený pane, Váš podnět jsem předal městským službám, které tuto informaci neměly. Podnět neprodleně nahlásily k vyřízení společnosti Čevak a.s. Podle vyjádření městských služeb dojde také k úklidu spadaného listí. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Tereza 31.10.2013
 

 Dobrý den, líbí se mi jak dáváte postupně Písek \"dokupy\" je krásnější. Můžu se zeptat jaké má město plány s centrem? Co se týče rekonstrukcí, výzdoby. Aj Děkuji

 Vážená Terezo, děkujeme Vám za Vaší pochvalu a jsme rádi, že se Vám Písek líbí. Máme zde několik záměrů, které se týkají centra města. Minulý měsíc byla dokončena architektonická soutěž na prostor mezi Kamenným a Novým mostem, jejímž zadáním bylo budoucí "oživení" tohoto prostoru. S návrhy se můžete seznámit na webových stránkách města pod odborem výstavby a územního plánování. Pokud vše půjde podle plánu, začne se během přístího roku rekonstruovat budova Komenského školy na Alšově náměstí, kam bude přesunuta ze stávajících nevyhovujících prostor městská knihovna. V současné chvíli čekáme na rozhodnutí o dotačních titulech, které by nám umožnili pokračovat v rekonstrukci Sladovny. Mimo centrum města je jistě nejvýznajmnějším záměrem vybudování lávky přes řeku Otavu nad Václavským jezem, kterou projektuje písecký rodák a významný architekt Josef Pleskot a která by spojila Hradiště s městkou částí sv. Václav a takto bych mohl pokračovat. Vše se ale samozřejmě odvíjí od finančních prostřdků a možností města. S pozdravem

(Roman ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

frantisek 30.10.2013
 

 Dobrý den,chtěl bych se zeptat,ještě k rekonstrukci tř.Národní svobody.Píšete,že třetí etapa bude dokončena do konce listopadu.Co tím myslíte?Nevím co je zahrnuto ve třetí etapě.Mě prostě zajíma jestli už konečně bude silnice a budu si moct zaparkovat před barákem,kde bydlím.Stále si myslím že dozor na stavbě je nedostatečný,neboť se zde objevují stále nové a nové komplikace,Nově teď se zapojením osvětlení.Zase všechno špatně ,dělníci opětovně zase vykopou to co už udělali a my se na to můžeme jen bezmocně koukat.Hrůza,musím znova zopakovat,že firma která tady provozuje rekonstrukci je opravdu velice neodborná a dozor nedostatečný.Přál bych Vám aby jste zde bydlel a nosil nákupy,jezdil s kočárkem a prožil si všechny strasti spojené s rekonstrukcí ulice,možná by jste měl pak více pochopení.

 Vážený pane Františku, podle usnesení rady města, která se na svém jednání 07.11. 2013 zabývala rekonstrukcí tř. Národní svobody, musí být do konce měsíce listopadu ukončeny veškeré stavební práce. Ulice musí být plně průjezdná a průchozí. Tento termín akceptovala také stavební firma, která rekonstrukci provádí. Pokud tomu tak nebude, vystavuje se firma riziku penále, které je smluvně ošetřeno a činí 10 000 Kč za každý den zpoždění a které budeme samozřejmě velmi tvrdě požadovat. Na jaře příštího roku bude dokončena IV. etapa rekonstrukce, která se týká zejména části křižovatky tř. Národní svobody s ulicí Pražská. Zde má firma vyčleněno na realizaci 28 dnů a v případě nedodržení termínu i zde budeme vymáhat penále ve stejné výši, tedy 10 000 Kč za každý den zpoždění stavebních prací. Z našeho pohledu došlo zejména na začátku stavby k podcenění prací ze strany stavební firmy,byť si uvědomujeme, že se jedná technologicky o stavbu velmi náročnou. Naše připomínky byly zaznamenány do stavebních deníků a zástupce firmy jsme na tento problém mnohokrát upozorňovali. Plně chápeme rozhořčení obyvatel a podnikatelů, kteří zde mají své provozovny a chtěli bychom jim poděkovat za trpělivosts, kterou prokazují. Již teď je ale vidět, že po rekonstrukci se tř. Národní svobody stane jednou z nejhezčích ulic v centru města a budeme věřit, že její vzhled přiláká obchodníkům nové zákazníky a obyvatelům se zlepší životní podmínky. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Jan Souhrada 30.10.2013
 

 Dobrý den . Chtěl by jsem touto cestou poprosit stavební či jiný dozor který dozoruje cyklostezku do Smrkovic. PROSÍM ať tam dají stavebníci co stavbu provádějí světla pro jednotlivé jízdní pruhy ať se jezdí kyvadlově . Já sice chápu že tam je 30ka ,ale vysvětlete to těm co jedou proti stovkou . Dále nechápu ten systém zastavení bagrů a krámů v jízdním pruhu přes víkend . Sem schopen i pochopit že když se něco dělá tak je třeba vjíždět do silničního pruhu . Ale co schopen pochopit nejsem je že v půlce kopci na Smrkovické vysoké stojí bagr nahoru není vidět a vy jedete na Písek vlastně v protisměru . Zajímavé je že tam zatím nedošlo k nehodě evidentně to svědčí o tom že Smrkováci jsou šikovní řidiči nebo ovládají telepatii . Osobně jsem byl svědkem jak fabie jela s kopce směrem k Hánovci a vybafla tam na ni tatra v protisměru sice jela do kopce ,ale rozhodně nějela 30km/h . Krom toho že paní zjistila že pravá strana škarpy je relativně hluboká se ji nic nestalo tak prosím ať se tam ani nic nestane . Děkuji

 Vážený pane Souhrado, děkujeme za Váš podnět ke zvýšení bezpečnosti na stavbě "Cyklostezka Písek - Smrkovice". Možného střetu vozidel, cyklistů, pěších a stavební techniky jsme si od samého začátku stavby vědomi. Proto jsme oproti původnímu dopravně inženýrskému opatření požádali o jeho rozšíření o snížení rychlosti až na 30 km/h. Jak sám ale uvádíte, všichni řidiči nejsou natolik ukáznění, aby toto značení dodržovali. Obrátili jsme se i na Policii ČR, která zde prováděla několikrát měření rychlosti. Bohužel zde nemohou provádět měření rychlosti trvale, a tak stále stavbou projíždějí vozidla nepřiměřenou rychlostí. Můžeme však ovlivnit úklid techniky za staveniště po dobu, kdy se zde nepracuje. Toto opatření projednáme ihned s dodavatelem. S pozdravem

(Ing. Petr Matoušek - odbor RIMM)

Havlíček František 26.10.2013
 

 Dobrý den, děkujeme za úžasnou světelnou show u Starého mostu. Je to příjemná a vkusná prezentace našeho města. Jen bych chtěl namítnout, že samotná propagace této akce, byla téměř neviditelná. Když už se vynaložily finanční prostředky, což nekritizuji, tak by to chtělo větší propagaci samotné akce, třeba formou plakátů,novin,atd. O konání akce jsem se dozvěděl pouze od dělníků, kteří na mostě pracovali. S přáním dalších podobných akcí, Vás zdraví Dr.Havlíček František.

 Vážený pane Havlíčku, jsme rádi, že se Vám světelná show líbila. Tuto akci pořádala agentura Freeproduction, která na ni získala grant z grantového programu na podporu cestovního ruchu. Podle vyjádření pořadatelů byla reklamní kampaň tvořena mnoha články nejen v tištěných médiích, dále plakáty v počtu 800 kusů, letáky v počtu 8000 kusů, články na internetu a Facebooku. Letáky a plakáty byly lepeny a distribuovány velmi masivně a to v celém jihočeském regionu. Nicméně Vám děkuji za podnět, který bude předán pořadateli akce. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Sch 26.10.2013
 

 Hezký den, zdravím z Varů. Za prvé bych chtěl pochválit, jak Písek roste do krásy. Byli jsme tu minulý týden a moc hezké. Ale nyní bych se chtěl zeptat. Každý rok k vám jezdíme s rodinou a početným příbuzenstvem z Bavorska na Cipískoviště a Oslavy. Opět přijedeme, ale je možné někde zjistiti program? Program Cipískoviště (Riegrovy sady) a program Oslav? Termín Oslav vím, ale datum Cipískoviště ne.Děkuji Schmid

 Vážený pane, jsme velice rádi, že se vám v Písku líbí a rád se k nám vracíte i ze svými přáteli a příbuznými ze SRN. Termín Cipískoviště je stanoven na 16.05. - 18.05. 2014, termín městské slavnosti na 13.06. - 15.06. 2014. Program je v současné chvíli ve fázi příprav a o jeho konkrétní podobě budeme návštěvníky včas informovat prostřednictvím webu města a médií. Každá z akcí má svojí samostatnou webovou stránku, kde bude program prezentován. S největší pravděpodobností po Novém roce v případě Cipískoviště a během jarních měsíců v případě městské slavnosti. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Marcela Hessová 25.10.2013
 

 Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy budete opravovat chodníky , které jsou v nehorázném stavu, hlavně že vymýšlíte samé nové projekty - příklad -malý parčík u kulturáku a jiné (revitalizace sídliště Dukla), které vůbec nejsou zapotřebí. Děkuji za brzkou odpověď.

 Vážená paní Hessová, z Vaší otázky není zřejmé, které konkrétní chodníky máte na mysli. Požádám vás proto o přesnější formulaci dotazu, abychom vám mohli připravit relevantní odpověď. Obecně lze podotknout, že opravy chodníků jsou prováděny podle stanoveného plánu, který vychází ze stavu chodníků. V letošním roce bylo na plošnou obnovu chodníků vyčleněno 2,5 mil. Kč. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Jan ŠMÍD 24.10.2013
 

 Dobrý den,již celé čtyři dny sleduji opravu povrchu dlažby v Heydukově ulici,kterou provádějí Technické služby města Písku.Každý den se v této lokalitě pracuje okolo tří hodin.Dnes ve čtvrtek začali dělníci,kteří opravují tuto dlažbu v 8 hodin ráno,pracovali do 10 hodin pak pouze od 12 do 13 hodin.V ostatní dny to bylo podobné.Nikdy se nepracovalo více,jak čtyři hodiny denně.Při zjištování u jedné soukromé firmy,jak dlouho by tato prováděná oprava trvala kdyby ji prováděli oni, mi bylo řečeno,že celou ulici by zvládli za týden.Pracovníci Městských služeb za čtyři dna zvládli v jejich nasazeném tempu pouhých 60 metrů.Chtěl bych se zeptat,kolik stojí oprava dlažby v této ulici a zda se neplýtvá penězi,které jdou z kapes všech danových poplatníků města Písku.Děkuji za odpověd.

 Vážený pane, k Vašemu dotazu sděluji násleující. V ulici Heydukova dochází v současné době k výměně poškozené středové dlažby. Stávající dlažba je nahrazena velkou kamennou kostkou. Původní dlažba, která je usazena v betonu, se musí nejdříve vybourat a to tak, aby nebyla poškozena, vzhledem k tomu, že se předpokládá do budoucna její využití. Následně probíhá bourání betonu a v mnohých místech i bourání asfaltové vrstvy, která je položena v celé ulici. Vybouraná dlažba se paletuje v areálu Městských služeb. Vybouraný materiál je roztříděn a následně skládkován. Aby nedošlo k většímu omezení provozu v této ulici, je nutné všechen materiál postupně dovážet a nevytvářet zde meziskládky. Další postup je přetřídění a vybrání vhodné šířky a barvy velkých kamenných kostek, dovezení štěrkodrtě a následná pokládka. Jelikož v tomto úseku byly propadané kanalizační šachty, musely být vybourány a nově usazeny. Výše popsaný postup poukazuje na časovou náročnost. Další věcí je počet osob, které tuto opravu provádějí. Středisko, které má na starosti tuto opravu, provádí souběžně další práce jako je např. asfaltování, frézování, ošetření spár a opravu chodníků v ostatních částech města. Co se týče otázky financí, je tato práce prováděna na základě schválené cenové kalkulace. Z toho vyplývá, že je tedy „problémem“ zhotovitele, aby se do stanovené částky vešel. S pozdravem

(Lenka Gareisová - Městské služby Písek)

Ratajová Miroslava 21.10.2013
 

 Dobrý den, mám připomínky ohledně nočních kontrol v ulici tř. národní svobody. Každý víkend v pátek a v sobotu v nočních hodinách se nedá spát, protože pohyb chodců z nočních barů a podniků je po této ulici dosti velký a hlavně dosti hlasitý. Opominu-li to, že po dobu rekonstrukce tam každý víkend v noci opilí kolemjdoucí povalí kovový plot zamezující přístupu na tam probíhající stavbu, tak i běžně je tam v nočních hodinách velký kravál a randál, který budí nejen dospělé, ale i děti a ještě jsem se nesetkala s tím, že by tam v noci prošla policejní hlídka a tyto opilce usměrňovala. Ta naopak raději pokutuje cyklisti v Palackého sadech - na ty si zřejmě troufne. Dá se s tímto problémem něco udělat? Děkuji za odpověď.

 Vážená paní, k Vašemu dotazu Vám sděluji, že Městská policie Písek řešila v minulém měsíci pouze dvě události, které se týkaly Vámi popisovaných skutečností. Další problémy ohledně narušování veřejného pořádku v udané lokalitě nebyly městskou policií zaznamenány a rovněž nebyly přijaty ani žádné připomínky ze strany místních občanů. Vzhledem k tomu, že veškerý pohyb hlídek je monitorován systémem GPS, mohu Vás ujistit, že městská policie provádí i v nočních hodinách pravidelně hlídkovou činnost v uvedené ulici, a to minimálně v rozsahu 3 časových intervalů. V případě, že budete svědkem páchání zmiňovaného protiprávního jednání, ihned telefonicky kontaktujte městskou policii na tel.č. 382 213 225. S pozdravem

(Bc. Martin Opava - zástupce velitele městské policie)

Karas Tomáš 19.10.2013
 

 Dobrý den, minulý týden jsem si přečetl na vašich stránkách o vítězném návrhu na rekonstrukci nábřeží před finančním úřadem a chtěl bych záměr písecké radnice pochválit. Dnes večer jsem procházel touto lokalitou a nemohl jsem si nevšimnout, že už nějaké rekonstrukční práce začaly. Všiml jsem si nově vydlážděných prostor vedle laviček, kam se pravděpodobně stávající lavičky přesunou. Chtěl bych se zeptat, jestli se jedná o trvalé umístění laviček po plánované rekonstrukci a nebo se s přestavbou budou nově vydlážděné plochy opět bourat a pokud ano, tak jaký má smysl něco takového dělat, respektive kdo o tom rozhodl a kolik nás bude toto rozhodnutí stát peněz. Doma si také nevymaluji zeď, když vím, že jí budu za měsíc bourat nebo ano ? Děkuji za odpověď a přeji hezký den. Karas Tomáš

 Vážený pane Karasi, děkujeme za pochvalu a jsme rádi, že se Vám budoucí řešení prostoru nábřeží mezi mosty líbí. V současné době jsou lavičky na nábřeží nahrazovány lavičkami typově vhodnějšími, což je již akce, která byla plánovaná ještě před vypsáním architektonické soutěže. Stávající lavičky samozřejmě nebudou zničeny, ale budou osazeny v případě potřeby na jiné místo. Další osud vítězných návrhů bude následující. Definitivního vítěze bude na svém jednání schvalovat rada města. Dále dojde k podpisu smlouvy a poté budou zahájeny práce na projektové dokumentaci. V případě realizace musí být akce zařazena do rozpočtu města, což není již reálné do rozpočtu na rok 2014, protože ten bude zastupitelstvo města schvalovat na svém jednání 28.11. 2013. Jedná se tedy o záležitost dlouhodobou a nehrozí tak, že by se nové lavičky měly za pár měsíců bourat. V optimistické variantě by tento projekt mohl být realizován v roce 2015. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Jan 18.10.2013
 

 Dobrý den, mám dva dotazy a požadavky,první jak je možné, že stavební povolení neřeší uklid komunikace a to každodenně v teplárenské ulici, na co je policie a příslušné zakony o čistotě pozemních komunikací, nejsme povinni denodenně umývat auta a platit náklady na údržbu, dále mě zajímá, kdy město začne řešit výstavbu kominikace ulice Polní, požadavky jsou vzneseny min. 15 let zpět,děkuji za nápravu a rychlost řešení problému

 Vážený pane, úklid komunikace se řídí zákonem o pozemních komunikacích. Znečištění Teplárenské ulice nebylo způsobené firmou, která provádí stavbu cyklostezky, nýbrž zemědelci při sklizně kukuřice, což jsme zjistili při šetření na místě samém. Pokud tento stav pokračuje i nadále, obraťte se na Policii ČR, která zjedná nápravu se znečišťovatelem komunikace. V ulici Polní bylo v minulosti vybudováno veřejné osvětlení a konečná úprava bude provedena až po schválení rekonstrukce a zajištění finančních prostředků. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Valášek Karel 18.10.2013
 

 Dobrý den, chci se jako občan města Písku zeptat, jak je možné, že město Písek a E.on nedává oznámení o přerušení dodávek el.proudu do schránek, ale jenom na úřední desku? Co je to za jednání??? Si myslíte, že každý občan bude lítat denně koukat na úřední desku, či na internetu??? Spousta lidí, ale taky internet nemá!!! Tak jak se to mají dovědět?? Telepaticky??? Jedná se o lokalitu chatová oblast Hradiště – Na Čapíku. A nemluvím o tom, že když voláme co se děje, tak je s námi tedy jednáno jako s kusem hadru. To i ze strany Eonu, byl nezájem. Prosím tedy o vysvětlení dané situace

 Vážený pane Valášku, město nemá ze zákona povinnost upozorňovat obyvatele a firmy na případné odstávky elektrické energie a přesto tak prostřednictvím svých webových stránek činí. Zřidili jsme kvůli těmto odstávkám speciální odkaz na webu města, kde občané mohou termíny plánovaných odstávek dohledat. Níže zasílám právní rozbor části energetického zákona, z které jednoznačně vyplývá, že tato povinnost je na provozovateli elektrické rozvodné sítě. PRÁVNÍ ROZBOR - S ohledem na skutečnost, že současná veskrze technizovaná výroba bývá z převážné části závislá na pravidelných dodávkách elektřiny, popř. též dalších energií a může tak každé, byť krátkodobé přerušení její dodávky způsobit řadě odběratelů nemalé škody, jsou základní práva a povinnosti všech subjektů spojené s výrobou, přenosem a distribucí elektřiny upravena v zák. čísl. 458/2000 Sb., energetickém zákoně a podnikání v energetických odvětvích podléhá státnímu dozoru. Elektřina je distribuována k jednotlivým odběratelům prostřednictvím tzv. distribuční soustavy, která je provozována ve veřejném zájmu a představuje vzájemně propojený soubor vedení a zařízení provozovaného držitelem licence na distribuci elektřiny v dané oblasti. Energetický zákon umožňuje provozovateli distribuční soustavy zcela přerušit neplánovaně bez předchozího upozornění dodávku elektřiny pouze v kritických případech, zejména při bezprostředním ohrožení života nebo zdraví, majetku, ve stavech nouze a v případech protiprávního jednání odběratele. Při takovémto přerušení dodávky elektřiny většinou není od provozovatele distribuční soustavy ani objektivně možné žádat avízo ohledně přerušení dodávky elektřiny s ohledem na skutečnost, že vznik těchto událostí nelze většinou předvídat nebo si odběratel toto přerušení způsobil svým protiprávním jednáním, a tedy musel oprávněné přerušení dodávky elektřiny předvídat. Jiná situace však nastává v případě, kdy dodávka elektřiny nebude přerušena nepředvídatelnou nebo protiprávní situací, ale vznikne v důsledku plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy jako jsou např. její opravy, údržba či revize. V tomto případě je provozovatel distribuční soustavy povinen informovat odběratele nejméně 15 dnů před plánovaným přerušením dodávky elektřiny, a to přinejmenším způsobem v daném místě obvyklým. Způsob doručení je stanoven v energetickém zákoně pouze obecně a apriori předjímá jakousi místní obvyklost doručování důležitých sdělení. Mnohdy se však stává, že žádný určitý způsob doručení není v daném místně obvyklý nebo není odběrateli bez jeho zavinění znám, např. když je jeho podnik vzdálen od centra obce či města, nebo kdy není dokonce „v místě obvyklý“ způsob určitelný vůbec. Právě pro takovýto případ, kdy může odběrateli hrozit značná škoda v důsledku skutečnosti, že se o odstávce elektřiny včas nedozví, by měl provozovatel distribuční sítě učinit vše potřebné k tomu, aby se odběratel opravdu o odstávce prokazatelně dozvěděl, tedy jej např. pro jistotu i telefonicky kontaktovat. Vhodnost takového oznámení by měl vždy posoudit v daném případě provozovatel distribuční soustavy. Oznamovací povinnost nemá provozovatel distribuční soustavy pouze v případě, kdy přerušení dodávky elektřiny je způsobeno prováděním nutných provozních manipulací a nepřekročí v daném případě 20 minut. Provozovatel distribuční soustavy je vždy povinen obnovit dodávku elektřiny bezprostředně po odstranění příčiny jejího přerušení. Možnost požadovat po provozovateli distribuční sítě náhradu případné škody včetně ušlého zisku po dobu plánovaného přerušení dodávky elektřiny je v případně správného postupu provozovatele distribuční soustavy energetickým zákonem přímo vyloučena. Opačná situace by však mohla nastat v případě, kdyby provozovatel distribuční soustavy plánovaně přerušil dodávku elektřiny bez řádného oznámení, popř. dříve než 15 dní po oznámení apod. V takovémto případě by byl nárok na náhradu škody a ušlého zisku vůči provozovateli distribuční soustavy zcela oprávněný a právně vynutitelný. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

frantisek 16.10.2013
 

 Dobrý den,chtěl bych se zeptat na rekonstrukci na tř.Národní svobody.Byl jste se někdo z vedení podívat jak probíhá tato rekonstrukce?Někdo odpovědný se tady opravdu ukázal,ale bylo by asi zapotřebí stálého odborného dohledu,neboť to co se tady děje to je opravdu strašné.Přípojky na vodu se vykopávaly několikrát,neboť byli špatně připojené,svody na dešťovou vodu taktéž špatně.Stavba se protahuje a ulice je opravdu ve velice kritickém stavu.Co obchodníci, kteří tady pracují a lidé kteří bydlí v této ulici.Jak budete kompenzovat ztráty podnikatelům,které jsou opravdu vysoké a co náklady na špinavou vodu,kterou nelze vůbec použít jako pitnou.Každý kdo chodí do práce je odpovědný za to co vytvořil,jinak by byl zcela jistě propuštěn a proto by jste měl někdo dohlížet a to denně na to co se na stavbě děje.Myslel jsem,že jsou tady Vaše úřady pro nás ,pro všechny občany,ale zatím to vypadá tak ,že tento problém z rekonstrukcí zajímá jen ty,kteří tu bydlí a podnikají.Kdyby v této ulici bydlel někdo z Vás,to by se na stavbě pracovalo asi jinak.Doufám,že uděláte něco pro to aby se stavba urychlila a ulice byla zpřístupněna.A ještě bych chtěl vědět do kdy se firma COLAS zavázala,že rekonstrukci ukončí?Myslím,že tato stavba ,bude zajímat i televizní stanice a možná že potom,s tím něco uděláte.Co vy na to,vy kteří pracujete pro nás,zajímáme Vás vůbec?.

 Vážený pane Františku, v rámci rekonstrukce tř. Národní svobody jsou samozřejmě prováděny pravidelné kontrolní dny, kdy se velmi pečlivě kontroluje průběh stavby a veškeré připomínky jsou zaznamenány do stavebního deníku. Na místě samém jsou nad rámec těchto kontrolních dnů prováděna místní šetření zástupců vedení města, protože se jedná technologicky o velmi složitou stavbu a jednu z největších investičních akcí, kterou město Písek v letošním roce realizuje. Vodovodní přípojky, které zmiňujete a které jsou majetkem majitelů nemovitostí, jsou opravovány dle techologických postupů a náročnosti stavby. Voda je po každé tlakové zkoušce laboratorně kontrolována. Kontroly neprokázaly jakoukoliv závadnost vody. Město Písek samozřejmě komunikuje s podnikateli a živnostníky v této lokalitě prostřednictvím Vodárenské správy, která celou akci dozoruje. Proběhlo také několik jednání přímo u starosty města. Věřte, že není naším cílem jakkoliv tyto podnikatele v této lokalitě omezovat. Výsledkem celé rekonstrukce bude další dobře a pěkně opravená část města, která by měla do této lokality nalákat další zákazníky. Do konce listopadu 2013 dojde k dokončení třetí etapy rekonstrukce. Čtvrtá etapa (v okolí křižovatky Na Štychu) bude realizována o prázdninách 2014 právě z důvodu měnšího dopravního zatížení a pohybu osob v tomto období. Toto již bylo konzultováno také s živnostníky, kterých se tato čtvrtá etapa dotkne a s tímto postupem vyjádřili souhlas. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Jaroslava Ranglová 16.10.2013
 

 Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o informaci, zda existuje veřejně přístupný seznam osob, kteří nezaplatili uživatelských poplatek za popelnice. Zajímalo by mě, jaká celkovou částku bylo možné vybrat, a kolik se ve skutečnosti vybralo. A jak se postupuje dále k vymožení daných neuhrazených poplatků - počet exekučních řízení v této věci. Děkuji Ranglová

 Vážená paní Ranglová, v Písku je evidováno 30 525 poplatníků, kterých se týká platba za svoz a likvidaci komunálního odpadu (kapitační platba). V současné době bylo vybráno 92% těchto poplatků, což činí cca 15,8 mil Kč. Celková částka byla vyčíslena na cca 17 mil Kč. V případě nezaplacení tohoto poplatku budou dlužníkům rozeslány upomínky, kdy dle zákona o místních poplatcích může být platebním výměrem původní částka zvýšena až na trojnásobek. V případě nezaplacení bude poté přistoupeno k tzv. daňové exekuci. Jmenný seznam samozřejmě existuje, ale nemůžeme ho zveřejnit, protože bychom tím porušili zákon na ochranu osobních údajů. Písecké procento vybraných poplatků za svoz a likvidaci komunálního odpadu je vysoko nad republikovým průměrem, čehož si samozřejmě velmi vážíme a chtěli bychom občanům města touto cestou poděkovat, že k nově zavedenému systému přistoupili velmi zodpovědně. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

humpal 15.10.2013
 

 Dobrý den, v předchozí zprávě (viz níže) jsem se dozvěděla, že v areálu ZŠ T. Šobra probíhá rekonstrukce hřiště, na kterou byla vyčleněna nemalá finanční částka. Chci se zeptat, zda hřiště budou moci využívat i děti ze Svobodné školy, která je druhým subjektem v tomoto objektu. Zároveň prosím o informaci, na jakém základě je rozhodnuto, že právě tato rekonstrukce byla potřebná a kdo ji schválil. Dále se by mě zajímalo, kdy a zda vůbec dojde i k rekonstrukci školních prostor druhého umístěného subjektu, neboť ty jsou ve většině případů nevyhovující např. zatéká střechou atd. Děkuji za odpověď jh ... Vážená paní Nejedlá, rekonstrukce hřiště v areálu ZŠ T. Šobra je financována z kapitoly odboru rozvoje, investic a majetku města a právě proto nebyly údaje o této rekonstrukci zmíněny v článku o investicích do škol. Investice zmíněné v článku jsou financovány z kapitoly odboru školství a kultury. A nyní k samotné rekonstrukci hřiště. V areálu ZŠ Tomáše Šobra je v současné době realizována akce \"Modernizace sportovišť na ZŠ Tomáše Šobra a MŠ Písek\". Tato investiční akce je financována přes odbor rozvoje, investic a majetku města a v rozpočtu města je na ni vyčleněno 11 mil. Kč. V rámci této akce bude zrekonstruováno fotbalové hřiště, které dostane nový umělý povrch, stejně tak se modernizace dočká i atletická dráha. Umělý povrch bude položen i na basketbalové hřiště a hřiště pro tenis a volejbal. Celá akce by měla být hotova do konce října tohoto roku. S pozdravem

 Vážený pane Humpále, hřiště v areálu ZŠ T. Šobra bude uvedeno do provozu 07.11. 2013 a bude samozřejmě sloužit oběma subjektům, které sídlí v této škole. K rekonstrukci hřiště bylo přistoupeno z bezpečnostních důvodů, protože ve stávajícím stavu nevyhovovalo předepsaným normám o užívání školních hřišť. V příštím roce nejsou v objektu ZŠ T. Šobra plánované žádné větší investiční akce. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

j.pošvář 13.10.2013
 

 Hodlám se zúčastnit výběrového řízení na obsazení bytu s nabídnutou výší nájemného(výměra 1+1).Prosím o bližšíinformace.Díky - Pošvář

 Vážený pane, výběrového řízení na přidělení bytu s nabídnutou výší nájemného se může zúčastnit žadatel, který nevlastní byt nebo jinou nemovitost s bytem na území města Písku (k. ú. Písek, Semice, Smrkovice, Nový Dvůr, Hradiště) a který je schopen doložit zdroj vlastních příjmů pro hrazení nájemného (tj. potvrzení zaměstnavatele, daňové přiznání u osoby samostatně výdělečně činné, všechny typy důchodů, příspěvek na mateřské a rodičovské dovolené). Nabídku bytů přidělovaných výběrovým řízením schvaluje rada města. Ve výběrovém řízení na přidělení bytu většího než 50 m2 je třeba složit kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Ve výběrovém řízení na přidělení bytu do 50 m2 je třeba složit kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení. O přidělení bytů rozhoduje rada města na základě stanoviska bytové komise, přičemž hlavním kritériem pro hodnocení nabídek je výše nabízeného nájemného. Dále jsou hodnoceny bytová a sociální situace žadatelů, jejich platební morálka, bezdlužnost, případně nabídka uvolnění jiného městského bytu. Rada města může svým usnesením omezit výši nabídky nájemného. Rovněž si rada města vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených žadatelů, případně výběrové řízení zrušit. Aktuální nabídku volných bytů můžete sledovat na http://www.mesto-pisek.cz/uredni-deska/vyberova-rizeni-byty. V příloze zasílám tiskopis žádosti o poskytnutí bytu výběrovým řízením. S pozdravem

(Jana Adamová - odbor RIMM)

Jana Nováková 11.10.2013
 

 Dobrý den, nedá mi to,abych nereagovala na odpověd ohledně hluku a nepořádku v centru města při letošním prvním ročníku Pivních slavností.Je až zarážející,jak si město představuje kultůrní akce,pořádané sice soukromou organizací,ale s přiděleném grantu,tedy peněz nás všech.Nejenom že byl ohromný hluk v okolí Palackého sadů,kde také bydlím,ale po jejich ukončení byl i velký nepořádek v okolí.V to nepočítám očůrané baráky a jejich vchody.Muj dotaz zní asi takto.Počítá se příští rok opět z jejich pořádáním a dále,zda se město bude nějak podílet na tom,aby byl zajištěn pořádek a klid v okolí parku pro lidi,kteří tam žijí.Né každý přeci musí poslouchat rokovou hudbu,která řve z reproduktorů dlouho do nočních hodin.A hlavně nepiště že to byla soukromá akce.Pokud město povolí hudební produkci do pozdních nočních hodin,stává se spolupořadatelem akce a nese za to plnou zodpovědnost.Děkuji za odpověd

 Vážená paní Nováková, v současné chvíli nevím, zda pořadatel letošních Slavnosti piva agentura Freeproduction žádá grantový příspěvek na tuto akci i na rok 2014. Grantové příspěvky budou schvalovány zastupitelstvem města na základě doporučení granotvé komise na podporu cestovního ruchu v prosinci letošního roku. Pořadatel letošních slavností piva uznal, že nebyl zcela dobře zajištěn svoz odpadkových košů a také počet mobilních WC se nakonec ukázal jako nedostačující. Na toto téma proběhlo s pořadatelem také jednání se zástupci města. Hudební produkci po 22. hodině povoluje rada města Písku, ale v žádném případě se tímto rozhodnutím nestává spolupořadatelem akce. Níže uvádím citace z OZV č. 4/2012. Čl. 4 Udělování a odnímání výjimek 1. Z ustanovení čl. 3. odst. 2 této vyhlášky může na žádost udělit výjimku rada města. 2. Výjimku lze udělit pouze: a) na pořádání konkrétní akce, b) na určité časové období, je-li činnost (akce) pravidelně opakována, ne však na dobu přesahující jeden rok. 3. Žadatel o výjimku doloží žádost a) přesným označením činnosti, dobou a místem konání, určením pořadatele, uvedením druhu hudební produkce a jejím provozovatelem, b) předpokládaným počtem osob, které se akce zúčastní, c) identifikací osoby odpovědné za zajištění pořadatelské služby. 4. Rada města může udělení výjimky a stanovení její účinnosti podmínit splněním určitých doplňujících podmínek směřujících k zajištění veřejného pořádku. 5. Rada města může udělenou výjimku v průběhu jejího trvání odejmout, narušuje-li činnost v době nočního klidu veřejný pořádek. 6. Žadatel o výjimku je povinen podat žádost nejméně 30 dnů před konáním akce, resp. uplynutím povolené výjimky dle čl. 4, odst. 2, písm. b), nejdéle však 14 dní před zasedáním rady města. 7. Povinnost žádat o výjimku se nevztahuje na akce pořádané městem. Čl. 5 Kontrola a sankce 1. Jakékoliv jednání v rozporu s touto vyhláškou bude posuzováno u fyzických osob jako přestupek, u právnických osob a podnikajících fyzických osob jako jiný správní delikt. 2. Pro ukládání sankcí se užijí zvláštní předpisy. 3. Dohled nad dodržováním této vyhlášky provádí Městská policie Písek. S pozdravem a přáním pěkného dne

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Adam 11.10.2013
 

 Dobrý den neměl už se náhodou stavět připojovací pruh u Bili? děkuji za odpověď

 Vážený pane, v těchto dnech bylo dokončeno vydávání všech potřebných rozhodnutí a povolení, potřebných k realizaci stavby. V nejbližší době tedy dojde k předání staveniště a samotné realizaci vybudování připojovacího pruhu u Billy. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Petr 08.10.2013
 

 Dobrý den, měl bych dva dotazy. První se týká píseckých hor a to konkrétně silnice, která vede od Vodáka kolem chaty Živec až ke Křižatkám. Nemám žádné důkazy, ale mám takové podezření, že si zde motoristé skracují cestu a to i když je zde jasný zákaz vjezdu. Chodím zde velmi často a stačí zde jít půl hodiny a potkáte několik aut a nemyslím si, že tolik lidí by mělo povolení. Provádí zde městská policie nějaké kontroly? Někteří řidiči zde jezdí docela rychle na to, že je to tam samá nepřehledná zatáčka a chodí zde spousta turistů, jelikož to je hlavní cesta k Živci a na Jarník. Druhý dotaz se týká revitalizace sídliště Portyč. Zajímalo by mne v jaké fázi je tuším že 2. etapa + rozšíření, která zahrnovala například novou autobusovou zastávku v ul. Pražská, zbourání budovy (Pražská 284/41) a nová parkoviště v této časti sídliště? Děkuji za odpověď.

 Vážený pane, v rámci dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích provádí Městská policie Písek namátkové kontroly zaměřené na dodržování zák.č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích i v dané lokalitě. Do dané lokality není vjezd motorovým vozidlům příslušnou dopravní značkou B11 (zákaz vjezdu všech motorových vozidel) zcela zakázán, neboť uvedená dopravní značka je doplněna dodatkovou tabulkou E13, která umožňuje vjezd do míst za dopravní značkou všem vozidlům, která zajišťují dopravní obsluhu a rovněž i vozidlům s povolením Lesů města Písek s.r.o. Městská policie Písek bude i nadále provádět kontroly v dané lokalitě, aby se neoprávněný vjezd vozidel, maximálně eliminoval.Tolik vyjádření městské policie k vaší první části dotazu. A nyní k části druhé. V úterý 15.10. 2013 bylo předáno staveniště zhotoviteli akce revitalizace sídliště Portyč II. etapa. Stavební práce započnou demolicí bývalé budovy vojenské správy v ulici Pražská. V rámci této části dojde také k přesunutí autobusové zastávky do této lokality a vznikne zde cca 50 nových parkovacích míst. Zpoždění zahájení stavebních prací bylo způsobeno odvoláním neúspěšného účastníka výběrového řízení na zhotovitele stavby. Při příznivých klimatických podmínkách budou práce na sídlišti Portyč probíhat také v zimních měsících tak, aby II. etapa revitalizace byla dokončena nejpozději do září 2014. Více informací najdete na hlavní straně webu města Písek nebo pod odkazem - tiskové zprávy. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Sedláček 08.10.2013
 

 Dobrý den, vážený pane tiskový mluvčí. Nevím, proč se tato rubrika jmenuje \"Dotazy a odpovědi\". Na svůj dotaz ohledně dopravní situace na sídl.Portyč jsem do dnešní doby nedostal odpověď. Asi bude na Vás složitý nebo absolvuje obvyklý okruh odbor dopravy, městská policie atd. Jako slušnost považuji aspoň sdělení u přijetí dotazu a sdělení do kdy bude na dotaz odpovězeno. Vaše jednání budí dojem, tento dotaz se prostě nehodí, tak ho hodím do koše, tento opěvuje radnici a tak ho zveřejním. Nevím, proč dotazy nezůstanou na webu a nemůžou se k nim vyjádřit další spoluobčané. Toto nebude asi zájem radnice ! Zvažuji zaslání zajímavých videozáběru a korespondence s orgány města Písku do sdělovacích prostředků. Děkuji za ochotu !

 Vážený pane Sedláčku, Váš dotaz z 25.09. 2013 se týkal dopravní situace na sídlišti Portyč a městské policie, které byl také zaslán k vyjádření. Vyjádření městské policie Vám bylo zasláno a také zveřejněno na webových stránkách města.Pokud si projdete dotazy a odpovědi na webových stránkách zjistíte, že zveřejňujeme negativní i pozitivní ohlasy. Odpověď se snažímě vždy připravit tak, aby byla odborně a fakticky správně. Při odborných dotazech jsou proto nutná stanoviska konkrétních odborů, které mají daný problém ve své gesci. V loňském roce bylo odpovězeno na 331 dotazů přes webové stránky města. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Jakub 06.10.2013
 

 Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kdo má na starost přemostění silnice I/20 mezi Kauflandem a Lidlem. (město,či ŘSD).Jedná se mi o neskutečný bordel,který je pod mostem,který zde dělá banda bezdomovců. Jeden čas se je povedlo z pod mostu vyhnat. V současné době je to tam ještě horší. Pěkná vizitka. Děkuji za odpověď.

 Vážený pane Jakube, v této lokalitě se nacházejí dvě přemostění komunikace I/20. Jedno je v majetku ŘSD a druhé Jihočeského kraje. Úklid by zde měly zajišťovat samozřejmě oba zmiňované subjekty. Podle vyjádření SÚS Jihočeského kraje je v této lokalitě prováděn pravidelný úklid. Při posledním úklidu v květnu 2013 byly odvezeny dva plně naložené nákladní vozy Avia odpadků. Úklid zde nárazově provádějí také Městské služby Písek. Problém bezdomovců v této lokalitě řeší městská policie. Bezdomovce se podaří vždy na nějakou dobu z této lokality vytlačit, ale během poměrně krátkého časového úseku se vždy na toto místo opět vrátí. V podstatě jde o nekonečný příběh. Váš podnět bude předán městské policii, aby se na tuto lokalitu opět intenzivněji zaměřila. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Jana Novotná 06.10.2013
 

 Vážení.Koukám,že již nejsem sama,která si stěžuje na hluk v okolí parku.Nevím,jak někdo může napsat,že pořadatelem akce byl ten a ten subjekt a že s tím město nemá nic společného.Je mi líto,že máme zastupitele,kteří se nehlásí ke svojim chybám.Je přeci jasné,že produkci po 22 hodině musí povolit město.A kdo tedy povolil akci Obchodní akademie v pátek 27.9.2013?Prosila bych konkretní jméno nebo oddělení Městského úřadu.Neohánějte se zde stále tím,že nejste pořadateli akcí.Pokud akci do pozdních hodin někdo povolí,je zodpovědný za toto povolení a měl by dohlédnouti i na to,jak akce probíhá.

 Vážená paní Novotná, výjimku z obecně závazné vyhlášky č.4/2012 uděluje rada města. V této vyhlášce jsou přesně specifikovány důvody, při kterých může být výjimka udělena a také případné sankce při nedodržení těchto podmínek. Pro vaši informaci přikládám citaci z OZV č. 4/2012 a sice článek č. 4 a 5, kde jsou uvedeny podmínky pro udělení výjimky z této vyhlášky. Čl. 4 Udělování a odnímání výjimek 1. Z ustanovení čl. 3. odst. 2 této vyhlášky může na žádost udělit výjimku rada města. 2. Výjimku lze udělit pouze: a) na pořádání konkrétní akce, b) na určité časové období, je-li činnost (akce) pravidelně opakována, ne však na dobu přesahující jeden rok. 3. Žadatel o výjimku doloží žádost a) přesným označením činnosti, dobou a místem konání, určením pořadatele, uvedením druhu hudební produkce a jejím provozovatelem, b) předpokládaným počtem osob, které se akce zúčastní, c) identifikací osoby odpovědné za zajištění pořadatelské služby. 4. Rada města může udělení výjimky a stanovení její účinnosti podmínit splněním určitých doplňujících podmínek směřujících k zajištění veřejného pořádku. 5. Rada města může udělenou výjimku v průběhu jejího trvání odejmout, narušuje-li činnost v době nočního klidu veřejný pořádek. 6. Žadatel o výjimku je povinen podat žádost nejméně 30 dnů před konáním akce, resp. uplynutím povolené výjimky dle čl. 4, odst. 2, písm. b), nejdéle však 14 dní před zasedáním rady města. 7. Povinnost žádat o výjimku se nevztahuje na akce pořádané městem. Čl. 5 Kontrola a sankce 1. Jakékoliv jednání v rozporu s touto vyhláškou bude posuzováno u fyzických osob jako přestupek, u právnických osob a podnikajících fyzických osob jako jiný správní delikt. 2. Pro ukládání sankcí se užijí zvláštní předpisy. 3. Dohled nad dodržováním této vyhlášky provádí Městská policie Písek. Z výše uvedeného vyplývá, že ve vyhlášce jsou zakotveny také dozorovací mechanismy. U akce obchodní akademie měl tazatel zřejmě na mysli spíše uměleckou úroveň akce. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Iva Suchanová 06.10.2013
 

 Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli jsou k dispozici nějaké plány s rozvodem kanalizací v Semicích u Písku. Protože naše potrubí s kanalizací, které se tam budovalo cca před dvaceti lety vede přes sousedovo pozemek a k tomu pozemku není vedeno žádné věcné břemeno a bojím se toho, aby nás soused v případě opravy k tomu pustil a aby třeba neříkal, že tam nic nevede nebo něco takového. A nebo jestli stačí to dojít nahlásit na katastr, že to tam vede, aby to tam nějak dokreslili a dopsaly mu tam to věcné břemeno? Děkuji Iva Suchanová

 Vážená paní Suchanová, vzhledem k tomu, že se z vaší strany jedná o velmi specifický dotaz, bylo by dobré, abyste kotaktovala přímo jednatele Vodárenské správy Písek Ing. Romana Honzíka tel. 608 572 954 a s ním celou problematiku projednala. Váš dotaz mu byl zaslán ke konzultaci a je připraven vám sdělit veškeré informace. Obecně platí, že existuje plán kanalizací a vodovodů, takzvaný GIS. Tento plán kanalizací a vodovodů je dostupný i pro Semice. Pokud se nachází kterákoliv síť na cizím pozemku, je potřeba mít tuto síť geodeticky zaměřenou, na základě toho zřídit Smlouvu o věcném břemeni a poté je zapsáno věcné břemeno do katastru nemovitostí. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Adam 05.10.2013
 

 Dobrý den chtěl bych městu poděkovat za letošní akce jako jsou cipískoviště, dotkni se písku a také pivní slavnosti které tu opravdu chyběli. mnoho mích známích má stejný názor a to takový že pivní slavnosti byly výborný a doufáme že tu budou i příští rok. Přeji hezký den

 Vážený pane, jsme rádi, že se vám líbily zejména akce (Cipískoviště, městská slavnost), které pořádá město Písek prostřednictvím městské organizace Centrum kultury o.p.s. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Petra Bicanová 04.10.2013
 

 Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak je to s podomním prodejem v Písku. Slyšela jsem že je tento prodej zakázán ale nevím jak můžeme znepříjemnit život těm, kteří nás navštěvují s nabídkami a zda se dá nějak zachránit situace v případě, že jim naši rodiče/prarodiče něco takového podepíší. Zda je smlouva neplatná či nikoli. Děkuji Petra

 Vážená paní Bicanová, na základě nařízení města Písku 2/2009 není v Písku podomní ani pochůzkový prodej povolen viz. odkaz http://www.mesto-pisek.cz/soubory/dokument14980.pdf. V případě, že zaregistrujete tento typ nepovoleného prodeje, kontaktujte neprodleně městkou policii na tel. čísle 156 nebo 382 313 225. Toto nařízení města samozřejmě nezneplatňuje případně podepsané smlouvy. Zde je jednoznačná rada, ať vaši rodiče, prarodiče bez konzultace nic nepodepisují a smlouvy si řádně prostudují.Prodejce můžou také upozornit, že v Písku je tento typ prodeje zakázaný. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Martina Lenková 03.10.2013
 

 Dobrý den, okolo 25.září jsem zadala dotaz, který se týkal zvěřejňování prodeje bytů DBS prostřednictvím dražby. Odpověď mi byla zaslána do mé emailové schránky, nebyla zveřejněna. Zeptám se znova a trošičku konkrétněji. Kde bylo vyvěšeno oznámení o dražbě bytu č.10 v Jeronýmově ulici 1618? Jaká byla odhadní cena tohoto bytu určená znalcem? Je známo, že nejnižší podání může být minimálně ve výši 80 procent odhadní ceny bytu. Vzhledem k tomu, že se jedná o byt o výměře téměř 60 m čtverečních, zdá se mi cena, za kterou byl byt prodán ( prodej odsouhlasen zastupitelstvem ) neadekvátní.

 Vážená paní Lenková, nabídka odprodeje bytu č. 10, Jeronýmova ul. čp. 1619, byla zveřejněna na úřední desce od 25.06. do 31.7.21013, dále bylo možno tuto nabídku sledovat na www.mestopisek.cz. a na http://www.sreality.cz/. Kupující byl vybrán obálkovou metodou, jediným kritériem výběru byla nabídnutá výše kupní ceny, přičemž minimální nabídka musela činit dle vypracovaného znaleckého posudku Ing. Petrem Pokorným, soudním znalcem z oboru ekonomika, ceny a odhady, zvláštní specializace odhady nemovitostí, 329.131,- Kč. S pozdravem

(Jana Adamová - odbor RIMM)

NE 03.10.2013
 

 2.10.2013 12:55 STRAKONICE – Zastupitelé jednohlasně schválili novelu městské vyhlášky, která upravuje pohyb psů na veřejném prostranství. Například přikazuje, že pes uvázaný před obchodem musí mít náhubek. Náhubek musí mít i ten pes, kterého majitel vezme na akci, kde je velké či větší srocení lidu. Město Písek taktéž potřebuje tuto vyhlášku,proč? Jak je možné že pes může močit na veřejnosti, všechny zdi domů jsou již poškozeny právě od psů,např. v parku běhají psi volně bez náhubků atd.Budete s touto situací už konečně něco dělat.

 Vážený, město Písek má obecně závaznou vyhlášku, která upravuje pohyb psů na veřejném prostranství viz. odkaz http://www.mesto-pisek.cz/dokumenty/vyhlasky-a-narizeni/ostatni?strana=2. Podle této vyhlášky je v historickém jádru města, do kterého spadá i vámi zmiňovaný park a v Píseckých horách, je zakázaný pohyb psa bez vodítka. Na dodržování této vyhlášky dohlížejí strážníci městské policie a v případě porušení vyhlášky udělují pokuty. V současné době se nepřipravuje změna této obecně závazné vyhlášky. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

nemusím uvádět 02.10.2013
 

 Dobrý den, mám pouze dotaz ohledně dětských hřišť v Písku, jak je možné že jsou v dezolátním stavu a poškozené? špinavé od psích výkalů,nejsou oplocené? v parku byla v létě ulomená houpačka a dodnes tam není? začne konečně město taky něco dělat pro ty nejmenší a nebo bude bude finance dohazovat stále svým kamarádům a pro děti nezbyde nic! Děkuji.

 Vážený "nemusím uvádět", v rámci Koncepce obnovy a výstavby dětských hřišť pro období 2008 - 2013 bylo v Písku opraveno či nově vybudováno 34 dětských hřišť. Do těchto hřišť byla z rozpočtu města investována částka přesahující 15 mil Kč. Na dětských hřištích je prováděna také pravidelná údržba. Musím se velmi ohradit proti Vašemu tvrzení, že dětská hřiště jsou v Písku v dezolátním stavu. Máte pravdu, že v některých lokalitách dochází k většímu poškozování hracích prvků a také se zde vyskytuje větší množství např. psích výkalů či odpadků. Zde je ale jistě na místě zamyslet se nad tím, kdo zde tento nepořádek provádí a nechová se v souladu s provozním řádem hřiště. Nevím, zda by zmiňované oplocení tomuto zabránilo. Město Písek bylo několikrát oceněno právě za velmi rozsáhlou síť dětských hřišť pro různorodé věkové dětské kategorie a kvalitu hřišť oceňují i turisté, kteří naše město navštíví. Možná by bylo dobré vzpomenout si, jak dětská hříště vypadala před pár lety a kolik jich v Písku bylo. Závěrem mi dovolte ještě jednu poznámku. Všechna výběrová řízení na zhotovitele dětských hřišť probíhala na základě otevřených výběrových řízení, tedy zcela transparentně. Veškeré materiály včetně zadávacích podmínek, protokolů z výběrových řízení atd. najdete na webových stránkách města. S pozdravem a přáním pěkného dne

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Petr Zevl 01.10.2013
 

 Takže kdokoli může pořádat hudební produkci po 22 hodině bez povolení města ?? Když mě odkazujete na Obchodní akademii.....

 Vážený pane Zevle, to samozřejmě nemůže. Povolení produkce po 22. hodině spadá do kompetence rady města. Pokud se nemýlím, kritizoval jste úroveň akce a za tu zodpovídá pořadatel, proto ten odkaz na obchodní akademii. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písku)

Chovancová 01.10.2013
 

 Dobrý den pane Ondřich, děkuji za odpověď týkající se pivních slavností. Ještě bych měla dotaz, je možné někde projekt pivních slavností vidět? Máme akci docela zdokumentovanou a nevěřím tomu, že by grantová komise dala grant na to, co tam bylo. Prostě by mě a určitě i ostatní obyvatele města zajímalo, zda projekt souhlasil s realitou a mělo by to zajímat i grantovou komisi. A druhá věc je, kdo v té grantové komisi je? Je to někde na webu? Děkuji velice. Chovancová

 Vážená paní Chovancová, vzhledem k tomu, že zpracované grantové projekty obsahují osobní data, není možné, abychom vám umožnili nahlédnout do konkrétního záměru. Porušili bychom tím zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Nahlédnutí by bylo možné pouze na základě oficiální žádosti podle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím. Obecně lze konstatovat,že projekt pivních slavností byl koncipován jako prezentace pivovarů s kulturním programem a jako místo pořádání akce byly uvedeny Palackého sady. Součástí žádosti je také vyčíslení celkových nákladů na pořádání akce. Zasílám Vám také odkaz na jednání zastupitelstva města ze dne 06.12. 2012, na kterém se granty na podporu cestovního ruchu schvalovaly http://www.mesto-pisek.cz/samosprava-mesta/DIR-zastupitelstvo-mesta/DIR-materialy-jednani-zastupitelstva-mesta-2012/CL-materialy-pro-jednani-zastupitelstva-mesta-06.12.2012/475. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Kateřina Tihelková 30.09.2013
 

 Dobrý den, na jaře jsem Vám kvůli tomuto již psala, ale chtěla bych se teď zeptat ještě jednou. Dotaz se týká toho, kdy přesně budou vypsány termíny svatebních obřadů na rok 2014, tzn. v jakém měsíci přibližně? Děkuji za odpověď. Kateřina Tihelková

 Vážená slečno Tihelková, termíny svatebních obřadů bývají zveřejněny koncem roku, prosinec tj. 2013. Svatební obřady se stanovují v návaznosti na kulturní akce, ve spolupráci s Centrem kultury Města Písek a v Koncertní a výstavní síni Nejsvětější Trojice bývají první sobotu a poslední sobotu v červnu, jednu sobotu v červenci a v srpnu. Termíny svatebních obřadů budou i k dispozici na oddělení matrik, Budovcova 207. Další informace Vám rádi poskytneme na tel. 382 330 254, 382 330 272, 382 330 255. S pozdravem

(Jjitka Palcútová, matrikářka)

Lucie Leistnerová 30.09.2013
 

 Dobrý den, chci se zeptat, zda bude k dispozici žádost o vydání voličského průkazu pro volby do poslanecké sněmovny 2013. Nebo si mám žádost sepsat sama? Děkuji za odpověď Lucie Leistnerová

 Vážená paní Leistnerová, dle ustanovení § 6a zákona č. 247/21995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu (popřípadě zvláštním seznamu) je zapsán, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském úřadě nebo konzulárním úřadě České republiky. Voličský průkaz vydá oddělení matrik. Žádost o vydání voličského průkazu lze podat - listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (ověřený podpis žadatele zákon o volbách vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu. Při ověření podpisu u správních úřadů lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva: - v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, - v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Žádost v listinné a elektronické podobě musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do pátku 18. října 2013, - osobně, v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede. O vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do středy 23. října 2013 do 16. hodin. Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 10. října 2013 do 16:00 hodin předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu na území České republiky do vlastních rukou nebo doručuje-li do zahraničí, zašle jej voliči na jím uvedenou adresu.

(Jitka Palcútová, pověřená organizační a technickou přípravou voleb)

Chovancová 29.09.2013
 

 Dobrý den, i já bych se ráda k pivním slavnostem, protože mi to nedá. Nevadí mi hudební a jiné akce v centru města.Spíše naopak je vítám. Copískoviště, folklorní festival nebo další akc v parku. Super! Pokud vše končí alespoň do 23 hodin nemám problém. Nevadí mi ani, když slavnosti končí déle, ale jde o jednu zásadní věc. Musí to mít nějaku úroveň.Což se o pivních slavnostech vůbec říci nedá. Brodili jsme se tam v odpadcích a střepech, všude močili lidé,.. strašné. Ohánět se tím, že to děla soukromý subjekt je trochu alibistické. Město totiž tomuto soukromému subjektu dalo na akci nemalé peníze, takže by ho mělo zajímat, jak akce dopadne. Proč jsou ostatní venkovní akce v pohodě a tady to byl paskvil! Na webu jsem našla, že to pořádal pan Mikušiak. Ano ten, který asi před pár lety pořádal městskou slavnost a úplně ji zazdil a s pořádkem to bylo úplně stejné jako na pivních slavnostech! A město toto ještě podporuje. Žádám o zveřejnění názoru zde. Děkuji Chovancová

 Vážená paní Chovancová, jak jsem uváděl již v minulých odpovědích pořadatelem pivní slavnosti byla společnost Freeproduction. Příspěvek města na tuto akci činil 221 250 Kč a byl přidělen na základě vypracovaného projektu grantovou komisí, která posuzovala granty v kategorii podpora cestovního ruchu. V loňském roce byla v tomto programu alokovaná částka 721 250 Kč. Tyto grantové příspěvky poté na základě hodnocení komise schvaluje zastupitelstvo města. Přidělený příspěvek musí být samozřejmě řádně vyfakturován a dokladován. Tyto doklady jsou poté předány ke kontrole odboru školství a kultury. Kontrola zde tedy ze strany města probíhá a neznamená to, že by se město o osud přidělených finančních prostředků nezajímalo. Naopak se může stát, že při nesrovnalostech ve vyúčtování grantu není částka proplacena nebo pouze její část. Smluvní zajištění dostatečného počtu odpadkových košů, úklidu během akce či mobilních WC je plně v kompetenci pořadatele. Na pivní slavnosti si prostřednictvím webových stránek města stěžovali čtyři lidé, pozitivní reakce přišly dvě. Jsem rád, že chválíte akce pořádané městem - Cipískoviště, městská slavnost atd. Tyto pořádá Centrum kultury Písek, které má s pořádáním akcí tohoto typu velké a bohaté zkušenosti. Je zřejmé, že grantová komise bude při svém rozhodování o přidělení grantů pro rok 2014 posuzovat i průběh akce letošní. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Potápka 29.09.2013
 

 Dobrý den, kde mohu prosím najít starší informace ohledně činnosti Městské policie? (jednotlivá podání občanů, strážníků atpod.)Na stránkách města je pouze informace týdenní. Děkuji

 Vážený pane, aktuální informace o činnosti Městské policie Písek jsou standardně zveřejňovány na webových stránkách pouze v týdenní svodce. Pokud požadujete sdělení konkrétní informace, a to i staršího data, bude Vám na základě Vaší žádosti a v souladu se zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, poskytnuta. S pozdravem S pozdravem

(Bc. Martin Opava - zástupce velitele městské policie)

Petr Zevl 28.09.2013
 

 Zdravím. Zcela nechápu,proč byla povolena tento pátek 27.9. hudební produkce v parku po 22dodině. Byli jste se tam podívat kolik lidí tam po té 22hod bylo? A hlavně jací? Mám to nafocené. Kde jsou ti co opravdu pracují a starají se o rodiny?(Nepíšu zde pouze za sebe!) Ti si chtějí odpočinout a vyspat se! To co téhle době zoufale chybí je klid. Hluku je dnes všude dost! Motorem téhle společnosti jsou poctivě pracující a né náctiletí a Romové pokud to nevíte... A ti co přes týden opravdu pracují si o víkendu rádi odpočinou a vyspí se. Hlasité produkce po 22hodině by měli být opravdu jen zcela ojediněle a maximálně jeden den a v rozumné míře decibelů. A né jak Kisspárti v letním kině do 4-té hodiny ranní! Prosím nepište zde o toleranci to s tím nemá nic společného :-) S pozdravem Písečák :-)

 Vážený pane, Vámi zmiňovanou akci pořádala Obchodní akademie Písek a město Písek se na ní nijak nepodílelo. S případnými stížnostmi se tedy, prosím, obraťte na zástupce Obchodní akademie Písek. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

kosař 26.09.2013
 

 Dobrý den. Proč není zprovozněna zelená odbočovací šipka na křižovatce Kolárova- Tyršova směr na Vrcovice. Je to děs tam odbočovat při velkém provozu. Od shora jedou auta ještě na žlutou a od mostu dokončuji odbočení když už mají od Vrcovic zelenou.

 Vážený pane, světelně řízené křižovatky v Kollárově ulici byly konstruovány zhruba před 15 lety, tedy v době, kdy byla úplně jiná hustota provozu než v současné době, jakož i jiné stavebně technické uspořádání navazující komunikace v ulicích Tyršova a Lázeňská, které se po přestavbě změnily z průtahové silnice na zklidněnou městskou komunikaci. Tomu také odpovídalo tehdejší osazení jednotlivých světelných signálů, včetně vyklizovací šipky z ulice Kollárovy do Tyršovy ulice. V současné době je však situace podstatně odlišná : Na předmětné křižovatce je realizováno dvoufázové řízení. Signál volno je v hlavním směru realizován v trvání až 30 s v závislosti na poptávce vozidle, signál volno pro výjezd z ulice Tyršova je realizován s dobou trvání 10 s (dobu v podstatě určují chodci přecházející Kollárovu ulici). Zbytek času (10 s) signálního plánu do doby cyklu je tvořen mezičasy (bezpečnostní dobou). Délka signálního plánu i doba trvání signálu volno na ulici Kollárova je dána koordinací a odpovídá požadavkům koordinace. Pokud by mělo dojít ke zprovoznění vyklizovací šipky existují následující možnosti: - pustit ji na úkor vozidel jedoucích po Kollárově ulici od řeky vzhůru. Po hrubém propočtu bude třeba na zařazení vyklizovací šipky cca 15 s (5 s minimální volno, 4 s mezičas na vstupu, 6 s). To znamená, že doba volna pro koordinovaná vozidla by se musela zkrátit cca o polovinu. Výsledek - nefunkční koordinace v tomto směru, kapacitní problémy; - vyřadit křižovatku z koordinace a použít jinou délku cyklu, ve které bude možno vyklizovací šipku zařadit lépe. Výsledek – nefunkční koordinace; - přejít na jiný koordinovaný cyklus na celé Kollárově ulici. Výsledek – delší zdržení na všech křižovatkách, možný vznik obdobných lokálních problémů zase někde jinde. Je možno také uvažovat o řešení časově omezeném, tedy například omezit koordinaci od řeky pouze po dobu trvání ranní špičky. Vždy se ale jedná o řešení které někoho jiného omezí. Z výše uvedených důvodů není vyklizovací šipka součástí signálního plánu na uvedené křižovatce (je tedy nefunkční) a s jejím opětovným zprovozněním ani neuvažujeme. Zásadní problém totiž nespočívá v tom, zda je či není vyklizovací šipka funkční, zásadní problém spočívá - jak sám správně píšete, v tom, že řidiči nedodržují pravidla silničního provozu a v přímém směru vjíždějí do křižovatky nejen na oranžový, ale často i na červený signál, takže odbočující vozidlo nemá prostor dokončit odbočení. Jediným řešením tedy je dohled policie na dodržování pravidel silničního provozu. Proto také policii Váš podnět přeposíláme se žádostí o přijetí odpovídajících opatření. S pozdravem

(Ing. Michal Kovařík - vedoucí odboru dopravy)

Sedláček Evžen 25.09.2013
 

 Dobrý den, bydlím na sídlišti Portyč a každý den se setkávám s arogancí řidičů v prostoru ul. Na Pěníku na Na Jihru. V prostoru u bývalé Fezovny byla Jablonského ul.uzavřena tak, aby nebyla průjezdná ve směru na Topělec. V tomto prostoru je několik cest přes trávníky, kde se tato uzávěra objíždí a to přímo pod kamerou Městské Policie. Je smutné když vám na lince 156 sdělí, že si mám zapsat reg.značku vozidla a pak se bude situace řešit. Ještě smutnější je pohled na důchodce, který používá hole a na chodníku ho před sebou tlačí auto a jeho řidič si dovolí ještě zatroubit. Nevím proč město investuje do drahého kamerového systému, když není využíván. Tato situace je zde již delší dobu a nikdo ji bohužel neřeší ani nechce řešit. Obrátil jsem se jak na MP, PČR i Městské služby, ale bezvýsledně. Na jedné straně MP řeší parkování jedním kolem auta na trávě a zde použije své oblíbené botičky, ale tam, kde jsou pod její kamerou vyjeté cesty přes trávníky, to jí nezajímá. Rád bych věděl proč se nezprůjezdní Jablonského ul. nebo neprovedou takové opatření, aby k výše uvedeným případům nedocházelo. Děkuji za odpověď.

 Vážený pane, k Vašemu dotazu Vám sděluji následující. Pokud sledujete dění ve městě Písek, určitě Vám neunikla skutečnost, že uvedeným problémem se zabývali zastupitelé města na svém zasedání dne 20.06.2013 a rozhodli, že z Topělecké ulice budou odstraněny betonové bariéry a dojde tak ke zprůjezdnění uvedené komunikace. Vzhledem k tomu, že zprůjezdnění ulice je podmíněno vybudováním zpomalovacího retardéru, bude zprůjezdnění realizováno až v roce 2014, a to na základě komplexního vyhodnocení dopravní situace. Mohu Vás ujistit, že příslušný okrskář se uvedené problematice rovněž věnuje, ale skutečnosti, které zmiňujete nezaznamenal. Rovněž v případech, kdy kamera městského monitorovacího systému sledovala daný prostor, nebyl obsluhou žádný přestupek zjištěn. Tím samozřejmě netvrdím, že k popisovanému jednání řidičů motorových vozidel v dané lokalitě nedochází. To, že strážník požádá občana o sdělení RZ vozidla, jehož řidič se dopustil protiprávního jednání, považuji za standardní způsob spolupráce s občany a nikoliv za smutnou skutečnost, neboť dle zjištěné RZ vozidla, by byl přestupek s řidičem projednán. Na základě výše uvedeného nemohu souhlasit s Vaším názorem, že se neřeší problém ohledně průjezdnosti ulice Jablonského směrem do ulice Topělecká. S pozdravem

(Bc. Martin Opava - zástupce velitele městské policie)

Monika Rendlová 23.09.2013
 

 Dobrý den, ráda bych Vám poděkovala za krásné zážitky z Vašeho nádherného města a zároveň bych tímto reagovala na dotaz paní Novotné. V letních měsících jsem na písecko přijela trávit dovolenou a moc se mi tam líbilo. Převážně to, že Písek je živé město se spoustou akcí. Proto jsem se v září vrátila, abych zde prožila Dny evropského dědictví a Pivní slavnosti. Akce v centru města jsou dle mého názoru, jedny z nejlepších a přitáhnou do měst spoustu turistů, kteří zde, stejně jako já utrácejí peníze. Na druhou stranu chápu, že lidé v okolí, a to převážně ti starší, nemohou spát, ale několikrát za rok se to dá jistě vydržet. Já jsem z Chebu a i u nás se pořádají podobné akce a stejně jako u Vás se i v Chebu najdou občané, kterým to vadí. Nicméně já osobně Vám děkuji za velmi povedené akce a již teď se nemohu dočkat, až se do Písku vrátím. S pozdravem Monika Rendlová

 Vážená paní Rendlová, děkuji Vám za Váš e mail a jsem rád, že se Vám v Písku líbilo. Doufám, že našemu městu zachováte přízeň a budete i nadále jeho pravidelným spokojeným návštěvníkem. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Jana Novotná 19.09.2013
 

 Dobrý den, dnes jsem do svého emailu dostala odpověd na svůj dotaz ohledně hluku v nočních hodinách při Pivních slavnostech.Nevím,proč mi nebylo odpovězeno na těchto stránkách,ale přímo do mého emailu.Že by se Radnice bála připojení mnoha dalších nespokojených občanů?Chci jen podotknout,že jsem nebyla sama,kdo si na hroznou a hlavně hlasitou produkci v nočních hodinách stěžoval,stejně jako na počůrané ulice města.Myslím si,že by se vůbec nic nestalo a že by město vůbec nebylo ve večerních hodinách pusté,jak píšete,kdyby takovéto výstřely do tmy byly provozovány nejdéle do desáté hodiny večerní,tak jako je to uvedeno ve vyhlášce o nočním klidu.A nyní otázka.Pokud se podobné akce budou opakovat a já odjedu s rodinou někam mimo Písek,protože mé děti se tohoto hluku bojí a propláčou celou noc,proplatí mi město Písek,jako povolovatel takovýchto akcí,ubytování někde na penzionu,kde je ticho a já mohu a hlavně mé dvě malé děti, klidně spát?Zdá se mi,že toto zastupitelstvo se sice snaží dělat pro lidi co nejvíce,ale v negativním slova smyslu.S pozdravem Novotná.

 Vážená paní Novotná, odpověď na Váš dotaz je samozřejmě uvedena i na webových stránkách města pod odkazem otázky a odpovědi. Při zpracování odpovědi je automaticky také zasílána na e mail tazatele. A nyní k Vaší otázce. Venkovní produkce, které přesahují rámec 22 hodiny a odehrávají se v centru města, jsou v Písku opravdu pouze několikrát do roka. Konkrétně v letošním roce se jednalo o městskou slavnost a slavnosti piva. Např. letošní městskou slavnost navštívilo cca 14 tis. návštěvníků a nezaznamenali jsme jediný negativní ohlas. Vysoká návštěvnost svědčí o velké oblibě venkovních akcí a dokazuje, že o tyto akce je ze strany občanů a turistů velký zájem. Na své si samozřejmě přijdou i podnikatelé, protože místní občané i turisté zde v těchto chvílích utrácejí nemalé množství peněz. Na druhé straně je zde skupina obyvatel, která tyto akce nemá v oblibě a nejraději by je vytěsnila z centra města a na tento svůj názor mají samozřejmě legitimní právo. Pokud by město rezignovalo na tyto venkovní akce, stalo by se v podstatě výjimkou, protože ostatní města i s menším počtem obyvatel než je Písek, tyto akce do své nabídky během turistické sezony nově zařazují např. Protivín. Město Vám samozřejmě pobyt v penzionu nemůže proplatit. Je to to samé, jako by někdo chtěl proplatit např. hotel v Praze, kde je bezesporu mnohem širší kulturní nabídka a odůvodňoval to tím, že v Písku se nic neděje a on musí za zábavou, kulturou, sportem cestovat mimo Písek. Já si Vás dovolím poprosit o toleranci k těmto akcím a třeba i Vy si některou z nich v budoucnu oblíbíte. Ono totiž v podstatě není možné se v některých věcech zavděčit všem. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Václav 19.09.2013
 

 Dobrý den, mám dotaz ohledně parkování na vodorovných šrafech před obchodem potravin v Kolárově ulici. Je zde možno parkovat dle vyhlášky nebo ne? nebo zde můžou parkovat pouze vybraná auta? nebo jak to vlastně je? Děkuji za vysvětlení. Před poštou na šrafech dostanete okamžitě botu!! tady ne?

 Vážený pane Václave, na šrafovaných plochách je samozřejmě parkování zakázáno, což jistě jako řidič víte. Váš dotaz beru spíše jako podnět k prošetření, který předávám městské policii. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Fajfrt 18.09.2013
 

 Dobrý den, na křižovatkách u gymnázia a u Ceprů není automatický systém semaforů schopen rozpoznat přijíždějící cyklisty, takže jsem nucen jezdit na červenou nebo po chodníku. Wtf? F.

 Vážený pane, detekce vozidel je na křižovatkách v Písku řešena pomocí indukčních smyček, tedy jakýchsi antén ve vozovce reagujících na kovové předměty. Tento způsob detekce patří k nejpřesnějším a nejspolehlivějším detektorům, které jsou nyní na trhu k dispozici. Pro správnou funkci je však třeba, aby se detekované vozidlo ocitlo uvnitř půdorysu smyčky, a mělo dostatečný podíl kovu na svém objemu. Tyto podmínky nejsou problémem pro vozidla ani pro motocykly. Pro jízdní kola je však splnění těchto podmínek někdy problematické. Jízdní kolo se pohybuje při okraji vozovky, může tedy dojít k objetí indukční smyčky, nebo přejetí pouze malé části smyčky, což k detekování nepostačuje. Moderní jízdní kola jsou taktéž vybavena celou řadou komponent z plastů, či podílem nemagnetických kovů. Jsou tedy touto metodou obtížně detekovatelná. Jedinou možností, jak zvýšit pravděpodobnost "zachycení" jízdního kola smyčkou, je tedy jízda cyklisty dále od okraje jízdního pruhu, ani to však nemusí být u moderních kol z lehkých slitin nebo dokonce z kompozitních materiálů dostačující. V takovém případě je pak skutečně jedinou možností převést kolo přes křižovatku po chodníku. Pro úplnost ještě dodávám, že dnes se u nových světelně řízených křižovatek s předpokládaným cyklistickým provozem zřizují tzv. vyčkávací prostory pro cyklisty ( DZ č. V 19 ) , těmi však písecké křižovatky, které byly vesměs konstruovány v 80. a 90. letech minulého století, vybaveny nejsou a o jejich dodatečném zřizování se z důvodu vysokých finančních nákladů a často i nedostatku prostoru pro prodlužování řadících pruhů před křižovatkou ani neuvažuje. S pozdravem

(Ing. Michal Kovařík - vedoucí odboru dopravy)

Karel H ö l z e l 17.09.2013
 

 Prosím o informaci kdy bude v Písku zahájena topná sezona. Děkuji K.H.

 Vážený pane, topná sezona byla zahájena Teplárnou Písek, a.s. dne 13.9.2013, kdy po sobě následující 2 dny byla průměrná teplota pod 13°C a neočekávalo se zvýšení této teploty nad 13 °C. Otopné období dle vyhlášky č. 194/2007 § 2 odst.1 je od 1.9. a končí 31.5. následujícího roku. Vytápění se dále v tomto období řídí průměrnou denní teplotou 13 °C při dvou po sobě následujících dnech, jak cituje vyhláška č. 194/2007 § 2. Požadavky na vytápění mimo podmínek vyhlášky č. 194/2007 může majitel nebo provozovatel objektu nahlásit a dohodnout na dispečink teplárny tel.: 382 213 308, 382 265 961, 382 730 111 nebo písemně teplarna.pisek@tpi.cz . S pozdravem

(Ing. Milan Říha - ředitel Teplárna a.s.)

Jan Kalous 16.09.2013
 

 Dobry den, vzhledem k tomu, ze moje dotazy zde vetsinou zahadne mizi dovoluji si se presto opet se zeptat. Je nejakym novym trendem, ze po stavebnich pracech zustavaji na dotcenych pozemnich komunikacich prekazky v podobe hlubokych vymolu? Jedna se napriklad o spodni cast Tyrsovy ulice u parku. Tam je vymol opravdu paradni a ted i v Erbenove ulice v casti kde se odobcuje do Safarikovy ulice. Bude v nejake dohledne \"petiletce\" vozovka uvedena do sjizdneho stavu? Nebo tam budou trvale umistene znacky? Dekuji za odpoved a za to ze nebudu opet smazan bez odpovedi jako obvykle!! s pozdravem Kalous

 Vážený pane Kalousi, Vaše dotazy ani žádné jiné nejsou mazány bez odpovědi. Na každý dotaz je řádně odpovězeno a jenom v loňském roce se jednalo o stovky odpovědí. Nyní k vašemu dotazu. Samozřejmě není nový trend, aby po stavebních úpravách komunikací zůstaly výmoly, vše by mělo být uvedeno do původního stavu. Váš podnět tedy předám příslušným odborům, aby ve vámi zmiňovaných lokalitách bylo provedeno místní šetření a situace byla případně napravena. Pro upřesnění doplňuji, že opravy komunikací se řídí tzv. Strategickým plánem oprav komunikací, kde je zohledněn stav komunikace, důležitost komunikace,stav sítí, naléhavost opravy atd. Na základě těchto a mnoha dalších faktorů je stanoveno pořadí rekonstrukcí ulic a komunikací, podle kterého je poté postupováno. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Jana Novotná 13.09.2013
 

 Dobrý den, chtěla bych se zeptat,proč se rokové koncerty,jaké byly o pzvních slavnostech,dělají ve středu města,nebo v parku.Bydlí zde také lidé a hluk,který tyto koncerty produkují,je neúnosný.Pokud by někdo tuto hlučnost měřil,jistě by byla větší,než povoluje vyhláška.Pokud si pan starosta a celé zastupitelstvo,které jistě tyto produkce povoluje myslí,že kultúra je nad potřeby občanů se klidně vyspat,tak se velice mýlí a může si tyto produkce provozovat u svého bydliště.ještě jednou se ptám?Proč se tyto koncerty,které trvají třeba až do jedné hodiny po půlnoci,konaly v parku a ne někde na okraji města,třeba v areálu motosportu na Hradišti.?

 Vážená paní Novotná, pořadatelem pivních slavností nebylo město Písek, ale soukromý subjekt. Tyto koncerty jsou pořádány na základě výjimky, kterou uděluje rada města. Cílem těchto akcí (Cipískoviště, městská slavnost atd.) je oživení centra města zejména v letních měsících. V případě, že by tyto akce byly přesunuty mimo centrum města, přestalo by jejich pořádání mít smysl. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o několik akcí ročně, byla by zde na místě větší tolerance, protože na druhé straně je zde velká skupina lidí, které se akce líbí. Pokud se město Písek nechce prezentovat jako mrtvé město, kde se nic neděje a po 17 hodině jeho ulice zejí prázdnotou, patří k tomu i pořádání letních venkovních produkcí, což je běžné takřka ve všech městech jak v ČR tak Evropě.

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Eva 08.09.2013
 

 Dobrý den,děkuji za odpovědˇ,ráda bych zjistila zda je možné získat trvalý pobyt na chatě,chata je zkolaudovaná,má evid.pop.číslo.

 Vážená paní Evo, podle § 10 odst. 1) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů se místem trvalého pobytu rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Pokud je chata zkolaudovaná a má přiděleno číslo evidenční, jsou splněny zákonné podmínky pro přihlášení k trvalému pobytu. Dostavíte se na ohlašovnu pobytu na městském či obecním úřadu v místě, kam Vaše chata územně spadá. Předložíte platný občanský průkaz a doklad o vlastnictví zmíněné nemovitosti. Za přihlášení k trvalému pobytu je vybírán správní poplatek ve výši 50,- Kč.

(Lenka Supová, evidence obyvatel)

Karel Musil 03.09.2013
 

 Dobrý den, chtěl bych touto cestou poděkovat jménem mojí matky, a i jménem desítek a stovek obyvatel sídliště JIH, za opravu chodníku podél čp. 1947 směrem k domu čp. 2024 a 2025. Byť jde o opravu provizorní, chůze po chodníku se velice zlepšila, což oceňují zejména staří a nemocní občané v této lokalitě. Teď nezbývá než se těšit na dobu, až dojde po revitalizaci této části sídliště k jeho celkové definitivní opravě a předláždění.

 Vážený pane Musile, děkuji Vám za poděkování, které jsem předal a tlumočil odpovědným pracovníkům městských služeb, kteří opravu prováděli. Jsme rádi, že oprava chodníku přispěla ke zlepšení situace na tomto sídlišti a společně s vámi se také těšíme na to, až bude dokončena revitalizace sídliště jako celku. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Eva 03.09.2013
 

 Dobrý den,jsou již nějaké nové informace o výstavbě bazénu, děkuji

 Vážená paní Evo, problematikou bazénu se na svém jednání 05.09. 2013 zabývala rada města. Byli jí předloženy studie vytipovaných lokalit se svými zápory i klady. Rada města doporučila svým usnesením zastupitelstvu města dvě lokality. A sice lokalitu pod lesnickou školou a lokalitu v Žižkových kasárnách. Zastupitelstvo města by na svém jednání 19.09. 2013 mělo rozhodnout o vypsání ankety pro občany, v které sami občané rozhodnou o lokalitě a o tom, zda chtějí plavecký bazén či aquapark střední velikosti. Studie je zveřejněna na webu města pod odkazem uvedeným níže http://www.mesto-pisek.cz/soubory/dokument19333.pdf S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Lucie Veselá 02.09.2013
 

 Dobrý den, jsem častým svědkem, že jednosměrnou ulicí Prokopova jezdí auta v protisměru. Nedalo by se nějak zviditelnit označení jednosměrky? Při projíždění Žižkovou ulicí směrem od Mírového náměstí je totiž značka zákaz odbočení do Prokopovy ulice poměrně vysoko a z auta skoro není vidět. Kdo to zde nezná, klidně odbočí. Moc děkuji.

 Vážená paní Veselá, děkujeme za upozornění, situaci posoudíme spolu s Dopravním inspektorátem Policie ČR, správcem komunikace a odborným projektantem na nejbližším zasedání komise pro dopravní značení ve městě Písku. S pozdravem

(Ing. Michal Kovařík - vedoucí odboru dopravy)

Skalová 31.08.2013
 

 Dobrý den, letos na jaře se uskutečnila schůzka občanů lokality Svatý Václav s panem starostou, na které jsme byli informováni, že město Písek uzavřelo se společností Lesostavby Třeboň smlouvu, na základě které se ve II. etapě do konce června 2013 dočkáme vybudování silnic, chodníků a osvětlení. Také v dubnovém zpravodaji najdeme od pana starosty článek ,,Obyvatelé městské části Sv. Václav se konečně dočkají důstojných podmínek k životu\". Máme konec srpna a vše je při starém. Dočkáme se letos slibovaného, nebo budeme nadále chodit domů tmou a ničit si auta na cestách-necestách? Děkuji za odpověď. Skalová

 Vážená paní Skalová, koncem měsíce srpna proběhlo jednání mezi městem Písek a společností Lesostavby Třeboň. Na tomto jednání se řešily problémy spojené s dokončením infrastruktury v lokalitě Sv. Václav. Tyto problémy byly spojeny zejména s projektovou dokumentací, která musela být nově aktualizována dle současného stavu lokality. Výsledek jednání je následující. II. a III. etapa budou realizovány a dokončeny ještě v letošním roce, přičemž předpokládaný termín dokončení je říjen - listopad 2013. Přípojná komunikace pro III. etapu bude dokončena do 30.06. 2014 a IV. etapa bude dokončena do 9 měsíců od 70% zastavěnosti etapy rodinnými domy. Tato dohoda byla oboustranná a v zásadě kopíruje rozhodnutí zastupitelstva města v této věci. S pozdravem

()

Petr 24.08.2013
 

 Dobrý den! Prosim Vás, jsou u Vás rozdílné poplatky za svatbu v pátek a nebo v sobotu? Děkuji předem.

 Vážený Petře, svatební obřad v pátek a sobotu od 9:00 do 14:00 hodin (doba stanovená Radou města Písku) v obřadní síni radnice je bez poplatku.

(Ivana Brücklerová, vedoucí oddělení matrik)

Novotná 16.08.2013
 

 Dobrý den,rodinný příslušník se v nedávné době stal držitelem průkazu ZTP/P a i parkovacího průkazu.Je povinen platit poplatky za parkování na parkovištích v Písku? Děkuji za odpověď.

 Vážená paní Novotná, výhody, které jejich držitelům vyplývají z průkazů TP, ZTP a ZTP/P, nestanoví svými orgány město Písek, ale vyplývají z obecně platných právních předpisů. Přitom mi není známo, že by součástí těchto výhod bylo osvobození od povinnosti platit parkovné na parkovištích s placeným stáním, která jsou označena příslušným dopravním značením podle zákona o silničním provozu č.361/2000 Sb. (DZ č. IP 13c – Parkoviště s parkovacím automatem). S pozdravem

(Ing. Michal Kovařík - vedoucí odboru dopravy)

Marcela 13.08.2013
 

 Dobrý den, chodím směrem k vlakovému nádraží ráno do práce, ve 4,40 hod. ráno svítilo pod podchodem směrem z Lipové aleje světlo, nyní je tam tma. Jsem zde zvyklá chodit dlouho, světlo tam svítilo, nyní je tam tma jako v \"pytli\". Je porucha, nebo je to úmyslně? Děkuji.

 Vážená paní Marcelo, v tomto místě dochází v současné době k opravě veřejného osvětlení. Důvodem této opravy je to, že 2 x za sebou došlo k totální demolici veřejného osvětlení včetně odcizení kabelového vedení. Proto v současné době provádíme montáž nových rozvodů, světla budou osazeny v příštím týdnu. S pozdravem

(Lenka Gareisová - Městské služby Písek)

Marek 12.08.2013
 

 Dobrý den.Navazuji na pani K. -PARKOVIŠTĚ u nemocnice-. 50kč na den dejme tomu..Ale kdo tam jede třeba na hodinu.To se mi zdá trochu nehorázná částka nepíseckým. Proč by ten \"den\"(50 kč) nemohl být rozdělen třeba na 4x cenově.Děkuji Marek.

 Vážený pane Marku, rada města Písku na svém včerejším jednání (15.08. 2013) přistoupila ke změně sazeb parkovného na parkovišti u nemocnice. S účinností od 01.09. 2013 bude sazba nově stanovena ve výši 10 Kč za první hodinu a 20 Kč za každou další hodinu. Zpoplatněna bude doba od 07:00 hod do 17:00 hodin. Toto opatření by mělo lépe vystihovat potřeby klientů nemocnice a zároveň doufáme, že bude dostatečně regulační v otázce celodenního parkování. Na dodržování nového systému tarifů budou průběžně dohlížet strážníci městské policie. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Kozáková 09.08.2013
 

 Dobrý den, ráda bych se zeptala, proč na parkovišti u Písecké nemocnice můžu zvolit pouze na automatu platbu za celý den. Jsem těhotná, na kontroly k doktoru dojíždím od Protivína a tato taxa se mi zdá přehnaná. Ráda zaplatím za volné místo, ale částku odpovídající době stání na parkovišti. U doktora strávím cca. 1hod. a neplacená parkoviště v okolí jsou většinou plná. Zdá se mi toto zpoplatnění na celý den vůči nepíseckým občanům, kteří musí za doktorem dojíždět automobilem nespravedlivé. Děkuji za odpověď. Kozáková

 Vážená paní Kozáková, tarif parkovného na parkovišti u nemocnice byl nastaven podle velmi podobného tarifu na parkovišti uvnitř nemocnice. Zde je prvních 30 minut zdarma a poté se platí 30 Kč za každou započatou hodinu. Vycházíme také z informací, kdy průměrná délka návštěvy nemocnice či lékaře trvá cca 1,5 - 2 hod. a při této délce vychází parkoviště před nemocnicí o 10 Kč levněji, než v prostorách nemocnice. Nastavení tarifu před nemocnicí se jeví jako poměrně komplikované, protože při nižších sazbách může některým řidičům sloužit k celodennímu parkování. Touto problematikou se bude na svém jednání zabývat ve čtvrtek 15.08. 2013 rada města Písku a je možné, že dojde v nejbližší době ke změně tarifu tak, aby vyhovovala klientům nemocnice a zároveň nedocházelo k blokaci parkoviště pro celodenní stání. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Tomáš L. 08.08.2013
 

 Dobrý den, mám dotaz ohledně rekonstrukce ulice Tyršova a Fügnerovo nám. Rekonstrukce mě probáhat od 01.07.2013 - 25.07.2013. Ale když se kouknu kolikáteho je dnes a rekonsrukce není dokončena tak kde je problém? Ano pochopil bych kdyby nastali nějaké komplikace ale to tomu bych nevěřil kdybych nebydlel poblíž. Jelikož tudy chodím každý den a vidím že se na ,,stavbě\" pohybují max. 2 ,,dělníci\" není zrovna příjemný pohled. Doufám že můj dotaz nepřijde na zmar a začne něco dít. Děkuji za odpověď

 Vážený pane Tomáši,děkuji Vám za Váš podnět. Tyršova ulice by podle vyjádření zhotovitele stavby měla být průjezdná od čtvrtka 15.08. 2013. Ke zpoždění stavby došlo z důvodu nepřesného vytyčení plynovodu, které zhotovitel dostal od firmy E ON a na tuto chybu se bohužel přišlo až při samotných výkopových pracech. Rekonstrukce zahrnuje teplovod až k výměníku na nábřeží 1.máje, takže pracovníci se mohou ve Vámi zmiňované době pohybovat např. u budovy finančního úřadu. Za zpoždění stavby a případné komplikace, které byly obyvatelům této městské části způsobeny, se velmi omlouváme. S pozdravem a přáním pěkného dne

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

mokracek 02.08.2013
 

 Proc v nasim meste uz není zakazany hazart v hernach a není vůbec kontrolvany.

 Vážený pane, nemáte pravdu, že by v Písku nebyl kontrolován hazard. Zastupitelstvo města Písku schválilo obecně závaznou vyhlášku, která je již platná a která reguluje a upravuje provozování VHP a VLT. V současné době není na území města Písku jediný klasický mincovní automat (VHP). Dále nejsou udělovány žádné nové licence na VLT (videoloterijní termínály - automaty pouze na bankovky) a ani nedochází k prodlužování licence stávajících v případě ukončení platnosti této licence. Tímto dochází k postupnému poklesu výherních automatů na území města Písku. Podle výše zmiňované vyhlášky lze sázkové hry a loterie provozovat na území města Písku maximálně do 31.12. 2014. Po tomto datu by měl být Písek zcela bez "výherních" automatů. Město Písek bylo jedno z prvních jihočeských měst, které prostřednictvím vyhlášky začalo bojovat proti rozšiřování a "výherních" automatů na svém území. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písku)

ivan Macháček 01.08.2013
 

 Při odbočení těsně za viaduktem doleva-do sídliště/před vilou Vlků/ je za středovým ostrůvkem atypické zůžení silnice-mnohokrát jsem tam videl skoro kolizi,několikrát dokonce srážku- auta při výjezdu ze sídliště vybočují do levé strany.Není možné označit bílou čárou střed? Jednalo by se asi o 10 m. děkuji

 Vážený pane doktore, děkujeme Vám za Váš podnět, který bude projednán na nejbližším "poprázdninovém" zasedání komise pro dopravní značení ve městě Písku. S pozdravem

(Ing. Michal Kovařík - vedoucí odboru dopravy)

Nejedlá Jaroslava 01.08.2013
 

 Dobrý den, V píseckém zpravodaji na měsíc srpen jsou jmenovány stavební úpravy a opravy v jednotlivých školách a náklady potřebné k realizaci. Chybí tam poměrně velká stavební akce a to hřiště u ZŠ T.Šobra. Můžete mi k tomu něco napsat. Děkuji a těším se na odpověď.J. Nejedlá.

 Vážená paní Nejedlá, rekonstrukce hřiště v areálu ZŠ T. Šobra je financována z kapitoly odboru rozvoje, investic a majetku města a právě proto nebyly údaje o této rekonstrukci zmíněny v článku o investicích do škol. Investice zmíněné v článku jsou financovány z kapitoly odboru školství a kultury. A nyní k samotné rekonstrukci hřiště. V areálu ZŠ Tomáše Šobra je v současné době realizována akce "Modernizace sportovišť na ZŠ Tomáše Šobra a MŠ Písek". Tato investiční akce je financována přes odbor rozvoje, investic a majetku města a v rozpočtu města je na ni vyčleněno 11 mil. Kč. V rámci této akce bude zrekonstruováno fotbalové hřiště, které dostane nový umělý povrch, stejně tak se modernizace dočká i atletická dráha. Umělý povrch bude položen i na basketbalové hřiště a hřiště pro tenis a volejbal. Celá akce by měla být hotova do konce října tohoto roku. S pozdravem

(Ing. Lenka Škodová - vedoucí oddělení školství)

VÁCLAV 01.07.2013
 

 Dobrý den,chtěl bych se zeptat,kdy se počítá s opravou Nové ulice na Hradišti?Předem děkuji za odpověd

 Vážený pane Václave, rada města na svém jednání 06.06. 2013 vybrala na základě výběrového řízení zhotovitele díla, kterým se stala firma Strabag a.s.. Celková hodnota zakázky činí 840 tis. Kč a k její realizaci bude přistoupeno na přelomu měsiců července a srpna 2013. Na tuto akci jsou vyčleněny finanční prostředky v rozpočtu města na letošní rok. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Veronika 26.06.2013
 

 Dobrý den, mohu se zeptat, jak bude zpoplatněno parkovné u nemocnice? Dneska jsem na stánku zahlédla na úvodu Píseckých postřehů, že se bude platit 50,- za celý den.......Docela jsem se zděsila, protože já sem jezdím k dětské lékařce s dětmi a většinou jsme za 30 min hotovi. Pokud vím, tak se toto opatření dělá především kvůli drzým studentům, kteří si zde vesele parkují celý den a policie je nedokázala načpat....... děkuji za reakci

 Vážená paní Veroniko, v bezprostřední blízkosti nemocnice můžete zaparkovat buď na neplaceném parkovišti v ulici Karla Čapka, nebo na placeném parkovišti přímo před nemocnicí - informace o tarifu najdete na stránkách Městských služeb s.r.o., které uvedené parkoviště spravují : http://www.ms-pisek.cz/placena-parkoviste. Zaparkovat můžete také přímo v areálu nemocnice - informace o tarifu najdete na stránkách Nemocnice Písek a.s.: http://www.nemopisek.cz/info-pro-pacienty/387-parkovani-a-vjezd-do-arealu . S ohledem na předpokládanou délku návštěvy u lékaře se pak můžete sama rozhodnout, který tarif pro Vás bude výhodnější. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Martincovi 18.06.2013
 

 My jsme dorazili na písecké slavnosti z Plzně a musíme říct, že to byla opravdu paráda. Jedna věc nás ale opravdu překvapila, a to čistota města po akci. Oba dny jsme se vraceli domů nad ránem a najednou jsme slyšeli nějaký hluk \"Co pak se to děje\" a oba dny již po 4 hodině ranní doslova kmitali lidé s košťaty a popeláři s vozem a uklízeli neskutečný nepořádek na náměstí i v přilehlém ( nádherném ) parku Palackého sady. U nás je nepořádek po takových akcích ještě celý následující týden. Klobouk dolů, že to máte v Písku takto zmáknuté. Výborná vizitka města!

 Vážení Martincovi, velmi Vám děkujeme za pochvalu, která se týká úklidu města po letošní městské slavnosti Dotkni se Písku. Toto Vaše uznání patří Městským službám Písek s.r.o., které měly úklid města na starosti a samozřejmě také Centru kultury Písek jako hlavnímu pořadateli celých slavností. Velice nás těší, že se Vám u nás v Písku líbilo a doufáme, že se do našeho pěkného města budete často a rádi vracet. S pozdravem a přáním pěkného dne

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Zelenkovi 15.06.2013
 

 Slavnosti v Písku fakt bomba!! Zdravíme z Č.B. a bohužel jen tiše závidíme!

 Dobrý den Zelenkovi, děkujeme za pochvalu a doufáme, že navštívíte píseckou městskou slavnost i v příštím roce. Velice si Vaší pochvaly vážíme a byla tlumočena všem pracovníkům, kteří se na pořádání slavnosti podíleli. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Ladislav Rozhon 11.06.2013
 

 dobrý den...co je na tom pravdy že zelen...trojuhelník naproti škole Edvarda Beneše Písek Mírové náměstí nbude zrušený a bude nahrazen parkovací plochou......a proč ?? děkuji za odpověd.

 Vážený pane, plánovaná výstavba parkoviště je umístěna přímo na pozemek u ZŠ E. Beneše. Předpokládaný termín realizace 07-08/2013. Trojúhelníková část parku na Mírovém náměstí v Písku nebude parkovištěm nikterak dotčena. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Vlasta.K. 05.06.2013
 

 Dobrý den,prosím Vás,mám otázku,kdo spravuje v Semicích potok,myslím,že se jmenuje Mehelník?Moc děkuji za odpověd.V.K.

 Vážená paní Vlasto, Mehelnický potok patří pod správu Povodí Vltavy, konkrétně středisko Otava se sídlem ve Strakonicích. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Petra 05.06.2013
 

 Dobry den, jakym zpusobem se lze zapojit do odklizeni nasledku povodni, pripadne jak pomoci postizenym?

 Vážená paní Petro, pokud máte zájem pomoci postiženým povodněmi, kontaktujte odbor sociálních věci MÚ Písek Mgr. Michaela Baslerová tel. 382 330 810 e mail: michaela.baslerová@mupisek.cz. Na tomto místě jsou shromažďovány nabídky pomoci pro postižené oblasti. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Písaříková 04.06.2013
 

 Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda město neuvažuje o zrušení městských slavností a darování peněz na pomoc např. Putimi - postižené povodněmi..? tato akce vždy stojí město spoustu peněz a nyní , když je všude třeba peněz a pomoci postiženým oblastem, by se tyto finance daly využít na prospěšnější věc. Lidé z Putimi žijí v záplavové oblasti, pojištovny je nepojistí a oni opět po 10ti letech řeší své zdevasotvané a zaplavené domovy - pomoc potřebují a město Písek by jim pomoci podle mého názoru mělo. Na internetu se již těchto výzev objevilo spousta, hodně písečáků je pro,aby se slavnosti zrušily a pomohlo se tak těm,kteří to nyní nejvíce potřebují! Prosím, vedení města, zamyslete se nad tím,co je potřebné....děkuji

 Vážená paní Písaříková, město Písek poskytlo obci Putim okamžitou pomoc ve formě čistících a úklidových prostředků, dále bylo poskytnuto několik desítek vysoušečů a do konce tohoto týdne bude do Putimi dopraveno ještě pět velkokapacitních vysoušečů pro průmyslové objekty. Město Písek nabídlo obci Putim 5 bytů, které mohou občané Putimi postižení povodněmi využít až na dobu 6 měsíců, přičemž první dva měsíce by si hradili pouze energie. Shromáždili jsme na krizovém štábu také velké množství nabídek od firem, které nabízejí techniku pro úklid po povodních. Jedná se zejména o bagry, traktory atd. Do Putimi je směrována také velká část nabídek pomoci od dobrovolníků, kteří by rádi pomohli při popovodňovém úklidu. Z našich zkušeností se tato okamžitá materiální pomoc jeví jako nejlepší. Samozřejmě si umím představit, že zastupitelstvo města na svém jednání vyčlení i finanční částku z ropzpočtu města Písek na pomoc obci Putim. Krizový štáb situaci v Putimi neustále monitoruje a je v kontaktu se starostou obce a snaží co možná v maximální míře vyhovět jeho požadavkům, za což bylo prostřednictvím starosty Putimi vysloveno městu Písek velké poděkování. Veškerý kulturní program a všechny ostatní technické věci spojené s pořádáním městské slavnosti jsou již pod smlouvami, které samozřejmě obsahují i případné sankce vyplývající ze zrušení akce. Podle informací, které jsem získal od pořadatele městské slavnosti, by výše případného penále dosáhla takřka oněch 800 tis. Kč, které město Písek vyčleňuje ze svého rozpočtu na pořádání městské slavnosti. Rozumím vašemu podnětu, ale v tuto chvíli se případné zrušení slavností jeví jako neefektivní krok. Na druhé straně je také velké množství reakcí, kde nás lidé prosí, ať městskou slavnost nerušíme. Pevně věřím, že si všichni letošní slavnost, která je tématicky zaměřena k výročí 770 let od první písemné zmínky o městě Písku užijí a podaří se jim alespoň na malou chvíli zapomenout na povodně, které nás v minulých dnech všechny ohrožovaly. Podle mých informací k rušení městských slavností nepřistupují ani v ostatních městech, která nebyla fatálně zasažena letošními povodněmi. Děkuji Vám velmi za Váš podnět a v případě, že byste se sama chtěla zapojit do pomoci obci Putim, můžete svůj kontakt předat na odbor sociálních věcí pí Michaele Baslerové tel. 382 330 810. S pozdravem a přáním pěkného dne

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Karel Musil 04.06.2013
 

 Dobrý den, zásahem \"vyšší moci\" přišel Písek hned na prahu nové turistické sezóny a navíc těsně před městskými slavnostmi Dotkni se Písku o jednu ze svých pomalu již tradičních atrakcí a lákadel - sochy z písku na náplavce. Je ještě brzy, máte pochopitelně jiné důležitější starosti a problémy k řešení, ani voda ještě neopadla, ale přesto se táži - neuvažuje se o jejich aspoň částečném znovuvytvoření ? Děkuji.

 Vážený pane Musile, město Písek v současné době neuvažuje o obnovení pískových soch na náplavce řeky Otavy. Z pískových soch, které byly letos tématicky zaměřeny k výročí 770 let od první písemné zmínky o městě Písku zůstala zachována pouze jedna socha a sice socha Františka Křižíka v prostoru pod městskou elektrárnou na europromenádě řeky Otavy. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Jaroslav 27.05.2013
 

 Dobrý den, dozvěděl jsme se, že město Písek financuje divadelní přehlídku Šrámkův Písek. Zůčasnil jaem se několika divadel a řeknu vám, že něco tak strašného jsem už dlouho neviděl.Měl bych několik dotazů. Kolik město na tento paskvil dává. Proč dostává Centrum kultury na něco takového peníze? Příští rok bude město opět vyhazovat peníze za Šrámkův Písek?. Asi ano, když pan starosta na zahájení říkal, jak je rád , že tu ta \"přehlídka\" je! Jsem z toho dost smutný. Jaroslav

 Vážený pane Jaroslave, o příspěvek v rámci grantů na konání tradiční akce Šrámkův Písek požádala Společnost amatérské divadlo a svět Praha. Na základě vyhlášené 1. výzvy grantových příspěvků pro rok 2013 potvrdilo zastupitelstvo města pro tuto společnost víceletý příspěvek ve výši 262.500,- Kč. Celostátní přehlídka experimentujícího divadla Šrámkův Písek proběhla ve dnech 24.-26.5. 2013. Centrum kultury Písek o.p.s. na tuto akci žádný příspěvek od města Písek neobdrželo. Hezký den přeje

(Ing. Marie Cibulková - vedoucí odboru školství a kultury)

Petra 15.05.2013
 

 Dobrý den můžu se zeptat kdy se uskutěční zápis do školky v zeyarovi ulici kdy a v kolik hodin?Děkuji za odpověd

 Vážená Petro, zápisy do všech mateřských škol v Písku začínají dnes, tj. 16.05.2013 a pokračují ještě zítra 17.05.2013, vždy od 13:00 do 17:00 h. Hezký den přeje

(Ing. Marie Cibulková - vedoucí odboru školství a kultury)

Jana 09.05.2013
 

 dobry den zajimalo by me kdy se bude sekat trava v useku Hradiste.ma jiz 20 cm a deti si nosi domu z detskeho hřište klištata...dekuji za odpoved

 Vážená paní Jano, posekání trávy na dětském hřišti na Hradišti bude realizováno během příštího týdne v rámci pravidelné údržby dětských hřišť. Klasická seč zelených ploch na Hradišti bude provedena cca. za tři týdny. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Vlasta 03.05.2013
 

 Dobrý den, mám dva dotazy. 1) Proč se nedá na městském úřadě platit platební kartou, což by občané určitě uvítali při placení různých poplatků, zvláště nyní po zavedení nového způsobu platby za odpad. Přitom tento způsob platby zavedla od května i Pečovatelská služba Písek, a to je příspěvková organizace, zřizovaná městem. 2) Při rekonstrukci Fügnerova náměstí ( Mimochodem už se tam zase kutá a opravuje, není to brzy? Kdo přebíral špatně provedenou zakázku? )vznikl mezi parkovištěm a chodníkem na nábřeží jakýsi pruh země, na kterém asi měl vzniknout trávník. Nemá šanci. Přes plochu chodí všichni z parkoviště a zpět i ostatní, kteří si zkracují cestu včetně cyklistů a najedou tam i auta. Takže to bude udupaný ohyzdný úhor. Pokud tam má být za každou cenu tráva, musí být minimálně osazena zatravňovací dlažba. Nejlepší by ale bylo tuto plochu vydláždit a použít případně mobilní zeleň. Také je vhodné vrátit do blízkosti kiosku odpadkový koš, který tam vždy byl. Děkuji za odpověď na tomto místě. Vlasta

 Vážená paní Vlasto, na městském úřadě se dá platit platební kartou a sice v budově MÚ v Budovcově ulici. A nyní k problematice Fügnerova náměstí. Nejprve k Vašemu zmiňovanému "kutání". Nejednalo se o žádný stavební šlendrián, nýbrž se prováděly spárovací práce na dlažbě, které nemohly být dokončeny z klimatických důvodů v loňském roce. Jak jistě víte, nástup loňské zimy byl rychlý a poměrně prudký a zabránil tedy dokončení spárovacích prací. K Vaší další námitce či připomínce. Ano, měl zde vzniknout pruh zeleně. Bohužel neukázněnost některých občanů nám tento původní záměr zkazila. Pokud by chodci, cyklisté a motoristé dodržovali alespoň elementární pravidla slušného chování k majetku nejen svému, ale také města a nově vysazené zeleni se vyhnuli či jí překročili, vůbec bychom tuto výtku nemuseli řešit. Takto se tím, bohužel, budeme muset vážně zabývat a výsledkem může být, že po konzultaci s projektantem této první etapy rekonstrukce Fügnerova náměstí, se v rámci realizace etapy č. II, která bude probíhat v druhé polovině roku, dojde k vydláždění tohoto pruhu zeleně. Jako jedna z variant je zvažována i Vámi zmiňovaná mobilní zeleň. Pokud se nemýlím, tak v blízkosti kiosku se nachází na promenádě několik odpadkových košů jak směrem ke Kamennému mostu tak směrem ke Kulturnímu domu. S pozdravem a přáním pěkného dne

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Milada 02.05.2013
 

 Prohlížela jsem na oficiálních stránkách našeho města termínový kalendář jednotlivých komisí. Překvapilo mne, že některé se podle výčtu ani neschází, či už se pro tento rok jednou či dvakráte sešly a už žádné další termíny schůzek pro letošní rok neuvádějí. Jiné, a je jich většina, nejen mají stanoven celoroční plán svých \"sezení\", ale mají je prezentovány včetně hodiny a místa konání. Pro zajímavost, životní prostředí v Písku je tak skvělé a není co řešit, že komise životního prostředí se neschází vůbec!

 Vážená paní Milado, záleží čistě na samotných členech komise, zda si stanoví přesný termínový kalendář svých jednání na kalendářní rok nebo zda preferují domluvu podle svých individuálních časových možností.Komise samozřejmě pracují, což lze velmi snadno dohledat podle zveřejňovaných zápisů z jednání komisí. Vámi zmiňovaná komise životního prostředí např. v letošním roce zasedala dvakrát. Pro váš případný zájem zasílám odkaz, kde najdete zápisy ze všech komisí i několik let nazpět http://www.mesto-pisek.cz/samosprava-mesta/DIR-komise/DIR-zapisy-z-komisi. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Helena 18.04.2013
 

 Dobrý den, po delší době jsem byla v divadle F. Šrámka a ve foyeru jsem utrpěla šok! Jsou tam nějaké drátěné klece a na nich obrázky nebo fotky, teď nevím přesně.Je to něco strašného. Kdo prosím dostal nápad takto zhyzdit historickou budovu?? Prosím toto zaslat do kompetentních rukou, odboru kultury nebo nevím, kdo do toho má co mluvit, ale prosím snad za všechny mé známé /ti se tomu spíše smějí/, jestli by to mohlo zmizet!Děkuji Helena

 Vážená paní Heleno, Vámi zmiňovaná výstava ve foyeru Divadla F. Šrámka je zde instalována jednorázově v rámci partnerských vztahů mezi městem Písek a Deggendorf. Začátkem května bude přesunuta právě do partnerského německého města Deggendorf. Jako u mnoha uměleckých děl vzbuzuje i tato výstava negativní i pozitivní ohlasy a vše je jenom záležitost vkusu či vnímání kultury, které má každý člověk jiné. I mě se např. nelíbí některé tv seriály, ale potom je zde část diváků, kteří je mají rádi a těší se na ně. Je to opravdu vždy velmi individuální a i kontroverzní kulturní počiny mají právo na to, aby byly prezentovány nejenom odborné veřejnosti. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

J.Sedláčková 14.04.2013
 

 Dobrý den,chtěla bych se zeptat kdy bude termín zápisu do mateřských školek v Písku.Děkuji za odpoved

 Vážená paní Sedláčková, termín zápisu do píseckých mateřských škol je stanoven na 16.05. a 17.05. 2013 vždy od 13:00 hod - 17:00 hod. Bližší informace najdete na webových stránkách města pod odborem školství a kultury - aktuality z odboru odkaz: http://www.mesto-pisek.cz/odbory-mestskeho-uradu/DIR-odbor-skolstvi-a-kultury/CL-aktuality-z-odboru/206 nebo v květnovém čísle Zpravodaje města Písku. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Pavel 11.04.2013
 

 Dobrý den, na základě rozhodnutí Ústavního soudu mohou obce a města vykázat videoloterijní terminály ze svého území ihned a nemusí dodržovat přechodnou dobu do konce r. 2014. Využije Město Písek této možnosti? Pokud ne tak proč?

 Vážený pane Pavle, město Písek má od 01.01. 2012 platnou Obecně závaznou vyhlášku č. 08/2011 o stanovení míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno. Díky této vyhlášce není v současné době v Písku ani jeden VHP přístroj (klasický mincovní automat)a nejsou již povolovány další VLT přístroje, což v důsledku znamená postupné utlumování VLT přístrojů podle toho, jak končí platnost povolení na jednotlivé přístroje. Při případných nových žádostech o povolení si vždy ministerstvo financí vyžádá stanovisko města, které je v souladu s vyhláškou negativní a toto plně respektuje. Podle této vyhlášky lze provozovat VLT přístroje maximálně do 31.12. 2014. Vyhlášku schválilo zastupitelstvo města a pokud je mi známo, jednalo se o jednu z prvních vyhlášek, která omezovala VHP a VLT přístroje na území Jihočeského kraje. Vzhledem k tomu,že nález Ústavního soudu je velmi čerstvý a jakoukoliv změnu vyhlášky schvaluje zastupitelstvo města, neumím odpovědět na Vaši druhou část otázky, zda město Písek využije rozhodnutí Ústavního soudu. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Písečák 09.04.2013
 

 Dobrý den, chtěla bych se zaptat na dvě odpišné věci. První, zda lze na veřejných prostranství požívat drogy? Srovnávám to se zákazem požívání alkoholu. Policie a feťáky neřeší, proto se ptám, jak to je. Druhá otázka je, kdo vymyslel umístění laviček u renovovaného Fugnerově náměstí? Jsou tam zcela nelogicky, místo aby se sedící dívali na Otavu,most atd, tak koukají na parkoviště, auta a do zdi. Děkuji

 Vážený Písečáku,obecně závazná vyhláška města Písku postihuje pouze zákaz konzumace alkoholu na veřejném prostranství a to v určených lokalitách. Drogovou problematiku obecně řeší přestupkový zákon nebo trestní zákoník. Neoprávněné přechovávání drog pro vlastní potřebu je tudíž nezákonné a vždy postižitelné ( v malém množství dle přestupkového zákona, v množství větším dle trestního zákoníku). V případě, že městská policie zjistí jakékoliv protiprávní jednání v oblasti drogové problematiky, tak vše neprodleně oznamuje Policii ČR a to i na veřejném prostranství. V případě, že máte na mysli čichače těkavých látek ( toluenu ) tak vám sděluji, že se nejedná o drogu a tudíž toto jednání nelze ani dle uvedených zákonných morem řešit.Toto protiprávní jednání lze řešit jako přestupek na úseku veřejného pořádku. Městská policie ročně takto řeší na cca. 100 přestupků. Tolik stanovisko městské policie k vámi zmiňované problematice a nyní k lavičkám na Fügnerově náměstí. Současné umístění laviček vzešlo z diskuze s autorem projektu Ing. arch Lapkou a bylo bráno jako dočasné právě z toho důvodu, že až praxe přesně ukáže, jaké umístění laviček je nejlepší. Umístění laviček s pohledem na most (dle mého názoru ale spíše do zdi a korun stromů) může u někoho také vyvolat nepříjemný pocit, protože bude sedět zády k promenádě a nebude tušit, co se děje za ním. Řešením, kterým se také zabýváme, by byla možná instalace laviček bez opěradla. Stávající lavičky jsou součástí městského mobiliáře a daly by se jistě bez problémů využít v jiné části města. Montáž a demontáž je poměrně snadná, protože jsou upevněny pouze pomocí několika šroubů. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Skála 20.03.2013
 

 Dobrý den, dozvěděli jsme se, že město dalo více než 200 tis. z grantu na jakési Dvorky. Ty měly začít v březnu. Mohu se zeptat, co to vlastně Dvorky jsou, kdy a kde začaly. Děkuji a prosím odpovědět sem, jelikož to lidi jistě zajímá!! Dále by mě zajímalo složení grantových komisí. Popřípadě ocením odkaz na web, kde tyto informace jsou. Děkuji Skála

  Vážený pane Skálo, složení grantové komise bylo zveřejněno na jednání zastupitelstva města Písek dne 06.12. 2012, na kterém se také schvalovaly výsledky grantů pro rok 2013. Níže uvádím odkaz na webové stránky města, kde jsou všechny Vámi požadované materiály zveřejněny pro veřejnost. Kulturní akce Dvorky bude podle popisu projektu v žádosti realizována na nádvoří Sladovny a na nádvoří Prácheňského muzea v letních měsících a cílem této akce je oživit koncerty výše zmiňovaný prostor. První koncert by se měl konat 28.05. 2013. Od března probíhají přípravné práce. Případné Vaše dotazy Vám velmi rád zodpoví pořadatel akce Mgr. Michal Grill zástupce pořadatele občanského sdružení O.S. 2/4. Záležitost s ním byla konzultována a telefonické spojení na pana Michala Grilla Vám v případě Vašeho zájmu velmi rád poskytnu. S pozdravem http://www.mesto-pisek.cz/samosprava-mesta/DIR-zastupitelstvo-mesta/DIR-materialy-jednani-zastupitelstva-mesta-2012/CL-materialy-pro-jednani-zastupitelstva-mesta-06.12.2012/475

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Martin 09.03.2013
 

 Dobrý den . Chtěl by jsem se zeptat zda by bylo možné ve Dvořákově ulici před samoobsluhou směrem nahoru ke kruhovému objezdu nějak lépe zviditelnit značku přikázaný směr jízdy ,aby místní řidiči pořád neblokovali provoz při pokusu o odbočení vlevo za kino Portyč . Je to až neuvěřitelné kolik lidí denně tuto značku ignoruje .

 Vážený pane Martine, mám z uvedeného místa úplně stejné poznatky jako Vy, nicméně použitá dopravní značka je naprosto standardního provedení a její dopravní význam není takový, aby jí bylo vhodné ještě dále zvýrazňovat. Situaci je potřeba řešit zintenzivněním dohledu nad dodržováním pravidel silničního provozu ze strany policie (státní i městské), kterým tímto Váš podnět předávám k přijetí příslušných opatření. S pozdravem

(Ing. Michal Kovařík, vedoucí odboru dopravy )

Karel Musil 08.03.2013
 

 Dobrý den, uvažuje město v rámci prováděných rekonstrukcí a oprav vozovek a chodníků také s ůpravami zastávek MHD, kdy dojde ke zvýšení nástupní hrany chodníku tak, že výškově odpovídá podlaze autobusu, tak jak to vidíme v některých okolních městech ? V minulých týdnech jsem po delší době opět jel MHD, a bohužel musím konstatovat, že i díky všudypřítomným parkujícím automobilům je často nemožné pro řidiče autobusu MHD s autobusem zastavit tak, aby nástup/výstup byl opravdu BEZBARIÉROVÝ. Vrcholem je zastávka MHD na AN, kde autobus stojí často i více jak metr od nástupního ostrůvku. To pak místo bezbariérovosti musíte překonávat 2 výškové stupně po sobě. Když už město investuje (a je to chvályhodné) do nových moderních bezbariérových autobusů, neměly by to kazit takovéto nedostatky a nešvary. A ony parkující automobily přímo na zastávkách MHD (klasicky v Nádražní ulici proti Šipce směrem k AN a nádraží ČD) - zvýšený dohled a represe ze strany Městské policie by neškodily. Děkuji za odpověď.

 Vážený pane Musile, rekonstrukce autobusových zastávek MHD město provádí postupně, obvykle v rámci rekonstrukcí jednotlivých ulic, v nichž se tyto zastávky nacházejí ( v minulém roce takto byly zrekonstruovány zastávky na severní straně Dvořákovy ulice a na nábřeží 1.máje u OD Racek ) . V rámci těchto rekonstrukcí jsou nástupní hrany zastávek osazovány tzv. kasselskými obrubníky, které umožňují plnohodnotné využití bezbariérových autobusů. Pokud se týká zastávek na autobusovém nádraží, tyto nejsou ve vlastnictví města Písek, ale společnosti ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. Druhá část vašeho podnětu, která se týká parkujících automobilů na zastávkách MHD, byla předána městské policii, která jistě zaměří svojí pozornost na tyto řidiče a v nejbližší možné době zjedná nápravu tohoto stavu. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Dana 06.03.2013
 

 Dobrý večer,chtěla jsem se zeptat na dvě věci 1.má li jakýkoliv občan města Písku psa,za kterého odvádí rok co rok peníze na co se peníze (poplatek za psa) vlastně používají,proč jsou tak vysoké a z čeho se počítá poplatek za psa? 2.věc prosím napište mi kde je možné venčení psů na vodítku a kde je to vyhláškou přímo zakázené (nemám tím na mysli dětská pískoviště)mám tím na mysli ulice a podobně aby i pejskaři věděli jelikož to ení nikde označené žádnou cedulí kterým místům se mají vyhybat pokud se tedy bavíme o venčení psa na vodítku myslím že by toto zajímalo hodně z nás děkuji za Vaší odpověď

 Vážená paní Dano, 1)Výše poplatku ze psů je stanovena obcí na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, který stanoví horní hranici tohoto poplatku. Podle platné legislativy je možné stanovit poplatek ze psů v maximální výši Kč 1.500,--. Místní poplatek ze psů je v souladu se zákonem příjmem obce bez konkrétního účelu využití. Za rok 2012 činil příjem z místního poplatku ze psů v Písku Kč 981.801,--, oproti tomu plánované výdaje na financování útulku pro psy a nákup sáčků na psí exkrementy činí pro rok 2013 cca Kč 984 tis. 2)Otázku pohybu psů ve městě upravuje vyhláška V/8 účinná od 01.07.2007. Tato vyhláška upravuje jak základní pojmy (co je volné pobíhání psa, kdo osoba zodpovědná atd.), tak přesná pravidla pro pohyb psů. V historickém jádru města (jedná se o Alšovo nám., Fügnerovo nám., Havlíčkovo nám., Velké náměstí, ulice Bakaláře, Budovcova, Drlíčov, Fráni Šrámka, Gregorova, Heydukova, Hradební I a II, Chelčického, Jungmannova, Karlova, Komenského, Leoše Janáčka, Nerudova, Ningrova, Ostrovní, Palackého sady, Píseckého, Podskalí, Putimská, Smetanova, Soukenická, Svatotrojická, V Koutě, dále Kamenný most, Městský ostrov, Lávka přes ostrov a pietní park Sv. Trojice) a v přírodním parku Písecké hory je osoba zodpovědná povinna mít psa na vodítku. Úplný zákaz vodění psů je na dětská hřiště, pískoviště, sportoviště a dále na místa opatřená upozorněním na zákaz vodění psů (viz piktogram), která jsou veřejně přístupná (dle provozního řádu daného zařízení). Na veřejném prostranství je zakázáno volné pobíhání psa bez přímého dohledu držitele, případně osoby zodpovědné. Volné pobíhání ovladatelného psa na veřejném prostranství zakázáno není. Vyhlášku naleznete na: http://www.mesto-pisek.cz/soubory/dokument6996.doc. S pozdravem

(Eva Majerová, odbor finanční a Ing. David Schwedt, odbor životního prostředí)

Občan Písku 27.02.2013
 

 Vážený pane Kovaříku, po přečtení článku v Píseckých postřehách ze dne 27.2.2013 nechápu důvod snížení rychlosti při nájezdu na silnici I/20 směrem na Prahu u benzínové pumpy Shell na 60 km/h a to z důvodu kdy obchvat funguje nejméně 25 let s rychlostí 80 km/h bez napojovacího pruhu. A to dodávam bez jakéhokoliv problému. Nechápu logiku tohoto myšlení, když u benzinové pumpy Agip je to to samé né-li horší když zde se musí dávat přednost vozidlům které sjíždějí k benzinové pumpě od Prahy. Ten samý problém který teď řešíte u benzínky Shell je hned za Šrámkovým mostem směrem na Prahu. Připojovací pruh zde také není a nikomu to nevadí a rychlost zde je 80 km/h. Celkově mi z tohoto vašeho jednání mi plyne jedna věc a to ta že policie bude mít další místo k měření rychlosti. Není to jen můj názor ale i většiny píseckých řidičů. Další věc na kterou bych chtěl upozornit je nesmyslné vydláždění křižovatky z Kollárovy do Tyršovy ulice. Stejně každý jezdí po vydlážděných kostkách a v případě zhoršených klimatických podmínek toto místo klouže a hrozí zde nebezpečí nejen pro řidiče. Dnes je doba kdy je více aut než před 30 a více lety. A jednání že se budou silnice zůžovat a chodníky zvětšovat tak jak to děláte je nesmyslné. Jen ubíráte prakovací místa a měl by jste si všimnout že po chodnících chodí méně chodců a silnice jsou plné aut a tím že je zůžujete je velice nebezpečné. Jsou rodiny které mají 2 a více aut. Zajímalo by mě zda po Písku jezdíte vůbec autem aby jste věděl jaké to je!Podle mě je to jen zbytečné plýtvání peněz a zviditelňování osob. Děkuji Občan Písku

 Vážený pane, vybudovat připojovací pruh na silnici I/20 z Hradišťské ulice není podle ČSN možné bez toho, aniž by byla na silnici I/20 omezena rychlost na 60 km/h. Toto omezení se však bude týkat pouze pravého jízdního pruhu, a to pouze v délce cca 300 metrů v prostoru křižovatky, vozidla v levém jízdním pruhu projedou místem bez jakéhokoliv omezení ( stejně to již dnes funguje i u sjezdu ze silnice II/139 na vjezdu do Písku ve směru od Prahy, tam je ale pravý pruh úplně uzavřen, tady bude pravý pruh průjezdný se sníženou rychlostí ) . Naším cílem je v letošním roce vyřešit nájezd na silnici I/20 z Hradišťské ulice, v následujících letech pak budeme postupně hledat řešení dalších dopravně nebezpečných míst na tomto průtahu. Pokud se týká kamenné přídlažby na nároží v křižovatce ulic Kollárova a Tyršova, tak tato plocha je ve spojení s plnou vodící čárou, která jí lemuje, krajnicí, na níž je podle pravidel silničního provozu vyjma výjimečných případů zakázáno vjíždět ( touto výjimkou může být například odbočování nákladních vozidel nebo autobusů, které se do vymezeného koridoru díky své délce zadními nápravami prostě nevejdou a pro které je zde tato plocha vybudována ) . Pokud však tuto plochu při odbočování přejede řidič osobního vozidla, dopouští se dopravního přestupku a vystavuje se riziku postihu podle příslušných ustanovení zákona o silničním provozu. Vaše poznámka o kluzkosti této plochy je tedy z výše uvedeného pohledu zcela irelevantní. Pokud se týká počtu parkovacích míst na veřejných komunikacích, pak skutečně dochází při rekonstrukcích některých ulic k jejich úbytku, neboť současné normy jsou v požadavcích na parkování mnohem přísnější než normy před 30 nebo 50 lety, kdy se systém parkování v těchto ulicích utvářel. Totéž pak platí i o zužování jízdních pruhů a rozšiřování chodníků, kdy se podle současných norem ve městech navrhují z bezpečnostních důvodů vozovky v průměru o 0,5 – 1 m užší než tomu bylo dříve, což ale může mít v některých případech zase příznivý dopad na parkování (například v Kollárově ulici, kde se při její rekonstrukci před několika lety díky výraznému zúžení jízdních pruhů podařilo zavést parkování po obou stranách ulice, když se do té doby dlouhá léta parkovalo pouze ve směru jízdy k Mírovému náměstí). Obecně - pokud v 80. a 90. letech XX. století pojímaly normy městské ulice jako prostor prioritně určený pro jízdu a odstavování vozidel, ve kterém se též a jaksi navíc pohybují chodci, cyklisté a ostatní účastníci silničního provozu, tak současné normy tyto priority staví v přesně opačném pořadí. Pokud se týká Vaší poznámky, že jsou rodiny, které mají 2 i více aut, pak bych Vám chtěl připomenout, že v právním pořádku České republiky je v prováděcí vyhlášce ke stavebnímu zákonu výslovně stanoveno, že u budov, obytné budovy nevyjímaje, má být parkování vozidel zajištěno mimo veřejné komunikace. Není tedy povinností obce vytvářet pro majitele bytů či jiných nemovitostí parkovací místa na veřejných komunikacích, naopak každý, kdo si pořídí silniční vozidlo, by se měl v místě svého bydliště či sídla sám postarat o místo pro jeho odstavení. Proto také v současné době již nemůže být ve městě povolena jediná novostavba, která by nebyla vybavena dostatečným počtem parkovacích míst umístěných mimo veřejné komunikace. Žel, dříve se - zejména při stavbě sídlišť, na tuto povinnost jaksi pozapomínalo a dodnes se potýkáme s následky této nedůslednosti našich předchůdců ... S pozdravem

(Ing. Michal Kovařík - vedoucí odboru dopravy)

Karel Ríša 27.02.2013
 

 Tím to Vás žádám,jestli je skutečně podomní obchod /dýeleří energetiky/ zakázán tržním řádem města Písku. V deníku Postřehy bylo uvedeno že policije města Písku proti dyelerum energetiky zakročila na zavolání občanů finančním postihem. Žádám o písemnou odpověď na výše uvedený email nebo na adresu Karel Rýša Topělecká 424 Písek PSČ 39701.

 Vážený pane, pochůzkový a podomní prodej je v Písku zakázán od 01.07. 2009, kdy vstoupilo v účinnost Nařízení č. 02/2009. Níže zasílám část tohoto nařízení, kde je zákaz podomního a pochůzkového prodeje citován pod bodem č.5. Nařízení v plném znění najdete na webových stránkách města - odkaz vyhlášky a nařízení. Článek 3 Místo pro prodej a poskytování služeb, omezení některých druhů prodeje 1) Umístění tržišť, tržních míst a jejich provozování je povoleno pouze na místech uvedených v příloze tohoto tržního řádu. 2) Umístění tržišť, tržních míst na jiných než v příloze uvedených místech povoluje rada města Písku. 3) Souhlas s pronájmem pozemku k umístění restauračních předzahrádek na veřejných prostranstvích města Písku vydává rada města Písku, žádost se podává prostřednictvím odboru rozvoje, investic a majetku města Městského úřadu Písek, dále podléhá povolení příslušného silničního správního úřadu – odboru dopravy Městského úřadu Písek. 4) Místo pro nabídku zboží, je-li na pozemní komunikaci, podléhá povolení příslušného silničního správního úřadu – odboru dopravy Městského úřadu Písek. 5) Pochůzkový a podomní prodej je zakázán. 6) Předsunutý prodej (nevztahuje se na místa pro nabídku) je zakázán. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

milan novák 19.02.2013
 

 Žádám o informaci zda bylo už dokončeno výběrové řízení dodavatele elektrické energie pro město Písek a s jakým výsledkem ?

 Vážený pane Nováku, pro rok 2013 zvolilo město Písek variantu nákupu elektrické energie formou centralizovaného nákupu prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno. Město Písek se uvedeného nákupu zúčastnilo společně se svými 14 městskými organizacemi. Samotná nákupní aukce silové elektřiny proběhla 15.11. 2012 a výsledková vysoutěžená cena činila 1 172 Kč/MWh. Pro představu - průměrná cena silové elektřiny pouze pro město Písek a jeho organizace v roce 2012 činila 1 430 Kč/MWh. Město Písek a jeho organizace tedy tímto nákupem ušetřily cca 1,1 mil Kč. Vzhledem k úspěšnému nákupu elektrické energie a značné úspoře prostředků by město Písek v roce 2014 rádo realizovalo prostřednictvím komoditní burzy také nákup zemního plynu. Materiál bude projednávat rada města na svém jednání 21.02. 2013 a v případě vašeho zájmu tento materiál najdete na webových stránkách města - odkaz rada města. S pozdravem a přáním pěkného dne

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města písek)

Petr 08.02.2013
 

 CHtěl bych se zeptat ,po Písku se šíří zvěsti o napadání občanů v pozdních nočních hodinách a má se jednat o skupinu lidí, chtěl bych vědět zda je to pravda a pokud ano co se s tím dělá a zda by neměli být obyvatelé více informováni o nebezpečí.Děkuji

 Vážený pane, zprávu o skupině, která napadá v nočních hodinách písecké občany, dementovala Policie ČR a média o tomto problému poměrně intenzivně informovala. Policie ČR dohledala osobu, která šířila tuto poplašnou zprávu, ale její stíhání nebylo zahájeno. Není tedy pravdou, že by se v Písku v nočních hodinách pohybobval nějaký gang, který by přepadával a obtěžoval občany města. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Václav 07.02.2013
 

 Po odcházejícím sněhu jsou vidět všude přítomné psí výkaly,exkrementy,lejna atd. Otázka zní:Proč město s tímto bordelem již něco neudělá a kdo je za tohle svinstvo zodpovědný???je vůbec někdo? Teď mě ještě napadá proč město zvýhodňuje chov psů ve městech,to je otázka spíš pro ochránce ale když můžou psi vykonávat potřebu na veřejnost pak můžou i lidé? Na vesnicích není nikde tolik hnusu od psů jako ve městě Písek a ve Strakonicích není tolik exkrementů co v Písku a já se ptám nestala se náhodou někde chyba? Proč soustavně potkávám v Písku bojová plemena volně bez košíku bez vodítka už i v plném provozu ve městě atd.Děkuji

 Vážený pane Václave, bohužel s Vámi musím souhlasit, že po odtání sněhu se objevily na chodnících a volných prostranstvích psí exkrementy. To je prostě fakt. V současné době městské služby provádějí úklid těchto ploch, takže v nejbližších dnech by vše mělo být již v pořádku. Pohyb psů ve městě upravuje vyhláška, v které je přesně specifikováno kde a jak se mohou psi pohybovat bez vodítka a za jakých podmínek. Dále byl starostou města vydán pokyn pro městskou policii, aby se zaměřila na vámi zmiňovanou problematiku a bez pardonu tyto majitele psů strážníci městské policie pokutovali. S pozdravem a přáním pěkného dne

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Ing.Jiří Grulich 03.02.2013
 

 Přeji Vám dobrý den, těší se město Písek na nové úhrady za svoz komunálního odpadu systémem zaslaných poštovních složenek a následných exekučních řízení ???. Nepřispůsobiví jak známo neplatí / př. 9 členná rodina á 590 Kč - celkem 5310 Kč / a město má strach z tohoto vymáhání - ostatní občané města: zaplať a nebo exekuce. Starší občané, důchodci atd., kteří platili úhradu svozu komunálního odpadu tzv. INKASEM - pravidelným měsíčním poplatkem, který byl rozložen na 12 měsíčních splátek kalendářního roku ? Jaký byl záměr této změny - jistě narůstající exekuce za neuhrazené zaslané poštovní poukázy za poplatky svozu odpadků. Proč nastala tato změna, komu ten lobink prospěje ??? Proč nemohou občané města Písku hradit ve zvýšném nákladu v r.2013 dosavadním způsobem? Jistě v tom občané města Písku vidí diskriminaci - vyhozená křesla,matrace a nábytek atd. od nepříspusobívých občanů na sídlišti Portyč i jinde.Kamerový systém ? Výsledky - max. botičky v přeplněných parkovištích sídliště, nemluvě o psích extrementech po celém sídlišti , ale denně se procházet v tomto marastu fyzicky to snad ne. Jaká kontrolní funkce v této oblati je Městské policie města Písku ??? Pozdravuji virtuálně pana starostu a zastupitelstvo města Písku.

 Vážený pane Grulichu, výše poplatku za svoz a likvidaci odpadu byla nastavena přesně podle toho, jaké finanční prostředky město Písek ze svého rozpočtu vynakládá na likvidaci a svoz odpadu. V loňském roce dosáhly tyto náklady bezmála 18 mil Kč - svoz odpadu 10,4 mil Kč, provoz bezplatných sběrných dvorů 2,3 mil Kč, odpadkové koše 764 tis kč, likvidace černých skládek 400 tis Kč, ruční úklid města 850 tis Kč, svoz BIO odpadu 2,5 mil Kč atd. Podle zákona místních poplatcích mají města možnost stanovit výši poplatku až na 1 000 Kč za osobu a rok. Písek stanovil částku podle skutečných nákladů a tato částka činí 590 Kč na osobu a rok. V porovnání s ostatními městy v ČR je tato suma pod průměrem (České Budějovice 690 Kč, Olomouc 720 Kč, Kaplice 1 000 Kč atd.). Tato částka je také ovlivněna tím, jak občané třídí odpad a mohu potvrdit, že písečtí občané třídí poměrně dobře. Je také pravdou, že při namátkové akci a kontrole poplelnic a kontejnerů bylo zjištěno, že minimálně 80% odpadu by se ještě pohodlně dalo vytřídit, čímž by se samozřejmě snižovaly náklady města Písek na likvidaci odpadu a byl by zde prostor pro snížení částky za svoz a likvidaci odpadu také pro obyvatele města. Poplatník je přesně specifikován vyhláškou a právě proto, že je zaveden systém platby za trvale hlášenou osobu, má město daleko větší možnost kontroly tohoto poplatku, což v minulosti nebývalo. Podle auditu, který si město Písek zpracovalo, bylo zjištěno, že při starém způsobu platby, se do systému nezapojilo cca. 450 nemovitostí, což jak jistě uznáte, je velký počet. Inkasem rozloženým do měsíčních splátek tento poplatek platit nelze, protože se jedná o daň (např. daň z nemovitosti také nemůžete platit měsíčně). Psí exkrementy jsou samozřejmě problém a viděli jsme ho všichni ve chvíli, kdy odtál sníh. To je fakt. V současné době Městské služby Písek provádějí úklid chodníků a volných prostranství od těchto exkrementů. V souvislosti s tím vydal starosta města pokyn pro městskou policii, aby bez pardonu pokutovala majtele psů, kteří nebudou dodržovat platnou vyhlášku. Tento problém je zejména na straně majitelů psů, kteří svým chováním zásadně komplikují život ostatním obyvatelům města. Na základě kamerového systému (zejména na sídlišti Portyč) bylo v loňském roce odhaleno několik občanů, kteří u kontejneřišť vytvářejí tzv. černé skládky a byla jim kromě úklidu těchto kontejneřišť udělena také bloková pokuta. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

zdenek 23.01.2013
 

 Dobry den, u nás v Harantově ulici visí ze střech docela dost rampouchů a některé jsou opravdu dost velké na to aby mohly někoho dost ošklivě poranit v případě jeho utržení. Jedná se konkrétně o usek na začátku Harantovy ulice po pravé straně směrem od křižovatky s Budějovickou ulici, kde spoustu \"baráku\" má vlastního majitele. Chtěl bych se zeptat, zda-li je nějaka šance na \"odstraneni\" rampouchu ze strany města, nebo to musi zajistit majitel nemovitosti. Máme mimnko a bojíme se aby se nestalo něco ošklivého, ať už nám nebo komukoliv jinemu. Děkuji za odpověď.

 Vážený pane Zdeňku, odstranění rampouchů musí provést majitel nemovitosti. Může se obrátit na Městské služby Písek středisko doprava tel. 382 201 520, které vlastní vysokozdvižné plošiny a toto odstranění provádí. Pokud je mi známo, lze požádat také hasičský záchranný sbor. Vaším obavám naprosto rozumím a majitel nemovitosti by měl minimálně označit místo s možným nebezpečím padajících rampouchů.Právě před malým okamžikem jsem byl s městskými službami v kontaktu a bylo mi sděleno, že občané si u nich tuto službu hojně objednávají. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Adam 17.01.2013
 

 Dobrý den, tento rok, chci stavět na zahradě chaty pergolu tak se prosím ptám jestli musím mýt nějaké povolení vzhledem k novému zákonu. Někde jsem vyčetl, že do 25 m2 a výšky 5 m nemusí být povolení, toto bych splňoval, ale pergolu bych chtěl ze dvou stran postavit z cihel nebo kamene, kdy budu muset dělat základy tak se ptám zda mají základy vliv na nějaké povolení. Dále jsem četl, že nemusí být žádné povolení pokud pergolu postavím 2m od sousedovo hranice, k tomuto bych měl dotaz, jak se bere, kdybych postavil pergolu 1 m od svého plotu, ale za plotem je cesta, kdy majitel 1/3 jsem já. Děkuji za odpověď nashledanou.

 Dobrý den, k Vašemu dotazu „stavba pergoly na pozemku stavby pro rodinnou rekreaci“ z hlediska projednání dle stavebního zákona (SZ) sdělujeme: - obecně: stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená, nejvýše do hloubky 3m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemků nejméně 2m atd. nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas (§ 79 SZ) - obecně: stavby o jednom nadzemním podlaží do 25m2 zastavěné plochy a do 5 výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o jaderná zařízení – nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu (§ 103 SZ) - pokud jsou Vaším záměrem splněny všechny výše uvedené požadavky , lze konstatovat, že stavba pergoly na pozemku pro rodinnou rekreaci, v odstupové vzdálenosti min 2m od společných hranic pozemků – nevyžaduje územní rozhodnutí (příp. územní souhlas) ani stavební povolení (příp.ohlášení) dle SZ, vyžaduje vynětí ze ZPF (nutné projednat s odborem ŽP MÚ Písek) - stavebně technické provedení stavby nemá vliv na režim projednání dle SZ - varianta:stavba pergoly v odstupové vzdálenosti 1m od společné hranice pozemků - vyžaduje dle SZ územní souhlas (příp. územní rozhodnutí), projednání výjimky z obecných požadavků na využívání území a vynětí ze ZPF (nutné projednat s odborem ŽP MÚ Písek) Vzhledem k tomu, že na Váš dotaz lze odpovědět pouze v obecné rovině, doporučuji osobní návštěvu našeho odboru. Příslušné formuláře žádostí jsou k dispozici na web stránkách města Písku, případně i na odboru výstavby. S pozdravem

(Ing. Jana Koštelová - odbor výstavby a územního plánování)

Tereza Rešová 16.01.2013
 

 Dobrý den, ráda bych se zeptala zda je ještě možné požádat o voličský průkaz k 2.kolu prezidentských voleb a případně kde je to možné. Děkuji za odpověď

 Vážená paní Rešová, do středy 23.ledna 2013 do 16:00 hodin můžete požádat o vydání voličského průkazu osobně. Písemnou žádost s ověřeným podpisem, doručenou nejpozději do pátku 18. ledna 2013. S pozdravem

(Jitka Palcútová)

Jana Kurfürstoáv 16.01.2013
 

 Dobrý den, je možné stahnout si \"Oznámení společného zástupce pro výběr poplatku\" ba Vašich stránkách a odeslat e-mailem? Na stránkách MU jsem tuto možnost nenašla. Děkuji za odpověď.

 Vážená paní Jano, vámi zmiňovaný dokument lze stáhnout z webových stránek města. Najdete ho na stránkách finančního odboru pod odkazem související žádosti a formuláře. Odkaz zasílám níže http://www.mesto-pisek.cz/dokumenty/odbor-financni S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Radomír Bureš 15.01.2013
 

 Dobrý den, prosím o informaci, kdy bude zahájena výstavba chodníku na Vysokou Putimskou. Děkuji a jsem s pozdravem.

 Vážený pane Bureši, na vybudování chodníku na Vysoké Putimské má v současné době město již zpracovaný projekt pro územní řízení. V srpnu loňského roku bylo požádáno o územní řízení, ale protože do dnešního dne není vydán po mnoha urgencích souhlas s vynětím ze ZPF (nutný souhlas vlastníků dotčených pozemků) nelze územní rozhodnutí vydat. V rozpočtu města je na tuto akci vyčleněna v letošním roce částka 3 mil. Kč. Stavbu může město zahájit teprve v případě, kdy budou uzavřeny všechny záležitosti nutné pro vydání územního rozhodnutí. Samozřejmě je zájmem města, aby stavba byla zahájena co nejdříve. V současné době není přesný termín znám. V případě, že vše poběží bez komplikací, jeví se jako reálný termín pro vybudování chodníku na Putimskou Vysokou podzim 2013.V této chvíli vše záleží na výše zmíněném souhlasu vynětí pozemku jednoho vlastníka. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Karolína 13.01.2013
 

 Dobrý den, chtěla bych vědět, jak to mám udělat když mám v Písku jen trvalé bydliště, ale už dva roky tam nebydlím a raději si zaplatím 590,-- za popelnici než abych si zařizovala nový pas, občanský průkaz, řidičák a ostatní. Kdy musím poplatek uhradit a kde? Děkuji za odpověď.

 Vážená paní Karolíno, poplatek lze uhradit poštovní poukázkou, kterou bude jednotlivým poplatníkům rozesílat správce poplatku (finanční odbor MÚ Písek) počátkem měsíce dubna tohoto roku. Poplatek lze uhradit i v hotovosti na pokladnách MÚ Písek na základě doručené složenky, případně na základě pokladního dokladu, který poplatníkovi vydá finanční dobor MÚ Písek. Poplatek lze zaplatit i bezhotovostně na účet, jehož číslo a variabilní symbol bude uveden na zaslané složence. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. . tiskový mluvčí města Písek)

Michal Miroslav 09.01.2013
 

 ¨Dobrý den.Bydlím v Semicích.Jsme zde hlášení dvě osoby.Každý rok jsem už měl zaplacenou popelnici.nyní nevím zda mi přijde složenka,či si pro ni musím dojít,či je možno platit převodem.Dále by mne zajímalo,když se platí za osobu,a ne za popelnici,zda mám možnost dostat druhou a jak mám v tom případě postupovat.Děkuji. M. Michal

 Vážený pane, od ledna letošního roku dochází ke změnám v platbě za svoz a likvidaci odpadu. Zásadní informace pro vás je ta, že si již nebudete kupovat známku na popelnici. V případě, že jste ve vaší nemovitosti hlášeny dvě fyzické osoby, zaplatíte poplatek 2 x 590 Kč na rok. Způsob platby je následující: Poplatek lze platit poštovní poukázkou, kterou bude jednotlivým poplatníkům rozesílat správce poplatku (finanční odbor MÚ Písek) počátkem měsíce dubna tohoto roku. Poplatek lze uhradit i v hotovosti na pokladnách MÚ Písek na základě doručené složenky, případně na základě pokladního dokladu, který poplatníkovi vydá finanční odbor MÚ Písek. Poplatek lze zaplatit i bezhotovostně na účet, jehož číslo včetně variabilního symbolu bude uvedeno na oné složence. Podle našich propočtů lze při řádném třídění, kterým je ovlivňována výše platby za svoz a likvidaci odpadu, připadá jedna popelová nádoba na 4 - 5 obyvatel. Od tohoto roku se také mění frekvence svozu komunálního odpadu, která nude prováděna pravidelně 1x týdně. S pozdravem

(Roman Ondřich - tiskový mluvčí města Písek)

J.Šebelová 08.01.2013
 

 Dobrý den, chci poděkovat za opravu děr ve vozovce, v ulici Na Houpačkách, na které jsem vás na podzim upozorňovala. Bylo mi sděleno, že tu žádné nejsou, nevím, k přehlédnutí určitě nebyly. Přesto jsem s radostí hned po novém roce zjistila, že jsou zasypané, takže Vám za to děkuji. Byl to dost problém se vyhýbat, zvlášť když tudy jezdí poměrně dost aut a míjí se s cyklisty. S pozdravem J. Šebelová

 Vážená paní Šebelová, jsme rádi, že se problém s nerovnostmi v ulici Na Houpačkách podařilo vyřešit ke spokojenosti obyvatel, kteří v této části města bydlí. Vaše poděkování budeme tlumočit pracovníkům, kteří se na vyřešení této záležitosti podíleli. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Kropáčková Veronika 07.01.2013
 

 Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak jsou na tom písecké základní školy ohledně naplněnosti a také ohledně financování, konkrétně příspěvků na provoz od města na rok 2013. Můžete mi, prosím, napsat, kolik která škola má tříd, žáků a jak je financovaná městem? Děkuji za odpověď.

 Vážená paní Kropáčková, zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 6. prosince 2012 níže uvedené příspěvky na provoz škol pro rok 2013: - ZŠ J. Husa: 5.991 tis. Kč - ZŠ T. G. Masaryka: 6.668 tis. Kč - ZŠ E. Beneše: 6.492 tis. Kč - ZŠ J. K.Tyla: 7.348 tis. Kč - ZŠ Svobodná: 2.560 tis. Kč - ZŠ T. Šobra: 3.786 tis. Kč Akce investičního či neinvestičního charakteru dále může taktéž nalézt ve schváleném rozpočtu města na roku 2013. Co se týče naplněnosti, data, která budou dále uváděna, vycházejí ze zahajovacích výkazů školního roku 2012/2013 k 30. září 2012. Celkem navštěvuje písecké základní školy 2 974 žáků, kteří jsou umístěni ve 126 třídách. ZŠ J. Husa má 740 žáků, 30 tříd, ZŠ T. G. Masaryka navštěvuje 514 dětí, 22 tříd. Do ZŠ E. Beneše dochází 674 dětí, které jsou rozděleny do 28 tříd. Na ZŠ J. K. Tyla je to žáků 644 a celkem 27 tříd. ZŠ Svobodná má 199 žáků v 9 třídách a ZŠ T. Šobra žáků 203 v 10 třídách. S pozdravem

(Bc. Lenka Škodová - vedoucí oddělení školství)

Petr Bečvář 04.01.2013
 

 Dobrý den, Rád bych se zeptal na to jak se bude postupovat při platbě poplatku za komunální odpad z rekreační chaty. Bydlím v Písku a chatu vlastním ve Smrkovicích. Prosím o stručnou odpověď. Děkuji Petr Bečvář

 Vážený pane Bečváři, podle vyhlášky o místních poplatcích za svoz a likvidaci odpadu je poplatníkem, kromě osoby, která má v obci trvalý pobyt, také fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášema k pobytu žádná fyzická osoba. Přesné znění vyhlášky najdete pod uvedeným odkazem nebo ve Zpravodaji města Písku, jehož elektronickou verzi najdete také na webových stránkách města http://www.mesto-pisek.cz/soubory/dokument16070.pdf S pozdravem S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Jana Tomešová 02.01.2013
 

 Dobrý den,můžete mi objasnit z čeho je vypočítána částka 590,-Kč/rok za svoz odpadu - ve vyhlášce je podivné vysvětlení - \"250,-Kč za klendářní rok a 340,-Kč za kalendářní rok. Ze skutečných nákladů......\" Děkuji Tomešová

 Vážená paní Tomešová, výše poplatku za svoz a likvidaci odpadu je vypočítána z tzv. prokázaných nákladů, do kterých spadá svoz smíšeného komunálního odpadu. Tato částka činí ve městě Písku 10,462 mil Kč, což je při přepočtu 342 Kč na obyvatele trvale hlášeného ve městě Písku. Další složkou jsou tzv. neprokázané náklady, do kterých jsou započítány částky na provoz sběrných dvorů 2,3 mil Kč, odpadkové koše 75 tis Kč, likvidace černých skládek 400 tis Kč, ruční úklid města 850 tis Kč, svoz Bio odpadu 2,5 mil Kč a provoz kompostárny 450 tis Kč. Celková suma činí 7,7 mil Kč, což při přepočtu na trvale hlášené osoby v Písku činí 250 Kč. Při součtu obou částek se tedy dostáváme na sumu 590 Kč, což je výše platby za svoz a likvidaci odpadu ve městě Písku na rok 2013. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Milan H.... 29.12.2012
 

 Svému milovanému rodnému městu přeji do Nového roku všechno nejlepší a všem pracovníkům Městského úřadu zdraví,pohodu,štěstí a spořádané občany....:-)))))

 Vážený pane Milane, dovolte mi, abych Vám poděkoval za Vaše přání a i Vám popřál jménem Městského úřadu Písek všechno dobré v roce 2013. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

alex 19.12.2012
 

 Půjčí město peníze IHC Písek. Doufám, že ne! To by byl výsměch!!!!!

 Vážený Alexi, o případné půjčce IHC Písek může rozhodnout pouze zastupitelstvo města. Předpokládám, že tímto bodem se zastupitelstvo bude zabývat na svém jednání 31.01. 2013. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Tomáš Pikard 18.12.2012
 

 Dobrý den, slyšel jsem, že v roce 2013 proběhne rekonstrukce ulice Třídy Národní Svobody. V případě že ano. Rád bych věděl v jakém bude rozsahu a jak dlouho potrvá? Děkuji za odpověď.

 Vážený pane Pikarde, ano, město bude v příštím roce provádět rekonstrukci třídy Národní svobody. Celá akce by se po nutných úředních úkonech, jako je např. vypsání výběrového řízení na zhotovitelel a jeho schválení atd., měla rozběhnout v první polovině roku 2013. V rozpočtu města jsou na tuto akci již vyčleněny finanční prosředky. Bude zde provedena výměna zastaralých inženýrských sítí včetně povrchů komunikací. Město bude brát maximální zřetel na to, že zde jsou obchody a provozovny a pokusí se rekonstrukci zajistit tak, aby došlo k co možná nejmenšímu omezení. V současné době ještě není známá přesná časová osa této rekonstrukce, ale občany města a dotčené podnikatele budeme včas informovat. V úvahu připadá i varianta, kdy je možné rekonstrukci rozdělit do několika etap. S pozdravem a přáním klidných vánočních svátků

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Jan Tichý 16.12.2012
 

 Dobrý den, rád bych se Vás touto cestou zeptal, jakým výsledkem skončila loňská ekonomická bilance města v oblasti nakládání s odpadem? Věřím, že neférová vyhláška z května letošního roku, o které do této doby vědělo jen málo občanů, nerozlítila jen mě, ale i ostatní poctivě třídící spoluobčany. V době, kdy na nás všechny dopadá tíže vyšší DPH a jiné \"proekonomické\" pseudokroky naší slavné vlády, si městská rada dovolí prosadit něco takového? Při počtu obyvatel cca 29729 krát 590,- Kč na osobu, to dělá ročně něco přes 17,5 milionu korun! Peněz, které mohly být utraceny zde v Písku a mohly pomoci místním obchodníkům, jež mnohdy bojují o přežití! Tento krok bych pochopil, kdyby výsledek hospodaření písecké pokladny vycházel v záporných číslech, ale ne při ročním přebytku cca 25 milionů korun. Snad není město výdělečnou organizací? A jestli ano, není na tom něco špatně? Děkuji S přátelským pozdravem Tichý Jan

 Vážený pane Tichý, město Písek doplácelo v loňském roce z rozpočtu města na svoz a likvidaci komunálního odpadu cca 8 mil Kč. Celkové náklady na likvidaci, svoz komunálního odpadu, provoz sběrných dvorů atd. činí ve městě Písku 18 mil Kč. Městské služby Písek vybraly na známkách na popelnice v loňském roce cca 10 mil Kč. Systém kapitační platby, který se v Písku rozběhne od 01.01. 2013, je zaveden ve většině měst a obcí v ČR. Z jihočeských měst byl Písek poslední, kdo tuto kapitační platbu neměl. Z poznatků z ostatních měst nelze tvrdit, že zavedením kapitační platby by občané měst přestali třídit odpad.Zákon umožňuje obcím navýšit kapitační platbu až na 1 000 Kč a z tohoto je zřejmé, že Písek se pohybuje na cca 60% této možné částky a ve srovnání s ostatními městy je poplatek nižší (Kaplice 1000 Kč, Nymburk 750 Kč, Č. Budějovice 680 Kč atd.) Je velmi důležité připomenout, že to, jak občané třídí odpad, v konečném důsledku ovlivňuje výši kapitační platby. Do této platby jsou totiž rozpočítány reálné náklady na svoz a likvidaci odpadu. Přijetí vhlášky nemá v žádném případě vliv na hospodářský výsledek města. S pozdravem

(Ing. Miloslav Šatra - vedoucí odboru životního prostředí)

Vasek 15.12.2012
 

 Dobrý den,reaguji na změnu poplatků za svoz odpadu.Systém se mi jeví jako neprůhledný a nekontrolovatelný. Situaci vnímám jako nejlepší způsob, jak odnaučit občany třídit odpad.I naše rodina doposud odpad třídila, nebylo zrovna snadné objíždět město a hledat volný kontejner na plasty a papír.Podzemní kontejnery jsou díky úzkému ústí nevhodné pro vhození většího množství odpadu-pokud vhazujete jednotlivé lahve z více pytlů je to na celý den,a i cesta do sběrného dvora nás něco stojí-čas+ PHM. Na změně poplatků vydělají zřejmě pouze jednotlivci,vícečlenná rodina to vnímá jako zdražení o více jak 15O%. Agrument, že frekvenci svozu ovlivním vyndaváním popelnic dle své potřeby je holý nesmysl.Smaže se tak rozdíl mezi občany kteří třídí a těmi kteří netřídí.Za ty poplatky je to úplně zbytečná činnost. Bohužel většina občanů když už zaplatí 3000, za svoz tak třídit nebude,naopak častější frekvence a vyšší poplatky je naučí házet do popelnic naprosto vše. Sociálně slabším vše proplatí stát, svoz odpadu lze doložit k nákladům na bydlení? Pochopil jsem,že nezaplacením svozu za nezletilé dítě jej vlastně zadlužím. Jakákoli změna v již zavedeném systému se většinou projevila jako neúčinná, a drahá( centrální registr,S-karty, OPEN CARD).děkuji za odpověď Libský

 Vážený pane, město Písek má v současné době svoz a likvidaci odpadu upravenu na základě smluvního vztahu. Po auditu, který si nechalo město zpracovat, bylo zjištěno, že v Písku je cca. 45O majitelů nemovitostí, kteří nemají smlouvy uzavřeny a nevlastní žádnou nádobu na odpad. Toto byl jeden z pádných důvodů, kdy město přistoupilo k zavedení kapitační platby (platba za osobu). Tato platba je jasná, průhledná a v konečném důsledku je i případné nezaplacení mnnohem lépe vymahatelné než u původního smluvního vztahu. Kapitační platbu má většina města v rámci ČR a z jihočeských měst byl Písek poslední, kdo tuto platbu neměl. Zákon umožňuje navýšit platbu až na 1 000 Kč a zde vidíte, že Písek se pohybuje na cca 60% této částky. Pro srovnání např Kaplice 1 000 Kč, Olomouc 720 Kč, Č. Budějovice 680 Kč. Písečtí občané třídí odpad poměrně slušně, ale při náhodných kontrolách, které byly a jsou prováděny v rámci tzv. košohrabu, bylo zjištěno, že velkou část odpadu ještě lze dotřídit. Z výsledků z ostatních měst nemáme signály, že by občané po zavedení kapitační platby přestali třídit. Je důležité říci, že to, jak občané třídí odpad, ovlivňuje výši kapitační platby, protože do té se promítají reálné náklady na svoz a likvidaci odpadu. Úměra je tedy jasná - čím více a dobře budu třídit, tím větší je šance na snížení kapitační platby. Ještě si dovolím uvést počty sběrných dvorů v sousedních městech - Tábor 3, Č. Budějovice 3, PÍSEK 7 sběrných dvorů. Domnívám se, že tato čísla hovoří celkem jasně. S pozdravem a přáním klidných výnočních svátků

(Ing. Miloslav Šatra - vedoucí odboru životního prostředí)

hudec 13.12.2012
 

 Dobrý den, vznesl jsem na Vás dotaz ohledně přidělování městský bytů a udělování trvalého bydliště ve městě. Na první otázku jsem sice dostal odpověď, která cituje zákon, ale pouze na můj mail. Asi se můj dotaz nehodí zveřejnit. Na otázku udělování trvalého pobytu jsem se nedověděl nic, ale domnívám se, že o tom, komu povolí město trvalý pobyt v jeho majetku, ve městských bytech, asi rozhodujete město a jeho zástupci. Tudíž Vy!!! Nechápu pak, jak z jednoho bytu může vycházet denně třeba 10 a více bydlících. Pak se snadno někteří občané dostanou do tzv. tíživé situace, kterou je třeba řešit a v klidu těmto vyhovět a zvýšit počet spokojených obyvatel tohoto města!!!! Asi ani od Vás na toto nemohu čekat odpověď, natož zveřejnění tohoto dotazu. S pozdravem.

 Vážený pane Hudče, přihlašování občanů k trvalému pobytu se řídí § 10 zákona číslo 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním a je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Občan při ohlášení změny místa trvalého pobytu je povinen vyplnit a podepsat přihlašovací tiskopis, předložit platný občanský průkaz a dále doložit vlastnictví bytu nebo domu nebo doložit oprávněnost užívání bytu (nájemní smlouva). Anebo předloží úředně ověřený písemný souhlas oprávněné osoby. Takové potvrzení se nevyžaduje, pokud oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem ohlašovny. Oprávněnou osobou je osoba starší 18-ti let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat dům nebo byt, tzn. je vlastníkem nebo nájemcem. Zmíněný zákon neřeší velikost bytů a domů. Závěrem mi dovolte, abych se velmi silně ohradil proti vašemu nařčení. Vaše dotazy jsou zveřejněny na webových stránkách města a není pravdou to, co uvádíte. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

hudec 07.12.2012
 

 Dobrý den, na stránkám DBS Písek jsem se dočetl o způsobu přidělování městských bytů platné od 1.10.2012. Chtěl bych se touto cestou zeptat na vysvětlení pojmu \" tíživá sociální situace \" a vznést otázku k zamyšlení, zda město samo tuto situaci nevytváří např. bezmyšlenkovitým udělováváním trvalého pobytu ve městě, což je jedna z podmínek k podání žádosti : \" bydlí v Písku alespoň 1 rok .... \". Domnívám se, že v této otázce je město velice tolerantní!!!!! Děkuji za odpověď.

 Vážený pane Hudče, žádost o přidělení bytu pro osoby v tíživé sociální situaci je oprávněn podat žadatel, který bydlí v Písku alespoň 1 rok a nevlastní byt nebo jinou nemovitost. O malometrážní byty pro osamělé matky nebo otce s dětmi je oprávněna žádat každá svobodná, ovdovělá nebo rozvedená matka nebo otec s alespoň jedním nezletilým dítětem ve vlastní péči. Žádost musí být doložena vyjádřením Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště Písek, o hmotné nouzi žadatele a poskytnutí dávky pomoci v hmotné nouzi příspěvku na živobytí v pololetí předcházejícímu datu doručení žádosti. S pozdravem Nabídku bytů pro osoby v tíživé životní situaci schvaluje rada města, v této nabídce jsou zahrnuty i malometrážní byty pro osamělé matky nebo otce s dětmi, případně startovací byty pro mladé rodiny. O přidělení bytů pro osoby v tíživé životní situaci rozhoduje rada města na základě stanoviska bytové komise. Při svém rozhodování přihlíží k sociálním a bytovým poměrům jednotlivých žadatelů, bezdlužnosti a k vyjádření odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu. Nájemní smlouva je u malometrážních bytů pro osamělé matky a otce s dětmi uzavírána na zkušební dobu 3 měsíců, po uplynutí zkušební doby může být nájemní smlouva prodloužena na dobu určitou 1 rok a to i opětovně. V malometrážním bytě pro osamělé matky a otce s dětmi smí bydlet pouze nájemce a jeho děti, bydlení jiných osob je důvodem k neprodloužení nájmu bytu. U ostatních bytů pro osoby v tíživé životní situaci se nájemní smlouva uzavírá na půl roku s možností dalšího prodloužení na dobu určitou 1 rok a to i opětovně. Výši nájemného v bytech pro osoby v tíživé životní situaci stanoví rada města. Rada města si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených žadatelů, případně výběrové řízení zrušit.

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Ing. Zíb 05.12.2012
 

 Zajímali by mě podrobnosti týkající se plánované rekonstrukce ulice Na Rozmezí.

 Vážený pane Zíbe, rekonstrukce ulice Na Rozmezí je zařazena do rozpočtu města na rok 2013 a je na ní vyčleněna částka 3 mil Kč. Rekonstrukce ulice mohla být provedena již v dřívější době, ale protože jsou stavbou dotčeny i jiné pozemky než pozemky v majetku města, muselo zde proběhnout majetkoprávní řízení, zajištění potřebných smluv pro povolení stavby atd.a to vše oddalovalo termín realizace tohoto projektu. S pozdravem

(Bc. Rudolf Koraba - odbro RIMM)

Josef Beneš 04.12.2012
 

 Vážení přátelé, podle obecně závazné vyhlášky č. 5/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen \"vyhláška\"), která nybývá účinnosti dnem 1.1.2013 mi pravděpodobně vzniká, jakožto osobě uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky, povinnost ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti (viz čl. 3 odst. 1). Chtěl jsem se zeptat, jakým způsobem (např. elektronicky), mohu případně tuto povinnost splnit. S přátelským pozdravem Josef Beneš

 Vážený pane Beneši, veškeré informace najdete na webových stránkách města odkaz - finanční odbor - související žádosti a formuláře nebo na hlavní straně webových stránek - aktuality - základní informace o místním poplatku za svoz a likvidaci odpadu 2013. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Svobodová 26.11.2012
 

 Dobrý den, reaguji na dotaz pi Dany ze 13.11.2012 o poplatcích za popelnice. My máme podobný problem, dcera je zde hlášena k trvalému pobytu, ale již několi let je mimo republiku. Proč bychom za ni měli platit poplatek, když žádný odpad nevyprodukuje. Vyvážení popelnice každý týden mi připadá také nesmyslné, když máme 14 denní vývoz a popelnici plnou ze čtvrtiny. Děkuji za odpověď. Svobodová

  Vážená paní Svobodová, podrobné informace o platbě za svoz a likvidaci odpadu včetně výjimek najdete v níže uvedeném odkazu nebo na webových stránkách města - odkaz aktuality - článek základní informace o platbě za svoz a likvidaci odpadu na rok 2013. S pozdravem http://www.mesto-pisek.cz/aktuality/zakladni-informace-o-mistnim-poplatku-za-svoz-a-likvidaci-komunalnich-odpadu-na-rok-2013/1365

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Václav 26.11.2012
 

 Dobrý den,kdo je prosím zodpovědný za dětské hřiště na Smetanovo náměstí v těsné blízkosti hřiště se zde povalují rozbité lahve a jsou zde taktéž psí hovna taktéž těsně kolem hřiště pobíhají volně bojoví psi bez náhubku a vodítka Kdo je tady za to zodpovědný!!!! Jsou hřiště v Písku pvůbec pro děti? nebo pro psi mohou volně pobíhat bojová plemena psů??? co když tento pes napadne dítě jak to dopadne,zamete se to celé zase pod koberec nebo někdo dostane směšnou pokutu asi tak že.Děkuji za odpověď

 Vážený pane, správu a údržbu dětských hřišť ve městě Písek mají na starosti Městské služby Písek a mohu vás ubezpečit, že toto také provádějí. V současné době je v Písku 34 dětských hřišť, která zde byla vybudována a zrekonstruována během posledních několika let v souladu s Koncepcí o budování dětských hřišť schválenou zastupitelstvem města. Tato investice se blíží cca 14 mil Kč. Bohužel musím konstatovat, že ne všcihni se k těmto hřištím chovají tak, jak by měli. Mohu Vás ujistit, že městské služby provádějí pravidelný úklid, ale chování některých občanů zatím opravdu neumíme ovlivnit. Jistě uznáte, že není možné, aby u každého hřiště držel 24 hodin denně službu městský strážník a vysvětloval občanům, že odpadky patří do koše, psí exkrementy do pytlíku atd. V případě že budete svědkem jednání, které je v rozporu se slušným chováním, obraťte se neprodleně na městskou policii, která zjedná nápravu. Toto se týká samozřejmě i volného pohybu psů, jak popisujete ve svém e mailu. Město Písek vynakládá ze svého rozpočtu obrovské sumy na to, aby město bylo čisté a uklizené, ale za tyto peníze si neumíme koupit slušnost a ohleduplnost některých občanů, kteří svým vandalismem a chováním neustále ničí majetek města potažmo váš, protože veškeré investice, které město provádí, jsou realizovány z peněz daňových poplatníků tedy i z vašich. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Iva 23.11.2012
 

 Dobrý den, měla bych jednoduchou otázku. Co tedy máme dávat do popelnice? Čím ji naplnit? Jsme tříčlenná rodina, která poctivě TŘÍDÍ. Popelnici nám odvážějí 1 x za 14 dní, a je do polovic, občas maximálně do 3/4 plná. Na jednu stranu nás město nutí třídit (s výhružkou nevyvezení odpadu) a na druhou stranu bude svoz 1 x týdně! To tedy nevím, co do té popelnice každý týden dám!! Leda že bych tam pravidelně...., ale na to je zase bioodpat. Kdybych poctivě třídila, tak tam opravdu nemám skoro co dát. Tak tedy nevím...Je to úspora, když se budou vysypávat prázdné nebo poloprázdné nádoby? Měla jsem za to, že je to pouze můj problém, ale vzhledem k tomu, že v podstatě spousta mých známých, kteří bydlí v rodinných barácích, je úplně stejného názoru, prosím tedy o odpověď veřejnou zde, a proto také neuvádím mail.Jak říkám, poctivě třídíme, proto máme minimum smíšeného odpadu, třídit budu dál, ale nemyslím si, že tak budou činit všichni. Moji otázku berte jako řečnickou, samozřejmě vím, co tam patří, ale nám by stačil svoz jednou za 3 neděle!

 Vážená paní Ivo, svoz popelovechých nádob bude od 01.01.2013 prováděn 1x týdně. V případě, že němáte nádobu zcela naplněnou a nemáte ji trvale umístěnu na ulici, můžete jí samozřejmě připravit ke svozu dle vašeho uvážení a jejího naplnění. Městské služby Písek, které budou provádět svoz komunálního odpadu dle harmonogramu svozu, vysypou vždy všechny nádoby, které budou na ulici připraveny. Platbu za svoz a likvidaci odpadu od 01.01. 2013 nebude již frekvence svozu ovlivňovat. Tím, že občané řádně třídí odpad, samozřejmě ovlivňují výši kapitační platby, která je v Písku stanovena ve výši 590 Kč. Ve srovnání s ostatními městy je výše této platby nastavena na spodní hranici (Tábor 720 Kč, Olomouc 750 Kč, Kaplice 1 000 Kč, Nymburk 750 Kč). Za to, že třídíte vy a vaši přátelé odpad, vám velmi děkuji, ale musím konstatovat, že ne všichni občané města jsou takto odpovědní. Ukázala nám to i akce "Košohrab", kdy byly namátkově vybrány dvě nádoby na komunální odpad a při jejich rozboru bylo konstatováno, že by se ještě značné množství odpadu dalo velice dobře dotřídit. Našli jsme zde PET lahve, sklo, papír atd. Proto, prosím, s tříděním odpadu nepřestávejte, protože máte možnost reálně ovlivnit výši poplatku za svoz a likvidaci odpadu. S pozdravem

(Ing. Miloslav Šatra - vedoucí odboru životního prostředí)

Miroslava Ratajová 22.11.2012
 

 Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda město počítá také s revitalizací ulice Nábřeží 1. máje. Chodníky jsou různě zaplátované, pouliční lampy staré, mnohdy nesvítí a kdokoliv (zejména děti) mají přístup k elektrice těchto svítilen. V poslední době se oblast Nábřeží 1. máje stává snad nejhůře vypadající oblastí. Děkuji za odpověd a přeji krásný den

 Vážená paní Ratajová, město Písek má zpracovaný Strategický plán oprav komunikací, kterým se řídí při plánování investičních akcí. V tomto plánu jsou zařazeny opravy ulic a komunikací na základě posouzení jejich stavu včetně infrastruktury. Z tohoto plánu vyplývá, že v nejbližším období není plánovaná oprava ulice nábřeží 1. máje. Podle vyjádření městských služeb písek, které mají ve své správě veřejné osvětlení ve městě jsou v této ulici kabeláže v dobrém technickém stavu. Pravdou je, že samotné svítilny se velmi často stávají terčem vandalismu a MSP zde musejí poté provádět havarijní opravy veřehného osvětlení. V příštím roce bude opravena část chodníku mezi čp 1799 - 1824. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Anna Hájíčková 22.11.2012
 

 Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda by bylo možné zvýšit bezpečnost na Hradišti-jedná se o úsek od obchodu k návsi. Bylo by možné nechat rozšířit asfalt až k domům a na jedné straně vytvořit chodníček se zábradlím? (Tak jako je to např. pod viaduktem na Táborské ulici před kruhovým objezdem). Frekvence aut i procházejícich lidí je zde vysoká a ačkoliv je zde rychlost 30, většina řidičů ji nedodržuje. Mám dvě malé děti(kočárek), pejska a chodím tudy denně(školka, nákup, procházka,...) opravdu je někdy o život tudy projít. Děkuji za Vaši odpověď Anna H.

 Vážená paní Hájíčková, na vámi zmiňovanou komunikaci je zpracovaná studie, která řeší úsek od prodejny přes náves ke kapličce. Tuto studii schválila také Policie ČR, Správa a údržba silnic a odbor dopravy MÚ Písek, což je pro samotnou realizaci celé akce velmi důležité. Po schválení rozpočtu na rok 2013 by měla být objednána projektová dokumentace pro stavební řízení a realizaci. Samotná realizace akce by se mohla uskutečnit v roce 2014. Vše bude záležet na průběhu stavebního řízení a finančních možností města. Jak vidíte, město Písek pracuje na zlepšení stávajícího stavu a pevně věřím, že se v roce 2014 podaří akci zrealizovat. S pozdravem

(Bc. Rudolf Koraba - odbor RIMM)

Petr Brůha 20.11.2012
 

 dobrý den kdy bude přivezen na náměstí vánoční strom?jak bude velký? a Bude lépe ozdoben než loni? děkuji za odpověď a přeji hezký den

 Vážený pane Brůho, vánoční strom bude na Velkém náměstí instalován ve středu 28.11.2012 v dopoledních hodinách. Bude se jednat o smrk cca 12 metrů vysoký a tentokrát bude z píseckých lesů. Městské služby Písek pořídili novou výzdobu na vánoční strom a vylepšení vánoční výzdoby se letos bude týkat i převisů v Chelčického a Karlově ulici. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Petra Kašáková 19.11.2012
 

 Dobrý den,rádi bychom upozornili, jménem občanů sídliště Za Kapličkou,na existující nezabezpečené fotbalové hřiště, které se nachází přímo pod okny bytových jednotek.Obrovské rány míčem ohrožují, zde bydlící a kolemjdoucí občany. Neustále je ničen náš soukromý majetek-balkónová skla, vchodové dveře, okna aj.Je zde nesnesitelný hluk způsobený kopáním do nesmyslné jednostranné kovové drnčíčí zábrány. Toto hřiště se stalo velmi nebezpečnou a hlučnou lokalitou.Bydlení zde je noční můru.Město odmítá hřiště zrušit a v budoucnu i nějakým způsobem renovovat či zabezpečit. Proto navrhujeme odstranění fotbalových branek, které jistě nebezpečnost a hlučnost významně omezí.Dále zde půjde hrát volejbal, nohejbal, tenis a provozovat jiné aktivity.Provoz hřište bude neomezený a mnohem bezpečnější.Udělá město něco pro spokojenost občanů, nebo budeme dále ohrožováni a omezováni.Stačí jen uříznout brány, které jsou sami o sobě nebezpečné.Menší děti na ně lezou. Děkujeme.

 Vážená paní Kašáková, na pozemku bude provedeno místní šetření ve spolupráci s Městskými službami Písek a pokud bude shledáno, že je zde nebezpečí úrazu či ničení majetku, bude učiněno opatření, které by tato rizika eliminovalo. S pozdravem

(Ing. Milena Hladíková - vedoucí odboru RIMM)

Tom Droppa 17.11.2012
 

 Dobrý den, včera jsem si všiml, že téměř všechny kovové konstrukce v Lipové Aleji a na Pakšovce, jako klepače na koberce a zejména sušáky na prádlo, jsou u země téměř zcela prorezlé. Zkušebně jsem jedním sušákem zavrklal a hned se ulomil. Bylo by asi lepší, kdyby je MS co nejdříve úplně odstranily/nahradily, neb kdyby na ně nějaké děti chtěly lézt, mohlo by je to celkem snadno vážně zranit. Ne že by tedy po nich v posledních letech nějaké děti lezly, asi jsme to byli naposled před 20ti lety my, dnešní generace spíš sedí u kompů, ale i tak, náhoda je blbec...

 Vážený pane, velice vám děkuji za Váš podnět, který město Písek řešilo společně s Městskými službami Písek. Výsledkem tohoto jednání je, že v nejbližší době bude překontrolován stav ocelových konstrukcí klepačů na koberce a ty, které budou shledány jako nevyhovující budou odstraněny. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Strnad 16.11.2012
 

 Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli je v této těžké době. kdy se dost šetří, finančně podporovat provozovny jakými jsou například divadlení kavárna, když pořady tam konané moc nikoho nezajímají. Několikrát jsem tam nakoukl, když tam byl nějaký koncert a sedělo tam 5 lidí, někdy i méně. Dosud jsme myslel, že kavárna patří pod DIvadlo, ale teď jsem se dozvěděl, že ne a dostávjí na koncerty grandy!! Zdá se mi to plýtvání peněz, když by se mohly dát na smysluplnější věci. Děkuji Strnad

 Vážený pane Strnade, děkujeme za váš názor. Grantové příspěvky, o kterých píšete byly schvalovány v zastupitelstvu města v prosinci 2011 a provozovatel Divadelní kavárny získal na programy "Kultura v Divadelce" příspěvek na jejich pořádání pro rok 2012. Veškeré příspěvky podléhají vypořádání a finančnímu vyrovnání a zároveň se posuzuje úspěšnost pořádané akce. Všechny tyto poznatky se promítnou do případného dalšího požadavku o příspěvek na rok 2013, které bude zastupitelstvo schvalovat na svém jednání dne 6.12.2012. Výsledky budou zveřejněny na www.granty-pisek.cz. S pozdravem

(Ing. Marie Cibulková - vedoucí odboru školství a kultury)

Jana 15.11.2012
 

 Dobrý den,ráda bych se dozvěděla víc o nádobách na BIO odpad,které se nedávno objevily i na sídlištích. Např. jak do nich odkládat použitý olej z pánve,fritovacího hrnce apod. Děkuji.

 Vážená paní Johannová, vámi zmiňované sběrné nádoby na BIO odpad jsou určeny zejména k ukládání biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu - tj. např. zbytků ovoce a zeleniny, kuchyňského odpadu rostlinného původu, trávy, listí, větviček apod. Úplný seznam surovin, které je možné ukládat do nádob na BIO je uveden na webových stránkách Města Písek a bude zveřejněn v prosincovém čísle Zpravodaje města Písku. Pro ukládání použitých olejů nebo tuků ze smažení a fritování nejsou nádoby na BIO v žádném případě určeny. K ukládání použitých potravinářských olejů a tuků z domácností slouží speciální sběrné nádoby, které jsou umístěny ve všech sběrných dvorech odpadu ve městě Písku. S pozdravem

(Roman Mára - odbor životního prostředí)

Pavel 15.11.2012
 

 Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak bude účtován poplatek za odvoz odpadu u SVJ. Část bytů je nájemních a část vlastníků. DBS eviduje kvůli službám pouze prokazatelně bydlící obyvatele bytů, tedy ne s trvalým bydlištěm. Eviduje se jinde na úřadě trvalé bydliště na bytovou jednotku nebo na celý bytový dům? Pokud je to na dům, mohou být v domě hlášeni i lidé, kteří se dávno odstěhovali. To bysme jako vlastníci platili za ně? Děkuji za odpověď

 Vážený pane Pavle,místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů u SVJ účtován nebude. Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje, že poplatníkem jsou fyzické osoby, které mají na území obce trvalý pobyt, cizinci, kterým byl povolen trvalý nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů nebo kteří žijí na území ČR přechodně do dobu delší než 3 měsíce, osoby s mezinárodní nebo dočasnou ochranou a fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Zákon připouští, že za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo, ve Vašem případě zmiňované SVJ. Společenství vlastníků jednotek však nemá žádnou zákonnou povinnost poplatek vybírat a následně odvádět správci daně (finančnímu odboru MěÚ Písek), platební povinnost zůstává výhradně na výše vyjmenovaných fyzických osobách. S pozdravem

(Romana Houzarová - finanční odbor)

Arnošt Nettig 13.11.2012
 

 Dobrý den, zajímalo by mne, z jakého důvodu probíhá těžba dřeva v lesoparku Amerika. Místo vzrostlých, zdravých stromů, mýtiny a spáleniště. Místo pěších cest, těžkou technikou rozježděná, rozbahněná koryta. Proč? Arnošt Nettig

 Vážený pane Nettigu, lokalita Amerika není parkem, ale lesem. Hospodaření se řídí hospodářským plánem. Těžby, které jsou zde prováděny, jsou v souladu s tímto předpisem. Důvodem těžby je mýtní zralost, která je 116 let, dále špatný zdravotní stav těžených stromů, pokračující hniloba oddenkové části a výskyt bukového zmlazení pod těmito stromy. Termín byl zvolen záměrně v poměrně suchém období, aby došlo k minimálnímu poškození přibližovacích cest. Těžební zbytky byly spáleny na místě těžby i za cenu vyšších nákladů na jejich likvidaci, abychom nezpůsobili škody na cestách při jejich odvozu. Takto vyklizená plocha o velikosti 0,1 ha bude na jaře 2013 osázena mladými stromky, o které se budou starat tři generace lesáků, než opět dosáhnou mýtní zralosti. Taková je naše práce. Jedni sází, aby jiní po sto letech mohli sklízet. Naší snahou je tento koloběh udržovatv chodu a pravidelnosti. V případě vašeho zájmu se s vámi rád sejdu na místě samém, kde vám vše ukážu a vysvětlím. S pozdravem

(Ing. Václav Zámečník - jednatel Lesů města Písek)

Dana 13.11.2012
 

 Dobrý den, Po přečtení článku z Píseckých Postřehů o nových poplatcích za popelnice přemýšlím, zda je to spravedlivé vůči všem občanům Písku. Např. moje matka je přes týden doma sama, otec celý život jezdí pouze na víkendy a já se sestrou se doma sejdeme jednou do měsíce. Vždy jim stačil výběr popelnice jednou za 14 dní a byla vždy poloprázdná. Rodiče samozřejmě odpad třídí. Přijde mi neekonomické, proč by měli platit ročně 2 360 Kč a vyvážet popelnici jednou týdně skoro prázdnou. Teď uvažují, zda má vůbec smysl odnášet tříděný odpad k nejbližším kontejnerům, když budou platit velký poplatek za tak minimální odvoz odpadu. Dalším dotazem se chci zeptat na plastové kontejnery před panelovými domy. Kde nejsou popelnice a odpad se vynáší pouze tam. Zda poplatek bude stejný, a jakým způsobem se bude vyúčtovávat. Děkuji

 Vážená paní Dano, zákon a vyhláška o místních poplatcích za svoz a likvidaci komunálního odpadu řeší pouze místo trvalého pobytu. Není tedy možné rozdělovat občany na ty, kteří jsou ve městě pouze o víkendu a na ty, kteří jsou zde celý týden, protože i v případě, že nejste přes týden v Písku, vytváříte odpad někde jinde a měla byste platit právě tam, což se zajisté neděje. Toto je ale technicky nemožné a nereálné. Je dobře, že odpad třídíte vy, i vaše rodina, protože dobrým tříděním můžete ovlivnit výši kapitační platby. Znamená to, že čím lépe budou občané třídit, tím větší je zde prostor pro snížení kapitační platby. Možná jste v médiích zaznamenala informace o výši kapitační platby v jinývh městech, kdy např. v Kaplici, kde občané velmi špatně třídí odpad, je platba nastavena na 1 000 Kč za osobu a rok, což je maximální možná hranice, kterou umožňuje zákon. Dále mohu uvést např. Tábor 720 Kč, Olomouc 790 Kč, Nymburk 750 Kč....Je tedy zřejmé, že Písek se pohybuje na spodní hranici výše kapitační platby. Výše kapitační platby na následující rok se určuje z reálných nákladů na svoz a likvidaci odpadu v roce stávajícím. I obyvatelé sídlišť, kde jsou instalovány plastové kontejnery, budou platiti stejnou částku za svoz a likvidaci odpadu, jako každý obyvatel města. Jak jsem již zmiňoval, tato platba se řídí trvalým pobytem ve městě a ne nádobou, kterou kdo a jak využívá. Zde bude vše účtováno přes SVJ či přes konkrétního správce nemovitosti. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Věra Šindelářová 12.11.2012
 

 Dobrý den, mám jen dotaz, na který odpověď bude zajímat všechny obyvatele města Písku... Co se děje mezi st.elektrárnou a hřbitovem u Sv.Trojice v řece pod jezem??? kam se naváží zemina??? Za odpověď děkuji... Šindelářová V.

 Vážená paní Šindelářová, na vámi zmiňovaném Podskalském jezu provádí Povodí Vltavy, které má jezy na řece Otavě ve své správě, jeho opravu. Dále se bude provádět také oprava jezu u Sv. Václava a oprava bubnů u Nového mostu. Vzhledem k tomu, že investorem této akce není město Písek, detaily Vám sdělí zástupci Povodí Vltavy. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Korben 11.11.2012
 

 Dobrý den, muže mi někdo vysvětlit jak muže město Písek mít dluh přes 100 milionů, když před několika lety získalo město prodejem majetku řádově jednu miliardu, kam se všechny ty peníze poděli? nikde totiž neni vidět že by se například udělali velké opravy, letos se opravil kousek chodníku na dukle a rokycanova ulice ale jinak nic, a to chce město ještě vyhazovat další peníze za plavecký areál. Mát někdo kompetentní ve vedení města vůbec potuchu o ekonomii či ekonomice? nebo proste utrácíte hlava nehlava a po nás at přijde potopa??

 Vážený pane Korbene, Vaše informace nejsou správné a pokusím se je uvést na pravou míru. Město Písek má v současné době na svých účtech zhruba 350 mil tzv. "volných peněz". Vámi zmiňovaných 100 mil Kč je zbytek úvěru, který město čerpalo na rekonstrukci kulturního domu. Je to jediný úvěr, který v současné době město má a který za velmi výhodných podmínek (mám na mysli výhodnou úrokovou sazbu)také splácí. V loňském roce skončil městský rozpočet s přebytkem cca 25 mil Kč a i rozpočet na příští rok je připravován jako vyrovnaný. O velmi dobrém stavu městských financí svědčí také to, že rada města na svém posledním jednání dne 08.11. 2012 rozhodla o nákupu státních dluhopisů se splatností 18 měsíců v objemu cca 155 mil Kč a tímto rozhodnutím se snaží finanční prostředky města bezpečně zhodnotit. Písek je i podle kritérií ministerstva financí hodnocen, na rozdíl od jiných měst, jako město s velmi dobrým finančním hospodařením. Bližší informace o "finančním zdraví" veřejných rozpočtů měst a obcí nejdete právě na stránkách ministerstva financí. S pozdravem a přáním pěkného dne

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Fidlerová 07.11.2012
 

 Nemám žádný dotaz pouze připomínku. Když byly navezeny nádoby na bio odpad byly na rohu Otavské a Houpaček dány 3 ks, které se velmi rychle zaplnily. Byla jsem velmi překvapená když hned druhý den byla jedna nádoba vysypaná na zem a ztratila se. Dneska TS tento odpad odvážela ale na zemi zůstalo to co tam někdo vysypal, protože potřeboval nádobu asi pro sebe a doufejme, že až ji naplní tak ji tam přiveze zpět abychom ji mohli používat všichni.

 Vážená paní Fidlerová, o vámi zmiňovaném problému se ztrátou nádoby na bioodpad již víme a pevně doufáme, stejně jako vy, že bude vrácena na své místo. Rád bych upozornil občany města na možnost, kdy si lze na odboru životního prostředí MÚ Písek požádat o nádobu na biodpad a tato bude poté žadateli bezplatně poskytnuta. Není tedy nutné si "přivlastňovat" nádoby, které jsou volně instalovány v ulicích Písku a mají sloužit i ostatním občanům. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Pavel Klement 05.11.2012
 

 Dobrý den, chci se jen zeptat jak to dopadlo s hlasováním o platbách za svoz odpadu? Byla schválena vyhláška, která je na vašich stránkách a obsahuje platbu 590,- za obyvatele? Přišlo by mi rozumné a logické zvýšení poplatku za odvoz 1 popelnice, ale ne tato kapitační platba. Tím, že spolu s rodinou třídím, bohatě mi stačí odvoz 1x za 14 dnů, znám ale lidi, kterým ani v menším počtu osob nestačí vzhledem k jejich netřídění odvoz 1x za týden. Tato kapitační platba za osobu a rok mi tedy připadá demotivující, nespravedlivá a snahu o třídění nezohledňující. Děkuji za odpověď.

 Vážený pane Klemente, na jednání ZM 01.11.2012 nebyla schvalována vyhláška, která by řešila výši platby za svoz a likvidaci komunálního odpadu, protože město Písek již tuto vyhlášku má. Jedná se o Vámi zmiňovanou vyhlášku, která určuje částku ve výši 590 Kč za osobu a rok. Při porovnání této částky s ostatními městy se Písek řadí mezi obce, kde je tento polatek stanoven na nižší úrovni. Projednávala se vyhláška, zda mohou občané mít nádobu na komunální odpad mimo historické jádro města na svém pozemku nebo zda bude povolen nájem pozemků města pod tyto nádoby. Byla odsouhlasena verze s možností pronajmout si za poplatek 380 Kč ročně pozemek města. Zmiňovaná kapitační platba byla v Písku zavedena z důvodu jednoduššího výběru místního polatku a povinnosti občanů města platit za svoz a likvidaci odpadu. Tato volba byla posuzována i z toho pohledu, zda to nebude pro občany, kteří třídí, demotivující. Způsob kapitační platby využívají i jiná města (je jich v ČR většina)a nebylo prokázáno, že by se snižovala ochota občanů třídit odpad. S pozdravem

(Ing. Miloslav Šatra - vedoucí odboru životního prostředí)

Šebelová 05.11.2012
 

 Teď jsem si přečetla, že Městské služby dokončují opravy místních komunikací po výkopových pracích a vlasové trhliny. Bude opraven i \"lavor\" nad křižovatkou ulice Dobrovského a Na Houpačkách, asi v polovině ulice, kde je komunikace hodně poškozená a již druhým rokem se tam dá štěrk, který je za 14 dní vyjetý a je tu zase díra? Děkuji za odpověď.

 Vážená paní Šebelová, Městské služby Písek provedly ve vámi zmiňované lokalitě místním šetření, při kterém nebylo shledáno žádné poškození asfaltového krytu vozovky. Problém může nastat při parkování vozidel na krajnici, která je místy značně projetá. Tento problém je potřeba řešit komplexně v celé ulici, jelikož se jedná o zelený pruh a ne o místo na parkování. K vyřešení problému prosím, kontaktujte pana Cvachovce (správa komunikací) na tel. 603 239 204. S pozdravem

(Lenka Gareisová - Městské služby Písek)

Šindelářová Lenka 04.11.2012
 

 Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda nás - obyvatele Erbenovy ulice v části nad ul. Lázeňskou čeká letos ještě nějaké překvapení? I když jste přibližně před měsícem někomu odpovídali, že žádná rekonstrukce se v této části v nejbližších letech konat nebude a není zpracován plán, cca před 14 dny začalo bez varování rozebírání chodníků, které byly narychlo zřejmě potřeba někde jinde..Problém vidím v tom, že vznikl příkop, který nebylo zcela jednoduché s dětmi nebo kočárkem překonávat..Dále mi není jasné, kudy se má chodit v případě, že jsou rozkopané chodníky na obou stranách současně a provoz aut není nijak omezen. Toto řešení mi nepřipadá nijak zvlášť bezpečné. Také přerušení dodávky el. energie v této části v úterý 30.10. téměř po celý den nebylo nikde ohlášeno, oznámení, které viselo v Kollárově ul. Erbenovu ul. nezahrnovalo. S pozdravem a přáním pěkného dne L. Šindelářová

 Vážená paní Šindelářová, vybourání chodníků v Erbenově ulici (úsek od ul. Lázeňské po ul. Jeronýmova) bylo provedeno z důvodu pokládky kabelů společností E.ON, kdy muselo dojít k propojení ze spodní části, která se nyní rekonstruuje, s částí horní. Část vámi zmiňovaného chodníku byla použita při rekonstrukci Fügnerova náměstí, kde projektant požadoval užití kamenných ploten na promenádu u Kamenného mostu. Zbývající byly přemístěny do skladu MSP s.r.o. a budou použity při dalších etapách rekonstrukce Fügnerova náměstí a na opravy chodníků v historické části města. V současné době by již měla probíhat pokládka zámkové dlažby v lokalitě Erbenova - Lázeňská. Odstávku elektrické energie má na starosti společnost E ON a zřejmě souvisela s pokládkou výše zmiňovaných kabelů. Velice se omlouváme za komplikace, které vznikly Vám i ostatním obyvatelům této části města v souvislosti s rekonstrukcí těchto ulic. Podle informací, které jsem obdržel, Vás již v letošním roce žádné překvapení nečeká snad s vyjímkou toho vánočního. S pozdravem a přáním pěkného dne

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Jana Koutná 03.11.2012
 

 Dobrý den, opět budu mít dotazy ohledně povrchové opravy komunikace v ulici Otakara Jeremiáše po stavbě, která trvala rok. V pátek zde pokládali finální asfaltový povrch. Můj první dotaz je: Proč byly vyasfaltovány jen některé vjezdy k domům (asi polovina v ulici) a ostatní zůstaly nevyasfaltované jen vykopané od firmy, která zde opravu provádí?? A druhý dotaz je: Mohl by se jít někdo z města, kdo je odpovědný za tuto rekonstrukci podívat, jak vypadají vjezdy vyasfaltované nerovně k zelenému pásu a jak hrozně vypadá když je mezi dvěma asfaltovýmy pásy asi metr zeleně, ze které ještě rostě strom? Opravdu jak psal pan tiskový mluvčí to tu po dokončení prací bude hezké jak psal. Doporučuji mu si udělat malou nedělní procházku a jít se podívat na výsledek těchto prací. Děkuji. J. Koutná.

 Vážená paní Koutná, Vámi zmiňované vjezdy budou dokončeny v nejbližší době, protože zde bylo na základě kontroly provedené odpovědnými pracovníky Vodárenské správy zjištěno, že firma neprovedla tyto práce v souladu se zadáním. V současné době se pracuje na alternativním řešení, kdy se zvažuje i možnost využití zámkové dlažby. K vaší druhé otázce. Práce nejsou ještě definitivně dokončeny, protože při pokládce živičných povrchů musí být dodržovány technologické lhůty a postupy. Pokud se provádí pokládka živice bez předchozího položení obrub, do kterých se asfalt opře, musí se poté živice dorovnat, zaříznout, dorovnat zemí a zatravnit. V případě stromu, který zmiňujete, je problém v tom, že mezi jednotlivými vjezdy je velmi malý prostor cca jeden metr a potom si musíme položit otázku, zda chceme strom zachovat nebo ho odstanit. Na váš podnět jsem si skutečně s dcerou udělal nedělní procházku k Malířským a seznámil jsem se se stavem prací ve vaší ulici. Vzhledem k tomu, že nemám na starosti tuto stavbu, žádám o podklady odpovědné pracovníky, v tomto případě Vodárenskou správu města Písku, a proto se stane,že odpověď je zveřejněna s drobným zpožděním. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Ilona Bouzová 02.11.2012
 

 Dobrý den , chtěla jsem se informovat na přibližný termín opravy III. etapy, Žižkova ulice. Děkuji Mgr.Bouzová

 Vážená paní Bouzová, III. etapa rekonstrukce Žižkovy ulice se plánuje na rok 2014. Podmínkou je zajištění povolení ke stavbě. V aktuálním Strategickém plánu oprav komunikací, který má město zpracovaný, je tato investiční akce na 4. místě. V příštím roce je investiční prioritou rekonstrukce Tř. Národní svobody a Na Rozmezí. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Václav 01.11.2012
 

 Dobrý den, prosím vás zajímalo by mne, pokud někdo dostane povolení provozovat ubytovnu a předloží i místo pro parkování pro hosty. Tak jestli je také povinen toto místo pro hosty používat, a nezatěžovat parkování lidí kteří bohužel bydlí v blízkosti této (ubytovny) Jde mi konkrétně o rohovou ubytovnu v Prokopové a Žižkové ulici. Předem děkuji za odpověď a pokud je nějaké řešení tak budu rád když mi poradíte co sítím se dá dělat.

 Vážený pane Václave, při vydání změny užívání stavby, kde dochází k větším nárokům na dopravu v klidu, jsou zpravidla vymezena i potřebná parkovací místa na neveřejném pozemku. V tomto případě byla potřebná parkovací místa dle prováděcí vyhlášky vyčleněna ve dvorní části této stavby. Toto však neznamená, že vlastník tohoto objektu či jeho uživatelé jsou povinni parkovat pouze na těchto, rozhodnutím vymezených, parkovacích místech. Tak jako jiní občané, bez ohledu zda na území města Písek mají trvalý pobyt či do města pouze dojíždějí, mohou parkovat na kterýkoliv ulicích či veřejných prostranstvích, pokud jim to zákon, dopravní značka či jiný předpis platný pro správní území města Písku nezakazuje. Nelze jím tudíž při povolování změny užívání stavby konkrétní místo pro zaparkování vozidla přikázat či zakázat. S pozdravem

(Ing. Josef Jambura - vedoucí odboru výstavby a územního plánování)

J. Strouhal 01.11.2012
 

 Chtěl bych se zeptat, zda by nebylo možné zasedání městských zastupitelstev pořádat v kulturním domě. Jak jsem se přesvědčil na debatě o plovárně, je tam moc pěkné prostředí, vzdušno, moc příjemno. Ve Sladovně je to hrozné.Moc bych se k tomu přesunu přimlouval. Děkuji Strouhal

 Vážený pane Strouhale, i město Písek musí při pořádání zastupitelstva města zvažovat ekonomickou výhodnost a efektivitu. Za každé jednání či veřejné projednání platí město Písek pronájem konkrétních prostor a vzhledem k tomu, že prostory ve Sladovně jsou menší ve srovnání s velkým sálem kulturního domu, je i cena za tento pronájem nižší. To je jeden z hlavních důvodů, proč se jednání ZM konají ve Sladovně. Prostory kulturního domu využíváme pouze při jednáních ZM na kterých je očekávaná větší účast veřejnosti než je obvyklé. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Milan Kučera 31.10.2012
 

 Dobrý den, z pověření výboru TJ Sokol bych chtěl upozornit na neutěšený stav vozovky na parkovišti před sportovní halou vedle divadla,zvláště pak při výjezdu z parkoviště kde vznikly dvě velké díry /používáním těžké techniky při opravě divadla/,které se nadále zvětšují a znesnadňují tím výjezd z parkoviště.Někteří řidiči ve snaze se jim vyhnout používají výjezd přes chodník kde mnohdy ohrožují chodce a především děti, které docházejí do haly na treninky a cvičení.Chtěl bych se proto zeptat zda-li se uvažuje o zhotovení nového povrchu parkoviště anebo alespoň o vyspravení děr při výjezdu. Děkuji za odpověď. Milan Kučera starosta TJ Sokol Písek

 Vážený pane Kučero, v minulém týdnu proběhlo místní šetření ve vámi zmiňované lokalitě za účasti zástupce odboru RIMM a spol. Městské služby Písek s.r.o. Na místě byl dohodnutý rozsah opravy. Lokální opravy nejvíce poškozených míst provede dodavatel v období cca. třech týdnů. K opravě bude použita horká asfaltová směs. Termín opravy je závislý na přízni počasí a na termínu výroby asfaltové směsi. S pozdravem

(Václav Sloup - odbor RIMM)

Kvítková 31.10.2012
 

 Dobrý den, chci se zeptat, jak je to s platbami za odpad v případě, že vlastním rodinný dům, který je v rekonstrukci a není trvale obydlen. Musím v tomto případě platit za odvoz odpadu? Zatím mám trvalé bydliště jinde, kde odpad řádně platím. Plánuje se nějaká změna v systému plateb od 1.1.2013?

 Vážená paní Kvítková, v domech, kde není hlášena k pobytu žádná osoba, platí majitel nemovitosti poplatek ve výši za 1 osobu - tj. v našem případě Kč 590,--.Tato změna platí od 01.01. 2013, kdy město Písek přechází na systém kapitační platby za svoz a likvidaci komunálního odpadu. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Pavla Mašková 31.10.2012
 

 Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda město plánuje v dohledné době opravu lávky, která vede přes městský ostrov? Chodím tudy poměrně často a nemohu si nevšimnout, v jak zuboženém stavu se tato lávka nachází - zábradlí místy zprohýbané, na mnoha místech prorezlé, nátěr oprýskaný. Byla by škoda, kdybychom o tuto pěknou a historicky jistě hodnotnou lávku přišli. Děkuji za odpověď. Pavla Mašková

 Vážená paní Mašková, lávku mají ve správě na základě smlouvy Městské služby Písek, s.r.o. Lávka je pravidelně kontrolována autorizovaným revizním technikem a v současné době nevykazuje závady bránící jejímu bezpečnému provozu. V horizontu pěti let bude nutné provést generální opravu, spojenou mimo jiné s odstraněním starého nátěru a provedením nátěru nového. Během dvou let budou tedy zahájeny práce na projektu generální opravy. Půjde totiž o technicky i finančně velmi náročnou akci, neboť vybraný dodavatel bude muset dodržet přísné nároky na ochranu vodního toku. Průběžně jsou na lávce prováděny opravy. V roce 2005 byla kompletně vyměněna vozovka z dubových fošen, dále bylo opraveno oplechování rozvodů na vnější straně lávky, oprava rampy na ostrov. S pozdravem V současné době probíhají přípravy na rekonstrukci nadchodu na sídlišti Jih, který je v havarijním stavu a oprava ochranného nátěru visuté lávky z Nábřeží 1. Máje na sídliště Portyč.

(Václav Sloup - odbor RIMM)

Tomáš Bůček 30.10.2012
 

 Dobrý den, měl bych dotaz ohledně městského sportovního areálu. Velice se mi líbí ale pokud to půjde takhle dál za pár let se bude moci opět rekonstruovat. To že je otevřený 24 hodin denně a má tam přístup úplně každý není dobré. Myslel sem že by to mělo být pro písecké sportovce a né pro zloděje, ,,pobudy\" a jiné co to jen ničí. Myslím tím atletický ovál tak i hokejbalové hřiště. Myslíte že je ve vašich silách udělat něco pro to aby se neničil majetek města? Děkuji za Odpověď

 Vážený pane Bůčku, Městský sportovní areál není otevřen 24 hodin denně a zdaleka není přístupný každému. Je zamykán ve večerních hodinách. Přes den je využíván fotbal. oddíly FC Písek, atletickým oddílem a oddíly HC ŠD Písek. Pokud se na stadionu objeví, jak Vy píšete „pobudové“, jsou okamžitě správci vykázáni. Několikrát jsme museli přivolat na pomoc městskou policii. Problém nastává v pozdních večerních a nočních hodinách, kdy sportovní areál navštěvují zloději a ničí oplocení i vybavení areálu. Po zkušenostech jsme se dohodli s městskou policií a ta provádí v nočních hodinách zvýšený dohled městského sportovního areálu. S pozdravem

(Lenka Gareisová - Městské služby Písek)

PetrK 30.10.2012
 

 Dobrý den, chci se zeptat jestli se může parkovat na značce zákaz zastavení před Veterinou na Mírovém náměstí v zatáčce kde poté nemůže projet ani městská doprava soustavně se zde parkuje !! nikdo to neřeší i když projíždí vozidlo policie okolo a jasně to vidí neřeší to samé stání na šrafech před prodejnou potravin naproti fa.Inteps taktéž se vesele parkuje již dlouhodobě po zrušeném přechodu pro chodce.

 Vážený pane Petře,k Vašemu dotazu Vám sděluji, že parkování v úseku označeném dopravní značkou B28 (zákaz zastavení) resp. vodorovnou dopravní značkou V13a (šikmé rovnoběžné čáry) je přestupkem dle § 125c, odst.1, písm. k) zák.č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.V rámci výkonu služby bude Městská policie Písek provádět namátkové kontroly dodržování výše uvedeného zákona v udané lokalitě. s pozdravem

(Bc. Martin Opava - zástupce velitele Městské policie Písek)

Mgr. Václav Procházka 28.10.2012
 

 Dobrý den, máme obchod na Třídě Národní svobody. Prosakují informace, že v příštím roce bude uzavírka v souvislosti s úpravami komunikace. Můžete mi sdělit, zda je to pravda, případně bližší okolnosti, nebo \"link\", na kterém mohu uvedené zjistit? Děkuji.

 Vážený pane Procházko, rekonstrukce třídy Národní svobody je plánovaná na první pololetí roku 2013. Přesný termín zahájení této akce není zatím v současné době stanoven. Během této rekonstrukce, kterou si tato ulice jistě zaslouží, bude smluvně ošetřeno zachování dopravní obslužnosti v této ulici, protože si uvědomujeme, že v této ulici je poměrně velké množství drobných provozoven a obchodů. O konkrétním termínu akce budete s předstihem inofromováni. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Karel Růžička 28.10.2012
 

 Dobrý den, chci se zeptat na nedávnou rekonstrukci Zeyerovy ulice. U ZŠ Husova se pod nový povrch položila nějaká folie. Můžete mi prosím sdělit, co to je za folii a z jakého důvodu se tam dala? Předem děkuji za odpověď a děkujeme za opravu této ulice. S pozdravem K. Růžička

 Vážený pane Růžičko, po odfrézování stávajícího živičného krytu vozovky byla provedena lokální sanace podloží včetně lokálního vyztužení geotextilií v místech prasklin a v místech překopů po uložení inženýrských sítí z důvodu zamezení vzniku případných trhlin v nových žívičných vrstvách. Rád bych vám také poděkoval za Vaší pochvalu, kterou budu tlumočit pracovníkům, kteří se na této rekonstrukci podíleli. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Olga 26.10.2012
 

 Dobrý den, chci se zeptat, jestli by bylo možné upravit světla (reflektory), které ze břehů osvětlují Kamenný most? Pro mě je nepříjemné, že míří přímo do očí při chůzi po mostě. Sama vidím dobře,ale vím, že slabozraké to velmi nepříjemně oslňuje a například při dešti , kdy se mostovka leskne, je pro ně problém ještě větší. Nebylo by možné použít nějaké vhodnější řešení? Děkuji za odpověď.

 vážená paní Olgo, reflektory osvětlení Kamenného mostu upravit nelze, jelikož by nebyl splněn požadavek projektanta, na základě jehož projektu je osvětlení instalováno. Pokud by došlo ke změně nastavení reflektorů, ztrácí osvětlení této památky svůj význam. S pozdravem

(Lenka Gareisová - Městské služby Písek)

Marie 25.10.2012
 

 Dobrý den.Bydlím na Hradišti a proto bych se ráda dozvěděla kdo a proč měl tak VÝBORNÝ nápad postavit kontejnery na odpad na chodník, který vede kolem obchodu.Prostor který byl k tomu určen je ted prázdný.Děkuji

 Vážená paní Marie, kontejnery byly přemístěny na základě požadavku osadního výboru, který argumentoval tím, že byly umístěny na soukromém pozemku. Kontejnery byly tedy na základě tohoto požadavku přemístěny na městský pozemek u obchodu, kdy se po určitou dobu bude monitorovat vhodnost tohoto nového umístění. Toto bude poté vyhodnoceno a v případě, že se ukáže, že tato lokalita je nevhodná, bude město Písek nuceno k tomu, aby na Hradišti vyhledalo jinou lokalitu pro umístění kontejnerů. Podle mých informací by současné umístění nemělo bránit průchodu po Vámi zmiňovaném chodníku, čímž nezaručuji to, že někdo s kontejnery nedovoleně manipuloval. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Vladimír Krajíc 24.10.2012
 

 Vážený pane Ondřichu, navazuji na dotaz paní Šefránkové ze dne 22.10.2012.Obyvatelům Gregorovy ulice bylo dopisem ze dne 23.12.2011 paní M.Hladíkovou (RIMM) sděleno, že zmiňovaná komunikace (p.č.78/7 a 357/10) je a bude vždy veřejná. Podle usnesení ZM Písek č.420/03 byl poskytnut příspěvek společnosti Ivan Svatoš a.s. a podle stejného usnesení má být stavba převedena na Město Písek. Tak jak to tedy je a hlavně, kdy se stane stavba komunikace majetkem města podle výše zmíněného usnesení? Děkuji za odpověď.

 Vážený pane Krajíci, podle informací, které mi byly podkytnuty odborem RIMM, jsou pozemky parc. č. 78/7 a 357/10 v majetku města Písek. Vámi zmiňovaný příspěvek nebyl ještě společnosti Ivan Svatoš a.s. vyplacen, ale byl schválen právě proto, že se jedná o investici do majetku města. V současné době probíhají jednání mezi společností Ivan Svatoš a.s. a městem Písek, na kterých se řeší lokalita jako celek. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Šefránková 22.10.2012
 

 Dobrý den, můžete mi, prosím, sdělit, informaci : do kdy bude zakázán vjezd na p.č. 78/7, 78/9, 73/1 a 357/10, kde by bylo možné parkovat. Bydlím v Hradební II a ani jeden den není možné v blízkosti mého bydliště bezplatně zaparkovat. Přitom v tomto prostoru je míst na parkování dostatek, pouze je prostor znepřístupněn dopravním značením, které ale zjevně pro některé řidiče neplatí. Ráda bych tedy znala informaci, zda se jedná o parkování placené, pronajaté, zakoupené, či na jakém jiném základě je vjezd pro automobily možný. Děkuji.

 Vážená paní Šefránková, v daném případě se nejedná o místní komunikaci města Písku, ale o účelovou komunikaci v soukromém vlastnictví firmy IVAN SVATOŠ a.s. Pro úplnost dodávám, že stavba komunikace na pozemku a pozemek pod komunikací jsou ze zákona dvěma zcela samostatnými subjekty vlastnického práva, takže z vlastnictví pozemků pod komunikací zapsaných v katastru nemovitostí nelze vyvozovat vlastnictví stavby komunikace na těchto pozemcích, neboť stavby komunikací se na rozdíl od jiných staveb do katastru nemovitostí nezapisují. Vjezd na uvedenou komunikaci je povolen vozidlům uvedeným na příslušné dopravní značce. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Jana Koutná 20.10.2012
 

 Dobrý den, mám opět po delší době dva dotazy ke stavbě v ulici Otakara Jeremiáše. Konečně to po roce vypadá, že se možná tato stavba chýlí ke konci. Déle než půl roku tu byl zasypaný výkop přes polovinu ulice, v některých částech i přes celou vozovku a chodník. Jak to zde vypadalo po dešti není potřeba popisovat a obyvatelé celé ulice si zde užili své a určitě se všicni těší stejně jako já, aby to vše už bylo u konce. 17.10 zde firma provádějící povrch vozovky odfrézovala starý asfalt. Vyčnívající kanály a kusy kamenů, nebo starého asfaltu zde vyčnívají z vozovky a průjezd je zde skoro nemožný. Mám dva dotazy, na které bych odpovědného úředníka města Písek poprosila o odpovědi za které předem děkuji. První dotaz je - Kdy bude položen nový povrch vozovky a proč nedošlo k frézování starého asfaltu těsně před položením nového? Druhý je - Nový asfalt prý bude v části ulice na Trubách a Máchova položen bez obrub kolem zelených pásů a bude prý pouze zaválcován do trávy a bahna které zde na mnoha místech zbylo po rozježdění zelených pruhů těžkou technikou firmy která zde pokládala roury. Plánuje město alespoň nějakou dodatečnou opravu zelených pásů, které dřív byly zatravněné a dnes připomínají blátivé koleje? Děkuji, Jana Koutná

 Vážená paní Koutná, pokládka asfaltového povrchu v ulici O. Jeremiáše by měla proběhnout v příštím týdnu konkrétně ve středu 31.10. 2012. Z tohoto důvodu bylo tedy provedeno s předstihem také zfrézování vozovky, protože před položením nového živičného krytu musí dojít k opravě a zvednutí objektů nacházejících se v ulici. Mezi takové objekty patří jednotlivé hrenčky od přípojek vody, kanalizační poklopy a také uliční vpustě. Vaše informace o tom, že v úskeu ulice Na Trubách nebudou pokládány obruby, je správná. Zelený povrch zde bude samozřejmě upraven a zatravněn. Chybějící vjezdy do nemovitostí budou upraveny a tam kde chybí, budou vybudovány nové tak, aby se nejezdilo přes zelený pás. V rámci této úpravy bude vyřešeno také odvodnění komunikace. Staré a nesprávně umístěné vpustě budou nahrazeny novými. Veškeré tyto úpravy by měly vést k zásadnímu zlepšení situace v této lokalitě. Samozřejmě bychom ještě jednou obyvatelům této části Písku rádi poděkovali za trpělivost, kterou prokázali při budování dešťové kanalizace v této lokalitě a také se omlouváme za komplikace, které jim prodloužení této stavby způsobilo. S pozdravem a přáním pěkného dne

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Hnyková Alice 18.10.2012
 

 Chci poděkovat za vaši reakci na můj dotaz týkající se lokality novostaveb u Václava a sporů s Lesostavbami Třeboň. Nicméně odpověď je stejná,jakou dostáváme již měsíce...jednání,jednání,jednání a případná žaloba. Tento postup je sice ne zcela špatný, na druhou stranu stále nic neřeší. Případná žaloba a její úspěch či neúspěch bude v řádech pár let, než padne konečný verdikt soudu a ani tak není vyhráno,pokud by občané neuspěli. Do té doby budeme stále ve stejné situaci. Jednání s Lesostavbami neberou konce a stále stejný výsledek,který situaci neřeší a nejspíš ani řešit nikdy nebude. Byly špatně udělané smlouvy a nyní není zcela jasné,kdo nese odpovědnost, což ale občany zajímat nikdy nebude. Občany zajímá,zda žijí v bezpečné lokalitě a mají vše, co zaplatili. Tomu ale tak není.Nejde občanům pomoci alespoň s osvětlením této části města? Komunikace jsme schopni, alespoň do té doby, než nám úplně odrovnají naše auta, snášet...ale osvětlení je tady opravdu velmi velmi žádoucí, především s ohledem na velké množství mladých rodin s dětmi. Pevně doufám,že k nějakému řešení nedojde až v tu chvíli, kdy se zde něco stane a tato lokalita bude v evidenci policie kvůli její nebezpečnosti. děkuji i tak za váš čas.

 Vážená paní Hnyková, omlouvám se za svojí opožděnou odpověď, ale v době, kdy dorazil váš dotaz, měla záležitost lokality Sv. Václav další vývoj a já jsem Vás o něm chtěl informovat až ve chvíli, kdy budou známy konkrétní výstupy. Poslední jednání se společností Lesostavby Třeboň proběhlo 7.9.2012. Zde byly předloženy zástupcům společnosti tři varianty dofinancování rozestavěné základní technické infrastruktury v lokalitě Sv. Václav. Zástupci Lesostaveb byli požádáni o projednání těchto návrhů s tím, že město Písek očekává stanovisko k jednotlivým variantám do jednoho měsíce tj. nejdéle do 15.10. 2012. Zároveň proběhlo jednání obyvatel lokality Sv. Václav se starostou města, kde bylo přislíbeno pro případ, že se společnost Lesostavby Třeboň nevyjádří konkrétně v daném termínu k navrhovaným variantám,že město Písek zajistí právní posouzení možnosti podání hromadné žaloby stavebníků v této lokalitě. Odpověď na předložené návrhy město Písek obdrželo 16.10. 2012, která byla opět velmi neurčitá s tím, že další podklady obdrží město Písek další týden a poté by se měla uskutečnit další jednání. Toto doplnění dorazilo v tomto týdnu a schůzka mezi Lesostavbami a městem Písek se uskuteční 19.11.2012. Za město vedou jednání starosta JUDr. Ondřej Veselý a místostarosta JUDr. Josef Knot. Vzhledem k tomu, že se termín dokončení infrastruktury stále ze strany Lesostaveb oddaluje, město iniciovalo schůzku s právním zástupcem, který již vypracovává právní posouzení možnosti podání hromadné žaloby tak, jak obyvatelům lokality Sv. Václav přislíbilo. Na včerejším jednání ZM byl projednáván informační materiál, jehož součástí byly i variantní návrhy, které město Písek předložilo Lesostavbím Třeboň. Odkaz na tento materiál zasílám: http://www.mesto-pisek.cz/soubory/dokument16553.pdf. Jedná se samozřejmě o veřejný materiál, který si může každý prostudovat na webových stránkách města pdo dkazem - zastupitelstvo. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Karel Musil 18.10.2012
 

 Dobrý den, zaregistroval jsem záchranné archeologické práce u Kamenného mostu. Vypadá to na základy, snad té mostecké věže - brány, nebo nějakého domu s ní sousedícího. Budou tyto vykopávky nějak architektonicky včleněny do prostranství (jak to běžně vídáme v cizině), nebo nakonec zmizí pod asfaltem či dlaždicemi ?

 Vážený pane Musile, v rámci archeologického výzkumu byly nalezeny pozůstatky objektů systému městské fortifikace (zde Pražské brány a navazující hradební zdi)a pravděpodobně i některých dalších staveb mladšího data. V současné době jsou výsledky nálezů zpracovávány archeology Prácheňského muzea. Tyto výsledky byly předány projektantovi stavby. Architektem byl odsouhlasen návrh vyznačení obrazce do nově budovaných povrchů (nález základů - půdorysný obrazec vystoupí do dlažby v podobě mozaiky z malých tmavých kostek). Dále bude na prostranství osazena informační deska s popisem archeologického nálezu. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

kroutil miroslav 18.10.2012
 

 Pane tiskový mluvčí. Ve Vaší nedávné odpovědi k finančním odměnám zástupců města Písek v orgánech Teplárny Písek, která je organizací města jste uvedl informaci o odměnách zástupců města Písek. Dovoluji si vaši odpověď doplnit o informaci uvedenou ve výroční zprávě tohoto subjektu, která je k dispozici na internetu: Odměňování členů statutárních a dozorčích orgánů Odměny členů představenstva za rok 2011 činily 348 tis. Kč a odměny členů dozorčí rady 444 tis. Kč. Na základě rozhodnutí řádné valné hromady akcionářů byly dále členům statutárních a dozorčích orgánů v roce 2011 vyplaceny tantiemy v celkové výši 555 tis. Kč. Můžete laskavě tedy vzhledem ke shora uvedených informacím své mpůvodní informace korektním způsobem opravit/upřesnit, protože evidentně není pravdou, že nedstávají za svoji činnost nic, pak následně pouze měsíční odměnu ve výši cca 8-10 tisíc Kč ? Navíc jak je možné, že zástupci města jsou schopni odvádět kvalitní práci nejen ve svých fcích, ale v některých případech i v několika dozorčích orgánech organizacích, které jsou v majetku města. Žádám laskavě o konkrétní odpověď a nikoli o pouze obecné nic neříkající fráze, kterými se snažíte neustále zastírat skutečnosti města. děkuji děkuji

 Vážený pane Kroutile, Teplárna Písek, a.s. se řídí „Obchodním zákoníkem“, a proto odměňování statutárních orgánů společnosti je výhradním právem akcionáře společnosti. Valná hromada rozhodla o výši odměn statutárních orgánů a podílu ze zisku, který obdrží akcionáři. Vše zveřejněno na "Obchodním rejstřku" a ve "Výroční zprávě"společnosti. Opětovně Vám předkládám návrh na osobní jednání a vyjasnění Vašich dotazů. S pozdravem

(Ing. František Sýkora - ředitel Teplárny Písek a.s.)

Mirka 17.10.2012
 

 Dobrý den, chtěla jsem se zeptat zda město Písek v budoucnu uvažuje o rekonstrukci ulice Nábřeží 1. máje - např. nový chodník na straně u bytových domů, instalace nového osvětlení - stávající osvětlení je nevyhovující a navíc kryty na něm jsou často otevřeny a hrozí nebezpečí úrazu. Děkuji

 Vážená paní Mirko, v současné době město Písek neplánuje zásadní rekonstrukci nábřeží 1. máje. Veškeré investiční akce, které se týkají komunikací, se řídí podle Strategického plánu oprav komunikací. V příštím roce bude jako jedna ze stěžejních akcí provedena rekonstrukce tř. Národní svobody, ulice Na Rozmezí a Na Ryšavce. Váš podnět, který se týká veřejného osvětlení byl předán Městským službám Písek, které toto mají ve své náplni činnosti. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

PIXA 16.10.2012
 

 Dobrý den, při nedávné rekonstrukci vozovky v ulici Karla Čapka byly během výkopových prací kolem domu u vchodů č.1723 a 1724 vykopány jámy, do nichž bylo něco uloženo. Mám obavu, že stavební firma po sobě zapomněla výkopy zahrnout. Může město jako majitel tohoto pozemku zajistit jeho uvedení do původního stavu, tzn. zajistit urovnání terénu ? Do děr může spadnout např. malé dítě...Děkuji.

 Vážený pane, výkopové práce na pozemcích města provádí firma E ON. Firma E ON má s městem řádně uzavřenu smlouvu, ve které je samozřejmě klauzule, že musí vše uvést do původního stavu. Dnes bylo v ulici K. Čapka provedeno místní šetření a firma E ON bude vyzvána, aby vše uvedla do původního stavu. Děkuji vám za upozornění a přeji pěkný den.

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Ladislav 15.10.2012
 

 Dobrý den,k otázce položené p. Danem, co s přemnoženýma holubama ve středu města ničící fasádya střechy domu...odchyt? dobře ale co snima, to je zas někde pustíte? musí být nákým zpusobem usmrceni. pamatuji kdy každou neděli (není to mnoho let nazpět) se vzduchovkou a holuby střílel. jediné a razantní řešení.nemohl by v tom pokračovat?

 Vážený pane Ladislave, jedním z důvodů proč město Písek bude při odchytu holubů spolupracovat s odbornou firmou, je právě jejich následné usmrcení, které musí být provedeno v souladu s veterinárním zákonem a zákonem na ochranu a týrání zvířat. Jak vyplývá z mé odpovědi, holubi nejsou po odchytu opět vypouštěni do přírody na jiném místě, ale jsou odborně usmrceni. Vámi zmiňovaná praxe odstřelu holubů vzduchovými a jinými zbraněmi je právě podle výše zmiňovaných zákonů zakázána. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Eva 14.10.2012
 

 Prosím,počítáte také s odchytem holubů na sídlišti Portyč?Holubi sedají na střechy a parapety jednotlivých bytů a znečišťují trusem parapety,všuce je peří.Jsem silně alergická a vadí mě to.Děkuji za odpověď.

 Vážená paní Evo, odchyt holubů bude prováděn ve Vnitřním městě a zejména na nemovitostech ve vlastnictví města. Z mého pohledu by Vaší situaci pomohla vyřešit instalace bezpečnostních prvků na parapety bytů. Jedná se např. o ocelové hroty, které zabraňují usedání holubů na tyto parapety.Tuto povinnost, kdy by měly být nemovitosti ochráněny tak, aby bylo zamezeno zahnízďování holubů, má ze zákona každý vlastník nemovitosti. Velkým problémem je samozřejmě krmení holubů, které napomáhá jejich množení a stahování do lokalit, kde jsou krmeni.Instalace odchytových klecí bude provedena zejména na domech, které mají rovné střechy a bude k nim tedy umožněn dobrý přístup. Se svým problémem se můžete obrátit na odbor životního prostředí, kde se Vám jistě budou snažit pomoci, jak celou záležitost vyřešit. Tel. Ing. Miloslav Šatra 382 330 650. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Jana Čermáková 14.10.2012
 

 Můžu se zeptat na datum a čas, kdy bude prováděn svoz zahradního odpadu v lokalitě Hradiště, Na Ryšavce ? Děkuji Čermáková

 Vážená paní Čermáková, harmonogram svozu odpadu ze zahrad je zveřejněn na webových stránkách Městských služeb Písek www.ms-pisek.cz nebo ho najdete také v říjnovém čísle Zpravodaje města. Pokud mám dobré informace, tak svoz zahradního odpadu bude Na Ryšavce v úterý 23.10. od 15:00 - 15:55 hod a v sobotu 27.10. od 12:00 - 12:55 hod. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

jiří 14.10.2012
 

 Dobrý den,s velkým překvapením jsem si přečetl článek ve Zpravodaji č.10, že Písek je nejlepším místem pro život. Je to ten největší blábol, který jsem viděl za posledních asi osm let. Proč jste nechali zpacovat nějakou pochybnou studii od pražské firmy, která to tu viděla z rychlíku? Proč jste neudělali anketu mezi lidmi, kteří tu musí žít?? Protože se bojíte názoru lídí. Tak jako jste zametli s názorem na přestavbu bazénu(byl jsem na jednání zastupitelstva,vím kdo to zmanipuloval),tak jste se vyhnuli názorům občanů.Největší drzost je tvzení o nízké kriminalitě. Asi nemáte informace od kriminální služby a městské policie, která neustále řeší delikty cikánské komunity, která udělala z Písku dost nesnesitelné místo k životu.Přepadávání, krádeže,výtržnosti jsou tu na denním pořádku.A nebyly,dokud je sem bývalé vedení radnice nepřivedlo. Byty jsou neprodejné a z Portyče se pomalu ale jistě stává cikánské gheto.Patriotismus??? Když se lidé začínají bát agresivních cikánů, to je patriotismus??? Pane starosto vzpamatujte se!!!Přestaňte vyjmenovávat hřiště,školy,mosty, lesy a průmyslovou zónu,kde naši lídé makají za směšný peníz pro cizáky a postavte se nohama na zem. Případně vycestujete na nějakou dobu do jiného demokratického státu, abyste měl opravdu srovnání.

 Vážený pane Jiří, zpracování studie nezadávalo město Písek, ale zpracovala ji renomovaná auditorská firma KPMG. Cílem studie bylo provnání měst od 20 - 50 tis obyvatel hned v několika různých oblastech a jsme rádi, že Písek v této studii zvítězil, jako město, kde se dobře žije. Agentura čerpala své informace z dostupných statistických údajů a jednalo se tudíž o sofistikovaná data, kde nebyly zohledňovány pocity či dojmy, což je bezesporu velmi dobře a nedocházelo tím k zkreslování výsledků celé studie. Jak jistě víte, k otázce plaveckého bazénu bude vypsáno místní referendum, což ukazuje na to, že zastupitelé, radní a vedení města se v žádném případě nebrání názorům veřejnosti. Svědčí o tom i otevřenost úřadu např. při zveřejňování výsledků veřejných zakázek nebo všech materiálů, které rada města či zastupitelstvo projednává. Všechny materiály najdete na webu města pod jednotlivými odkazy. Cílem těchto opatření je transparentnost celého úřadu. Podle posledních statistických údajů je na Písecku a potažmo v městě Písek jedna z nejnižších kriminalit v rámci celého Jihočeského kraje a tato míra kriminality je také hluboko pod republikovým průměrem. Díky průmyslové zóně se nezaměstnanost v Písku pohybuje mezi 6 - 7 %, což je také pod celorepublikovým průměrem. Věřte, že se snažíme čerpat inspiraci v našich partnerských městech, která jsou v západní Evropě a i tato města se potýkají s podobnými problémy, které řešíme my v Písku. Myslím, že nemusíte nutně cestovat do zahraničí, stačí, když navštívíte některá města např. na severní Moravě či v severních Čechách, kde je nezaměstnanost cca 15 - 18 % a porovnáte je s Pískem. Písek jednoznačně zvítězí a i návštěvníci Písku z jiných regionů a států oceňují naše město jako upravené, čisté a bezpečné. Vím, že jsem Vás zřejmě nepřesvědčil, ale zkuste se na věci dívat více pozitivně.....a uvidíte, že se Vám Písek začne líbit. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

lenka 13.10.2012
 

 Dobrý den,chtěla bych se zeptat,zda město neplánuje do budoucna vybudovat dětské hřiště poblíž Čechovy ulice.Troufnu si říci,že v celém bloku bydlí rodiny s malými dětmi,které si zkrátka nemají kde hrát.Poblíž je pouze hřiště na Dukle nebo dětské hřiště v Portyči,které si majitelé bytů samy zamykají,poněvadž hřiště je na zámek.Děkuji za odpověď,s pozdravem Lenka.

 Vážená paní Lenko, dětská hřiště byla obnovována podle Koncepece obnovy dětských hřišť pro období let 2008 - 2012. V současné době je v Písku 34 dětských hřišť, do kterých město investovalo cca 14 mil Kč. Bylo zde také několik anket mezi obyvateli města,jejichž cílem bylo zjistit prioritu lokality, v které by mělo být vybudováno dětské hřiště. Z výsledku anket nevyplynula potřeba vybudování dětského hřiště v lokalitě Čechovy ulice. V dochozí vzdálenosti z Čechovy ulice se nachází např. dětská hřiště na sídlišti Portyč, na nábřeží 1. máje či v Otavské ulici. V rámci další etapy revitalizace sídliště Portyč dojde k vybudování dětského hřiště ve vnitrobloku tohoto sídliště. V současné době město Písek připravuje anketu, kde se obyvatelé budou moci vyjádřit k problematice hřiště pro teenagery, které by město rádo vybudovalo a kde i vy můžete vyjádřit svůj názor. Nejsem si zcela jistý, které hřiště máte na mysli, když ve svém dotazu zmiňujete to, že majitelé si své hřiště zamykají. Dle mého názoru se jedná o hřiště, které patří k MŠ na Pražské ulici a není tudíž veřejné. Režim zamykatelných dětských hřišť je takový, že každý den ráno hřiště odemkne městská policie a večer jej opět uzamkne. Znamená to tedy, že i zamykatelná hřiště jsou přes den volně přístupná. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Miroslav Sládek 12.10.2012
 

 Může služební vůz Policie ČR obvod Písek zabočit bez užití \"modrých\"světel do protisměru z Komenského ulice směrem do Nerudovy ulice a zastavit u trojúhelníkového ostrůvku, aby si policisté mohli jít koupit zboží do stánku novinové služby?? Nechť se náčelník zajímá o čas 6:23 v pátek 12.října 2012. Děkuji, že nám pomáháte a chráníte před porušováním zákonů.

 Vážený pane Sládku, s vaším dotazem se, prosím, obraťte na Policii ČR v Písku. Město Písek nezřizuje Policii ČR, ale pouze městskou policii, proto nejsme komepetentní se k vašemu dotazu vyjadřovat. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS - tiskový mluvčí města Písek)

Daniel 12.10.2012
 

 Dobrý den, Moje otázka se týká rekonstrukce Zeyerovy ulice. Od Husovy školy k ČSSZ se bude dělat nový chodník ze zámkové dlažby, schvaluji, ale co ten chodník naproti přes ulici vedoucí okolo domů k ČSSZ?? Ten využívají chodci častěji a je ve velmi špatném stavu-dokonce bych řekl, že v horším než ten co se opravuje. Plánuje Město Písek také s rekonstrukcí? Děkuji za odpověď.

 Vážený pane Danieli, nový chodník podél parku Husova náměstí se opravuje z důvodu nutné výškové úpravy stávajících kamenných obrub. Obruba chodníku, která je téměř zároveň s vozovkou, bude vyzvednuta o 10cm z důvodu ochrany chodců. Chodník z kamenných ploten mezi čp. 1680 a OSSZ nemá přímou souvislost s opravou vozovky. S pozdravem

(Lenka Gareisová - Městské služby Písek)

Jakub Dvořák 11.10.2012
 

 Dobré odpoledne,měl bych dotaz a to ohledně rekonstrukce bývalých kasáren (Písek-sever).O této rekonstrukci jsem slyšel spoustu informací například,že se zde bude nacházet \'\' výpočetní centrum\'\' jiné zdroje naopak uváděly,že zde bude obchodní centrum.. Zajímalo by mne,jelikož bydlím v této lokalitě,co je vlastně pravda.Vím,že kasárna jsou poměrně rozsáhlý komplex a proto by mne zajímalo,co se plánuje v těchto prostorách stavět.. Předem velmi děkuji za odpověď a přeji Vám pěkný den :) S pozdravem Jakub Dvořák

 Vážený pane Dvořáku, v současné době vzniká v lokalitě Žižkových kasáren Technologické centrum, které by mělo být dokončeno na jaře roku 2013. Jedná se o ryze soukromou investici v oblasti IT. Původní záměr izraelského investora byl takový, že zde na části pozemků bude vybudováno také vámi zmiňované obchodně - zábavní centrum a hotel. Tento projekt ale bohužel zastavila ekonomická krize. V současné době probíhají jednání mezi městem a zmiňovaným investorem o částečné sanaci chátrajících budov a zlepšení tohoto ne zcela pěkného prostředí, které nepůsobí dobrým dojmem zejména při příjezdu po obchvatu Písku směrem od Prahy.V současné době je vypsáno také výběrové řízení na prodej bývalé velitelské budovy, která je vedle hlavního vjezdu do bývalých kasáren. S pozdravem a přáním pěkného dne

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Alice Hnyková 10.10.2012
 

 Dobrý den, zajímal by mě další postup týkající se osvětlení a komunikací u Václava, v prostoru novostaveb. Vím,že je zde velký problém s majiteli pozemků, tj s Lesostavbami Třeboň a smlouvám s nimi. Žijeme zde již více než rok a nyní nás opět čeká další období, kdy se všechny cesty a domy ponoří úderem 17hodiny do tmy. Kupovali jsme pozemek včetně komunikací,osvětlení atd..tak jak bývá ve smlouvách o prodeji psáno, nicméně komunikace ani osvětlení není a dle dosavadních informací ani dlouho nebude. Žijí zde rodiny s malými dětmi, komunikace nejsou bezpečné, ale především chybějící osvětlení je pro nás noční můrou. Navečer nevidíte ani na krok před sebe, nemůžete pustit děti ven samotné, díky tmě je to tady nebezpečné...Mohu poprosit o informaci, jak vypadá situace v řešení našeho bydlení zde, v jaké fázi je a jak se nejspíš bude vyvíjet? Děkuji za Váš čas

 Vážená paní Hnyková, město Písek v této záležitosti podniká kroky a snaží se pomoci občanům, kteří od Lesostaveb Třeboň zakoupili pozemky či nemovitosti v této lokalitě. Starosta města JUDr. Ondřej Veselý se zúčastnil jednání osadního výboru Sv. Václav,které se konalo v restauraciŠumava a na kterém byli přítomni i občané, kteří bydlí v této lokalitě. Výsledkem tohoto jednání je zvolený postup, kdy s největší pravděpodobností bude obyvateli dotčené části podána hromadná žaloba na firmu Lesostavby Třeboň, neboť nedodržuje podmínky, ke kterým se zavázala v kupních smlouvách a sice, že po zastavění podstatné části etapy Sv. Václav II dobuduje Vámi zmiňovanou infrastrukturu. Město Písek se snažilo a snaží jednat se zástupci Lesostaveb, protože si uvědomuje, že situace zde je velmi špatná a snaží se obyvatelům všemožně pomoci. Předložilo Lesostavbám několik nabídek na vyřešení celé situace, ale bohužel musím konstatovat, že vůle ze strany Lesostaveb na vyřešení celého problému je takřka nulová. Město se samozřejmě nechce s tímto stavem smířit a proto bude dále v jednáních a nabídkách pokračovat. V současné době byl RM schválen zhotovitel dobudování infrastruktury v etapě Sv. Václav I, kdy by tato akce měla být realizována ještě do konce letošního roku. Zcela rozumím Vaší situaci a věřte, že město dělá pro vyřešení problému, v kterém se osobně angažuje starosta města, maximum. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Markéta Michalčíková 10.10.2012
 

 Dobrý den, mám prosbu týkající se výjezdu od Spartaku Písek. Denně zde má tréninky spousta dětí, jak fotbal,hokejbal tak i atletika...jezdí sem plno aut, děti na kolech....při vyjíždění zpět do města není možné dostat se mnohdy na silnici. Směrem doleva, směr k Václavskému náměstí stojí zaparkovaná auta a není možné vidět, zda nějaké auto od Strakonic přijíždí....tento úsek je velmi nebezpečný. Často musíme vyjet až skoro do středu vozovky,abychom se mohli rozhlédnout...stejně tak to řeší děti,které jedou z tréninku na kolech....Jde o bezpečnost provozu na tomto frekventovaném místě.Není možné instalování zrcadla či vyřešení parkování aut dál od křižovatky tak, aby bylo možné se důkladně rozhlédnout a v klidu vjet do vozovky? děkuji

 Vážená paní Michalčíková, podle ustanovení §27 odst.1 písm.d) zákona o silničním provozu č.361/2000 Sb. řidič nesmí zastavit a stát na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5m před hranicí křižovatky a za ní. Tento odstup by měl být dostatečný pro zajištění bezpečného najetí na hlavní komunikaci. Dobře ale víme, že řidiči tato pravidla často nedodržují a parkují až těsně před křižovatkou nebo dokonce i přímo v křižovatce. Proto město Písek iniciovalo konání dopravně bezpečnostní akce, která se zaměří právě zejména na bezohledně parkující řidiče - více o této akci v sekci Tiskové zprávy, zpráva č.94 ze dne 09.10.2012 . S pozdravem

(Ing. Michal Kovařík - vedoucí odboru dopravy)

Eva Fořtová 10.10.2012
 

 Dobrý den, v odpovědi na dotaz z 21.9.2012, týkající se Otavské ulice uvádíte, že město Písek ma vypracován Strategický plán oprav komunikací. Zajímá mě kdo, kdy a podle jakých pravidel rozhoduje o tom, jaké akce jsou do něho zahrnuty. Již v roce 2004 bylo radou města tozhodnuto o opravě komunikace na nábřeží 1.máje od ulice Kollárova po FÚ, byla vypracována dokumentace( jistě stála nemálo) a uloženo Městským službám toto realizovat. Je konec roku 2012 a nic. Děkuji

 Vážená paní Fořtová, velmi se omlouvám za opožděnou odpověď, ale Váš dotaz se ve velké záplavě podnětů a otázek od občanů někam zatoulal. A nyní již k Vaší otázce. V letošním roce byl zpracován aktuální Strategický plán oprav komunikací, ve kterém byly jednotlivé ulice hodnoceny dle jejich stavebně technického stavu, stavu zeleně, mobiliáře, bezpečnosti silničního provozu a stavu stávajících inženýrských sítí. Na základě SPOK a aktuálních potřeb správců sítí je předkládán návrh oprav MK radě města. Rozhodující je v dané věci schválení finančního krytí a zařazení akce Zastupitelstvem města při schvalování rozpočtu města daného roku. Vzhledem k tomu, že podle aktuálního pořadí dle SPOK není vyhodnocena oprava komunikace na nábřeží 1. máje jako akutní, bude tato investice realizována v pozdějším časovém horizontu. Počítá se zde např. s vybudováním parkoviště u bytových domů, což podstatně zvyšuje finanční náročnost celého projektu. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Lucie 09.10.2012
 

 Dobrý den, používám informační kanál RSS těchto stránek na Seznamu. Zprávy se mi ale seřazují tak, že na prvním místě je nejstarší zpráva a úplně dole nejnovější. Pokud v tuto chvíli je v RSS 13 zpráv, Seznam mi jich ukáže stejně maximálně deset, takže tři nejnovější vůbec nevidím. Zde když si zobrazím informační kanál, mám možnost si zprávy seřadit podle data nebo názvu, ale toto nastavení se do Seznamu nepřevede (vyzkoušeno). Je možné to nějak změnit, buď na vaší nebo na mé straně?

 Vážená paní Lucie, Váš dotaz jsme poslali webmasterovi, který upravil řazení. Vše by mělo být v pořádku. Děkujeme za připomínku.

(Ing. Jiří Votýpka, vedoucí odboru vnitřních věcí)

Machacova 04.10.2012
 

 Dobry den, vzhledem k tomu, ze mohu si pronajmout nebytove prostory na Prazske ulici v Pisku, ale dneska jsem dostala informaci, ze mesto v pristim roce bude rekonstruovat tuto ulici prosim o sdeleni zda-li se tato informace zaklada na pravde. Dekuji a preji hezky den Machacova

 Vážená paní Machačová, vzhledem k tomu, že silnice v Pražské ulici není v majetku města ale Jihočeského kraje, nemáme informace o její případné rekonstrukci. Město Písek bude v příštím roce rekonstruovat v této lokalitě pouze třídu Národní svobody. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Martin 04.10.2012
 

 Dobrý den, denně dojíždím do průmyslové zóny. Tam kde je křižovatka do prava na Čížovou a do leva na Faurecii a na Aisin, neni vůbec vidět značení na silnici, jak krajnice tak středové značení. Hlavně za tmy a za deště. Auta tam musí jet 30km/hod., aby se vůbec trefily do svého pruhu. Ještě když vám do očí svítí světla na Faurecii. Asi vím, že mi napíšete, že ta silnice není v majetku města, ale mohli by jste dát prosím alespoň podnět vlastníkovy komunikace? Slyšel jsem, že místo této křižovatky bude kruhový objezd?? Ale než bude, tak by to chtělo obnovit to značení. Děkuji Vám za odpověď. S přátelským pozdravem Martin Kalousek.

 Vážený pane Martine, Vaše informace jsou naprosto správné, jedná se o silnici III. třídy, která je ve vlastnictví Jihočeského kraje. Stavem vodorovného dopravního značení na uvedené křižovatce se již zabývala skupina pro dopravní značení ve městě Písku na svém pravidelném jednání dne 3.10.2012 , která na základě svých zjištění dala podnět Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje k obnovení tohoto značení. Pokud se týká uvažované výstavby okružní křižovatky, tak ta zatím z finančních důvodů není v plánu investičních akcí města zahrnuta. S pozdravem

(Ing. Michal Kovařík - vedoucí odboru dopravy)

Petr 02.10.2012
 

 Dočetl jsem se na těchto stránkách, že se bude bourat na sídlišti Jih lávka pro pěší, která vede ke školce přes ulici Přátelství. Na této lávce a přilehlém zavřeném schodišti však není žádný velký problém, kvůli kterému se musí bourat, jsou tam jen rozkradené krásné kamenné desky a kvůli tomu je uzavřené schodiště. Město opravuje miliónovými náklady všechno možné a to, co je funkční, používané a vyžaduje běžnou opravu, chce zbourat. Zamyslel se někdo nad tím, jak se ke školce a k panelákům, ke kterým lávka vede (a nebydlí tam málo lidí), dostanou lidé s kočárkem, s kolem či nedejbože s invalidním vozíkem? Řešení tam samozřejmě je, je možné objet celý blok až na parkoviště na konci sídliště u polí vedoucích k Albertu a z tohoto parkoviště se ke školce a panelákům bezbariérově dostanete, ale zkusil ten, kdo navrhl zrušení lávky vytlačit invalidní vozík po tomto „obchvatu“ do táhlého kopečku nebo ho ještě lépe na invalidním vozíčku „vlastníma rukama vyjet“?

 Vážený pane Petře, správně jste se dočetl, že město Písek připravuje Regeneraci panelového - sídliště lokality Jih. Součástí těchto prací je také vyřešení a zajištění bezbariérové dostupnosti u mateřské školky. V rámci revize byla v roce 2011 provedena kontrola lávky u MŠ na Jihu, která prohlásila objekt za celkově zchátralý a navrhla neodkladně zahájit práce na její rekonstrukci či demolici. Na základě zpracované studie proveditelnosti a účelnosti, byla radou města vybrána varianta demolice stávající lávky, rekonstrukce schodiště před MŠ a zajištění bezbariérového přístupu po chodníku umístěného severovýchodně od MŠ, mezi objekty č.p. 1983 a 1996. Tento postup byl plně respektován při zpracování dalšího stupně projektové dokumentace a bezbariérový přístup do této lokality bude zajištěn pro všechny potřebné skupiny obyvatel (rodiny s dětmi, imobilní občany, cyklisty ad.). V této první etapě by mělo dojít k opravě pozemních komunikací a staveb, veřejného osvětlení, regenerace zeleně, odvodnění ploch a překládce některých inženýrských sítí tak, aby nebyla ohrožena dostupnost ke stávající občanské vybavenosti a zde bydlících občanů města. Předpokládaný termín realizace akce je v roce 2013. S pozdravem

(Ivana Adámková - odbor RIMM)

zdeněk Horkel 02.10.2012
 

 Dobrý den,rád bych se zeptal,kde se dá v Písku otestovat alkohol na metanol.Děkuji

 Vážený pane, otestovat alkohol na metanol je v Písku možné v pobočce Zdravotnického ústavu Plzeň. Tuto pobočku najdete na adrese: Karla Čapka 2459/5 tel. 382 212 971; 606 680 903. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Dan 01.10.2012
 

 Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda bude město řešit problém týkající se přemnožených holubů, kteří znečišťují střed našeho města. Děkuji za odpověď, Dan

 Vážený Dane, město Písek připravuje odchyt holubů na následující zimní období, které je k tomu nejvhodnější. Tento odchyt připravujeme ve spolupráci se Záchrannou stanicí živočichů Makov. Podle zákona má každý vlastník nemovitosti povinnost zajistiti svůj objekt tak, aby bylo zabráněno zahnízdění holubů. K tomuto se využívají např. tzv. ježci, kteří jsou nainstalováni na parapetech a římsách objektů. Toto zabezpečení můžete vidět na městských objektech např. radnice. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

kroutil miroslav 30.09.2012
 

 Vážený pane tiskový mluvčí, cca rokem jsem se Vás žádal o sdělení, jakým způsobem jsou odměňování zástupci města působící ve statutárních orgánech Teplárny Písek. Sdělil jste mi, že za své působení nepobírájí žádnou odměnu. Můžete mi tedy laskavě podat vysvětlení, kolik a komu jsou tedy vypláceny odměny uvedené ve výroční zprávě této organizace, která mimochodem je většinově řízena městem Písek ? děkuji m.k.

 Vážený pane Kroutile, představenstvo a dozorčí rada Teplárny Písek a.s. je odměňována na základě smlouvy o výkonu funkce, která je schvalována valnou hromadou akcionářů Teplárny Písek a.s. Měsíční odměnu předsedy představenstva, kterým je v současné době místostarosta města Ing. Vojtěch Bubník, upravuje zákon č.159/2006 Sb. a dle tohoto zákona uvolněným pracovníkům, veřejným funkcionářům krajů a měst nenáleží za tuto činnost odměna. Odměny ostatních členů jsou následující: - místopředseda představenstva: 8 000 Kč - člen představenstva: 7 000 Kč - předseda dozorčí rady: 7 000 Kč - člen dozorčí rady: 6 000 Kč. Jmenný seznam členů představenstva a dozorčí rady nejdete na webových stránkách Teplárny Písek a.s. Samozřejmě stále platí nabídka ředitele Teplárny Písek a.s. Ing. Františka Sýkory na osobní konzultaci k tématům, která vás zajímají. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Škodová 29.09.2012
 

 Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,kde město plánuje parkování v budově...slyšela jsem,že to má být v Chelčického ulici. Zajímá mě ve kterém z domů případná staavba bude a kdy by se mělo začít s realizací. Děkuji za odpovědˇ. Škodová V.

 Vážená paní Škodová, případné vybudování parkovacího domu v centru města, konkrétně v Chelčického ulici, by se týkalo domu čp. 57, který je ve vlastnictví města. V současné době jsme opravdu teprve ve fázi záměru na vybudování parkovacího domu. Tento záměr schválila rada města na svém jednání 20.09. 2012 a poté mu dalo zelenou také zastupitelstvo města. Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr a není zatím zpracovaná žádná projektová dokumentace, není možné určit ani samotný termín realizace tohoto parkovacího domu. Vzhledem k tom,že město Písek se potýká s problémy s parkováním v centru města, jeví se vybudování parkovacího domu v tomto objektu vlastněným městem jako vhodná varianta. Celý záměr by byl řešen vypsáním architektonické soutěže s jejímiž výsledky bychom samozřejmě nejdříve seznámili také veřejnost. Město bude občany o připravovaných krocích průběžně také informovat. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Adam Lasovský 24.09.2012
 

 Dobrý den chci se zeptat jestli se plánuje letos koupit nějaké nové vánoční osvětlení do ulic nebo na vánoční stom na náměstí? chtělo by to aspon ten stromek víc ozdobit jelikoš loni to byl jednoznačně nejhorší stromek v kraji

 Vážený pane Lasovský, v letošním roce dojde po mnoha letech k instalaci nové vánoční výzdoby města a samozřejmě také výzdoby vánočního stromu na píseckém Velkém náměstí. Bude se jednat o pěknou moderní vánoční výzdobu, kterou ze svých zdrojů zakoupily Městské služby Písek, které mají tuto záležitost na starosti. Pevně doufám, že tato nová výzdoba se bude občanům města líbit a přispěje k příjemné vánoční atmosféře města. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Řežábková 23.09.2012
 

 Dobrý den. Můžete mi sdělit proč pro cestující přicházející na zastávku Budějovická ze směru od sídliště U Kapliřky neni zhotoven přechod? Ten je pouze pro cestující přicházející z města. Ještě jsem neviděla nikoho kdo by přicházel od Kapličky, došel na přechod vedoucí z města a vracel se zpět na zastávku. Děkuji za odpověď.

 Přechod v Budějovické ulici v křižovatce s ulicí U Obory je určen pro pěší přicházející na autobusovou zastávku Budějovická jak ve směru z centra, tak i ve směru od "kapličky". Další přechod na opačné straně mezi zastávkou a okružní křižovatkou u "kapličky" nelze zřídit z toho důvodu, že je zde zatáčka, takže zde nejsou splněny normové parametry pro bezpečné přecházení, zejména pak chodec stojící na vnitřní straně oblouku (to je na straně u "obory") nemá zajištěn dostatečný výhled na přijíždějící vozidla. K tomu dodávám, že vzdálenost stávajícího přechodu od označníku zastávky je necelých 60 metrů, takže "zacházka" při jeho použití je zcela minimální. Záleží tedy na každém, zda vyznačený přechod použije nebo zda se rozhodne riskovat a přecházet v zatáčce mimo přechod.

(Ing. Michal Kovařík, vedoucí odboru dopravy)

Jana Z. 21.09.2012
 

 Dobrý den, když se tak rozhlížím po přilehlých ulicích, chtěla bych se zeptat, zda-li se do budoucna plánuje nějaká úprava Otavské ulice-zástavba mezi rodinnými domy. Mám na mysli oprava povrchu vozovky, nebo eventuelní osazení zelení, či úprava směru provozu (na jednosměrnou)? Děkuji za odpověď

 Vážená paní Jano, město Písek má zpracovaný tzv. Strategický plán oprav komunikací, kde jsou zohledňovány jednotlivé ulice podle stavu, náročnosti a naléhavosti oprav. Ulice Otavská se v tomto plánu nachází na třináctém místě. Na předních pozicích jsou finančně náročné rekonstrukce ulic a vše velmi záleží také na výši prostředků, které jsou na tyto rekonstrukce vyčleněny z rozpočtu města.V současné době tedy neznáme přesný termín rekonstrukce vámi zmiňované ulice. Potěšující je ale jistě fakt, že tato ulice je do Strategického plánu oprav komunikací zahrnuta a sjejí opravou se počítá. S pozdravem a přáním pěkného dne

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Georg 20.09.2012
 

 Zdravím vás . Můj dotaz se týká obrovských a téměř už souvislých parkovišť v historickém jádru města. Všude parkují a projíždějí auta. Uvedu jich pár, jen pro příklad : Úplně celé Velké nám., Malé nám. Komenského ul.,.Bakaláře , Drlíčov (i před značkou omezující parkování), Šrámkova ulice, kolem budovy okresu,..... K čemu jste tedy vybudovali záchytná parkoviště? Jsou téměř prázdná i v létě. Jsou to zbytečně investované miliony!! Pro chodce např. o berlích nebo na vozíčku je téměř neprůchodná např. ulice Drlíčov. Jsou tam lékaři a lékárna. Měl by si to některý z vás, kdo zodpovídá za tuto situaci zkusit, projít tuto ulici o berlích nebo na vozíčku. Stačí v protisměru potkat třeba někoho s dětským kočárkem. Není opravdu kam uhnout. Auta stojí často na obrubníku chodníku a jejich zrcátka hodně přesahují do prostoru chodníku. Dopravní policii nevidět, občas prý udělají razii, ale hned v následujících hodinách je to zase stejné jako předtím. . Auta parkují skoro pořád nejen po celé délce ulice(na té straně co je omezující značka), ale i po druhé straně. A projíždějí tu často i větší zásobovací auta, nejen ta osobní . Projít kolem pizzerie na rohu ulice také není jednoduché.... .Chodník jste p. Procházkovi vybudovali pěkný. Nemohli jste tam nechat alespoň ten vnější oblouk na projití? A také neméně důležité je, že obyvatelé bytů, kteří mají přímo před okny parkující auta (vzdálenost od nich je cca něco kolem jednoho metru) musí být obtěžován hlučností i plyny z aut. Ale ti si asi nestěžují, protože pokud mají štěstí, parkují poblíž svého bytu Již delší dobu přemýšlím o tom, že tuhle situaci zdokumentuji a pošlu do některého tv pořadu. Vím, že vaše fundovaná odpověď mně nepotěší a ani se nic nezmění, ale přesto vám děkuji , že si tohle alespoň přečtete. Georg

 Vážený pane, současné rozmístění parkovišť vychází z materiálu Koncepce dopravního řešení v centru města, který schválilo zastupitelstvo města v roce 1995. V současné době se připravuje nový územní plán města, jehož součástí bude i nový výkres dopravní infrastruktury města a k jehož obsahu se bude moci každý vyjádřit v rámci veřejného projednávání. Druhá část Vašeho dotazu se týká dodržování pravidel silničního provozu, což má na starosti Policie ČR a městská policie. Je pravdou, že v poslední době došlo ke zhoršení situace a někteří řidiči nedodržují pravidla a zásady správného parkování. V této věci vyvoláme jednání mezi městem Písek, Policií ČR a městskou policií, aby byla zjednána náprava tohoto nepříliš dobrého stavu. Tímto bych vám chtěl také poděkovat za váš podnět. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Tomáš Poskočil 19.09.2012
 

 Dobrý den, jako vlastník bytu v Erbenově ulici v úseku mezi křižovatkou s Lázeňskou a Jeronýmovou ulicí bych se rád zeptal, v jakých přesných termínech (pokud už jsou stanoveny) se plánuje rekonstrukce tohoto úseku ulice? Dále bych se rád zeptal, jestli je někde na webu možnost k nahlédnutí projektová dokumnetace této rekonstrukce. Předem děkuji za odpověď. S pozdravem Tomáš Poskočil

 Vážený pane Poskočile, v nejbližší době se uskuteční výběrové řízení na projektanta II. etapy rekonstrukce Erbenovy ulice. Přesný termín této rekonstrukce není ještě znám, ale předběžně je s touto rekonstrukcí počítáno na rok 2014. Vzhledem k tomu, že projekt není ještě vypracován, není tedy možné do něho nahlédnout. S pozdravem

(Ing. Roman Honzík - jednatel vodohospodářské správy Písek)

Karel Růžička 19.09.2012
 

 Dobrý den, chci se zeptat, kdy se bude pokládat nový povrch vozovky v ulici Zeyerova-Husovo nám.-\"rezidence Čapkova\"? Slyšel jsem, že to mělo být o letních prázdninách s ohledem na těsnou blízkost ZŠ Husova. Můžete mi prosím sdělit, jestli je v plánu jiný termín? Děkuji za odpověď. S pozdravem K. Růžička

 Vážený pane Růžičko, vzhledem k tomu, že tato akce byla vázaná na schválení rozpočtové změny, kterou zastupitelstvo města projednalo s kladným stanoviskem na svém posledním jednání 20.09. 2012, bude oprava povrchu v Zeyerově ulici provedena v termínu od 01.10. - 31.10. 2012. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Lucie 18.09.2012
 

 Dobrý den, mám dva dotazy. Zajímalo by mě, jestli je v pořádku umístění přechodu u podjezdu železničního mostu vedle Jitexu - když jde člověk směrem od McDonalds a přechází, nemá šanci se bezpečně rozhlédnout, protože na silnici od Jitexu vidí až ve třetině přechodu. Co má dělat například maminka s kočárkem, risknout to? Řidič auta, který jede od Jitexu, má totiž dobrý výhled na chodník až těsně před přechodem. Můj druhý dotaz zní, v jakých případech můžou cyklisté jezdit po chodníku. Například v Nádražní ulici je to časté a nevím, jestli uhnout do vozovky, mezi popelnice nebo mezi zboží vystavené před květinářstvím, chodník považuji za místo pro chodce, není to přece cyklostezka. Děkuji za odpovědi.

 Vážená paní Lucie,1. přechod v Hradišťské ulici u podjezdu pod tratí ČD skutečně nevyhovuje normám a patří mezi přechody navržené Policií ČR ke zrušení. K odstranění vodorovného dopravního značení vyznačujícího tento přechod by mělo dojít do konce letošního roku. 2. §53 odst.5 zákona o silničním provozu č.361/2000 Sb. stanoví, že "jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak". Jízda cyklistů po chodníku je tedy dopravním přestupkem, přičemž na dodržování pravidel silničního provozu na komunikacích dohlíží policie. Pravdou však je, že tímto ustanovením zákona je Česká republika spíše výjimkou a ve většině cyklisticky vyspělých zemích je pohyb cyklistů ve společném dopravním prostoru s chodci běžnou praxí, přičemž vzájemný vztah chodců a cyklistů vychází z principu vzájemného respektu a tolerance. S pozdravem

(Ing. Michal Kovařík - vedoucí odboru dopravy)

Ldislav Rozhon 16.09.2012
 

 Dobrý den, chci se zeptat jak je na tom město Písek s deratizaci. Připadá mi to že se vracíme o ne ěkolik století nazpět, není totiž nic vzácného potkat (nejen v noci) ale i přes den nebojácné potkany procházející se po chodníku a okolo předzahrádek kde je stále neco k snědku, a muj názor je že k tomu také přizpívá pytlování odpadku které čekají od neděle večer do pondělního rána na odvoz. taže potkani se nám tu vesele množí. možná by seměla šlechta z Nottinghamu také občas projít po Sherwoodském lese, ale pozor na Roberta z Locksley ...bohatým bere a chudým dává. S pozdravem Rozhon L

 Vážený pane Rozhone, město Písek provádí, jako jedno z mála jihočeských měst, plošnou deratizaci dvakrát ročně. Tato deratizace se vztahuje na kanalizaci, tepelné kanály a je prováděna také pro organizace jako jsou DBS, SBD, Teplárna Písek a také pro celou řadu soukromých subjektů. V ostatních městech Jihočeského kraje, jako jsou např. České Budějovice, je deratizace prováděna nárazově a ne pravidelně tak, jako tomu je v Písku. Je zákonnou povinností každého majitele nemovitosti provádět deratizaci, aby nedocházelo k přemnožení hlodavcvů. Pokud jste v některé lokalitě v Písku zaznamenal zvýšený výskyt potkanů, nahlašte toto, prosím, na odbor životního prostředí, kde celou záležitost ve spolupráci s deratizační firmou vyřešíme. Výskyt hlodavcců nesouvisí s Vámi zmiňovanými pytli na odpadky. Naopak můžeme říci, že pokud se potkani objevují na veřejných místech, má to souvislost zejména s tím, že jed, kterým jsou hubeni, začíná v jejich organizmu působit a tudíž ztrácejí svojí přirozenou plachost. S pozdravem

(Ing. Miloslav Šatra - vedoucí odboru životního prostředí)

Michal Buršík 13.09.2012
 

 Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda město plánuje řešit nějakým způsobem nepříjemnou křižovatku mezi závorami v ulici Na Rozhledně a výjezdy z obchvatu+McDonaldu, čerpací stanice a nadjezdu. Mnozí řidiči si myslí, že když sjedou ze čtyřproudové silnice, že jsou pořád na hlavní komunikaci, spousta jich přejede vjezd do McDonaldu a pak se všude otáčí, kde nemají, do toho všichni troubí! A chudák chodec nepřejde ani silnici, protože Hradišťská část není připojena jediným přímým chodníkem a přechodem, ale člověk musí jít vždy alespoň kousek podél silnice. Chápu, že místa je málo a řešení asi není dobře uskutečnitelné. Děkuji za odpověď. S pozdravem Michal Buršík

 Vážený pane Buršíku, pokud se týká Vámi zmiňovaného sjezdu z obchvatu kolem McDonaldu až ke křižovatce u závor, jedná se v současné době o součást silnice I.třídy č.20, která je ve vlastnictví a správě Ředitelství silnic a dálnic ČR, takže město nemá na podobu této komunikace žádný vliv. Souhlasím však s Vámi, že se jedná o velmi nebezpečný úsek, jehož bezpečnost byla významně dotčena účelově minimalistickým řešením frekventovaného sjezdu k provozovně McDonald's. Dle mého názoru může tento stav vyřešit jedině kompletní přestavba celého tohoto dopravního uzlu nebo dokončení mimoúrovňového přejezdu na Hradiště a zrušení stávajícího úrovňového přejezdu včetně přilehlé křižovatky "u závor", což je však řešení, které evidentně není tématem současnosti ani blízké budoucnosti. Pokud se týká přechodu pro pěší přes trať ČD, město má již zhruba dva roky zpracovaný projekt na výstavbu přechodu přes trať umístěného podél stávajícího přejezdu a chráněného závorami. Jeho realizaci však brání požadavky Správy železniční dopravní cesty, která pouze za to, že městu umožní tento přechod přes "svojí" trať postavit, po městu požaduje navíc provést rekonstrukci celého zabezpečovacího zařízení přilehlého silničního přejezdu za 3,6 mil. Kč a ještě k tomu zaplatit dalších 450 tis. Kč jako poplatek za traťovou výluku nutnou k tomu, aby město mohlo jimi požadovanou rekonstrukci jejich zabezpečovacího zařízení provést, což je požadavek naprosto absurdní a pro město principielně zcela nepřijatelný. Pochopitelně se s tímto závěrem nehodláme smířit a neustále se snažíme s odpovědnými pracovníky SŽDC o podmínkách stavby přechodu jednat, momentálně však tato jednání nemají pro město žádný pozitivní výsledek. S pozdravem

(Ing. Michal Kovařík - vedoucí odboru dopravy)

J. Žák 13.09.2012
 

 Dobrý den, chtěli bychom se sousedy z Lipovky vědět, jak dosáhnout toho, aby se naše ulice nestala odkladištěm autovraků od jistého \"podnikatele\" z Pakšovky. Momentálně jen mezi druhým a třetím panelákem stojí ty pekáče tři (fialový Escort, černá Mazda a červené Subaru). Vzhledem k tomu, že v daném úseku může zaparkovat cca 10-12 aut, tak je dosti nepříjemné, že svými plechovkami zabírá nejméně čtvrtinu míst. Že je tam nechal onen člověk je nám známo, několikráte jsme ho viděli. MP nám bohužel nemůže nijak \"rychle\" pomoci, i když se snaží. Víme, že na Pakšovce je ta hustota vraků ještě horší a že ty kraxny stojí i v Baarovce, ale přecijen, tam se o parkovací místa nemusí dělit 24 domácnosti. Navíc, co si budeme povídat, nepůsobí to ani moc esteticky. Budeme vděčni, když nám nějak vyjdete vstříc. S pozdravem J. Žák

 Vážený pane Žáku, pojem "vrak" definuje zákon o pozemních komunikacích č.13/1997 Sb. jako "vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu...", přičemž ona "trvalost" je podle judikátů soudů spatřována v tom, že vozidlo je neopravitelné. V praxi to tedy znamená, že za vrak je možno považovat pouze vozidlo, jehož samonosná konstrukce - tzv. skelet je nevratně poškozena buď mechanicky (zejména v důsledku dopravní nehody - tzv. "totálka") nebo ztrátou pevnosti (např. v důsledku požáru vozidla), vše ostatní se nechá opravit. Ani jedno z vozidel, na které poukazujete, však znaky "vraku" podle tohoto zákona ani zdaleka nevykazuje (vozidlo s vypuštěnými pneumatikami rozhodně vrakem není!), takže je město ani nemůže z komunikace "z moci úřední" odstranit. Na tomto místě je potřeba připomenout, že po léta využívaným způsobem, jak bylo možné se těchto dlouhodobě odstavených vozidel legálně zbavit, bylo jejich odtažení v rámci tzv. blokového čistění komunikací. Tento postup ovšem nedávno nejvyšší soud označil jako protizákonný, aniž by však současně definoval jiný, zákonům odpovídající způsob, jak tato vozidla z komunikací odstraňovat.V současné době tedy obce v ČR nemají žádný zákonný nástroj, na jehož základě by se mohly s těmito dlouhodobě odstavenými vozidly účinně vypořádat. S pozdravem

(Ing. Michal Kovařík - vedoucí odboru dopravy)

Jiří Zahrádka 12.09.2012
 

 Dobrý den, na oficiálních stránkách Armády České republiky týkajících se cvičení Ramstein Rover 2012 je město Písek uvedeno, jako prostor kde se cvičení koná (viz http://www.acr.army.cz/scripts/detail.php?pgid=333). Chtěl bych se zeptat jakým způsobem se město na tomto cvičení podílí? Děkuji za odpověď! S pozdravem Jiří Zahrádka

 Vážený pane Zahrádko, město Písek se na vámi zmiňovaném vojenském cvičení Ramstein Rover 2012 nijak nepodílí. Jedná se o letecké cvičení a jistě jste v posledních dnech zaregistroval zvýšený letecký provoz ve vzdušném prostoru nad městem Písek. Město Písek bylo AČR pouze informováno o tom, že se ve vzdušném prostoru bude toto cvičení konat. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Václav Kozma 12.09.2012
 

 Dobrý den! Zajímalo by mne jakou formou byli občané Písku a okolí seznámeni s leteckým cvičením Ramstein Rover 2012 a proč informace o cvičení Ramstein Rover 2012 není vyvěšena v tabulce informaci na sidlišti Dukla, kde letadla nejvíce přelétávají a to i ve 21,30 hod.. Děkuji

 Vážený pane Kozmo, Armáda České republiky požádala město Písek o to, abychom rozeslali dopis zástupce velitele vzdušných sil starostům obcí ve správním obvodu. V tomto dopise velení vzdušných sil upozorňovalo na to, že cvičení by nemělo mít větší vliv na obyvatele měst a obcí. Město Písek přesto nad rámec požadavků AČR zveřejnilo na webových stránkách upozornění na toto cvičení, které v současné době probíhá. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Provazníková 12.09.2012
 

 Dobrý den, nemohu se dostat na správný název ulice. Dříve jsem posílala poštu na ulici Gottwaldova,ale dnes žádná taková neexistuje. Nevím, kam se obrátit a koho se ptát. Za kladné vyřízení předem moc děkuji. Provazníková

 Vážená paní Provazníková, dřivější ulice Gottwaldova se nyní jmenuje Dr. M. Horákové. Pěkný den

(Ing. JIří Votýpka, vedoucí odboru vnitřních věcí)

Tomáš Bůček 11.09.2012
 

 Dobrý den, měl bych dotaz ohledně rychlostní komunikace směrem na Prahu. Když jsem si před dvěma roky přečetl předvolební program ČSSD tak se tam psalo toto: Silniční doprava - Město musí mít dobré napojení na Prahu a České Budějovice, jinak se nebude rozvíjet. Bez ohledu na stranickou příslušnost proto musí převládnout písecký patriotismus a vší silou musí být prosazováno dostavění rychlostní silnice R4. Ve druhém sledu musí být prosazováno vybudování silnice spojující městský obchvat se silnicí na Tábor, zlepšení parametrů silnic I. třídy směrem na Tábor, Plzeň a České Budějovice a vybudování spojnice Strakonická - Pražská. Město potřebuje bezpečné křižovatky, kde havárii odnesou plechy a ne kosti. Silnice u Hypernovy je silnicí I. třídy, je nutné jednat s ŘSD o přestavbě nevyhovující křižovatky v obchodní zóně, tlačit na řešení. Na Strakonické jsou pro zpomalení provozu na povolenou 50ku účinní často stojící policisté, ještě účinnější by byla ale kruhová křižovatka. A pokud se nemýlím nic nebylo splněno. Nejvíce mi zajímá již zmiňovaná rychlostní komunikace R4. Jsou toto předvolební bláboly? Určitě ano!!! A to že v programu byla zmínka o 3-4 menších parkovacích domů vůbec nemluvím. A ještě jednu zmínku mi dovolte. To že Písek patří mezi nejlepší město pro podnikání nebo že je až na samém vrcholu toho žebříčku tak to se musím zasmát. To že se v Písku vše zakazuje a přikazuje je něco horšího než za komunistů!!! Zrušením všech heren jak město chce je naprostá blbost. Ať si město uvědomí kolik lidí je tam zaměstnáno a kolik lidí by muselo jít na úřad práce. Jenže to je městu zřejmě jedno. Dyť vy máte velmi dobře placené místo jisté.

 Vážený pane Bůčku, k Vašemu dotazu ohledně rozvoje dopravní infrastruktury sděluji následující. Podstatnou věcí, kterou ve svém dotazu nesdělujete , je skutečnost, že se ve všech případech jedná o komunikace ve správě ŘSD. O jejich úpravě, opravě, rozšíření... komunikuje město s ŘSD velmi intenzivně a zástupci města se pravidelně účastní jednání pracovní skupiny R4 D3. V rámci krajské politiky velmi intenzivně působí na dostavbu poslední části komunikace R4 předseda výboru pro rozvoje kraje Ing. Gavlasz. Skutečnost, že státní příspěvek do Státního fondu dopravní infrastruktury poklesl v průběhu posledních dvou vlád z částky 134 mld. korun na 44 mld. korun se však někde nutně projevit musí. Dosáhli jsme alespoň započetí stavby křižovatky Lety tak, aby nepropadla vyvlastnění pozemků, což by dostavbu R4 v podstatě znemožnilo. Na naše představy tedy v žádném případě nerezignujeme, ale jejich naplnění nezáleží pouze na představitelích města. Pokud sledujete média, pak jistě víte, že jsme připravili návrh na výstavbu parkovacího domu v proluce v Tylově ulici. Od záměru však bylo upuštěno pro obrovský odpor členů komise pro urbanismus. Vláda bohužel nepohnula ani o píď s transformací České pošty s.p., takže pozemek na rohu Žižkovy a Komenského ulice je pro realizaci parkovacího domu (a podle mého by se jednalo o ideální místo) nepoužitelný. V současné době připravujeme projekt výstavby parkovacího domu v Chelčického ulici. Vzhledem k tomu, že se jedná o nemovitosti města, věřím, že tentokrát bude úspěšný. Pokud jde o podnikání s hazardem, mám na rozdíl od Vás názor, že se jedná o typ podnikání, který Písku více bere než přináší. To samé si myslím o veřejných domech, Amsterodam shopech, lichvářských půjčovnách peněz.... A pokud jde o "dobře placené místo" je to pojem velmi relativní. Po příchodu na radnici se mé příjmy snížily o 50%. Věřím, že oceníte mé vyjádření, které bylo, na rozdíl od Vašeho, zcela věcné. S pozdravem

(JUDr. Ondřej Veselý - starosta města Písek)

Jiří Kuchař 11.09.2012
 

 Dobrý den, jak již tady bylo zmíněno níže, v ulici Kollárova a Tyršova došlo k srážce chodce, osobně se ani nedivím, ono totiž jestli někdy jezdíte ráno do práce a snažíte se odbočit z Kollárovi doleva do Tyršovi ulice i když jdou semafory, tak zjistíte, že každý den se nacházíte v kolizní situaci. Najedete do křižovatky a ouha, nesvítí zelená šipka pro bezpečné opuštění křižovatky. Auto proti jezdí do poslední chvíle a vy když chcete rychle křižovatku opustit, tak křižujete přechod, kde maji chodci zelenou. Pokud by byla zelená šipka pro opuštění zprovozněna, bylo by místo o dost bezpečnější, každý den se děsím, že se mě tady něco přihodí, nebo já někoho srazím. Prosím plánujete zprovoznění tohoto semaforu(šipky) pro opuštění křižovatky? Děkuji.

 Vážený pane Kuchaři, tzv. "signální plány" světelně řízených křižovatek, jejichž tvorba se mimochodem řídí podle velmi přísných předpisů a norem, nesestavuje město Písek, které k takové činnosti nemá ani oprávnění. Signální plány světelných křižovatek městu dodává odborná firma CROSS Zlín, které uvedený podnět předáváme k posouzení. S pozdravem

(Ing. Michal Kovařík - vedoucí odboru dopravy)

Vlasta Kotmelová 11.09.2012
 

 Hezký den,mám dotaz ohledně vjezdu na Semický hřbitov.na hlavní silnici není žádná značka,která by řidiče upozornila na vjezd-výjezd.není vidět za horizont.mám vždy strach a myslím,že by více řidičů uvítalo na hl.sil.zpomalovací značku.prosím o odpověd,zda je to problém.Děkuji Kotmelová

 Vážená paní Kotmelová, pokud se při levém odbočování od Písku k Semickému hřbitovu necítíte bezpečně, doporučuji dojet po Staré silnici až do Semic, tam se ulicemi Obecní a Jana Cimbury otočit do protisměru a zajíždět ke hřbitovu pravým odbočením ve směru od Semic. Jedná se o zajížďku necelé 2 km, což prezentuje zdržení asi 2 minuty a vícenáklady cca 4 koruny, což je cena, kterou se jistě vyplatí za pocit vlastního bezpečí investovat. Jinak vzhledem k zanedbatelnému počtu vozidel odbočujících ke hřbitovu oproti počtu vozidel projíždějících tímto místem rovně zde o žádném omezování rychlosti neuvažujeme. S pozdravem

(Ing. Michal Kovařík - vedoucí odboru dopravy)

Dušan Novák 10.09.2012
 

 Vážený pane ,,tiskový\", odpovídáte jenom na otázky, které se Vám hodí? V mém dotazu nebylo nic vulgárního, nic závadného, apod., jenom jsem se zeptal na finacování kultury v Písku, konkrétně foklorního festivalu. Ale jelikož je kultura na úkor sportu v Písku protěžována, tak se Vám odpověď nehodila do ,,krámu\". Odpověď budu od Vás dál požadovat i kdy jsem si pro ni měl přijít na magistrát města. Dál mě velice překvapila dotace sladovny 6,8 mil za rok. Dotujete podobnou částkou nějaký sportovní oddíl v Písku? Dále by mě zajímala dotace na festival Kůl v plotě. Stačí celková částka na celý festival.

 Vážený pane Nováku, ze Zlatého fondu grantového systému na podporu kultury bylo pořadatelům akce COOL V PLOTĚ na základě vyhodnocení grantovou komisí přidělena částka 305 375 Kč. Sladovna Písek o.p.s. je městem zřizovaná organizace, stejně jako např. Městské služby Písek, ktré mají na starosti provoz a údržbu městských sportovních zařízení. Za všechny uvedu např. zimní stadion, kde se náklady na provoz a údržbu pohybují v letošním roce ve výši 6,6 mil Kč. Z rozpočtu města je financován také např. plavecký stadion, údržba a provoz atletického stadionu a mnoho dalších sportovních zařízení. Příspěvky z rozpočtu města čerpají také sportovní kluby. Město dále poskytuje sportovním oddílům podporu z fondu VHP a VLT. Nedá se tedy říci, že město Písek nepodporuje nebo nepřispívá na sport. Podle poslední studie mezinárodní společnosti KPMG, která porovnávala města od 20 - 50 tis obyvatel byl Písek velmi kladně hodnocen právě v kategorii volnočasových aktivit, kde jedním z mnoha posuzovaných kritétií byl podíl rozpočtu na sport v procentech z rozpočtu města či podíl rozpočtu na sport na obyvatele. Nevím, co máte na mysli tím, že se mi váš dotaz nehodí "do krámu". Odpovědi na Vaše otázky jsou standartně uveřejněny na webu města tak, jako je tomu u všech odpovědí, které nemají vyloženě osbní charakter nebo by jejich zveřejnění mohlo být v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

 Dobrý den, na těchto stránkách jste zveřejnili, že Město dalo do užívání 4 dětská hřiště. Proč jsou na jednom z těchto hřišť, konkrétně na Jihu u školky, vyvalené lavičky? Proč nebyly k datu užívání znovu zabudované? Takto to už zůstane, když jste to slavnostně už vyřídili?

 Vážená paní Aleno, původní lavičky byly demontovány při budování Vámi zmiňovaného dětského hřiště a v nejbližší době dojde k jejich opětovné instalaci. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Josef 07.09.2012
 

 Dobrý den, jak je možné že byl zrušen přechod pro chodce na Mírovém nám směrem od Veteriny kudy mají potom lidé bezpečně přejít? S tím spojený další problém v rychlosti,nikdo zde nedodržuje 50km hlavně z pátka na sobotu katastrofa ještě jsem zde za posledních x let neviděl že by policie měřila rychlost a o volně pobíhajících psech v parku na Mír.nám ani nemluvě!!!!!!!!!!!

 Vážený pane Josefe, přechod pro chodce na Mírovém náměstí byl zrušen z podnětu DI Policie ČR z důvodu, že nevyhovoval normám, a to hned v několika parametrech - nevyhovující délka přechodu, nevyhovující rozhledy, nízká intenzita chodců, nevyhovující četnost přechodů na silnici II. třídy - existence dalšího, světelně řízeného přechodu ve vzdálenosti pouhých 65 metrů, umístění neřízeného přechodu v koordinovaném světelně řízeném dopravním tahu. Otázka měření rychlosti spadá do kompetence Policie ČR. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Petr Husa 06.09.2012
 

 Dobrý den. Chtěl bych se zeptat na nutnost mít stavební povolení, pokud v panelovém domě chceme zrušit (nenosnou) příčku mezi halou a dětským pokojem. Děkuji předem za odpověď. Petr Husa

 Vážený pane Huso, odstranění nenosné příčky je stavební úpravou, kterou se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí a její provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost. Taková úprava podle § 103 odst. 1 písm. h) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Za provedení stavební úpravy nevyžadující stavební povolení ani ohlášení je podle § 152 odst. 1 stavebního zákona odpovědný stavebník. Ten je rovněž povinen v dostatečném předstihu informovat o zahájení prací osoby těmito pracemi přímo dotčené. Výslovně se mu ukládá, aby dbal na řádnou přípravu a provádění prací, měl přitom na zřeteli ochranu osob a zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. Proto lze doporučit, abyste si opatřil posudek odborníka (nejlépe statika) o tom, že zamýšlená stavební úprava skutečně nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, a abyste o svém záměru předem informoval sousedy, nebo alespoň předsedu společenství vlastníků jednotek vašeho domu. S pozdravem

(Ing. Josef Jambura - vedoucí odboru výstavby a územního plánování)

Martin Kučera 05.09.2012
 

 Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem kdy bude konečně nějakým stylem dokončena stavba v ulici Otakara Jeremiáše? Kdy tu bude opraven povrch komunikace? Podle materiálů, které zde v této lokalitě byly vhazovány do poštovních schránek už toto mělo být hotové. Ulice zde připomíná spíše tankodrom. Bahno, odlétávající kamení od kol projíždějícíc vozidel, a výmoly. Může někdo odpovědný napsat datum kdy bude vše u konce??? Trvá to již rok a myslím, že si obyvatelé této ulice zaslouží konečně klidné bydlení a čisto!!! Děkuji za odpověď, M. Kučera.

 Vážený pane Kučero, v současné době je již vysoutěžen na základě výběrového řízení zhotovitel stavby, kterým nude firma SaM Čáslav. 12.09. 2012 uplyne zákonná lhůta pro případné odvolání jednotlivých uchazečů výběrového řízení a dle předběžné dohody by 17.09. 2012 měly být zahájeny finální dokončovací práce ve Vámi zmiňované ulici, které budou trvat cca 2 měsíce. Bude zde kompletně vyměněn živičný povrch, dále dojde k vybudování zpomalovacích zvýšených křižovatek a nový chodník bude realizován v úseku ulic Šobrova - V. Kršky. Finální fáze rekonstrukce ulice O. Jeremiáše byla odložena také z důvodu dokončení rekonstrukce plynového řadu společností E-ON. Plně si uvědomujeme, že prodloužení realizace stavby v této lokalitě přineslo místním obyvatelům velké komplikace, za což se všem velice omlouváme. Toto prodloužení bylo způsobeno částečně také problémy při provádění výkopových prací. Doufáme, že nově opravená a zrekonstruovaná ulice bude Vám i ostatním obyvatelům sloužit k plné spokojenosti a ještě jednou děkujeme za trpělivost. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Lenka 05.09.2012
 

 Dobrý den, můžete prosím vysvětlit jak je možné že v ulici Kollárova a Tyršova se rozšiřuje přechod v srpnu - poslední týden a pokračuje se v září. Nejdou zde semafory a není zde ani městská policie. Takže se stalo že dnes zde došlo ke sražení chodce. Nepište že policie zde není z důvodu že na ZŠ Tylova je zahájen provoz až příští týden. Touto křižovatkou chodí i děti na Benešovku. Proč se nezačalo o měsíc dříve? Jak vůbec mohlo dojít ke schválení takového termínu to opravdu nepochopím. Na této křižovatce nemáte jistotu že bezpečně přejdete ani když jde světelná signalizace a vy máte zelenou. Některým řidičům jedoucí Kollárovou ulicí nefungují zřejmě brzdy. A ještě poprosím v ulici Tyršova nesvítí veřejné osvětlení, pokud ano tak světlo jsou ve změti kabelů natlačená k jedné straně. Takže logicky je na druhé straně tma.

 Vážená paní Lenko, Vámi zmiňované rozšíření přechodu pro chodce v úseku křižovatky Kollárova - Tyršova je financováno z grantového programu Jihočeského kraje. Bohužel administrativní úkony spojené s grantovým řízením, dodržení všech zákonných lhůt, výběrová řízení na zhotovitele atd. neumožnily stavbu zahájit v dřívějším termínu a opět z důvodů administrativně stanovené lhůty pro dokončení ani později. Musím podotkonout, že i přes prováděné stavební úpravy, je povinností všech účastníků silničního provozu respektovat dopravní značení a omezení v tomto místě. Cílem této stavební úpravy je právě zvýšení bezpečnosti pro chodce v tomto místě, které je velice frekventované a bylo shledáno jako nebezpečné hlavně pro chodce. Podle informací, které jsem obdržel, je zde od tohoto týdne již provoz řízen světelnou signalizací. Váš podnět, který se týká veřejného osvětlení byl předán Městským službám Písek, které toto mají na starosti. S pzdravem a přáním pěkného dne

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Jan Kalous 05.09.2012
 

 Dobrý den projížděl jsem několikrát spodním úsekem zrekonstruované Erbenovy ulice. Chtěl bych se zeptat, na revoluční inovované řešení v místech zastávky autobusu u pošty v této ulici. Zastávka autobusu byla zvýšena kostkami nad úroveň vozovky a na vozovce sousedícím s touto úpravou vznikla jakási vana, která končí zhruba 8 až 10 cm hupem. Vzhledem k tomu, že při jízdě cca 30 km rychlostí je tento hrbol velmi nepříjemný zajímalo by mne, zda je toto řešení konečné a pokud ano, kdy bude tento vytvořený hrbol označen příslušnou dopravní značkou. děkuji za odpověd s pozdravem Jan Kalous

 Vážený pane Kalousi, rekonstrukce spodní části Erbenovy ulice probíhá na etapy a její úplné dokončení je plánováno až na příští rok po rekonstrukci rozvodů Teplárny v křižovatce s ulicí Šafaříkova. Do té doby se budou řidiči neustále pohybovat v prostoru stavby a budou muset počítat s různými nerovnostmi na vozovce provázejícími vzájemné napojování jednotlivých úseků s různým stupněm dokončenosti. To je i případ okolí autobusové zastávky, která v současné době tvoří přechod mezi již úplně dokončeným úsekem na nábřeží 1.máje u OD Racek a Erbenovou ulicí, kde je prozatím položena pouze podkladní živičná vrstva, po které se v současné době provizorně projíždí. Podle harmonogramu výstavby by k pokládce svrchní (obrusné) živičné vrstvy v úseku od zastávky ke křižovatce s ulicí Šafaříkova mělo dojít v průběhu měsíce října t.r. Pak bude zádlažba zastávky v jedné úrovni s okolním živičným povrchem vozovky. S pozdravem

(Ing. Michal Kovařík - vedoucí odboru dopravy)

Jiří Vaněk 04.09.2012
 

 Dobrý den, se začátkem školního roku se \"znovuobjevil\" starý \"nový\" problém s ranním zastavováním u škol. Největší problém je to asi u Benešovky. Vzhledem k tomu, že stále vzrůstá podíl lidí dojíždějících do práce automobilem, bylo by vhodné tomuto nezvratnému trendu vyjít vstříc a najít způsob, jak bezpečně před školou zastavit. Vzhledem k tomu, že většina tranzitu už Harrantovkou nejezdí, bylo by rozumné oddělit před školou pruh na zastavení a rozdělení pruhů na směry Sedláčkovka/Táborka udělat až na úrovni činžovních domů. Rodiny tam stejně zastavují, ostatní auta je běžně objíždějí, pokud vím, tak nikdo s tím nemá problém, tak proč to neudělat oficiálně?

 Vážený pane Vaňku, problémy se zastavováním rodičů před ZŠ E. Beneše jsou nám dobře známy, proto v současné době probíhá projektová příprava na stavbu normám vyhovujícího parkoviště se 14 parkovacími místy v prostoru před touto školou. S pozdravem

(Ing. Michal Kovařík - vedoucí odboru dopravy)

Jarka Šebelová 04.09.2012
 

 Dobrý den, mám k Vám dotaz týkající se dětských hřišť.Patří mezi ně i hřiště v Píseckých horách U Malířských? Chtěla jsem tam s vnučkami, ale bylo uzamčené. Dík za odpověď.

 Vážená paní Šebelová, Vámi zmiňované hřiště v lokalitě U Malířských není v majetku města Písek. Jedná se o soukromé hřiště, které bylo podpořeno z grantového programu města v rámci podpory cestovního ruchu. Provozovatelé hřiště byli osloveni s tím, že by bylo možné toto hřiště zařadit do propagačního materiálu, který mapuje dětská hřiště v Písku. Na nabídku nereagovali. V minulých dnech byla nově otevřena dvě hřiště v lokalitě sídliště Logry, která jsou v majetku města a jsou volně přístupná veřejnosti. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Květa Hesounová 02.09.2012
 

 Dobrý den,mám zájem o studium Univerzity 3.věku v Písku.Napište mi prosím,zda se v tomto školním roce studium uskuteční a jaké bude mít zaměření.Děkuji.

 Vážená paní Hesounová, podle informací, které se nám podařilo zjistit, nebude Univerzita třetího věku v letošním roce nabírat nové studenty. Vzdělávání bude pokračovat pouze ve třetím ročníku již zahájeného studia. Bližší informace Vám sdělí na tel. 382 211 108, Občanské sdružení Prácheň - Centrum podpory celoživotního vzdělávání. S pozdravem

(Bc. Lenka Škodová - odbor školství a kultury)

Lucie 31.08.2012
 

 Dobrý den, chtěla bych se zeptat, podle jakých zákonů se řídí úředník odboru rozvoje, investic a majetku města? Děkuji za odpověď

 Vážená paní Lucie, odbor rozvoje, investic a majetku města vykonává převážně samosprávu. Tato činnost je upravena zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění. Samozřejmě, že zaměstnanci tohoto odboru musí dodržovat i jiné zákony, které platí pro zaměstnance celého úřadu - zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů č. 499/2004 Sb., zákon o ověřování č. 21/2006 Sb. v platném znění, a mnoho dalších zákonů, týkajících se DPH, rozpočtování, katastrálního úřadu, elektronické pošty, občanských průkazů apod. Činnost zaměstnanců je též upravena vnitřními předpisy úřadu, které musí být dodržovány. S pozdravem

(Ing. Zlatuše Hofmanová - tajemnice MÚ Písek)

Jan Hladký 30.08.2012
 

 Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem, zda uzavření sběrného dvora v Pivovarské ulici je trvalé nebo pouze přechodné. S pozdravem a díky za informaci Jan Hladký

 Vážený pane Hladký, v průběhu měsíce července došlo k uzavření sběrného dvora v ulici Pivovarská a toto uzavření je definitivní. Jedním z několika důvodů bylo také to, že vzhledem ke své poloze byl tento sběrný dvůr neustále cílem poškozování oplocení i samotného zařízení sběrného dvora, vykrádání druhotných surovin a elektrozařízení a v neposlední řadě i vykrádání zázemí pro obsluhu sběrného dvora. Jako náhrada za uzavřený sběrný dvůr v Pivovarské ulici slouží nově zrekonstruovaný moderní sběrný dvůr na Hradišti. Seznam všech sběrných dvorů včetně provozní doby najdete na webových stránkách Městských služeb Písek. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Dušan Novák 28.08.2012
 

 Dobrý den, chtěl bych se zeptat jakou částkou byl folklórní festival ze strany města dotován? Dále bych se chtěl zeptat, proč nejste ve svých prohlášeních konzistentní. Během MS v hokeji, jste argumentoval, že velkoplošná produkce na náměstí nebude, především proto, že sport nezajímá každého a postavením velkoplošné televize by došlo k omezení kapacity Velkého náměstí. Možná Vám zdělím novinu, ale kultura taky nezajímá každého, ale u folklorního festivalu omezení kapacity Velkého náměstí najednou nevadí. Sledoval jsem uveřejněné fotky a klidně se s Vámi vsadím, že návštěvnost sportovního přenosu by byla několikanásobně vyšší než mizerná návštěvnost folklórního festivalu

 Vážený pane Nováku, organizátoři Mezinárodního folklorního festivalu, který se v letošním roce konal již poosmnácté, obdrželi od města Písek příspěvek z grantového systému města na podporu kultury ve výši 380 tis Kč. Konkrétně se jedná o Zlatý fond - opatření číslo tři, kde uspěli se svojí žádostí. Mezinárodní folklorní festival patří po celých osmnáct let k významným kulturním akcím na území města Písku společně s Cipískovištěm a Městskými slavnostmi. Tohoto festivalu se účastní soubory z celého světa např. Mexika, Číny, Francie, Itálie, Slovenska a pro město Písek je tento festival neocenitelnou propagací a reklamou v oblasti cestovního ruchu. Každoročně se v Písku představí několik stovek účinkujících, kteří svými vystoupeními přilákají velké množství diváků. Nyní k druhé části vašeho dotazu. Město Písek bylo osloveno několika agenturami, které se zabývají pořádáním velkoplošných projekcí na volném prostranství, ale požadavky těchto agentur byly finančně poměrně vysoké a město bylo osloveno vždy na poslední chvíli. Chápu,že fanoušci se rádi setkávají při společném fandění na veřejných prostranstvích a vychutnávají si tak lépe atmosféru sportovního utkání. Sám jsem to také zažil a musím se přiznat, že se mi to velmi líbilo. Při jednáních s agenturami, které pořádají tyto velkoplošné projekce, jsme agenturám nabízeli i možnost, že by případnou projekci zorganizovaly vlastními silami, ale vždy bez výsledku. Navíc se písecké Velké náměstí nejeví díky svému dopravnímu zatížení jako nejvhodnější lokalita pro takové projekce. Město Písek uvažovalo i o jiných lokalitách např. Palackého sady, ale vše se opět odvíjí od finančních nákladů spojených s touto záležitostí.Při hospodaření s veřejnými prostředky je totiž každá koruna městského rozpočtu poměrně pevně svázaná na jednotlivých kapitolách rozpočtu a je těžké najít tzv. volný zdroj financování v rámci rozpočtu města. Pokud mám dobré informace z jiných měst,např. z Českých Budějovic, zde jsou tyto akce placeny z přispěvků sponzorů a vše zajišťuje pořádající agentura. Mějte pěkný den

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Kroutil 26.08.2012
 

 Dobrý den, budu ve svém rodinném domě v ulici Stroupežnického budovat garážová vrata pro vjezd do sklepních prostor našeho domu(v okolí to sousedi mají),ale v souvislosti s tím potřebuji dořešit snížení komunikace(chodníku). Chtěl bych se tedy zeptat jak probíhá tato žádost a jestli je město(městké služby) schopno zajistit tyto upravy nebo jsem nucen to zajistit vlastníni silami na vlastní náklady? Předem děkuji za odpověď S pozdravem Kroutil

 Vážený pane Kroutile, v případě snížení komunikace při budování garážových vrat musíte požádat o povolení napojení nemovitosti na místní komunikaci. Toto povolení vydává odbor dopravy MÚ Písek konkrétně pí Žižková. V této žádosti je i stanovisko Policie ČR a správce komunikací, kterým jsou Městské služby Písek s.r.o. Teprve po vydání tohoto povolení lze provést případnou úpravu chodníku. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Soukup 25.08.2012
 

 Dobrý den, měl bych dotaz ohledně platbu za popelnici. Mám trvalé vydliště u Václava, kde ovšem nebydlím, bydlí zde jen moji rodiče a sestra (rodinný barák) . Já bydlím v ulici Za Pazdernou (rodinný barák) Kde tedy budu platit za popelnici??? Prosím odpovězte zde, jelikož pokud vím, zajímá to spoustu lidí. Děkuji za odpověď.

 Vážený pane Soukupe, v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, platí poplatek za provoz shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt a fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Budete tedy platit místní poplatek v místě svého trvalého bydliště tj. u Václava. Pokud máte vlastní dům Za Pazdernou (ve kterém bydlíte) a pokud není v tomto domě k trvalému pobytu hlášena žádná osoba, budete místní poplatek platit také v domě Za Pazdernou a to ve výši poplatku za jednu osobu. S přáním hezkého dne

(Eva Majerová - odbor finanční)

Milan Plávek 22.08.2012
 

 Dobrý den, mám dotaz, jak je možné dosáhnout změnu směru jednosměrky? Před nějakou dobou nám v Lipové Aleji udělali jednosměrku, ale věru nevím, jaký expert se tehdy špatně vyspal, ale udělal ji prostě opačnou. Patrně na místě nikdy nebyl. Ulice = za paneláky směrem k Pakšovce je to úzká, a místní byli vždy zvyklí (aby si ušetřili vyhýbání se) jezdit jedním směrem - logicky podle všech pravidel směrem od Filmové školy k výměníku. Takže se parkovalo NORMÁLNĚ vpravo a při objíždění Aleje byl člověk na vnitřní straně, tudíž nebylo třeba 3 křižovatky přejíždět přes protisměr. \"Expert\" to vymyslel tak, že se jezdí opačně, na normální straně je zákaz parkování a parkuje se vlevo. Na každé křižovatce se odbočuje vlevo, bereme-li to tak, že člověk jezdí vždy tou samou ulicí tam i zpět, takže doprava se tím samozřejmě zdržuje. Tuto situaci samozřejmě většina lidí nechápe, jak můžeme tento dopravní paskvil změnit? Díky. Milan Plávek

 Vážený pane Plávku, ke zjednosměrnění části ulice Lipová alej od bývalého výměníku k filmové škole došlo v minulosti na žádost skupiny místních obyvatel, s nimiž byl při místním šetření konzultován jak směr provozu tak i způsob parkování. Pokud se týká Vašeho poukazu na údajné zdržování dopravy při levém odbočování, pak tím v podstatě potvrzujete správnost, funkčnost a účinnost navrženého opatření, neboť právě zpomalení provozu v celé lokalitě bylo jedním z hlavních požadavků skupiny obyvatel, z jejichž podnětu byla uvedená změna dopravního režimu realizována. Pokud se týká parkování, parkuje se podél chodníku, který je v tomto úseku pouze po jedné straně ulice, aby nebylo nutné z místa spolujezdce vystupovat z vozidla do trávy. Problém tedy nespatřujeme v dopravním řešení jako takovém, nýbrž v tom, co od něj kdo očekává. S pozdravem

(Ing. Michal Kovařík - vedoucí odboru dopravy)

Honza 19.08.2012
 

 Dobrý den,chtěl bych se zeptat co hodlá město udělat s podchodem na jihu?Chodím tam každý den ale za pár dní tam ani neprojdu přes zarůstající tráva a rozházené noviny,a padající omítku!Děkuji za Vaši odpověd

 Vážený pane Honzo,na základě vašeho podnětu, za který Vám děkuji byl průchod v minulých dnech uklizen. Dojde i k odstranění prorůstající trávy. Oprava omítek by se měla řešit přes odbor školství města Písku. Musím se za stav, který zde nastal, omluvit. Péče o tento prostor byla svěřena zaměstnancům z Úřadu práce, včetně kontroly. Děkuji za Váši připomínku. Pokud budete mít nějakou připomínku k pořádku ve městě, můžete kontaktovat přímo mě. S pozdravem

(Josef Hrádek - jednatel Městské služby Písek )

Karel Kvasnička 17.08.2012
 

 Dobrý den, v souvislosti s budováním samostatných kompaktních stanic a rekonstrukce chodníků v lokalitě Otavská ulice (1790-1796) by mě zajímalo, zda by bylo možné provést místní úpravu nejvyšší povolené rychlosti (z 50km/h na 30km/h), nebo obytnou zónu? Děkuji Kvasnička.

 Vážený pane Kvasničko, k Vašemu dotazu na možné omezení rychlosti v lokalitě Otavské ulice v souvislosti s prováděnými stavbami v okolí sdělujeme: V rámci dopravně - inženýrských opatření pro zatím povolené stavby v dané lokalitě ( rekonstrukce Erbenovy ulice apod. ) nebylo doposud ze strany projektantů, zhotovitelů ani dopravního inspektorátu Policie ČR navrženo omezení povolené rychlosti v Otavské ulici. Váš podnět bude předán prostřednictvím Městských služeb Písek k posouzení na příštím kontrolním dnu stavby a bude-li shledán jako opodstatněný, stanovíme přechodnou úpravu provozu podle § 77 odst. 1 zákona 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění. Nicméně i bez navržené úpravy dopravního značení pro všechny řidiče platí základní pravidla silničního provozu tj. přizpůsobit své chování stavebnímu a dopravně technickému stavu vozovky a situaci v provozu na komunikacích - viz § 4 písm. (a) téhož zákona. Děkujeme Vám za projevený zájem spojený s otázkami bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. S pozdravem

(Ing. Václav Stejskal - odbor dopravy)

Karel Musil 16.08.2012
 

 Dobrý den, chci se zeptat na možnost opravy chodníku na sídlišti Jih vedoucího podél č.p. 1947 od původní výměníkové stanice k domu s č.p. 2024 a 2025. V chodníku jsou popraskané a uvolněné dlaždice, a je problém po něm bezpečně jít pro zdravé mladé lidi, natož pak pro lidi staré, nemocné, s omezenou pohyblivostí (chodící o holích). Bylo by možné tento chodník v kritických místech aspoň provizorně opravit ? Vím že se chystá celoplošná revitalizace celého sídliště Jih, ale to než bude ..... Pomalu se blíží podzim a zima, takže na opravu je ještě relativně dost času. Věřte, že mnoha lidem by to aspoň trochu pomohlo. Děkuji. Karel Musil

 Vážený pane Musile, v příštím roce začne regenerace sídliště Jih, která se bude týkat centrální části sídliště od Družby po mateřskou školu. Bohužel vámi zmiňované chodníky v tomto projektu nejsou zahrnuty. Správu chodníků mají na starosti Městské služby Písek a na základě vašeho podnětu odbor RIMM vstoupí do jednání s městskými službami a pokusí se situaci vyřešit. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Zika 16.08.2012
 

 Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kdy už se konečně začne řešit divadlo Fráni Šrámka? Dalo se do něj tolik peněz a je to mrtvý dům. Na webových stránkách neni uvedeno ani jedno divadelní představení, copak tam opravdu nic nebude? Pokud mám správné informace, patří divadlo pod pana Ing. Radka Havla.Pokud na to nestačí, přikláněl bych se ,aby provozoval divadlo někdo jiný, protože co se tam děje spíše neděje je do nebe volající! Mejl nepoužívám, uvádím tedy můj titul. JZ

 Vážený pane Ziko, jak jistě víte, v letních měsících má většina divadel tzv. divadelní prázdniny a ta, která nemají klasické divadelní prázdniny přesunují svá představení do plenéru a na přírodní scény. Od září se již opět můžete těšit na divadelní představení v kamenných divadlech a samozřejmě i v divadle F. Šrámka v Písku. Centrum kultury pro diváky připravilo dvě řady předplatného s velmi zajímavými tituly a já věřím, že představení se divákům budou líbit a budou hojně navštěvovaná. Bližší informace o připravovaných titulech najdete na webu centra kultury nebo ve zpravodaji města Písku. S pozdravem S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

kroutil miroslav 16.08.2012
 

 Pane tiskový mluvčí, můžete tedy laskavě sdělit, proč tedy město Písek do dnešního dne nevyužilo možnosti vyhlásit výběrové řízení nebo jinou formu jak hledat dodavatele elektrické energie, který by dodával elektrickou energii městu za výhodnějších podmínek, když tuto možnost občané ČR již několik let úspěšně využívají a kdo za tuto skutečnost je zodpovědný. Odpovídejte laskavě na to, na co jsou kladeny konkrétní otázky, jinak Vaše \"odpovědi\" vyvolávají podezření, když se snažíte na konkrétní dotazy neodpovídat a zamlžujete dotčenou problematiku. děkuji

 Vážený pane Kroutile, můžu Vás ujistit, že smlouvy na dodavatele elektrické energie, které město uzavíralo vždy na jeden rok se společností E ON, nebyly pro město v žádném případě nevýhodné. Hlavním cílem vedení města je šetřit veřejné prostředky a je zřejmé, že se to v mnoha případech daří. Podařilo se snížit náklady na mobilního operátora v řádech milionů korun, podařilo se snížit částku za úklid prostor městského úřadu, nákup služebního vozidla byl proveden formou e aukce, která také vedla ke snížení kupní ceny, město bude realizovat projekt EPC, který povede k úsporám za energie ve školských zařízeních a velmi dobře se daří v rámci otevřených a transparentních výběrových řízeních snižovat cenu stavebních prací za jednotlivé zakázky, které město vypisuje. Pro názornost mohu uvést např. úsporu více jak 3 mil Kč v rámci výběrového řízení na akci revitalizace Fügnerova náměstí a takto bych mohl pokračovat. Jedním z dalších kroků je také nákup elektrické energie na komoditní burze. Závěrem bych Vás chtěl ubezpečit, že nezamlžuji ani nezamlčuji žádné skutečnosti a občanům se snažím na jejich dotazy odpovídat korektně na základě všech dostupných informací. Otevřený a přátelský úřad vůči občanům města je také jedním z cílů vedení města. S pozdravem a přáním pěkného dne

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Petr 14.08.2012
 

 Dobrý den,obracíme se na Vás s dotazem jako obyvatelé rodinných domků v ulici Hradišťská ohledně protipovodňových opatření na Mehelnickém potoku.Uplynulo již 10 let od ničivých povodní v roce 2002,ale protipovodňové opatření,které nám bylo přislíbeno,se neprovedlo.Naopak od roku 2002 byly vybudovány obchodní centra Kaufland,Tesco,OBI atd. a dešťové vody zpevněných asfaltových ploch jsou svedeny přes Šarlatský rybník do Mehelnického potoka.Vybudovala se sídliště Amerika II opět dešťové vody z pevněných ploch jsou svedeny přes Šarlák do Mehelnického potoka.Město v minulém roce převedla odtok z rybníků Na Americe(tj.celé povodí rybníků)opět do Mehelnického potoka.Stačí vydatnější déšť a všichni napětím sledujeme stav potoka.Víme,že je zpracována projektová dokumentace,ale realizace je v nedohlednu.Místo zlepšení našeho životního prostředí nastalo zhoršení,častěji jsou záplavy.Rádi bychom věděli,kdy dojde k řešení protipovodňových opatření na Mehelnickém potoku v Hradišťské ulici.Děkujeme.Za obyvatele RD v ulici Hradišťská Petr Štědronský

 Vážený pane Petře, chápeme Vaší stížnost na to, že Zemědělská vodohospodářská správa z důvodu nepřidělení finančních prostředků nerealizovala stavbu zkapacitnění části koryta Mehelnického potoka od ústí do řeky Otavy k Hradišťské ulici. Stavba, byla povolena zdejším odborem v roce 2007 a rozhodně by velmi zlepšila provedení zvýšených průtoků do kapacity nově navrženého koryta na 10 m3/s (údaj z projektu ZVHS). Proto i vodoprávní úřad by uvítal, pokud by akce byla realizována. Bohužel na přidělování finančních prostředků nemá zdejší odbor žádný vliv. To, že byly v povodí Mehelnického potoka postaveny nové stavby odvodněné do vodního toku samozřejmě též registrujeme. Tyto stavby byly naprojektovány oprávněnými osobami a byly povoleny v řádných řízeních. Z takto zastavených území v povodí potoka, rozhodně dojde k urychlení a zvýšení odtoku dešťových vod, ovšem na průtoky velkých N-letých vod ve vodním toku nemají v současném rozsahu zásadní vliv. Některé z nových staveb v povodí mají zřízeny dešťové retenční nádrže, které dešťové vody částečně zdrží a tím mají pozitivní vliv na odtok povrchých vod níže po toku. Přesto souhlasíme s Vašim názorem, že odvodnění nových zpevněných ploch a staveb v povodí Mehelnického potoka při přívalových deštích urychlí odtok v povodí a má vliv na hladinu v korytě v dolním úseku toku. Závěrem lze konstatovat, že do doby než bude povolená stavba úpravy Mehelnického potoka v úseku vyústění do řeky Otavy realizována, může při přívalových deštích v povodí docházet častěji k vybřežování vod z koryta, které v současné úpravě provede cca 4 m3/s vody (údaj z projektu ZVHS). Dle hydrologických dat Českého hydrometeorologického ústavu 50 – ti letá voda v tomto profilu je 19 m3/s. Z uvedeného je proto zřejmé, že současné koryto není schopné velké vody převést a jediným řešením je zkapacitnění koryta. Povolená úprava ZVHS by zajistila provedení Q10 – leté vody (cca 10m3/s), což by mělo významně zlepšit současný stav a dle našeho názoru by byly neškodně převedeny současné, opakující se zvýšené průtoky způsobené přívalovými dešti v povodí. Předmětný úsek vodního toku a přilehlé území je současně též pod vlivem resp. ve stanoveném záplavovém území řeky Otavy. S pozdravem

(Ing. Miloslav Šatra - vedoucí odboru životního prostředí)

kroutil miroslav 13.08.2012
 

 Dobrý den, shlédl jsem pořad České televize o kontaminaci pozemku p. Zunta, občana města Písek. Jsem otřesen arogancí vrcholných představitelů města, mimochodem absolventů právnické fakulty, kteří zřejmě neví co je slušnost a etika, když město Písek, které evidentně ve věci pochybilo se neumí k celé záležitosti postavit čelem. Opět se potvrzuje, že město Písek je možná nejlepším místem pro podnikatele, ale rozhodně není nejlepším místem k žití pro občana. Musím konstatovat, že se stydím, jakým způsobem vrcholní představitelé města se chovají k občanům a poškozují image města. Dále mám následující dotaz. Již několik let existuje možnost výběru dodavatele elektrické energie nejen pro občany, ale i pro státní organizace. Můžete mi laskavě sdělit, proč město Písek až v příštím roce provede výběr dodavatele elektrické energie pro město a kdo za to toto zpoždění odpovídá a co bylo důvodem tohoto zpoždění ? Kdy provede město výběr dodavatele plynu ? Jak je možné, že v \"píseckých listech\" ředitelka školního zařízení si stěžuje na velmi vysoké náklady na dodávky elektrické energie pro jejich instituci a město několik let nic v této oblasti nekoná ? Kdo za to nese odpovědnost, že město za toto období zaplatilo neúměrně vysoké náklady za elektřinu a ostatní energie na úkor našich dětí, kterým by mohli ušetřené prostředky zpříjemnit pobyt ve školkách a školách v městě ? Považuji za nutné zdůraznit, že toto se odehrává v době, kdy si město stále stěžuje na nedostatek finančních prostředků na úklid, opravu chodníků, nedostatek prostředků pro městskou policii atd. Někde asi bude chyba v řízení města. Vedení města (absolventi právnických fakult a případně i jiných vysokých škol) asi neví, že jsou ve svých dobře placených funkcích hlavně pro občany. Doporučují zástupcům města při výkonu svých funkcích více používat zravý selský rozum a podívat se na význam slov ETIKA, SLUŠNOST A KOREKTNOST. Možná by bylo i dobré při návštěvách partnerských měst se porozhlédnout v každém z těchto měst jak je zajištěn pořádek a správa věcí veřejných a zeptat se v těchto městech jestli při své práci jednají s občany podobným způsobem jak je zvykem v městě Písek.

 Vážený pane Kroutile, není pravdou, že by město Písek nečinilo v záležitosti pozemku pana Zunta žádné kroky. Pan Zunt oslovil stávající vedení města se svým problémem a požádal město o pomoc. Bylo iniciováno několik jednání mezi městem Písek a firmou Lesostavby Třeboň, která mimo jiné tento pozemek panu Zuntovi prodala, ale postoj Lesostaveb Třeboň nikdy nevedl k žádnému konkrétnímu vyřešení této záležitosti. Město Písek chápe pocity pana Zunta a cítí zde minimálně morální povinnost se v celé věci angažovat. Další jednání mezi městem Písek a Lesostavbami Třeboň se uskuteční v září, kde budou předloženy variantní návrhy, které by měly přispět k vyřešení tohoto problému, který mimochodem vznikl v roce 2005. A nyní k nákupu elektrické energie. Není pravdou, že město Písek bude vypisovat výběrové řízení na dodavatele elektrické energie až v příštím roce. Již na podzim 2012 se město zůčastní spolu s dalšími jihočeskými městy centralizovaného nákupu dodávky elektrické energie pro rok 2013 na komoditní burze. Hlavním cílem tohoto centralizovaného nákupu spolu s ostaními městy je zvětšení objemu poptávky, což ve finále vede ke zvýšení atraktivity pro dodavatele s dopadem na pokles ceny za MWh. V případě, že se tento způsob nákupu elektrické energie osvědčí a podaří se významně snížit cenu za dodávku elektrické energie, v což samozřejmě doufáme, bude podobným způsobem realizován i nákup plynu. V současné době nákup elektrické energie prostřednictvím komoditní burzy využívá např. Zlínský a Moravskoslezský kraj a zhruba 53 měst a obcí v celé ČR. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

milan Hudec 12.08.2012
 

 Dobrý den, děkuji Vám za Vaší odpověď, ale jeví se mi docela alibistická, neboť mě se také nikdo neptá zda mám dostatek finančních prostředků a známých na údržbu louky, na její posečení a klid ( nemohlo by, nebo nemělo by město Písek s povodím zahájit správní řízení pro neplnění povinností)!! A k odpovědi na druhou část dotazu jste se pro jistotu ani nedostal.Děkuji.¨ Hudec Milan

 Vážený pane Hudče, Povodí Vltavy stejně jsko ostatní vlastníci pozemků, mají zákonnou povinnost udržovat svůj pozemek ve stavu, který je v souladu se zákonem. V případě, že tak vlastník nečiní, může s ním být zahájeno na základě podnětu či místního šetření správní řízení. V zákoně není přesně specifikováno kolikrát ročně by mělo být provedeno sečení trávy. V současné době tedy město Písek podniká všechny kroky, které mu tento zákon umožňuje. K Vašemu dalšímu podnětu si dovolím podotknout, že v případě narušování veřejného pořádku má každý občan právo obrátit se na městskou policii a toto konání oznámit a jsme rádi, že občané města tak činí. Velkým pomocníkem při práci městské policie je také městský kamerový systém, na jehož základě se v poslední době podařilo např. dopadnout nezletilého pachatele, který ničil pískové sochy na náplavce řeky Otavy. Došlo také např. k záchytu několika občanů, kteří ve městě "budovali" u kontejneřišť černé skládky. Závěrem bych vám chtěl poděkovat, že se zajímáte o to, co se děje ve vašem nejbližším okolí a nejste k těmto věcem lhostejný. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

yveta 09.08.2012
 

 Dobrý den paní Škodová, reaguji na Vaši odpověď na školní hřiště ZŠ Tylova. Máte neúplné informace. Pokud nebudu chtít , aby dítě navštěvovalo školní klub nebo družinu tak nemá právo vstoupit do prostoru hřišť.Je vykázáno z prostoru a dokonce bylo vykázáno z prostoru areálu školy - do parku. Myslím si , že škola si bere děti jako rukojmí, aby získala určité finance od rodičů.Otázka zní : kde se mají zdržovat děti, které nechtějí navštěvovat školní klub nebo družinu? Do tříd nejsou vpuštěny, na hřiště nemůžou. Proč se staví megalomanské projekty, které nejsou pro děti? Nebo vše musí být zpoplatněno?Neodpověděla jste mi na otázku heren , barů které se nacházejí v blízkosti školy, ohrožují mravný vývoj dětí, postoj k hazardu.Kam plynou výnosy ?Proč město nevybuduje něco pro děti? Jiná škola nesmyslné poplatky nemá. Pokud prší můžou se děti schovat do tříd. Na ZŠ Tylova ne, pokud nezaplatili rodiče poplatek.Co na to školský úřad města Písek? Děkuji za Vaši odpověď.

 Vážená paní Yveto, pokud žák nenavštěvuje školní klub nebo družinu, je stále povinen řídit se školním řádem, se kterým jsou všichni žáci a rodiče seznamováni. Níže uvádím výňatek ze školního řádu ZŠ J. K. Tyla, který souvisí s Vaší situací: Polední přestávka slouží k odpočinku před odpoledním vyučováním. V budově školy není v době polední přestávky a v době mimo vyučování a činnosti zájmových kroužků dovolen pobyt bez dozoru. Pokud rodiče projeví zájem o to, aby jejich děti pobývaly o polední přestávce ve škole, učiní tak písemně počátkem školního roku. Tito žáci mohou polední přestávku trávit ve školní družině nebo klubu, kde bude zajištěn dozor. Ostatní žáci v této době opustí školu a nastoupí až na odpolední vyučování. Pokud se žáci zdržují v areálu školy v době polední přestávky, před a po vyučování, činí tak na vlastní nebezpečí. V této době přebírají odpovědnost za žáky rodiče. Školní řád vydává ředitel základní školy (dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání), jeho tvorba a dodržování je plně v jeho kompetenci. Odbor školství a kultury tedy do této činnosti nemůže a nesmí vstupovat. K další části Vašeho dotazu Vám mohu sdělit to, že výnosy z výherních hracích přístrojů, plynou zčásti jejich provozovateli a zčásti do městského rozpočtu. V letošním roce se z těchto peněz podařilo vybavit několik mateřských školek novými herními prvky. Příspěvek obdržely i některé sportovní a kulturní organizace a organizace zabývající se volnočasovými aktivitami pro děti a mládež. Přeji pěkný den.

(Bc. Lenka Škodová - odbor školství a kultury)

milan Hudec 03.08.2012
 

 Dobrý den, zajímalo by mě, kdo se má starat o upravenost břehů podél řeky(domnívám se, že povodí) např. v úseku Nový most - Sulan. Myslím si, že pohled na nepořádek a dvoumetrovou floru nepřiláká do našeho města další turisty, jako ani našemi potřebnými obležené některé zastávky MHD, které jsou navíc pod dohledem kamer. Domníváte se, že je toto neřešitelný problém, který se nedá odstranit, nebo si jen nikdo z radních, kteří rádi propagují například naší cyklostezku, nevšiml stavu věci? Děkuji.Hudec

 Vážený pane Hudče, pravý břeh řeky Otavy v úseku Nový most - Sulan má ve své správě město Písek. Zde dochází k pravidelné údržbě včetně sečení trávy. Pokud se nemýlím, vy máte na mysli levý břeh řeky Otavy, kde je v současné době cyklostezka od Majerova mlýna k Jiráskovu mostu. Tento úsek má na starosti Povodí Vltavy. Podle informací nedisponuje Povodí Vltavy dostatečným počtem zaměstnanců ani finančními prostředky na pravidelnou údržbu břehů kolem řeky. Musím s vámi souhlasit, že stav na tomto levém břehu je poměrně neutěšený a proto město Písek vstoupilo do jednání s Povodím Vltavy a hledá společné řešení této situace. I město Písek má ve svém rozpočtu omezené finanční prostředky na údržbu veřejné zeleně. Jenom v letošním roce je v rozpočtu města na údržbu veškeré zeleně vyčleněna částka 11 mil Kč a jistě uznáte, že to není částka rozhodně malá. Četnost sečení v jednotlivých částech města najdete také na webu pod odkazem https://mawis.hrdlicka.cz/MawisPlus/MainFrameset.aspx. S pozdravem S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Mirka 02.08.2012
 

 Dobrý den, mám pár dotazů ohledně rozhodnutí MÚ Písek, že bude kontrolovat obsah nádob na komunální odpad. Přijde mi poněkud diskriminující, že se kontrola bude týkat pouze nádob o objemu 110 l (tedy jsem se nedočetla, že budete kontrolovat i kontejnery 1100 l). Proč by měla jen část občanů města Písku, ti kteří vlastní popelnice, platit dodatečný odvoz (ale samozřejmě, že pokud netřídí, tak ať platí)? Budete kontrolovat i obsah pytlů? Já si myslím, že spíše netřídí obyvatelé sídlišť, kde jsou kontejnery 1100 l, ale nevím, jak dopadl Váš průzkum. Jak by pak probíhal dodatečný odvoz ze sídlišť, kdo by to platil? Jakým způsobem bude prováděna kontrola? Pracovníci nadzvednou víko a podívají se, co je navrchu, nebo vysypou celý obsah nádoby? Mým rodičům se již několikrát stalo, že když ráno před svozem odpadu odemkli popelnici, tak jim tam někdo hodil své odpadky. Toho by se přeci dalo zneužívat, ne? A nelze stát u vlastní popelnice, hlídat ji, než přijedou pracovníci MSP... Budete při kontrolách pořizovat fotodokumentaci? Děkuji za Vaší reakci.

 Vážená paní Mirko, kontroly popelových nádob 110 l budou prováděny namátkově a cílem města není v žádném případě diskriminace občanů. Jde spíše o upozornění, že ve městě je dostatečný počet kontejnerů na separovaný odpad (sklo, plasty, papír a od podzimu to budou také nádoby na bioodpad). Zde platí přímá úměra - čím více budou občané odpad třídit, tím větší bude prostor pro případné snížení kapitační platby za svoz a likvidaci odpadu. Jedním z důvodů je při řádném třídění také ušetření místa na stávající skládce na Vydlabech. Kontrola bude prováděna namátkově a obsah nebude z popelnic vysypáván. Bude se jednat zejména o popelnice, u kterých je na první pohled zřejmé, že se v nich nachází odpad, který do nich nepatří.Jednoduše řečeno, popelnice bude přetékat nevytříděným odpadem jako jsou plasty, sklo či papír. Podle průzkumu obsahu popelnic, který město naposledy provedlo v květnu se ukázalo, že cca. 50% těchto nádob obsahuje odpad, který je možné dále řádně vytřídit. Obsah pytlů nebude kontrolován. V případě, že v konkrétních případech nebude reagováno na upozornění, že popelnice obsahovala odpad, který do ní nepatří, bude následovat podrobná fotodokumentace, která bude sloužit jako podklad pro další postup v této věci. Samozřejmě si uvědomujeme i tu možnost, kterou ve svém e mailu zmiňujete a to je zneužití nádob způsobem, který uvádíte. Účelem těchto kontrol má být především osvěta ve třídění odpadu a ne represe vůči občanům města. S pozdravem a přáním pěkného víkendu

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Svobodová 01.08.2012
 

 Dobrý den, prosím o podání vysvětlení k odvozu a třídění odpadků v domácnosti v souvislosti s novou vyhláškou. Bydlíme v rodiném domku, kde jsou trvale hlášni tři osoby, máme 14 denní odvoz a popelnici naplněnou z jedné čtvrtiny. Odpad třídíme a sami odvážíme do sběrného dvora. Podle nové městské vyhlášky bychom měli platit 3 x tolik což je zhruba 3 000,- Kč. Otázka zní koho budeme sponzorovat, když na sídlištích se odpad netřídí a popelnice přetékají vším možným. Děkuji Svobodová

 Vážená paní Svobodová, předem mé odpovědi na Vaše dotazy si dovolím některé věci, které se týkají vámi zmiňované platby za svoz a likvidaci odpadu, uvést na pravou míru. V současné době platíte při 14 denní frekvenci svozu odpadu částku 995 Kč. Po zavedení kapitační platby od 01.01.2013 při počtu tří trvale přihlášených osob se Vaše platba změní na 3 x 590 Kč. Ve výsledku je to tedy 1 770 Kč a ne Vámi zmiňované 3 tis Kč. Výše kapitační platby 590 Kč za osobu trvale hlášenou ve městě Písek vychází z prokazatelných nákladů na likvidaci a svoz odpadu, provozování sběrných dvorů a nově také na likvidaci biodpadu a nákladů na kompostárnu, kterou dle zákona je povinno město zřídit. Novelu zákona o odpadech, kterou nedávno schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, umožňuje obcím stanovit kapitační platbu až ve výši 1 000 Kč. Z toho je dobře vidět, že město Písek se pohybuje v nižší cenové hladině. Podle našich průzkumů, které jsem dělali v rámci kontroly obsahu nádob na směsný komunální odpad a jednalo se jak o klasické popelové nádoby tak kontejnery na sídlištích, nelze jednoznačně konstatovat, že na sídlištích by se třídilo méně.I zde jsou občané, kteří třídí velmi dobře. Při kontrole vzorku klasických popelových nádob bylo prokázáno, že 50% těchto popelnic obsahovalo odpad, který do nich nepatří a bylo možné ho dále vytřídit. Závěrem bych Vám velmi rád poděkoval za Váš přístup k třídění odpadu, protože pokud by takovým způsobem jako vaše rodina k třídění přistupovali všichni občané Písku, snižovaly by se náklady na likvidaci a svoz komunálního odpadu, což by v důsledku znamenalo také snižování kapitační platby. S pozdravem a přáním pěkného dne

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

František 01.08.2012
 

 Dobrý den, mám dotaz: Kdy se bude pokládat nový povrch v ulici Zeyerova-od \"pletařů\" po ulici Čapkova?? Předem děkuji za odpověď. S pozdravem František Martiňák.

 Vážený pane Martiňáku, v rozpočtu města Písek byla na stavební akci "Povrchová oprava místní komunikace Zeyerova" vyčleněna částka 3 mil Kč. Vzhledem k tomu, že vysoutěžená cena zakázky je vyšší, bude toto řešeno rozpočtovou změnou, kterou bude projednávat zastupitelstvo města na svém záříjovém zasedání. V případě schválení této rozpočtové změny, bude poté přistoupeno k realizaci celé akce. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

michal 31.07.2012
 

 Dobrý den osobně to ,že město chce donutit někoho kdo platí za odvoz a zběr komunálního odpadu již jednou ,že za nevytříděný odpad bude platit ,pokládám za protiprávní jednání ,protože žádné jiné město podobnou věc nezavedlo ,také do dneška není zkoloudována cyklostezka ,kam se poděly ty miliony ,hodlám se spojit s právní spol. a začít řešit to jak to tady funguje ,můžete se podívat do ostatních měst jak to má vypadat .

 Vážený pane Michale, město Písek postupuje v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zde je důležitý §17 odstavec 2, kde se říká: "Obec může ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhlášku obce systém shromažďování, sběru, přepravy, TŘÍDĚNÍ, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému nakládání se stavebním odpadem". A dále odstavec 4 téhož zákona: "Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a ode dne, kdy tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, komunální odpad odděleně shromažďovat, TŘÍDIT a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí, pokud odpad samy nevyužívají v souladu s tímto zákonem a zvláštními právními předpisy". Město Písek má toto ošetřeno Obecně závaznou vyhlášku č.6/2006, která je zveřejněna na webových stránkách města http://www.mesto-pisek.cz/soubory/dokument11314.pdf. K další části vašeho dotazu, na který jsem vám již odpovídal 25.05. 2012, uvádím následující. Město Písek na přelomu let 2005 - 2006 rozhodlo o postupné obnově tradiční Sedláčkovy stezky, která se stala součástí Otavské cyklostezky. Byla zpracována projektová dokumentace stezky v úseku Písek Sulan - směrem k plynové lávce (další etapy regenerace následovaly v letech 2007 - 2010) a podaná žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury ČR. Městu Písek byla schválena dotace ve výši 2,054 tis Kč, s vlastním financováním akce ve výši 1,371 tis Kč. Akce proběhla dle harmonogramu uzavřené smlouvy s firmou Stareko CZ Písek s.r.o. a odsouhlasených změn tehdejšího ředitele SFDI Ing. P. Švagra. Na základě předložených dokladů "Závěrečného vyhodnocení akce" bylo uzavřeno konečné zúčtování finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI, schválen průběh realizace i financování celé akce. Výše uvedená akce byla neinvestičního charakteru v rámci Pravidel SFDI na údržbu cyklistických stezek a proto akce nebyla kolaudována. U všech dotčených pozemků zaměřených po realizaci stavby bylo dokladováno vlastnické, případně jiné právo k těmto pozemkům. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Yveta 31.07.2012
 

 Dobrý den, dítě navštěvuje ZŠ Tylova Písek. V prostorách školy byla vybudována nová hřiště pro volnou aktivitu žáků o přestávkách.Škola žádá po rodičích měsíční příspěvek 100 Kč za užívání hřišť v době přestávek.Pokud rodiče nezaplatí, tak dítě je vykázáno z hřiště.Je to ponižující,protože žádný jiný prostor ve škole není. Areál byl vybudován za finanční podpory EU a města Písek. V blízkosti školy jsou herny, bary a jiné kulturné objekty, z kterých městu jdou nemalé peníze na sportovní aktivity pro určté sportovní skupiny.Otázka zní : není to protizákonné vybírat od rodičů peníze, aby si děti mohli zahrát o přestávce ? Co na to město a odbor školství? Nejsem jediný rodič,který je rozhořčen Děkuji za odpověď.

 Vážená paní Yveto, dovolte mi krátce reagovat na Váš dotaz. Základní škola J. K. Tyla od svých žáků nevybírá měsíční příspěvek za užívání hřišť, nýbrž úplatu za zájmové vzdělávání ve školských zařízeních (v tomto případě tedy za školní klub a družinu), což je v souladu s platnou legislativou. Právě v rámci školního klubu a družiny děti navštěvují o přestávkách a polední pauze školní hřiště, která jsou pro účely školy vyhrazena od 7:00 do 15:30 hodin. S dětmi musí být v této době na hřištích přítomen i dozor, který na ně dohlíží. Žáci ZŠ J. K. Tyla mají dle provozního řádu sportovišť samozřejmě možnost navštěvovat hřiště i po době vyhrazené pro účely školy - zdarma - ovšem již bez dozoru. S pozdravem

(Bc. Lenka Škodová - odbor školství a kultury)

Nymburská 29.07.2012
 

 Dobrý den, doufám, že při plánované rekonstrukci Fúgnerova nám. bude pamatováno i na vozíčkáře nějakou schůdnější přístupovou cestou z nábřeží od Kulturního domu na Velké náměstí. Dostat se totiž nyní přes hroznou dlažbu a nerovný chodník Karlovou ulicí vyžaduje značné úsilí. Vím o čem mluvím, jezdím tudy často z DPS Čechova s maminkou. Dík za zprávu, Nymburská.

 Vážená paní Nymburská, v rámci rekonstrukce předpolí Kamenného mostu a Fügnerova náměstí bude vybudováno také bezbariérové propojení komunikace - chodníků nábřeží 1. máje s Karlovou ulicí. Vlastní Karlova ulice není součástí výše uvedené rekonstrukce. S pozdravem

(Bc. Rudolf Koraba - odbor RIMM)

Alena Hřebíčková 29.07.2012
 

 Zkoušela jsem najít seznam odpadů, které můžeme dávat do popelnic, ale neuspěla jsem. Může mi někdo fundovaný poradit nebo vyjmenovat hledaný odpad. Děkuji.

 Vážená paní Hřebíčková, manuál třídění odpadu je umístěn na webových stránkách města Písek pod odborem životního prostředí - odkaz aktuality odboru. http://www.mesto-pisek.cz/soubory/dokument15840.pdf S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Jan Kalous 24.07.2012
 

 Dobrý den zajímalo by mne zda je, nebo bude někde zveřejněno jakési vyúčtování letošních městských slavností. Mám na mysl jednoduché rozdělení příjmů a výdajů na tuto akci, např. vstup, pronájem stánků náklady na kulturní vystoupení atd. děkuji za odpověd

 Vážený pane Kalousi, vyúčtování městských slavností Dotkni se Písku 2012 je v současné době zhruba zpracováno a čekáme již pouze na několik posledních faktur, jako je např. Ochranný svaz autorů (OSA). Toto vyúčtování bude následně předloženo Správní radě Centra kultury o.p.s.a dotační část z městského rozpočtu ( 800 tis Kč ) odboru školství a kultury MÚ Písek, kde budeme dokládat, jakým způsobem byly tyto prostředky využity. Můžu vás ujistit, že Centrum kultury Písek o.p.s. dodrželo plánovaný rozpočet ve výši 2,6 mil Kč na straně příjmů i výdajů. V konečném důsledku to tedy znamená, že rozpočet letošních městských slavností byl vyrovnaný. Podrobné členění rozpočtu Vám, bohužel, nemohu sdělit, protože se týká smluv ( ať už s jednotlivými umělci či technického zajištění), kde se zavazujeme, že tyto informace nebudeme poskytovat třetím osobám. S pozdravem a přáním pěkného dne

(Ing. Ctirad Havel - ředitel Centra kultury o.p.s.)

Tereza 22.07.2012
 

 Dobrý den, jelikož se situace opakuje, musím to veřejně nahlásit a zeptat se na řešení. Václavské předměstí, páteční a sobotní noci/rána, putika Šumava a občané, kteří opustí hospodu se vždy chovají nepřizpůsobivě, hlasitě zpívají, křičí, pískají a chovají se jako by jim patřil svět. Skupina odhaduji tak 50 osob. Kopají do popelnic a nedivím se kdyby ničili ulici, konkrétně Burketovu, kudy prochází. Za zavřeného okna jsou stále slyšet. V ulici spí děti, senioři není to nic příjemného. Zrovna dnešního rána v 2:42 opět došlo k rušení nočního klidu. Vše trvá dlouhou dobu, půlhodinu i více. Zajímá mě, zda městská policie v těchto ožehavých nočních hodinách hlídá a kontroluje město více, nejenom centrum a Družbu ale i odlehlá místa. Měla jsem nutkání zavolat městskou policii sama. Je to opravdu velmi nepříjemné.

 Vážená paní Terezo, k Vašemu dotazu Vám sděluji, že Městská policie Písek v rámci výkonu služby provádí kontroly v celém katastru města Písku a dle možností se věnuje i zmiňované lokalitě. Narušování veřejného pořádku resp. rušení nočního klidu v souvislosti s pořádáním kulturních akcí v provozovně Šumava městská policie řeší v souladu s platnými právními normami. V den, který uvádíte, bylo v udané lokalitě řešeno 5 osob za rušení nočního klidu. Za obdobný skutek byl projednán i pořadatel akce v provozovně Šumava. Všem pachatelům byla za přestupek v blokovém řízení uložena nejvyšší možná pokuta. Městská policie Písek podala dne 20.06.2012 návrh na odejmutí výjimky z obecně závazné vyhlášky města Písku č. 8/1998 „O některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku“ pořadateli kulturních akcí konaných v restauraci Šumava. Návrh na odejmutí výjimky z uvedené vyhlášky byl projednán radou města dne 19.07.2012. Výjimka byla radou města odejmuta s účinností od 06.08.2012. Městská policie i nadále bude provádět hlídkovou činnost v dané lokalitě. V případě zjištění jakéhokoliv protiprávního jednání kontaktujte ihned Městskou policii Písek (tel. 156) popř. Policii ČR (tel. 158). S pozdravem

(Bc. Martin Opava - zástupce velitele městské policie)

K. Maršálková 20.07.2012
 

 Dobrý den, je v okolí Písku nějaká možnost, kde se dá ukládat posečená tráva ze zahrady? Děkuji za odpověď.

 Vážená paní Maršálková, posečená tráva ze zahrady patří do sběrných dvorů, kde jsou k tomu určené nádoby na bioodpad. V současné době jsou tyto nádoby instalovány ve sběrných dvorech Logry, U Václava a Smrkovice. Od pondělí 23.07. 2012 bude uveden do provozu nově zrekonstruovaný sběrný dvůr na Hradišti, kde budou tyto nádoby na bioodpad také. Bližší informace o provozní době zmiňovaných sběrných dvorů najdete na webových stránkách Městských služeb Písek www.ms-pisek.cz pod odkazem "odpady". S pozdravem a přáním pěkného dne

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

V.Kropáčková 20.07.2012
 

 Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak jsou na tom písecké základní školy ohledně naplněnosti a financování. Můžete mi, prosím, napsat, kolik která škola má tříd, žáků a jak je financovaná městem? Nevím, kde bych tyto informace mohla najít.Děkuji za odpověď.

 Vážená paní Kropáčková, nejprve k první části Vašeho dotazu. Počet tříd a žáků na jednotlivých základních školách: - ZŠ Svobodná: 9 tříd (192 žáků) - ZŠ E. Beneše: 29 tříd (665 žáků) - ZŠ T. G. Masaryka: 22 tříd (489) - ZŠ J. Husa: 30 tříd (738) - ZŠ T. Šobra: 10 tříd (208 žáků) - ZŠ J. K. Tyla: 28 tříd (640 žáků) Je ovšem nutné vzít v úvahu, že tato čísla vycházejí ze zahajovacích výkazů škol a jsou platná k 30.09.2011. Během roku může samozřejmě dojít ke změnám. Aktuální výkazy se budou sestavovat opět až k 30.09.2012. A nyní k druhé části Vašeho dotazu. Základní školy jsou financovány jednak zřizovatelem, tj. městem – pomocí provozního příspěvku dle schváleného rozpočtu města na daný rok a jednak státem. Stát financuje výdaje jako např. platy, náhrady platů, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, odstupné, pojistné, výdaje na školní potřeby, učebnice a učební pomůcky. Město posílá školám provozní příspěvek na běžný provoz, tj. např. na teplo, vodu, elektrickou energii, plyn, služby, opravy a údržbu apod. S pozdravem a přáním hezkého dne

(Bc. Lenka Škodová - odbor školství a kultury)

Radomír Sůva 20.07.2012
 

 DOTAZ A POSKYTNUTÍ VYSVĚTLENÍ. Usnesení Rady města ze dne 19.4.2012 (usnesení č.283/12), kdy schválila změnu Statutu pravidel pro poskytovánímalometrážních bytů pro seniory v majetku města, zejména pro opravdu věkově a zdravotně potřebné, s platností od 1.9.2012, resp.pro rok 2013 a další, považuji za PŘÍKLADNÝ A HODNÝ PODĚKOVÁNÍ! (Viz též Zpravodaj červenec, str.14) Pravidelně čtu Zpravodaj, ale současně se zájmem sleduji na internetu web stránky MÚ Písek, zejména pak DPS a jeho pořadníky. které se tvoří každoročně nové. I aktualizaci během roku. Pozorným přečtením zápisů Rady města právě z 8.3.2012 a především pak z 31.5.2012 jsem však skutečnému postupu použití pořadníku k přidělování bytů v DPS zřejmě plně neporozuměl a proto činím v tomto smyslu dotaz s vysvětlením následujícího: 1) Zápis zasedání RM z 8.3.2012, usnesení č.126/12, pod body 4., 5., 6., 7., a 8. se dle pořadníku přidělují bytyt v Čechově ulici čp.454 a v Topělecké ulici čp.424, celkem 5 bytů. Soiučasně se ruší stávající pořadník pro rok 2012 z 15.12.2011 (usnesení č.762/11) a platí nový pořadník s platností od 15.3.2012. (Zde jsem však našel pouze jediný posun žadatele níže na 1.straně listů pořadníku, jinak stejné.) 2) Zápis zasedání RM z 31.5.2012, usnesení č.349/12 pod bodem 7 \"Změny smluv v DPS\", kde body 1., 2., 3., jsou přiděleny byty, neboť jde o náhradu bydlení pro rekonstrukci domu čp. 1496 na Nábřeží 1.máje, ale dále pod body 4., až 11. se přiděluje celkem 9 bytů, v nichž se opakovaně ocitají 3 byty z rozhodování 15.2.2012 a proto jen 1 byt (č.24 v Topělecké čp.424) lze k těmto 9 přiřadit jako 10. byt. Neumím rozlišit, dle dostupných zde údajů, kolik bytů z nich je pro dvojice a kolik pro jednotlivce, ale asi u jednotlivců jich bude většina... 3) Pro úplnost výše uvedeného se v přžehledu jedná o: Topělecká čp.424 byty č.6, 24, 40, 48 4 byty dtto čp.425 byty č. 14, 46 2 Jiráskovo n.2443 byt č.59 1 byt Čechova ul. 454 byt č.38,57,80 3 byty ----------------------------------------------------- Celkem 10 bytů ZÁVĚREČNÝ DOTAZ: Proč po 10 přidělených bytech dle pořadníku (tak se uvádí v zápisu) pro nové uživatele se pořadník jednotlivců nejen od 1.1.2012, a 15.3.2012, ale i nyní od 9.7.2012 vůbec nezměnil v prospěch posunu pořadí žadatelů i dle dosud platného Statutu směrem nahoru, \"úbytkem\" 10 uspokojených žadatelů?? (Již po odečtení těch v náhradě za rekonstrukce). Nová jména (žadatelů) jsem v posledním pořadníku z 9.7.2012 proti předchozímu z 15.3.2012 (aktualizace žádná) nenašel. Děkuji za vysvětlení. Radomír Sůva, Písek.

 Vážený pane Sůvo, k Vašemu e-mailu ohledně přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou uvádím následující. Dle dosud platného Statutu a Pravidel pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou jsou na základě podaných žádostí v době od 01.09. do 15.11. sestaveny pořadníky žadatelů jednotlivců a dvojic o byt v domě s pečovatelskou službou. Ke změně pořadníku jednotlivců na rok 2012, projednávaného radou města dne 08.03.2012, došlo z důvodu, že jedna žadatelka uvedla ne zcela pravdivé údaje do své žádosti. Tím se žadatelé, kteří byli bodově za ní, posunuli o jedno místo dopředu a ona sama se posunula za ně s odpovídajícím počtem bodů. Pokud jde o aktualizaci pořadníků, byla zavedena oficiálně od letošního roku a jednou za čtvrt roku je do pořadníků doplněno k jednotlivým jménům žadatelů číslo usnesení rady města, kterým jim byl byt přidělen. Byty jsou přidělovány jednotlivcům či dvojicím v pořadí, v jakém se nacházejí na pořadníku. Za žadatelem, jehož žádost již byla uspokojena, případně byt odmítl, nastupuje další v pořadí za ním. V případě Vámi zmiňovaných bytů, které byly opakovaně v rozhodování, je situace tato: ti, kterým byli byty dle pořadníku přiděleny, je z nejrůznějších důvodů odmítli. K tomuto častému odmítání přidělených bytů dochází i přesto, že není možné si vybírat lokalitu, poschodí, polohu bytu… Přes veškerá upozornění jsou ale byty odmítány především z těchto důvodů. Z pořadníků, které jsou zveřejněny na webových stránkách města Písku, vyplývá, že byly zatím uspokojeny čtyři dvojice a prvních patnáct žadatelů – jednotlivců. Věřím, že takto podané vysvětlení je zcela dostačující nejen pro Vás, ale i pro ostatní občany, které problematika bytů v domech s pečovatelskou službou zajímá. Vážený pane Sůvo, máte-li ještě jakékoli pochybnosti o přidělování bytů DPS, můžete se obrátit buď přímo na mě, nebo na vedoucí odboru sociálních věcí (Budovcova ulice čp.207). S pozdravem.

(Mgr. Hana Rambousová - místostarostka města Písek)

obyvatelé sídliště za Kapličkou 19.07.2012
 

 Dobrý den, chtěli bychom se zeptat na pozemkouvou parcelu č. 1530/9, která je v majetku města Písku (tenisový kurt, fotbalové hřiště a dětské hřiště). Nad tenisovým kurtem visí deska se zákazem vstupu - soukromý majetek a jeden obyvatel tohoto sídliště tvrdí, že je vše jeho a odmítá na tenisový kurt kohokoliv pustit. Chtěli bysme tedy vědět, zda má tuto parcelu pronajatou a proč se ostatních obyvatel (bývalých družstevníků) nikdo nezeptal ani nežádal o souhlas. Dříve měl na tuto parcelu přístup každý družstevník (hřiště byly zřízeny při stavbě domů roku 1970 - 72). Děkujeme za odpověď. S pozdravem obyvatelé dříve družstevních bytů na sídlišti za Kapličkou.

 Vážení obyvatelé sídliště za Kapličkou, podle informací, které jsem obdržel, je pozemek č. 1530/9 k.ú. Písek v majetku města a v současné době ho nemá nikdo pronajatý ani odkoupený a není zde vydáno žádné jiné povolení k užívání. Tabule s nápisem soukromý pozemek je tedy instalována neoprávněně a město se pokusí zajistit její odstranění. Tenisový kurt patrně využívají vlastníci bytových jednotek v domě čp. 1897, 1898 a 1899. Z logiky věci tedy vyplývá, že přístup na tento pozemek má každý, ale zároveň by se uživatelé hřiště měli rovným dílem o toto hřiště také starat. Odbor RIMM MÚ Písek vstoupí do jednání s SBD, které tyto domy spravuje a pokusí se domluvit na způsobu dalšího využívání a pravidlech při užívání tohoto pozemku. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Jan Tichý 19.07.2012
 

 Dobrý den, město pravidelně investuje nemalé finanční prostředky do budování mnoha dětských hřišť po celém městě, dokonce došlo i k vybudování jednoho místa aktivního odpočinku pro seniory. Osobně tyto iniciativy hodnotím velice pozitivně. Nicméně musím říci, že jsou tu i jiné věkové skupiny, na které se, jak je obvyklou praxí, zapomíná. Především mám na mysli skupinu dospívající mládeže, která je nejvíce ohrožena sociálně negativními vlivy a město by se mělo více angažovat v boji a prevenci proti potenciálním sociálním hrozbám (kriminalita, drogy, aj.). Mým návrhem je vybudování menšího centra aktivního odpočinku, tzv. workout centra, které by bylo, dle mého názoru, finančně méně nákladnější, než velká nákladná dětská hřiště, nebo z jiných měst známá in-line hřiště. Navíc tato plocha by sloužila poměrně široké věkové skupině, nejen adolescentům. Prakticky všem občanům, milujícím aktivní trávení volného času. Děkuji a sportu zdar!

 Vážený pane Tichý, v letošním roce bude dokončena obnova dětských hřišť, která vycházela z Koncepce a strategie obnovy dětských hřišť plánované na období 2008 - 2012. Na tuto koncepci by měla plynule navázat, ve spolupráci s pracovní skupinou Za hřiště, koncepce vybudování hřiště pro dospívající mládež. Členy této pracovní skupiny jsou zástupci z řad občanské veřejnosti. V současné době byly vytipovány vhodné lokality pro vybudování tohoto hřiště (např. sídliště Portyč, sídliště Jih), které byly představeny na setkání Studentského parlamentu koncem měsíce června. Na této schůzce byla také s žáky a studenty středních škol projednána přibližná programová náplň hřiště. Celý tento "schvalovací proces" bude ještě doplněn o anketu mezi žáky a studenty středních škol, zda mají vůbec o takové hřiště zájem a případně co by zde nemělo chybět. Pro inspiraci bylo na setkáni studentského parlamentu žákům představeno několik volnočasových hřišť ze Skandinávie, kde mají s těmito projekty bohaté zkušenosti. V případě vašeho zájmu se i vy můžete zapojit do pracovní skupiny Za hřiště a obohatit jí o své zkušenosti a nápady. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

M. Řeřicha 18.07.2012
 

 Dobrý den, mám připomínku k odpovědi na dotaz paní Šebelové ohledně ulice Na Houpačkách. Uvažuje se o jejím zjednosměrnění po dokončení oprav Erbenovy ulice? Myslím že by to prospělo bezpečnosti provozu a majitelé domů by nemuseli na základě Vaší odpovědi vytvářet garáže ve svých obývacích pokojích, aby měli kde odstavit své vozidlo :) Navíc jsou zde minimálně dvě nebezpečná místa: první je na křižovatce u prodejny Coop, kdy auta dodavatelů, ale občas i zastavivších se nakupujících zastaví přímo před prodejnou, čímž učiní křižovatku naprosto nepřehlednou a vysoce nebezpečnou - nelze vjet do křižovatky bez vjetí do protisměru, přičemž z pravé strany, kde je silnice v ostrém úhlu, není vidět, zda přijíždí nějaký automobil. Druhé místo je na opačném konci, na křižovatce Na Houpačkách a Dobrovského, kdy při příjezdu směrem od Kollárovy ulice není díky zaparkovaným automobilům opět do křižovatky vidět, odbočení je tedy trochu sázkou do loterie, zda někdo proti vám pojede či nikoliv. Nutno poznamenat, že obdobná situace bývá i na křižovatce Šafaříkova - Dobrovského - Erbenova. Jakým způsobem tedy budete tato nebezpečná místa řešit? Děkuji.

 Vážený pane Řeřicho, k Vašim dotazům sděluji: 1. Vaše důvody k trvalému zjednosměrnění ulice Na Houpačkách plně chápu a akceptuji je. O tomto opatření jsme již dokonce v nedávné minulosti vážně uvažovali, protože jsme však k němu zaznamenali celou řadu negativních ohlasů, tak jsme nakonec od jeho realizace upustili. Pokud by však nyní zjednosměrnění ulice Na Houpačkách podpořila významná část tamních obyvatel ( například společným podáním hromadné žádosti ) , pak lze z dopravního hlediska toto opatření bez problémů realizovat. 2. Pokud se týká křižovatky ulic Na Houpačkách a Dobrovského, mělo by ke zvýšení bezpečnosti této křižovatky v nejbližší době přispět nové vodorovné dopravní značení. 3. Na křižovatce Šafaříkova - Dobrovského - Erbenova bude v rámci rekonstrukce Erbenovy ulice zřízena celá řada nových bezpečnostních prvků, zejména pak zpomalovací přejezdné prahy na ramenech obou vedlejších komunikací ( Šafaříkova a Dobrovského ) a současně zde vzniknou vysazené chodníkové plochy, které zúží vozovku v místech určených pro přecházení, čímž se zkrátí doba pohybu chodců ve vozovce.

(Ing. Michal Kovařík, vedoucí odboru dopravy)

Zemanová 17.07.2012
 

 Hezký den, ráda bych upozornila na vnitroblok v Třebízského ulici, na Dukle. V poslední době se zde nedá bydlet. Jakmile skončila renovace chodníků a zeleně , a skončil hluk od stavebních prací, tak jsme si oddechli. Ale ouha, nastěhovali se nám sem mladí i staří určitého etnika a využívají všech výhod, které zde byly vybudovány. Např. na lavičku si v odpoledních hodinách nesednete. Nejen proto, že chodíte do práce, ale stále je obsazená hlučícími obyvateli, kteří mezi sebe nikoho nepustí. Budiž. Dali jsme nová okna , aby ten hluk, nebyl tak velký a my jsme se trochu vyspali. Ale ouha , vedle se začal opravovat další panelák. Jistě, bude to trvat pouze dva měsíce. Ale, aby toho nebylo málo ,opravuje se i ve státní svátek , soboty a to někdy 6.00 až do 20.00 hodin. A budeme pokračovat. Hned naproti se začaly opravovat střechy. Ano je to potřeba, chápu, ale vysvětlete mi, proč se z tak vysoké střechy hází tašky do kontejnerů, bez jakéhokoliv zabezpečení? A k tomu nepředstavitelný hluk. Vše se v tomto vnitrobloku rozléhá velkou silou. Chtěli bychom se po práci také už konečně vyspat v klidu a bez rušení , alespoň o sobotách a nedělích. Děkuji

 Vážená paní Zemanová, město Písek v současné době neprovádí ve Vámi zmiňované lokalitě žádné stavební práce. Další etapa revitalizace sídliště Portyč bude zahájena až v roce 2013, jedná se tedy s největší pravděpodobností o aktivitu konkrétního SVJ. Bylo by proto nejvhodnější obrátit se se svým dotazem přímo na příslušného správce SVJ. Pokud máte na mysli panelové domy na sídlišti Portyč, bližší informace by Vám možná sdělila DBS města Písek, která pro některá SVJ správu vykonává. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

J.Šebelová 16.07.2012
 

 Dobrý den,mám dotaz,na který jste mi již odpovídali,ale jen částečně. Jedná se o ulici Na Houpačkách, kam je nyní sveden provoz z Erbenovy ulice. Zajímá mě, jestli se také plánuje: 1/ oprava značně poškozené vozovky,2/když tudy vede objížďka, proč je ukončena slepou ulicí(u pošty výjezd na Kollárovu ul.) a 3/ proč je zde značka zákaz zastavení, do kdy bude trvat a kde máme parkovat auta, když tady bydlíme. Na dotaz jestli nepočítáte s jednosměrným provozem jste mi odpověděli, že je ulice široká dost, což nám ale tak nepřipadá. Děkuji za vaši odpověď.J.Š.

 Vážená paní Šebelová, k jednotlivým bodům Vašeho dotazu sděluji: Ad 1/ Ulice Na Houpačkách je v plánu oprav komunikací na 7. - 8. místě důležitosti, takže lze předpokládat, že by se v následujících letech mohla oprava vozovky v této ulici uskutečnit. Ad 2/ Rekonstrukce vozovky ve výjezdu z nábřeží 1.máje na Kollárovu ulici je součástí rekonstrukce Erbenovy ulice, proto je výjezd z nábřeží 1.máje do Kollárovy ulice uzavřen ( ulice je slepá ) a objížďka je vedena ulicí Na Houpačkách. Ad 3/ Protože je z výše uvedených důvodů výjezd z ulice nábřeží 1.máje směrem do Kollárovy ulice uzavřen, musí být objížďka vedená ulicí Na Houpačkách obousměrná, a proto nemůže být tato ulice zjednosměrněna. Zákaz stání ( stání = parkování ) v této ulici přitom nevyplývá z dočasně umístěných dopravních značek zákaz zastavení, ale z obecného ustanovení §25 odst.3 zákona o silničním provozu č.361/2000 Sb. a platí nezávisle na stávající objížďce, tedy i v době, kdy není ulicí Na Houpačkách žádná objížďka vedena. Mimochodem z titulu vlastnictví stavby neexistuje žádný právní nárok na zajištění stání ( parkování ) na přilehlé veřejné komunikaci, naopak podle ustanovení §5 odst.2 vyhlášky č.268/2009 Sb. mají být odstavná a parkovací stání pro stavbu umístěna na pozemku této stavby, tedy mimo veřejnou komunikaci.

(Ing. Michal Kovařík, vedoucí odboru dopravy)

Milada Moravcová 10.07.2012
 

 Dobrý den, ráda bych pochválila, byť po delší době, vybudování přechodu u Nového mostu, který tam vyloženě chyběl. Logicky mne teď napadá, jaké plány jsou s náplavkou pod Titanikem, která je naprosto nepoužitelná, vzhledem k tomu, že je v půlce přerušená schodištěm. Vždyť tudy vede logické pokračování cyklostezky kolem řeky po levém břehu. Když člověk jede \"po proudu\", může projet Čechovkou, ale opačným směrem to prostě nejde. Jediným bodem, na kterém to visí, je přitom onen architektonický nesmysl - schodiště do fitcentra a ono \"rádobypřístaviště\". Ráno do práce tak buď musím zvolna jet \"na hulváta\" kolem krámků, nebo to nesmyslně objíždět. Já vím, že člověku na odpolední vyjížďce je to asi jedno, ale člověku jezdící onu trasu 5x týdně se taková \"maličkost\" opravdu zajídá. Vždyť je to jako pěst na oko. Z obou stran dlouhatánské rampy pro vozíčkáře, kteří, pokud tu cestu podniknou, zjistí, že se vlastně nikam nedostanou a musí zase zpátky. Kdyby se odstranil onen nesmyslný zub uprostřed, určitě by náplavka ožila a plnila svou \"dopravní\" funkci. Díky za odpověď. MM

 Vážená paní Moravcová,nejprve bych Vám rád poděkoval za pochvalu, kterou jste vyslovila v souvislosti s vybudováním přechodu u Nového mostu. A nyní již k Vašemu dotazu. Současná podoba náplavky byla realizována na základě architektonické soutěže a z důvodu uplatnění autorských práv k tomuto projektu není možné do podoby náplavky jakkoliv zasahovat. Prodloužení trasy není možné také z nedostatečných výškových poměrů právě kvůli schodišti do fitnesscentra. S pozdravem a přáním pěkného dne

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Milada Moravcová 10.07.2012
 

 A ještě dovolte jeden drobný dotaz ohledně rekonstrukce Fügnerova náměstí. Toto náměstí rozděluje krásné zábradlí. Podobné bylo kdysi i \"kultovním\" schodišti pod Putimskou branou. To bylo \"rekonstruováno\" tak, že schody byly sterilně \"přetaktovány\" a zábradlí vyměněno, s prominutím, za betonový hnus. Odporné odlitky se zdobením a hlavně - horním klínovým \"madlem\". Nejenže je to zábradlí v historickém koutku jak pěst na oko, ale také se tím povedlo zabít klasickou zábavu rodičů a dětí - kdy děti chodily po zábradlí držíce se za ruku svých rodičů. Tak jen doufám, že to na Fügneráku nedopadne podobně.

 Vážená paní Moravcová, v rámci rekonstrukce Fügnerova náměstí bude samozřejmě opraveno i stávající zábradlí. Stane se tak v druhé fázi této rekonstrukce a podle projektové dokumentace bude zábradlí kamenné a nikoliv betonové. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Jana 10.07.2012
 

 Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy byla na webových stránkách uveřejněna Obecně závazná vyhláška č. 03/2012 o místních poplatcích? Vzhledem k tomu, že tato vyhláška byla již schválena 26.4.2012, myslím, že se na stránkách objevila dost pozdě. Děkuji za informaci. S pozdravem Jana

 Vážená paní Jano, podle příslušného zákona má MÚ povinnost zveřejnit jakoukoliv obecně závaznou vyhlášku po dobu 15 dnů na úřední desce. V případě vámi zmiňované vyhlášky toto bylo učiněno v období od 15.06. - 30.06. 2012 a poté byla vyhláška umístěna na webové stránky města Písek. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Zdeněk Kostohryz 10.07.2012
 

 Dobrý den, mám dotaz, kde bych nalezl odpověď na zamítnuté námitky a záporně vyhodnocené připomínky občanů, v souvislosti s Návrhem zadání územního plánu - leden 2012, které zastupitelstvo města Písek svým usnesením č. 144/11 ze dne 26.5.2011 uložilo odboru výstavby a územního plánování evidovat zastupitelstvem města a postoupit je do procesu pořízení nového územního plánu. Děkuji Zdeněk Kostohryz, Písek

 Hezký den, dne 26.4.2012 zastupitelstvo města svým usnesením č.128/12 schválilo zadání nového územního plánu, do kterého jsou zařazeny i Vámi zmíněné zamítnuté námitky a záporně vyhodnocené připomínky v rámci pořízení změny č.17 Územního plánu sídelního útvaru Písek. Obsah zadání nového územního plánu je umístěn na webových stránkách města - viz. link: www.mesto-pisek.cz/soubory/dokument14909.pdf S pozdravem

(Ing. Josef Jambura - vedoucí odboru výstavby a územního plánováví)

Honza 08.07.2012
 

 Dobrý den,chtěl bych se zeptat kdo má na starosti údržbu cyklotras a turistických tras v Písku a jeho okolí?Některé trasy jsou v dezolátním stavu například sportovní stezka v Píseckých horách.Jestli by to nechtělo nějakou opravu a nebo vylepšení?Předem děkuji k odpovědi k mému dotazu Fučík

 Vážený pane Fučíku, správu cyklotras mají na starosti Městské služby Písek. Vámi zmiňovanou sportovní stezku v Píseckých horách spravují Lesy města Písku a podle informací, které jsem obdržel, se s její rekonstrukcí počítá ještě v tomto roce. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Nymburská 07.07.2012
 

 Dobrý den, zajímalo by mě, zda je v kompetenci města údržba obou průhodů z Palackého sadů do centra. Byla jsem po delší době na návštěvě v Písku, a stav těchto komunikací je opravdu ostudou pro jinak velmi pěkně udržované a stále krásnější moje rodné město. Dík za odpověď.

 Vážená paní Nymburská, v kompetenci města je údržba průchodu domem čp. 97 v Heydukově ulici, který je v majetku města. V tomto průchodu se provádí pravidelná údržba a opravy. Druhý průchod, který zmiňujete, je v soukromém vlastnictví a město nemá žádný vliv na jeho stav a vzhled. Jinak jsme rádi, že se vám v Písku líbilo a že ho shledáváte udržovaný a stále krásnější. Problematikou podchodů se město několikrát zabývalo, protože jsme si vědomi toho, že nejsou v ideálním stavu a snažíme se najít řešení, které by vedlo ke zlepšení těchto míst, kterými se vstupuje do historického jádra města. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

petr 02.07.2012
 

 Dobrý den, mám dotaz ohledně dětského hřiště v parku Mírové náměstí zajímalo by mne kdo toto hřiště provozuje co se týče bezpečnosti je to katastrofa není oplocené a v těsné blízkosti tohoto hřiště se pohybují velcí bojový psi bez náhubku vodítka atd. O psích výkalech v této lokalitě ani nemluvě šílenost,kdo má tento bordel na starost,je vůbec nekdo takový???? mú by to měl minimálně vědět!!

 Vážený pane Petře, Vámi zmiňované hřiště spadá pod správu Městských služeb Písek. Na tomto hřišti jsou prováděny pravidelné kontroly a v případě zjištění závad jsou tyto neprodleně odtstraněny tak, aby byla zaručena bezpečnost jeho uživatelů. V současné době nejsou na hřišti shledány žádné závady a hřiště je v pořádku. Volný pohyb psů ve městě Písku určuje obecně závazná vyhláška o pohybu psů, která určuje, že pes musí být na vodítku pouze v historickém jádru města. V ostatních částech může být tzv. "na volno", ale pouze pod dohledem svého majitele a tak, aby neohrožoval bezpečnost ostatních obyvatel. Váš podnět jsem přesto předal k prověření městské policii. Ve Vámi zmiňovaném parku je instalován stojan se sáčky na psí exkrementy, který mohou občané využít. Je zde také dostatek odpadkových košů a jistě uznáte, že není možné, aby v tomto parku byla celodenní služba, která by kontrolovala chování jeho návštěvníků. Na to nemají kapacitu ani městské služby ani městská policie. Problém spočívá v chování návštěvníků.Bylo by dobré, kdyby se chovali tak, jako by hřiště či park byly jejich vlastní a neznečišťovali ho odpadky a psími exkrementy. Veškerá správa i úklid hřiště a parku jsou totiž hrazeny z prostředků městského rozpočtu, tedy z peněz nás daňových poplatníků. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Jana Koutná 27.06.2012
 

 Dobrý den, chci se zeptat jak bude město praktikovat novou vyhlášku o odpadech. Od nového roku bude zavedena platba za občana. Znamená to tedy, že rodinný dům kde bydlí čtyři nebo pět lidí a tito lidé zaplatí každý poplatek za odvoz odpadu bude vybaven čtyřmi nebo pěti nádobami na odpad? Nebo budou mít stále pouze jednu nádobu jako dům s jedním bydlícím? Ano více lidí vyprodukuje více odpadu, proto více zaplatí než jeden, ale potřebuje tedy tento odpad někam umístit. Děkuji za zodpovězení mého dotazu. J. Koutná.

 Vážená paní Koutná, podle odborných analýz, které má město Písek k dispozici, by 4 - 5 členné rodině při frekvenci svozu 1x týdně a řádném třídění odpadu (plast, papír, sklo, bioodpad)měla stačit jedna nádoba na směsný komunální odpad s kapacitou 110 litrů (jedná se o klasickou popelnici). Pokud Vám ale jedna nádoba nestačí, máte samozřejmě možnost požádat Městské služby Písek o další nádobu na směsný komunální odpad. Město Písek zavede v nejbližší době důslednou kontrolu obsahu nádob na směsný odpad a v případě, že bude v těchto nádobách nalezen odpad, který lze vytřídit (sklo, papír, plasty), bude její majitel na tento problém upozorněn a nádoba nebude vyvezena. Pokud budou občané města důsledně třídit separovaný odpad, vzniká zde prostor pro případné snížení výše poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Jiří Srb 26.06.2012
 

 Dobrý den.Chtěl bych informaci ohledně fotbalového hřiště v ulici Šobrova naproti domům 1844 a 1845,kde naneštěstí bydlíme.Myslím si ,že jeho blízkost k obydlím odporuje slušnosti ochrany občanů ze strany obce Písku.Zkuste bydlet někde ,kde se ničí denně majetek občanů, poslouchá hluk do pozdních nočních hodin ,postaví se oplocení jen z jedné strany a to takovým způsobem, že pletivo rány míčem zesílí na ještě několikanásobek ,než to bylo před instalací pletiva.Myslím si ,že hluk o toto pletivo překračuje po 22 hodině několikanásobně povolený hluk.Myslím si ,že naše rodina není sama ,která je nešťastná v jakém prostředí musí bydlet ,když i přes léto musíme nechávat zavřená okna,protože hluk je nesnesitelný.Tak se chci zeptat,jestli se neplánuje nějaká přestavba tohoto prostoru,který určitě nesplňuje ani evropské směrnice pro sportovní hřiště.Jiří Srb,Šobrova 1845 ,Písek

 Vážený pane Srbe, toto fotbalové hřiště se nachází na pozemku města a o přestavbě či rekonstrukci tohoto prostoru se v nejbližší době neuvažuje. Město Písek má v plánu v budoucnu vybudovat hřiště pro "náctileté" v jiných lokalitách města, které nebude v těsné blízkosti obytných domů. Po vybudování tohoto hřiště by mohlo dojít ke zlepšení situaci i v ulici Šobrova, protože se dá předpokládat, že tato mládež bude raději využívat hřiště nové, které bude svou obsahovou náplní přesněji zaměřeno na jejich potřeby. V případě zvýšeného hluku a rušení nočního klidu po 22 hodině neváhejte s ohlášením na městskou policie. Váš podnět bude také městské policii předán, aby se více zaměřila v rámci svých pochůzek a kontrol právě na toto hřiště. S pozdravem a přáním pěkného dne

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mulvčí města Písek)

Ladislav 26.06.2012
 

 Dobry den,chodím každé ráno a večer se psem na procházku přes starý most na vystaviště. je pěkné jak u kavárny Mozart hlídá už od cipískoviště 11.-13. května 2012 sochy z písku městská policie a soukromá hlídací služba.....je hezké že hlídají něco ..co nekrade,neřve,nechlastá a nefetuje v parku,nekrade po obchodech,prostě hlídají sochy z písku :-D jak duležitá to činost. Co to asi od toho 11.-13. května 2012 muselo stát peněz??? třeba by se za ně dalo pořídit neco užitecnějšího :-( budou mi ty zaparkovaný auta mezi sochami chybět :-D Rozhon Ladislav

 Vážený pane Rozhone, bezesporu máte pravdu v tom, že sochy z písku nekradou, nefetujou a neřvou. Bohužel se ale stávají častým terčem vandalů, a proto je jistě dobré, je před těmito útoky částečně ochránit. Z pískových soch se totiž stává velmi zajímavá atrakce pro návštěvníky města Písku a jistě by byla velká škoda, kdyby byly předčasně zničeny, tak, jako se tomu stalo v loňském roce. Podle informací, které mi byly poskytnuty velitelem mětské policie, hlídal sochy vždy pouze jeden strážník a ostatní se věnovali pořádkové činnosti. Hlídací služba ukončila hlídání soch k 10.06.2012. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Petra Lišková 25.06.2012
 

 Dobrý den, ráda bych se zeptala, co je výhledově v plánu s vntroblokem v Roháčově ulici. Jedná se o vjezd do vnitribloku pod hospodou U Jiříka z Poděbrads Děkuji Lišková

 Vážená paní Lišková, Vámi zmiňovaný vnitroblok v Roháčově ulici na parcele č. 1594/8 v k.ú. Písek není ve vlastnictví města Písek. Vlastníkem je soukromá osoba a tudíž vám musím odpovědět, že město Písek nemá do budoucna s touto lokalitou žádný záměr. S pozdravem

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Adam Kolek 19.06.2012
 

 Dobrý den, rád bych se zeptal co se to děje na pozemku naproti České poště? Křižovatka ulic Žižkova a Komenského. Bude zde nové parkoviště? Děkuji Kolek

 Vážený pane Kolku, v současné době probíhá pouze oprava oplocení pozemku, které bylo již ve velmi špatném stavu. Vámi zmiňovaný pozemek je majetkem České pošty a.s. Město Písek má dlouhodobý zájem na odkoupení tohoto pozemku, na kterém by rádo zřídilo např. parkovací dům. Česká pošta ale bohužel na nabídku města dlouhodobě nereflektuje. Mohu tedy pouze konstatovat, že jednání o prodeji tohoto pozemku probíhají již několik let bohužel s nulovým výsledkem. S pozdravem a přáním pěkného dne

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Kroutil Miroslav 18.06.2012
 

 Dobrý den, plně souhlasím s názorem pana Tintěry. Domnívám se, že by se město mělo spíše zviditelnit jako město pořádku, svoji upraveností a hlavně jao město nejen pro podnikatele ale jako město pro občany. Stavy chodníků, nepořádek v městě, neúcta k našim předkům a snaha se zviditelnit způsobem, který je pouze umělou bublinou odrazuje klasické návštěvníky města, který hledají klid, řád a přívetivou tvář a nikoliv pouťové atrakce, které nemají žádnou souvislost s městem a jeho historií. Honba za penězi, humbuk, chaos a související nepořádek nejsou tím co by návštěvník města a občan v městě hledal v období !píseckých slavností\". Snažme se město zvidelnit nenápadně a poctivou prací pro občany města, kteří zde žijí.

 

()

Ing.Jaroslav Hubač 15.06.2012
 

 Dobrý den,již téměř před 3 měsíci jsem psal dotaz na pana starostu,ohledně výstavby komunikací,chodníků a osvětleni ve druhé etapě Svatý Václav 2.Bohužel nedostal jsem žádnou odpověd.Řada občanů se na Vás obrací se stejným problémem a odpověd je vždy stejná - řešíme to.Věc je zcela jasná, město pochybylo a místo, aby hledalo řešení,tak se snaží dělat dojem co všechno pro to dělá,aby uspokojilo občany sídliště Svatý Václav.Je třeba jednoznačně najít viníka této akce a dále hledat finanční prostředky,bohužel v kase města a dokončit tuto infrastrukturu.Dva roky se snažím na osadním výboru tuto záležitost řešit,ale pořád bezúspěšně.Doufám,že Vám nebudou občané tohoto sídliště lhostejní a budete se snažit v krátké době stanovit jednotlivé kroky k nápravě.S pozdravem Ing.Jaroslav Hubač

 Vážený pane Hubači, v uzavřené kupní smlouvě mezi městem Písek a firmou Lesostavby Třeboň o prodeji pozemků v lokalitě Sv. Václav II., kterou schválilo zastupitelstvo města na svém jednání 27.10.2005, není uveden závazek města na vybudování Vámi zmiňované infrastruktury. Tuto měla vybudovat firma Lesostavby Třeboň, neboť vybudování infrastruktury bylo jednou z podmínek výběrového řízení a pokud se nemýlím, k tomuto závazku se firma zavazovala i v kupních smlouvách s budoucími stavebníky. Bohužel Lesostavby Třeboň tak neučinily, čímž přivedly obyvatele této části do velmi složité situace.Město Písek nabídlo v minulých měsících firmě Lesostavby Třeboň návrh řešení této situace, ale musím konstatovat, že jsme k této věci neobdrželi žádná vyjádření. V současné době se město Písek připravuje společně s dotčenými stavebníky učinit v této věci příslušné právní kroky. Kupní smlouva o prodeji pozemků Sv. Václav II mezi městem Písek a firmou Lesostavby Třeboň je v případě Vašeho zájmu k nahlédnutí na odboru RIMM. S pozdravem a přáním pěkného dne

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Dvořáček R. 12.06.2012
 

 Dobrý den, pravidelně chodím na vycházky směrem od Sulana dále k Plynové lávce. Chtěl bych se zde zeptat na úsek stezky s kovovým zábradlím, kde končí asfalt a začíná zpevněný povrch. V tomto úseku jsou nad stezkou vysoké skály, které na mne nepůsobí příliš stabilním dojmem. Proto bych se rád zeptal, zda je někým hlídán či kontrolován stav těchto skalisek, aby se předešlo jejich odlomení a zřícení na stezku. Připomínám, že přímo pod skalisky je odpočinková lavička. Děkuji za odpověď.

 Vážený pane Dvořáčku, váš podnět byl postoupen odboru životního prostředí MÚ Písek, který ve vámi zmiňované lokalitě provede šetření, které nejdříve určí katastrální příslušnost této lokality. Podle vašeho popisu se s největší pravděpodobností jedná o území, které spadá do katastrálního území obce Vrcovice. V takovém případě by stabilitu skály měl prověřit obecní úřad ve Vrcovicích. O dalším postupu v této věci vás budeme informovat. S pozdravem a přáním pěkného dne

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

Dexter 12.06.2012
 

 Jak už někdo napsal na jiném webu, pan Tintěra neni svéprávný člověk, takže jeho názory nelze brát moc v potaz. Jinak to pan Ondřich napsal moc pěkně a má veeeelikou pravdu!

 

()

Jana Brabcová 11.06.2012
 

 Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda je MÚ povinen při vyhlášení výběrového řízení vyrozumět osoby, které se přihlásili do výběrového řízení, případně jak dlouho trvá vyhodnocení. A také, zda je možnost dozvědět se výsledky výběrového řízení. Děkuji za odpověď. S pozdravem Jana Brabcová

 Vážená paní Brabcová, o výsledku výběrového řízení v personální oblasti město Písek informuje všechny uchazeče, kteří se do výběrového řízení přihlásili. Neúspěšným uchazečům se vrací veškeré zaslané dokumenty. Délka výběrového řízení a termín seznámení uchazečů s výsledkem jsou závislé na více faktorech, především povinnosti dodržování zákonných lhůt a postupů (zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících) nebo počtu uchazečů. O obsazení některých pracovních pozic (vedoucí úřadu a vedoucí odboru)rozhoduje na návrh tajemnice úřadu rada města. I tímto postupem může dojít k prodloužení doby trvání výběrového řízení (např. výběrové řízení na místo vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví bylo vyhlášeno 12.04. 2012 a o jmenování navrhovaného uchazeče rozhoduje rada města dne 14.06. 2012). S pozdravem

(Ing. Jiří Petrášek - personalista)

Josef Pospíchal 10.06.2012
 

 Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli se ve městě Písek nachází nějaké hlídané parkoviště pro osobní automobily. Omlouvám se, pokud sem tento dotaz nepatří. Děkuji za odpověď. S pozdravem J.Pospíchal, Prostějov.

 Vážený pane Pospíchale, město Písek žádné hlídané parkoviště pro osobní automobily na veřejných prostranstvích neprovozuje a že by tuto službu na území města poskytovala na svých pozemcích nějaká soukromá osoba nám není známo. S pozdravem

(Ing. Michal Kovařík, vedoucí odboru dopravy)

S. Válková 10.06.2012
 

 Dobrý večer, mám věcnou poznámku k dotazu pí. Hanákové ohledně obsazenosti kapacity píseckých školek - nechápu proč jsou do školek umístěny děti, které mají maminku doma ať už těhotnou nebo s již narozeným druhým nebo dalším potomkem a maminka, která \"musí\" do práce nemá pro své dítě místo do chvíle, dokud si to maminka se zbytečně umístěným dítětem nerozmyslí a neodhlásí ho. Vím, že toto zákony umožňují a vím, že se již \"pracující\" matky neupřednostňují, ale logika tohoto zákona mi jaksi uniká... Taktéž nechápu \"vytíženost\" těch školek v případě, že tam děti tráví 5x měsíčně 4 hodiny. Právě kvůli takovým dětem nemohou být přijaté děti, jež to opravdu potřebují. A to nemluvím o prakticky nereálném umístění dětí, které bydlí např. 5km od Písku, oba rodiče pracují v Písku, ale trvalé bydliště mají mimo Písek. Děkuji za odpověď a věřím v příznivější přístup k prácichtivým maminkám.

 Vážená paní Válková, k vaší poznámce k dotazu pí Hanákové doplňuji následující. S ohledem na zákon č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů nelze požadovat osobní údaje týkající se zaměstnání. Z tohoto důvodu nemůže ředitel školy vyloučit dítě z předškolního vzdělávání pouze s ohledem na to, zda matka (či otec)je na mateřské rodičovské dovolené. Přijímání dětí je plně v kompetenci ředitele příslušné školy a děti jsou přijímány na základě vyhlášených kritérií. S pozdravem

(Ing. Marie Cibulková - vedoucí odboru školství a kultury)

Tintěra z Písku 10.06.2012
 

 Ubohé slavnosti města Písku Chtěl bych velice poděkovat městu Písek za úžasně zorganizované slavnosti v tomto roce. Město má očividně nadbytek peněz, neví kam je strčit, tak pořádá tyto rádoby \"kulturní akce\". Je přímo trapné, když člověk potřebuje v pátek do banky na Velkém náměstí, nebo si jen koupit v masně párek, a ostraha ho bez zaplacení lístku, který nehorázně podražil, nepustí ani na okamžik do centra!!! Celkově to rok od roku upadá, město by se mělo rozmyslet, jestli bude takhle pokračovat dál. Záverečnou peckou byl odstrašující noční ohňostroj za nekřesťanské peníze. Bydlím až na Smetanově náměstí a třásla se mi plastová okna a dveře. Prostě děs a hrůza. Písek si sám snaží dokázat svou velikost, přestože vypadá oproti jiným městům jako VIDLÁK !

 Vážený pane Tintěro, přiznám se, že jsem poměrně dlouhou dobu zvažoval, zda mám na váš e mail reagovat, nebo ho mám pouze uveřejnit na webových stránkách města bez komentáře. Nakonec jsem se rozhodl napsat několik málo vět. Nevím, jestli byly slavnosti ubohé, vím jenom to, že zde bylo na 1 000 účinkujících jak profesionálních umělců, tak mnoho členů píseckých spolků, kteří svou činnost provádějí ve svém volném čase a je pro ně radost a čest vystoupit v rámci městských slavností. Za to bych jim chtěl velmi poděkovat. O režimu slavností se snažíme veřejnost informovat s dostatečným předstihem, ať už na webových stránkách města či přes ostatní média. Velmi se Vám tedy omlouvám za to, že jste si nemohl v pátek odpoledne koupit "ani párek". Cena lístku je nejmenší ve srovnání s ostatními jihočeskými městy, které městské slavnosti pořádají (Prachatice, Tábor, Český Krumlov), to si můžete velmi snadno zjistit.Ohňostroj byl podle ohlasů návštěvníků hodnocen jako nejvydařenější za posledních několik let. Závěrem mi dovolte drobnou glosu. Nazýváte město Písek Vidlákovem a z toho usuzuji, že se Vám zde žití a život zřejmě nelíbí. Já se necítím ani jako Vidlák a už vůbec ne z Vidlákova, naopak je pro mě velkou ctí a pevně doufám, že i pro mnoho dalších obyvatel města, že můžu žít a pracovat v takovém městě jako je Písek. S pozdravem a přáním pěkného dne

(Roman Ondřich DiS. - tiskový mluvčí města Písek)

V.Skalská 09.06.2012
 

 Zdravím vás. Zajímá mně jaký je výsledek jednání kolem úprav nebo přestavby Plaveckého stadionu v Písku. Bude v letošním létě přístupný pro veřejnost? A která studie pro přestavbu byla vybrána a kdy budou práce zahájeny? A také by mně zajímalo zda bude alespoň trochu \"vylepšena\" plovárna u Václava. Jistě by většina rodin s dětmi velmi uvítala alespoň pár \"atrakcí\"pro děti. Například skluzavku do řeky a můstek na skákání. Malý bazén je vždy velmi přeplněný, protože neslouží jenom dětem, ale všem kterým se do řeky nechce. A není divu, schody jsou nebezpečně kluzké a vstup do vody bahnitý. Málokteré město má tak krásnou řeku a tolik možností k letnímu koupání. Jenom by bylo třeba toho využít . Pro cyklisty bylo myslím v Písku uděláno víc než dost. I u některých jiných sportů na tom nejsou příznivci tak špatně.Mají smůlu jenom lidé, kteří mají rádi letní koupání v řece, která protéká jejich městem.

 Vážená paní Skalská, vzhledem k špatnému technickému stavu nebude během letošní letní sezony v provozu velký venkovní bazén. Přístupný bude pouze malý dětský bazén a přilehlé brouzdaliště. Z důvodu uzavření velkého venkovního bazénu zůstane v provozu vnitřní krytý bazén. Samozřejmě zůstává možnost využití venkovních prostor k opalování a relaxaci včetně hřiště na volejbal. Na základě rozhodnutí zastupitelstva města Písek se v současné době zpracovává projektová dokumentace na variantu č. 1, což je aquacentrum střední velikosti se zmenšeným podzemním parkovištěm. Tato varianta získala také nejvíce hlasů v rámci ankety, kterou město Písek vypsalo. Podle našeho časového plánu, by stavební práce měly začít v lednu roku 2013,což znamená, že stávající plavecký stadion by měl zůstat v provozu do konce letošního roku. Jistě Vás potěším informací, že dojde k vylepšení Plovárny u Václava. Studie je k nahlédnutí na odboru RIMM městského úřadu. S pozdravem a přáním pěkného dne